Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

becərt sözü becərt felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

Xəbər şəkli (indiki zaman)

fel

becərdirəm (I tək)

becərdirsən (II tək)

becərdir (III tək)

becərdirik (I cəm)

becərdirsiniz (II cəm)

becərdirlər (III cəm)

becərtmirəm (I tək, inkar)

becərtmirsən (II tək, inkar)

becərtmir (III tək, inkar)

becərtmirik (I cəm, inkar)

becərtmirsiniz (II cəm, inkar)

becərtmirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

becərdirəmmi (I tək)

becərdirsənmi (II tək)

becərdirmi (III tək)

becərdirikmi (I cəm)

becərdirsinizmi (II cəm)

becərdirlərmi (III cəm)

becərtmirəmmi (I tək, inkar)

becərtmirsənmi (II tək, inkar)

becərtmirmi (III tək, inkar)

becərtmirikmi (I cəm, inkar)

becərtmirsinizmi (II cəm, inkar)

becərtmirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

becərdirdim (I tək)

becərdirdin (II tək)

becərdirdi (III tək)

becərdirdik (I cəm)

becərdirdiniz (II cəm)

becərdirdilər (III cəm)

becərtmirdim (I tək, inkar)

becərtmirdin (II tək, inkar)

becərtmirdi (III tək, inkar)

becərtmirdik (I cəm, inkar)

becərtmirdiniz (II cəm, inkar)

becərtmirdilər (III cəm, inkar)

becərdirdimsə (I tək)

becərdirdinsə (II tək)

becərdirdisə (III tək)

becərdirdiksə (I cəm)

becərdirdinizsə (II cəm)

becərdirdilərsə (III cəm)

becərtmirdimsə (I tək, inkar)

becərtmirdinsə (II tək, inkar)

becərtmirdisə (III tək, inkar)

becərtmirdiksə (I cəm, inkar)

becərtmirdinizsə (II cəm, inkar)

becərtmirdilərsə (III cəm, inkar)

becərdirdimmi (I tək)

becərdirdinmi (II tək)

becərdirdimi (III tək)

becərdirdikmi (I cəm)

becərdirdinizmi (II cəm)

becərdirdilərmi (III cəm)

becərtmirdimmi (I tək, inkar)

becərtmirdinmi (II tək, inkar)

becərtmirdimi (III tək, inkar)

becərtmirdikmi (I cəm, inkar)

becərtmirdinizmi (II cəm, inkar)

becərtmirdilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becərdirəmmiş (I tək)

becərdirsənmiş (II tək)

becərdirmiş (III tək)

becərdirikmiş (I cəm)

becərdirsinizmiş (II cəm)

becərdirlərmiş (III cəm)

becərdirmişəm (I tək)

becərdirmişsən (II tək)

becərdirmiş (III tək)

becərdirmişik (I cəm)

becərdirmişsiniz (II cəm)

becərdirmişlər (III cəm)

becərtmirəmmiş (I tək, inkar)

becərtmirsənmiş (II tək, inkar)

becərtmirmiş (III tək, inkar)

becərtmirikmiş (I cəm, inkar)

becərtmirsinizmiş (II cəm, inkar)

becərtmirlərmiş (III cəm, inkar)

becərtmirmişəm (I tək, inkar)

becərtmirmişsən (II tək, inkar)

becərtmirmiş (III tək, inkar)

becərtmirmişik (I cəm, inkar)

becərtmirmişsiniz (II cəm, inkar)

becərtmirmişlər (III cəm, inkar)

becərdirəmmişsə (I tək)

becərdirsənmişsə (II tək)

becərdirmişsə (III tək)

becərdirikmişsə (I cəm)

becərdirsinizmişsə (II cəm)

becərdirlərmişsə (III cəm)

becərdirmişəmsə (I tək)

becərdirmişsənsə (II tək)

becərdirmişsə (III tək)

becərdirmişiksə (I cəm)

becərdirmişsinizsə (II cəm)

becərdirmişlərsə (III cəm)

becərtmirəmmişsə (I tək, inkar)

