Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

becəril sözü becəril felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

Xəbər şəkli (indiki zaman)

fel

becərilirəm (I tək)

becərilirsən (II tək)

becərilir (III tək)

becərilirik (I cəm)

becərilirsiniz (II cəm)

becərilirlər (III cəm)

becərilmirəm (I tək, inkar)

becərilmirsən (II tək, inkar)

becərilmir (III tək, inkar)

becərilmirik (I cəm, inkar)

becərilmirsiniz (II cəm, inkar)

becərilmirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

becərilirəmmi (I tək)

becərilirsənmi (II tək)

becərilirmi (III tək)

becərilirikmi (I cəm)

becərilirsinizmi (II cəm)

becərilirlərmi (III cəm)

becərilmirəmmi (I tək, inkar)

becərilmirsənmi (II tək, inkar)

becərilmirmi (III tək, inkar)

becərilmirikmi (I cəm, inkar)

becərilmirsinizmi (II cəm, inkar)

becərilmirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

becərilirdim (I tək)

becərilirdin (II tək)

becərilirdi (III tək)

becərilirdik (I cəm)

becərilirdiniz (II cəm)

becərilirdilər (III cəm)

becərilmirdim (I tək, inkar)

becərilmirdin (II tək, inkar)

becərilmirdi (III tək, inkar)

becərilmirdik (I cəm, inkar)

becərilmirdiniz (II cəm, inkar)

becərilmirdilər (III cəm, inkar)

becərilirdimsə (I tək)

becərilirdinsə (II tək)

becərilirdisə (III tək)

becərilirdiksə (I cəm)

becərilirdinizsə (II cəm)

becərilirdilərsə (III cəm)

becərilmirdimsə (I tək, inkar)

becərilmirdinsə (II tək, inkar)

becərilmirdisə (III tək, inkar)

becərilmirdiksə (I cəm, inkar)

becərilmirdinizsə (II cəm, inkar)

becərilmirdilərsə (III cəm, inkar)

becərilirdimmi (I tək)

becərilirdinmi (II tək)

becərilirdimi (III tək)

becərilirdikmi (I cəm)

becərilirdinizmi (II cəm)

becərilirdilərmi (III cəm)

becərilmirdimmi (I tək, inkar)

becərilmirdinmi (II tək, inkar)

becərilmirdimi (III tək, inkar)

becərilmirdikmi (I cəm, inkar)

becərilmirdinizmi (II cəm, inkar)

becərilmirdilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becərilirəmmiş (I tək)

becərilirsənmiş (II tək)

becərilirmiş (III tək)

becərilirikmiş (I cəm)

becərilirsinizmiş (II cəm)

becərilirlərmiş (III cəm)

becərilirmişəm (I tək)

becərilirmişsən (II tək)

becərilirmiş (III tək)

becərilirmişik (I cəm)

becərilirmişsiniz (II cəm)

becərilirmişlər (III cəm)

becərilmirəmmiş (I tək, inkar)

becərilmirsənmiş (II tək, inkar)

becərilmirmiş (III tək, inkar)

becərilmirikmiş (I cəm, inkar)

becərilmirsinizmiş (II cəm, inkar)

becərilmirlərmiş (III cəm, inkar)

becərilmirmişəm (I tək, inkar)

becərilmirmişsən (II tək, inkar)

becərilmirmiş (III tək, inkar)

becərilmirmişik (I cəm, inkar)

becərilmirmişsiniz (II cəm, inkar)

becərilmirmişlər (III cəm, inkar)

becərilirəmmişsə (I tək)

becərilirsənmişsə (II tək)

becərilirmişsə (III tək)

becərilirikmişsə (I cəm)

becərilirsinizmişsə (II cəm)

becərilirlərmişsə (III cəm)

becərilirmişəmsə (I tək)

becərilirmişsənsə (II tək)

becərilirmişsə (III tək)

becərilirmişiksə (I cəm)

becərilirmişsinizsə (II cəm)

