Mətnin hecalara bölünməsi

Hecalama avtomatı barədə