becərtmirsənmişsə (II tək, inkar)

becərtmirmişsə (III tək, inkar)

becərtmirikmişsə (I cəm, inkar)

becərtmirsinizmişsə (II cəm, inkar)

becərtmirlərmişsə (III cəm, inkar)

becərtmirmişəmsə (I tək, inkar)

becərtmirmişsənsə (II tək, inkar)

becərtmirmişsə (III tək, inkar)

becərtmirmişiksə (I cəm, inkar)

becərtmirmişsinizsə (II cəm, inkar)

becərtmirmişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

becərdirəmsə (I tək)

becərdirsənsə (II tək)

becərdirsə (III tək)

becərdiriksə (I cəm)

becərdirsinizsə (II cəm)

becərdirlərsə (III cəm)

becərtmirəmsə (I tək, inkar)

becərtmirsənsə (II tək, inkar)

becərtmirsə (III tək, inkar)

becərtmiriksə (I cəm, inkar)

becərtmirsinizsə (II cəm, inkar)

becərtmirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Xəbər şəkli (gələcək zaman)

fel

becərdəcəyəm (I tək, qəti gəl)

becərdəcəksən (II tək, qəti gəl)

becərdəcək (III tək, qəti gəl)

becərdəcəyik (I cəm, qəti gəl)

becərdəcəksiniz (II cəm, qəti gəl)

becərdəcəklər (III cəm, qəti gəl)

becərdəcəkdir (III tək, qəti gəl)

becərtməyəcəyəm (I tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəksən (II tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcək (III tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəyik (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəksiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəklər (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdir (III tək, qəti gəl, inkar)

becərdərəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərdər (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərtmərəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməz (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtmərik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

sual (-mı4)

becərdəcəyəmmi (I tək, qəti gəl)

becərdəcəksənmi (II tək, qəti gəl)

becərdəcəkmi (III tək, qəti gəl)

becərdəcəyikmi (I cəm, qəti gəl)

becərdəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl)

becərdəcəklərmi (III cəm, qəti gəl)

becərdəcəkdirmi (III tək, qəti gəl)

becərtməyəcəyəmmi (I tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəksənmi (II tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkmi (III tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəyikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəklərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdirmi (III tək, qəti gəl, inkar)

becərdərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərmi (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərtmərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzmi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtmərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

hekayə (idi[sə])

becərdəcəkdim (I tək, qəti gəl)

becərdəcəkdin (II tək, qəti gəl)

becərdəcəkdi (III tək, qəti gəl)

becərdəcəkdik (I cəm, qəti gəl)

becərdəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl)

becərdəcəkdilər (III cəm, qəti gəl)

becərtməyəcəkdim (I tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdin (II tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdi (III tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdik (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdilər (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərdərdim (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərdin (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərdi (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərdik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərtməzdim (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzdin (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzdi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzdik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərdəcəkdimsə (I tək, qəti gəl)

becərdəcəkdinsə (II tək, qəti gəl)

becərdəcəkdisə (III tək, qəti gəl)

becərdəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl)

becərdəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl)

becərdəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl)

becərtməyəcəkdimsə (I tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdinsə (II tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdisə (III tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərdərdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərdisə (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərtməzdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzdisə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərdəcəkdimmi (I tək, qəti gəl)

becərdəcəkdinmi (II tək, qəti gəl)

becərdəcəkdimi (III tək, qəti gəl)

becərdəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl)

becərdəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl)

becərdəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl)

becərtməyəcəkdimmi (I tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdinmi (II tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdimi (III tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərdərdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərdimi (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərtməzdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzdimi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becərdəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl)

becərdəcəksənmiş (II tək, qəti gəl)

becərdəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

becərdəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl)

becərdəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl)

becərdəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl)

becərdəcəkmişəm (I tək, qəti gəl)

becərdəcəkmişsən (II tək, qəti gəl)

becərdəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

becərdəcəkmişik (I cəm, qəti gəl)

becərdəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl)

becərdəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl)

becərtməyəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəksənmiş (II tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkmişəm (I tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkmişsən (II tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkmişik (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərdərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərtmərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtmərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərdəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl)

becərdəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl)

becərdəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

becərdəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl)

becərdəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl)

becərdəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl)

becərdəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl)

becərdəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl)

becərdəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

becərdəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl)

becərdəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl)

becərdəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl)

becərtməyəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərdərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərtmərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtmərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