becərilirmişlərsə (III cəm)

becərilmirəmmişsə (I tək, inkar)

becərilmirsənmişsə (II tək, inkar)

becərilmirmişsə (III tək, inkar)

becərilmirikmişsə (I cəm, inkar)

becərilmirsinizmişsə (II cəm, inkar)

becərilmirlərmişsə (III cəm, inkar)

becərilmirmişəmsə (I tək, inkar)

becərilmirmişsənsə (II tək, inkar)

becərilmirmişsə (III tək, inkar)

becərilmirmişiksə (I cəm, inkar)

becərilmirmişsinizsə (II cəm, inkar)

becərilmirmişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

becərilirəmsə (I tək)

becərilirsənsə (II tək)

becərilirsə (III tək)

becəriliriksə (I cəm)

becərilirsinizsə (II cəm)

becərilirlərsə (III cəm)

becərilmirəmsə (I tək, inkar)

becərilmirsənsə (II tək, inkar)

becərilmirsə (III tək, inkar)

becərilmiriksə (I cəm, inkar)

becərilmirsinizsə (II cəm, inkar)

becərilmirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Xəbər şəkli (gələcək zaman)

fel

becəriləcəyəm (I tək, qəti gəl)

becəriləcəksən (II tək, qəti gəl)

becəriləcək (III tək, qəti gəl)

becəriləcəyik (I cəm, qəti gəl)

becəriləcəksiniz (II cəm, qəti gəl)

becəriləcəklər (III cəm, qəti gəl)

becəriləcəkdir (III tək, qəti gəl)

becərilməyəcəyəm (I tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəksən (II tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcək (III tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəyik (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəksiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəklər (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdir (III tək, qəti gəl, inkar)

becərilərəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərilər (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilmərəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməz (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilmərik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

sual (-mı4)

becəriləcəyəmmi (I tək, qəti gəl)

becəriləcəksənmi (II tək, qəti gəl)

becəriləcəkmi (III tək, qəti gəl)

becəriləcəyikmi (I cəm, qəti gəl)

becəriləcəksinizmi (II cəm, qəti gəl)

becəriləcəklərmi (III cəm, qəti gəl)

becəriləcəkdirmi (III tək, qəti gəl)

becərilməyəcəyəmmi (I tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəksənmi (II tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkmi (III tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəyikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəklərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdirmi (III tək, qəti gəl, inkar)

becərilərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərmi (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilmərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzmi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilmərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

hekayə (idi[sə])

becəriləcəkdim (I tək, qəti gəl)

becəriləcəkdin (II tək, qəti gəl)

becəriləcəkdi (III tək, qəti gəl)

becəriləcəkdik (I cəm, qəti gəl)

becəriləcəkdiniz (II cəm, qəti gəl)

becəriləcəkdilər (III cəm, qəti gəl)

becərilməyəcəkdim (I tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdin (II tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdi (III tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdik (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdilər (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərilərdim (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərdin (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərdi (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərdik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilməzdim (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzdin (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzdi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzdik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becəriləcəkdimsə (I tək, qəti gəl)

becəriləcəkdinsə (II tək, qəti gəl)

becəriləcəkdisə (III tək, qəti gəl)

becəriləcəkdiksə (I cəm, qəti gəl)

becəriləcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl)

becəriləcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl)

becərilməyəcəkdimsə (I tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdinsə (II tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdisə (III tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərilərdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərdisə (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilməzdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzdisə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becəriləcəkdimmi (I tək, qəti gəl)

becəriləcəkdinmi (II tək, qəti gəl)

becəriləcəkdimi (III tək, qəti gəl)

becəriləcəkdikmi (I cəm, qəti gəl)

becəriləcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl)

becəriləcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl)

becərilməyəcəkdimmi (I tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdinmi (II tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdimi (III tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərilərdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərdimi (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilməzdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzdimi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becəriləcəyəmmiş (I tək, qəti gəl)

becəriləcəksənmiş (II tək, qəti gəl)