şərt (isə)

becərdəcəyəmsə (I tək, qəti gəl)

becərdəcəksənsə (II tək, qəti gəl)

becərdəcəksə (III tək, qəti gəl)

becərdəcəyiksə (I cəm, qəti gəl)

becərdəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl)

becərdəcəklərsə (III cəm, qəti gəl)

becərdəcəkdirsə (III tək, qəti gəl)

becərtməyəcəyəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəksənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəksə (III tək, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəyiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəklərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərtməyəcəkdirsə (III tək, qəti gəl, inkar)

becərdərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərdərsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərdəriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərdərlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərtmərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərtməzlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

Sözlərin sayı: 246

Xəbər şəkli (keçmiş zaman)

fel

becərtdim (I tək, şühudi keç)

becərtdin (II tək, şühudi keç)

becərtdi (III tək, şühudi keç)

becərtdik (I cəm, şühudi keç)

becərtdiniz (II cəm, şühudi keç)

becərtdilər (III cəm, şühudi keç)

becərtmədim (I tək, şühudi keç, inkar)

becərtmədin (II tək, şühudi keç, inkar)

becərtmədi (III tək, şühudi keç, inkar)

becərtmədik (I cəm, şühudi keç, inkar)

becərtmədiniz (II cəm, şühudi keç, inkar)

becərtmədilər (III cəm, şühudi keç, inkar)

becərtmişəm (I tək, nəqli keç)

becərtmişsən (II tək, nəqli keç)

becərtmiş (III tək, nəqli keç)

becərtmişik (I cəm, nəqli keç)

becərtmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

becərtmişlər (III cəm, nəqli keç)

becərtmişdir (III tək, nəqli keç)

becərtməmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdir (III tək, nəqli keç, inkar)

becərdibsən (II tək, nəqli keç)

becərdib (III tək, nəqli keç)

becərdibsiniz (II cəm, nəqli keç)

becərdiblər (III cəm, nəqli keç)

becərdibdir (III tək, nəqli keç)

becərtməyibsən (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməyib (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməyibsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməyiblər (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməyibdir (III tək, nəqli keç, inkar)

sual (-mı4)

becərtdimmi (I tək, şühudi keç)

becərtdinmi (II tək, şühudi keç)

becərtdimi (III tək, şühudi keç)

becərtdikmi (I cəm, şühudi keç)

becərtdinizmi (II cəm, şühudi keç)

becərtdilərmi (III cəm, şühudi keç)

becərtmədimmi (I tək, şühudi keç, inkar)

becərtmədinmi (II tək, şühudi keç, inkar)

becərtmədimi (III tək, şühudi keç, inkar)

becərtmədikmi (I cəm, şühudi keç, inkar)

becərtmədinizmi (II cəm, şühudi keç, inkar)

becərtmədilərmi (III cəm, şühudi keç, inkar)

becərtmişəmmi (I tək, nəqli keç)

becərtmişsənmi (II tək, nəqli keç)

becərtmişmi (III tək, nəqli keç)

becərtmişikmi (I cəm, nəqli keç)

becərtmişsinizmi (II cəm, nəqli keç)

becərtmişlərmi (III cəm, nəqli keç)

becərtmişdirmi (III tək, nəqli keç)

becərtməmişəmmi (I tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişmi (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişlərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

becərdibsənmi (II tək, nəqli keç)

becərdibmi (III tək, nəqli keç)

becərdibsinizmi (II cəm, nəqli keç)

becərdiblərmi (III cəm, nəqli keç)

becərdibdirmi (III tək, nəqli keç)

becərtməyibsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməyibmi (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməyibsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməyiblərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməyibdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

hekayə (idi[sə])

becərtmişdim (I tək, nəqli keç)

becərtmişdin (II tək, nəqli keç)

becərtmişdi (III tək, nəqli keç)

becərtmişdik (I cəm, nəqli keç)

becərtmişdiniz (II cəm, nəqli keç)

becərtmişdilər (III cəm, nəqli keç)

becərtməmişdim (I tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdin (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdi (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdik (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdilər (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərtmişdimsə (I tək, nəqli keç)

becərtmişdinsə (II tək, nəqli keç)

becərtmişdisə (III tək, nəqli keç)

becərtmişdiksə (I cəm, nəqli keç)

becərtmişdinizsə (II cəm, nəqli keç)

becərtmişdilərsə (III cəm, nəqli keç)

becərtməmişdimsə (I tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdinsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdisə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdilərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərtmişdimmi (I tək, nəqli keç)

becərtmişdinmi (II tək, nəqli keç)

becərtmişdimi (III tək, nəqli keç)

becərtmişdikmi (I cəm, nəqli keç)

becərtmişdinizmi (II cəm, nəqli keç)

becərtmişdilərmi (III cəm, nəqli keç)

becərtməmişdimmi (I tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdinmi (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdimi (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdilərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becərtmişəmmiş (I tək, nəqli keç)

becərtmişsənmiş (II tək, nəqli keç)

becərtmişmiş (III tək, nəqli keç)

becərtmişikmiş (I cəm, nəqli keç)

becərtmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

becərtmişlərmiş (III cəm, nəqli keç)

becərtmişmişəm (I tək, nəqli keç)

becərtmişmişsən (II tək, nəqli keç)

becərtmişmiş (III tək, nəqli keç)

becərtmişmişik (I cəm, nəqli keç)

becərtmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

becərtmişmişlər (III cəm, nəqli keç)

becərtməmişəmmiş (I tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişikmiş (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişlərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərdibsənmiş (II tək, nəqli keç)

becərdibmiş (III tək, nəqli keç)

becərdibsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

becərdiblərmiş (III cəm, nəqli keç)

becərdibmişsən (II tək, nəqli keç)

becərdibmiş (III tək, nəqli keç)

becərdibmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

becərdibmişlər (III cəm, nəqli keç)

becərtməyibsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməyibsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməyiblərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməyibmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməyibmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməyibmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərtmişəmmişsə (I tək, nəqli keç)

becərtmişsənmişsə (II tək, nəqli keç)

becərtmişmişsə (III tək, nəqli keç)

becərtmişikmişsə (I cəm, nəqli keç)

becərtmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

becərtmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç)

becərtmişmişəmsə (I tək, nəqli keç)

becərtmişmişsənsə (II tək, nəqli keç)

becərtmişmişsə (III tək, nəqli keç)

becərtmişmişiksə (I cəm, nəqli keç)

becərtmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

becərtmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

becərtməmişəmmişsə (I tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişikmişsə (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərdibsənmişsə (II tək, nəqli keç)

becərdibmişsə (III tək, nəqli keç)

becərdibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

becərdiblərmişsə (III cəm, nəqli keç)

becərdibmişsənsə (II tək, nəqli keç)

becərdibmişsə (III tək, nəqli keç)

becərdibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

becərdibmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

becərtməyibsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməyibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməyiblərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməyibmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməyibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməyibmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

şərt (isə)

becərtdimsə (I tək, şühudi keç)

becərtdinsə (II tək, şühudi keç)

becərtdisə (III tək, şühudi keç)

becərtdiksə (I cəm, şühudi keç)

becərtdinizsə (II cəm, şühudi keç)

becərtdilərsə (III cəm, şühudi keç)

becərtmədimsə (I tək, şühudi keç, inkar)

becərtmədinsə (II tək, şühudi keç, inkar)

becərtmədisə (III tək, şühudi keç, inkar)

becərtmədiksə (I cəm, şühudi keç, inkar)

becərtmədinizsə (II cəm, şühudi keç, inkar)