becəriləcəkmiş (III tək, qəti gəl)

becəriləcəyikmiş (I cəm, qəti gəl)

becəriləcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl)

becəriləcəklərmiş (III cəm, qəti gəl)

becəriləcəkmişəm (I tək, qəti gəl)

becəriləcəkmişsən (II tək, qəti gəl)

becəriləcəkmiş (III tək, qəti gəl)

becəriləcəkmişik (I cəm, qəti gəl)

becəriləcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl)

becəriləcəkmişlər (III cəm, qəti gəl)

becərilməyəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəksənmiş (II tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkmişəm (I tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkmişsən (II tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkmişik (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərilərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilmərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilmərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becəriləcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl)

becəriləcəksənmişsə (II tək, qəti gəl)

becəriləcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

becəriləcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl)

becəriləcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl)

becəriləcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl)

becəriləcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl)

becəriləcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl)

becəriləcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

becəriləcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl)

becəriləcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl)

becəriləcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl)

becərilməyəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərilərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilmərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilmərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

şərt (isə)

becəriləcəyəmsə (I tək, qəti gəl)

becəriləcəksənsə (II tək, qəti gəl)

becəriləcəksə (III tək, qəti gəl)

becəriləcəyiksə (I cəm, qəti gəl)

becəriləcəksinizsə (II cəm, qəti gəl)

becəriləcəklərsə (III cəm, qəti gəl)

becəriləcəkdirsə (III tək, qəti gəl)

becərilməyəcəyəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəksənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəksə (III tək, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəyiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəklərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərilməyəcəkdirsə (III tək, qəti gəl, inkar)

becərilərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərilərsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

becəriləriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilərlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərilmərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərilməzlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

Sözlərin sayı: 246

Xəbər şəkli (keçmiş zaman)

fel

becərildim (I tək, şühudi keç)

becərildin (II tək, şühudi keç)

becərildi (III tək, şühudi keç)

becərildik (I cəm, şühudi keç)

becərildiniz (II cəm, şühudi keç)

becərildilər (III cəm, şühudi keç)

becərilmədim (I tək, şühudi keç, inkar)

becərilmədin (II tək, şühudi keç, inkar)

becərilmədi (III tək, şühudi keç, inkar)

becərilmədik (I cəm, şühudi keç, inkar)

becərilmədiniz (II cəm, şühudi keç, inkar)

becərilmədilər (III cəm, şühudi keç, inkar)

becərilmişəm (I tək, nəqli keç)

becərilmişsən (II tək, nəqli keç)

becərilmiş (III tək, nəqli keç)

becərilmişik (I cəm, nəqli keç)

becərilmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

becərilmişlər (III cəm, nəqli keç)

becərilmişdir (III tək, nəqli keç)

becərilməmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdir (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilibsən (II tək, nəqli keç)

becərilib (III tək, nəqli keç)

becərilibsiniz (II cəm, nəqli keç)

becəriliblər (III cəm, nəqli keç)

becərilibdir (III tək, nəqli keç)

becərilməyibsən (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməyib (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməyibsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməyiblər (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməyibdir (III tək, nəqli keç, inkar)

sual (-mı4)

becərildimmi (I tək, şühudi keç)

becərildinmi (II tək, şühudi keç)

becərildimi (III tək, şühudi keç)

becərildikmi (I cəm, şühudi keç)

becərildinizmi (II cəm, şühudi keç)

becərildilərmi (III cəm, şühudi keç)

becərilmədimmi (I tək, şühudi keç, inkar)

becərilmədinmi (II tək, şühudi keç, inkar)

becərilmədimi (III tək, şühudi keç, inkar)

becərilmədikmi (I cəm, şühudi keç, inkar)

becərilmədinizmi (II cəm, şühudi keç, inkar)

becərilmədilərmi (III cəm, şühudi keç, inkar)

becərilmişəmmi (I tək, nəqli keç)