becərtmədilərsə (III cəm, şühudi keç, inkar)

becərtmişəmsə (I tək, nəqli keç)

becərtmişsənsə (II tək, nəqli keç)

becərtmişsə (III tək, nəqli keç)

becərtmişiksə (I cəm, nəqli keç)

becərtmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

becərtmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

becərtmişdirsə (III tək, nəqli keç)

becərtməmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməmişdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərdibsənsə (II tək, nəqli keç)

becərdibsə (III tək, nəqli keç)

becərdibsinizsə (II cəm, nəqli keç)

becərdiblərsə (III cəm, nəqli keç)

becərdibdirsə (III tək, nəqli keç)

becərtməyibsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərtməyibsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərtməyibsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməyiblərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərtməyibdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

Sözlərin sayı: 224

Əmr şəkli

fel

becərdim (I tək)

becərt (II tək)

becərtsin (III tək)

becərdək (I cəm)

becərdin (II cəm)

becərtsinlər (III cəm)

becərtməyim (I tək, inkar)

becərtmə (II tək, inkar)

becərtməsin (III tək, inkar)

becərtməyək (I cəm, inkar)

becərtməyin (II cəm, inkar)

becərtməsinlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

becərdimmi (I tək)

becərtsinmi (III tək)

becərdəkmi (I cəm)

becərtsinlərmi (III cəm)

becərtməyimmi (I tək, inkar)

becərtməsinmi (III tək, inkar)

becərtməyəkmi (I cəm, inkar)

becərtməsinlərmi (III cəm, inkar)

irad (-sana2)

becərtsənə (II tək)

becərtsəniz (II cəm)

Sözlərin sayı: 20

Arzu şəkli

fel

becərdəm (I tək)

becərdəsən (II tək)

becərdə (III tək)

becərdək (I cəm)

becərdəsiniz (II cəm)

becərdələr (III cəm)

becərtməyəm (I tək, inkar)

becərtməyəsən (II tək, inkar)

becərtməyə (III tək, inkar)

becərtməyək (I cəm, inkar)

becərtməyəsiniz (II cəm, inkar)

becərtməyələr (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

becərdəydim (I tək)

becərdəydin (II tək)

becərdəydi (III tək)

becərdəydik (I cəm)

becərdəydiniz (II cəm)

becərdəydilər (III cəm)

becərtməyəydim (I tək, inkar)

becərtməyəydin (II tək, inkar)

becərtməyəydi (III tək, inkar)

becərtməyəydik (I cəm, inkar)

becərtməyəydiniz (II cəm, inkar)

becərtməyəydilər (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becərdəymişəm (I tək)

becərdəymişsən (II tək)

becərdəymiş (III tək)

becərdəymişik (I cəm)

becərdəymişsiniz (II cəm)

becərdəymişlər (III cəm)

becərtməyəymişəm (I tək, inkar)

becərtməyəymişsən (II tək, inkar)

becərtməyəymiş (III tək, inkar)

becərtməyəymişik (I cəm, inkar)

becərtməyəymişsiniz (II cəm, inkar)

becərtməyəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 36

Vacib şəkli

fel

becərtməliyəm (I tək)

becərtməlisən (II tək)

becərtməlidir (III tək)

becərtməliyik (I cəm)

becərtməlisiniz (II cəm)

becərtməlidirlər (III cəm)

becərtməməliyəm (I tək, inkar)

becərtməməlisən (II tək, inkar)

becərtməməlidir (III tək, inkar)

becərtməməliyik (I cəm, inkar)

becərtməməlisiniz (II cəm, inkar)

becərtməməlidirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

becərtməliyəmmi (I tək)

becərtməlisənmi (II tək)

becərtməlidirmi (III tək)

becərtməliyikmi (I cəm)

becərtməlisinizmi (II cəm)

becərtməlidirlərmi (III cəm)

becərtməməliyəmmi (I tək, inkar)

becərtməməlisənmi (II tək, inkar)

becərtməməlidirmi (III tək, inkar)

becərtməməliyikmi (I cəm, inkar)