becərilmişsənmi (II tək, nəqli keç)

becərilmişmi (III tək, nəqli keç)

becərilmişikmi (I cəm, nəqli keç)

becərilmişsinizmi (II cəm, nəqli keç)

becərilmişlərmi (III cəm, nəqli keç)

becərilmişdirmi (III tək, nəqli keç)

becərilməmişəmmi (I tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişmi (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişlərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilibsənmi (II tək, nəqli keç)

becərilibmi (III tək, nəqli keç)

becərilibsinizmi (II cəm, nəqli keç)

becəriliblərmi (III cəm, nəqli keç)

becərilibdirmi (III tək, nəqli keç)

becərilməyibsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməyibmi (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməyibsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməyiblərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməyibdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

hekayə (idi[sə])

becərilmişdim (I tək, nəqli keç)

becərilmişdin (II tək, nəqli keç)

becərilmişdi (III tək, nəqli keç)

becərilmişdik (I cəm, nəqli keç)

becərilmişdiniz (II cəm, nəqli keç)

becərilmişdilər (III cəm, nəqli keç)

becərilməmişdim (I tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdin (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdi (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdik (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdilər (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərilmişdimsə (I tək, nəqli keç)

becərilmişdinsə (II tək, nəqli keç)

becərilmişdisə (III tək, nəqli keç)

becərilmişdiksə (I cəm, nəqli keç)

becərilmişdinizsə (II cəm, nəqli keç)

becərilmişdilərsə (III cəm, nəqli keç)

becərilməmişdimsə (I tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdinsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdisə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdilərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərilmişdimmi (I tək, nəqli keç)

becərilmişdinmi (II tək, nəqli keç)

becərilmişdimi (III tək, nəqli keç)

becərilmişdikmi (I cəm, nəqli keç)

becərilmişdinizmi (II cəm, nəqli keç)

becərilmişdilərmi (III cəm, nəqli keç)

becərilməmişdimmi (I tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdinmi (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdimi (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdilərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becərilmişəmmiş (I tək, nəqli keç)

becərilmişsənmiş (II tək, nəqli keç)

becərilmişmiş (III tək, nəqli keç)

becərilmişikmiş (I cəm, nəqli keç)

becərilmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

becərilmişlərmiş (III cəm, nəqli keç)

becərilmişmişəm (I tək, nəqli keç)

becərilmişmişsən (II tək, nəqli keç)

becərilmişmiş (III tək, nəqli keç)

becərilmişmişik (I cəm, nəqli keç)

becərilmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

becərilmişmişlər (III cəm, nəqli keç)

becərilməmişəmmiş (I tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişikmiş (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişlərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərilibsənmiş (II tək, nəqli keç)

becərilibmiş (III tək, nəqli keç)

becərilibsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

becəriliblərmiş (III cəm, nəqli keç)

becərilibmişsən (II tək, nəqli keç)

becərilibmiş (III tək, nəqli keç)

becərilibmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

becərilibmişlər (III cəm, nəqli keç)

becərilməyibsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməyibsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməyiblərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməyibmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməyibmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməyibmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərilmişəmmişsə (I tək, nəqli keç)

becərilmişsənmişsə (II tək, nəqli keç)

becərilmişmişsə (III tək, nəqli keç)

becərilmişikmişsə (I cəm, nəqli keç)

becərilmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

becərilmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç)

becərilmişmişəmsə (I tək, nəqli keç)

becərilmişmişsənsə (II tək, nəqli keç)

becərilmişmişsə (III tək, nəqli keç)

becərilmişmişiksə (I cəm, nəqli keç)

becərilmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

becərilmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

becərilməmişəmmişsə (I tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişikmişsə (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərilibsənmişsə (II tək, nəqli keç)

becərilibmişsə (III tək, nəqli keç)

becərilibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

becəriliblərmişsə (III cəm, nəqli keç)

becərilibmişsənsə (II tək, nəqli keç)

becərilibmişsə (III tək, nəqli keç)

becərilibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

becərilibmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

becərilməyibsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməyibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməyiblərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməyibmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməyibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməyibmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

şərt (isə)

becərildimsə (I tək, şühudi keç)

becərildinsə (II tək, şühudi keç)

becərildisə (III tək, şühudi keç)

becərildiksə (I cəm, şühudi keç)

becərildinizsə (II cəm, şühudi keç)

becərildilərsə (III cəm, şühudi keç)

becərilmədimsə (I tək, şühudi keç, inkar)

becərilmədinsə (II tək, şühudi keç, inkar)

becərilmədisə (III tək, şühudi keç, inkar)

becərilmədiksə (I cəm, şühudi keç, inkar)

becərilmədinizsə (II cəm, şühudi keç, inkar)

becərilmədilərsə (III cəm, şühudi keç, inkar)

becərilmişəmsə (I tək, nəqli keç)

becərilmişsənsə (II tək, nəqli keç)

becərilmişsə (III tək, nəqli keç)

becərilmişiksə (I cəm, nəqli keç)

becərilmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

becərilmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

becərilmişdirsə (III tək, nəqli keç)

becərilməmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməmişdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilibsənsə (II tək, nəqli keç)

becərilibsə (III tək, nəqli keç)

becərilibsinizsə (II cəm, nəqli keç)

becəriliblərsə (III cəm, nəqli keç)

becərilibdirsə (III tək, nəqli keç)

becərilməyibsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərilməyibsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərilməyibsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməyiblərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərilməyibdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

Sözlərin sayı: 224

Əmr şəkli

fel

becərilim (I tək)

becəril (II tək)

becərilsin (III tək)

becərilək (I cəm)

becərilin (II cəm)

becərilsinlər (III cəm)

becərilməyim (I tək, inkar)

becərilmə (II tək, inkar)

becərilməsin (III tək, inkar)

becərilməyək (I cəm, inkar)

becərilməyin (II cəm, inkar)

becərilməsinlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

becərilimmi (I tək)

becərilsinmi (III tək)

becəriləkmi (I cəm)

becərilsinlərmi (III cəm)

becərilməyimmi (I tək, inkar)

becərilməsinmi (III tək, inkar)

becərilməyəkmi (I cəm, inkar)

becərilməsinlərmi (III cəm, inkar)

irad (-sana2)

becərilsənə (II tək)

becərilsəniz (II cəm)

Sözlərin sayı: 20

Arzu şəkli

fel

becəriləm (I tək)

becəriləsən (II tək)

becərilə (III tək)

becərilək (I cəm)

becəriləsiniz (II cəm)

becərilələr (III cəm)

becərilməyəm (I tək, inkar)

becərilməyəsən (II tək, inkar)

becərilməyə (III tək, inkar)

becərilməyək (I cəm, inkar)

becərilməyəsiniz (II cəm, inkar)

becərilməyələr (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

becəriləydim (I tək)

becəriləydin (II tək)

becəriləydi (III tək)

becəriləydik (I cəm)

becəriləydiniz (II cəm)

becəriləydilər (III cəm)

becərilməyəydim (I tək, inkar)

becərilməyəydin (II tək, inkar)

becərilməyəydi (III tək, inkar)

becərilməyəydik (I cəm, inkar)

becərilməyəydiniz (II cəm, inkar)

becərilməyəydilər (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becəriləymişəm (I tək)

becəriləymişsən (II tək)

becəriləymiş (III tək)

becəriləymişik (I cəm)

becəriləymişsiniz (II cəm)

becəriləymişlər (III cəm)

becərilməyəymişəm (I tək, inkar)

becərilməyəymişsən (II tək, inkar)

becərilməyəymiş (III tək, inkar)

becərilməyəymişik (I cəm, inkar)

becərilməyəymişsiniz (II cəm, inkar)

becərilməyəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 36

Vacib şəkli

fel

becərilməliyəm (I tək)

becərilməlisən (II tək)

becərilməlidir (III tək)