becərtməməlisinizmi (II cəm, inkar)

becərtməməlidirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

becərtməliydim (I tək)

becərtməliydin (II tək)

becərtməliydi (III tək)

becərtməliydik (I cəm)

becərtməliydiniz (II cəm)

becərtməliydilər (III cəm)

becərtməməliydim (I tək, inkar)

becərtməməliydin (II tək, inkar)

becərtməməliydi (III tək, inkar)

becərtməməliydik (I cəm, inkar)

becərtməməliydiniz (II cəm, inkar)

becərtməməliydilər (III cəm, inkar)

becərtməliydimsə (I tək)

becərtməliydinsə (II tək)

becərtməliydisə (III tək)

becərtməliydiksə (I cəm)

becərtməliydinizsə (II cəm)

becərtməliydilərsə (III cəm)

becərtməməliydimsə (I tək, inkar)

becərtməməliydinsə (II tək, inkar)

becərtməməliydisə (III tək, inkar)

becərtməməliydiksə (I cəm, inkar)

becərtməməliydinizsə (II cəm, inkar)

becərtməməliydilərsə (III cəm, inkar)

becərtməliydimmi (I tək)

becərtməliydinmi (II tək)

becərtməliydimi (III tək)

becərtməliydikmi (I cəm)

becərtməliydinizmi (II cəm)

becərtməliydilərmi (III cəm)

becərtməməliydimmi (I tək, inkar)

becərtməməliydinmi (II tək, inkar)

becərtməməliydimi (III tək, inkar)

becərtməməliydikmi (I cəm, inkar)

becərtməməliydinizmi (II cəm, inkar)

becərtməməliydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becərtməliyəmmiş (I tək)

becərtməlisənmiş (II tək)

becərtməliymiş (III tək)

becərtməliyikmiş (I cəm)

becərtməlisinizmiş (II cəm)

becərtməlidirlərmiş (III cəm)

becərtməliymişəm (I tək)

becərtməliymişsən (II tək)

becərtməliymiş (III tək)

becərtməliymişik (I cəm)

becərtməliymişsiniz (II cəm)

becərtməliymişlər (III cəm)

becərtməməliyəmmiş (I tək, inkar)

becərtməməlisənmiş (II tək, inkar)

becərtməməliymiş (III tək, inkar)

becərtməməliyikmiş (I cəm, inkar)

becərtməməlisinizmiş (II cəm, inkar)

becərtməməlidirlərmiş (III cəm, inkar)

becərtməməliymişəm (I tək, inkar)

becərtməməliymişsən (II tək, inkar)

becərtməməliymiş (III tək, inkar)

becərtməməliymişik (I cəm, inkar)

becərtməməliymişsiniz (II cəm, inkar)

becərtməməliymişlər (III cəm, inkar)

becərtməliyəmmişsə (I tək)

becərtməlisənmişsə (II tək)

becərtməliymişsə (III tək)

becərtməliyikmişsə (I cəm)

becərtməlisinizmişsə (II cəm)

becərtməlidirlərmişsə (III cəm)

becərtməliymişəmsə (I tək)

becərtməliymişsənsə (II tək)

becərtməliymişsə (III tək)

becərtməliymişiksə (I cəm)

becərtməliymişsinizsə (II cəm)

becərtməliymişlərsə (III cəm)

becərtməməliyəmmişsə (I tək, inkar)

becərtməməlisənmişsə (II tək, inkar)

becərtməməliymişsə (III tək, inkar)

becərtməməliyikmişsə (I cəm, inkar)

becərtməməlisinizmişsə (II cəm, inkar)

becərtməməlidirlərmişsə (III cəm, inkar)

becərtməməliymişəmsə (I tək, inkar)

becərtməməliymişsənsə (II tək, inkar)

becərtməməliymişsə (III tək, inkar)

becərtməməliymişiksə (I cəm, inkar)

becərtməməliymişsinizsə (II cəm, inkar)

becərtməməliymişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

becərtməliyəmsə (I tək)

becərtməlisənsə (II tək)

becərtməlidirsə (III tək)

becərtməliyiksə (I cəm)

becərtməlisinizsə (II cəm)

becərtməlidirlərsə (III cəm)

becərtməməliyəmsə (I tək, inkar)

becərtməməlisənsə (II tək, inkar)

becərtməməlidirsə (III tək, inkar)

becərtməməliyiksə (I cəm, inkar)

becərtməməlisinizsə (II cəm, inkar)

becərtməməlidirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Lazım şəkli

fel

becərdəsiyəm (I tək)

becərdəsisən (II tək)

becərdəsidir (III tək)

becərdəsiyik (I cəm)

becərdəsisiniz (II cəm)

becərdəsidirlər (III cəm)

sual (-mı4)

becərdəsiyəmmi (I tək)

becərdəsisənmi (II tək)

becərdəsidirmi (III tək)

becərdəsiyikmi (I cəm)

becərdəsisinizmi (II cəm)

becərdəsidirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

becərdəsiydim (I tək)

becərdəsiydin (II tək)

becərdəsiydi (III tək)

becərdəsiydik (I cəm)

becərdəsiydiniz (II cəm)

becərdəsiydilər (III cəm)

becərdəsiydimsə (I tək)

becərdəsiydinsə (II tək)

becərdəsiydisə (III tək)

becərdəsiydiksə (I cəm)

becərdəsiydinizsə (II cəm)

becərdəsiydilərsə (III cəm)

becərdəsiydimmi (I tək)

becərdəsiydinmi (II tək)

becərdəsiydimi (III tək)

becərdəsiydikmi (I cəm)

becərdəsiydinizmi (II cəm)

becərdəsiydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

becərdəsiyəmmiş (I tək)

becərdəsisənmiş (II tək)

becərdəsiymiş (III tək)

becərdəsiyikmiş (I cəm)

becərdəsisinizmiş (II cəm)

becərdəsidirlərmiş (III cəm)

becərdəsiymişəm (I tək)

becərdəsiymişsən (II tək)

becərdəsiymiş (III tək)

becərdəsiymişik (I cəm)

becərdəsiymişsiniz (II cəm)

becərdəsiymişlər (III cəm)

becərdəsiyəmmişsə (I tək)

becərdəsisənmişsə (II tək)

becərdəsiymişsə (III tək)

becərdəsiyikmişsə (I cəm)

becərdəsisinizmişsə (II cəm)

becərdəsidirlərmişsə (III cəm)

becərdəsiymişəmsə (I tək)

becərdəsiymişsənsə (II tək)

becərdəsiymişsə (III tək)

becərdəsiymişiksə (I cəm)

becərdəsiymişsinizsə (II cəm)

becərdəsiymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

becərdəsiyəmsə (I tək)

becərdəsisənsə (II tək)

becərdəsidirsə (III tək)

becərdəsiyiksə (I cəm)

becərdəsisinizsə (II cəm)

becərdəsidirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Şərt şəkli

fel

becərtsəm (I tək)

becərtsən (II tək)

becərtsə (III tək)

becərtsək (I cəm)

becərtsəniz (II cəm)

becərtsələr (III cəm)

becərtməsəm (I tək, inkar)

becərtməsən (II tək, inkar)

becərtməsə (III tək, inkar)

becərtməsək (I cəm, inkar)

becərtməsəniz (II cəm, inkar)

becərtməsələr (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

becərtsəmmi (I tək)

becərtsənmi (II tək)

becərtsəmi (III tək)

becərtsəkmi (I cəm)

becərtsənizmi (II cəm)

becərtsələrmi (III cəm)

becərtməsəmmi (I tək, inkar)

becərtməsənmi (II tək, inkar)

becərtməsəmi (III tək, inkar)

becərtməsəkmi (I cəm, inkar)

becərtməsənizmi (II cəm, inkar)

becərtməsələrmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

becərtsəydim (I tək)

becərtsəydin (II tək)

becərtsəydi (III tək)

becərtsəydik (I cəm)

becərtsəydiniz (II cəm)

becərtsəydilər (III cəm)

becərtməsəydim (I tək, inkar)

becərtməsəydin (II tək, inkar)

becərtməsəydi (III tək, inkar)

becərtməsəydik (I cəm, inkar)

becərtməsəydiniz (II cəm, inkar)

becərtməsəydilər (III cəm, inkar)

becərtsəydimmi (I tək)

becərtsəydinmi (II tək)

becərtsəydimi (III tək)

becərtsəydikmi (I cəm)

becərtsəydinizmi (II cəm)

becərtsəydilərmi (III cəm)

becərtməsəydimmi (I tək, inkar)

becərtməsəydinmi (II tək, inkar)

becərtməsəydimi (III tək, inkar)

becərtməsəydikmi (I cəm, inkar)

becərtməsəydinizmi (II cəm, inkar)

becərtməsəydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becərtsəymişəm (I tək)

becərtsəymişsən (II tək)

becərtsəymiş (III tək)

becərtsəymişik (I cəm)

becərtsəymişsiniz (II cəm)

becərtsəymişlər (III cəm)

becərtməsəymişəm (I tək, inkar)

becərtməsəymişsən (II tək, inkar)

becərtməsəymiş (III tək, inkar)

becərtməsəymişik (I cəm, inkar)

becərtməsəymişsiniz (II cəm, inkar)

becərtməsəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 60

Davam şəkli

fel

becərtməkdəyəm (I tək)

becərtməkdəsən (II tək)

becərtməkdədir (III tək)

becərtməkdəyik (I cəm)

becərtməkdəsiniz (II cəm)

becərtməkdədirlər (III cəm)

sual (-mı4)

becərtməkdəyəmmi (I tək)

becərtməkdəsənmi (II tək)

becərtməkdədirmi (III tək)

becərtməkdəyikmi (I cəm)

becərtməkdəsinizmi (II cəm)

becərtməkdədirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

becərtməkdəydim (I tək)

becərtməkdəydin (II tək)

becərtməkdəydi (III tək)

becərtməkdəydik (I cəm)

becərtməkdəydiniz (II cəm)

becərtməkdəydilər (III cəm)

becərtməkdəydimsə (I tək)

becərtməkdəydinsə (II tək)

becərtməkdəydisə (III tək)

becərtməkdəydiksə (I cəm)

becərtməkdəydinizsə (II cəm)

becərtməkdəydilərsə (III cəm)

becərtməkdəydimmi (I tək)

becərtməkdəydinmi (II tək)

becərtməkdəydimi (III tək)

becərtməkdəydikmi (I cəm)

becərtməkdəydinizmi (II cəm)

becərtməkdəydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

becərtməkdəyəmmiş (I tək)

becərtməkdəsənmiş (II tək)

becərtməkdəymiş (III tək)

becərtməkdəyikmiş (I cəm)

becərtməkdəsinizmiş (II cəm)

becərtməkdədirlərmiş (III cəm)

becərtməkdəymişəm (I tək)

becərtməkdəymişsən (II tək)

becərtməkdəymiş (III tək)

becərtməkdəymişik (I cəm)

becərtməkdəymişsiniz (II cəm)

becərtməkdəymişlər (III cəm)

becərtməkdəyəmmişsə (I tək)

becərtməkdəsənmişsə (II tək)

becərtməkdəymişsə (III tək)

becərtməkdəyikmişsə (I cəm)

becərtməkdəsinizmişsə (II cəm)

becərtməkdədirlərmişsə (III cəm)

becərtməkdəymişəmsə (I tək)

becərtməkdəymişsənsə (II tək)

becərtməkdəymişsə (III tək)

becərtməkdəymişiksə (I cəm)

becərtməkdəymişsinizsə (II cəm)

becərtməkdəymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

becərtməkdəyəmsə (I tək)

becərtməkdəsənsə (II tək)

becərtməkdədirsə (III tək)

becərtməkdəyiksə (I cəm)

becərtməkdəsinizsə (II cəm)

becərtməkdədirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Sözlərin ümumi sayı: 946