becərilməliyik (I cəm)

becərilməlisiniz (II cəm)

becərilməlidirlər (III cəm)

becərilməməliyəm (I tək, inkar)

becərilməməlisən (II tək, inkar)

becərilməməlidir (III tək, inkar)

becərilməməliyik (I cəm, inkar)

becərilməməlisiniz (II cəm, inkar)

becərilməməlidirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

becərilməliyəmmi (I tək)

becərilməlisənmi (II tək)

becərilməlidirmi (III tək)

becərilməliyikmi (I cəm)

becərilməlisinizmi (II cəm)

becərilməlidirlərmi (III cəm)

becərilməməliyəmmi (I tək, inkar)

becərilməməlisənmi (II tək, inkar)

becərilməməlidirmi (III tək, inkar)

becərilməməliyikmi (I cəm, inkar)

becərilməməlisinizmi (II cəm, inkar)

becərilməməlidirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

becərilməliydim (I tək)

becərilməliydin (II tək)

becərilməliydi (III tək)

becərilməliydik (I cəm)

becərilməliydiniz (II cəm)

becərilməliydilər (III cəm)

becərilməməliydim (I tək, inkar)

becərilməməliydin (II tək, inkar)

becərilməməliydi (III tək, inkar)

becərilməməliydik (I cəm, inkar)

becərilməməliydiniz (II cəm, inkar)

becərilməməliydilər (III cəm, inkar)

becərilməliydimsə (I tək)

becərilməliydinsə (II tək)

becərilməliydisə (III tək)

becərilməliydiksə (I cəm)

becərilməliydinizsə (II cəm)

becərilməliydilərsə (III cəm)

becərilməməliydimsə (I tək, inkar)

becərilməməliydinsə (II tək, inkar)

becərilməməliydisə (III tək, inkar)

becərilməməliydiksə (I cəm, inkar)

becərilməməliydinizsə (II cəm, inkar)

becərilməməliydilərsə (III cəm, inkar)

becərilməliydimmi (I tək)

becərilməliydinmi (II tək)

becərilməliydimi (III tək)

becərilməliydikmi (I cəm)

becərilməliydinizmi (II cəm)

becərilməliydilərmi (III cəm)

becərilməməliydimmi (I tək, inkar)

becərilməməliydinmi (II tək, inkar)

becərilməməliydimi (III tək, inkar)

becərilməməliydikmi (I cəm, inkar)

becərilməməliydinizmi (II cəm, inkar)

becərilməməliydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becərilməliyəmmiş (I tək)

becərilməlisənmiş (II tək)

becərilməliymiş (III tək)

becərilməliyikmiş (I cəm)

becərilməlisinizmiş (II cəm)

becərilməlidirlərmiş (III cəm)

becərilməliymişəm (I tək)

becərilməliymişsən (II tək)

becərilməliymiş (III tək)

becərilməliymişik (I cəm)

becərilməliymişsiniz (II cəm)

becərilməliymişlər (III cəm)

becərilməməliyəmmiş (I tək, inkar)

becərilməməlisənmiş (II tək, inkar)

becərilməməliymiş (III tək, inkar)

becərilməməliyikmiş (I cəm, inkar)

becərilməməlisinizmiş (II cəm, inkar)

becərilməməlidirlərmiş (III cəm, inkar)

becərilməməliymişəm (I tək, inkar)

becərilməməliymişsən (II tək, inkar)

becərilməməliymiş (III tək, inkar)

becərilməməliymişik (I cəm, inkar)

becərilməməliymişsiniz (II cəm, inkar)

becərilməməliymişlər (III cəm, inkar)

becərilməliyəmmişsə (I tək)

becərilməlisənmişsə (II tək)

becərilməliymişsə (III tək)

becərilməliyikmişsə (I cəm)

becərilməlisinizmişsə (II cəm)

becərilməlidirlərmişsə (III cəm)

becərilməliymişəmsə (I tək)

becərilməliymişsənsə (II tək)

becərilməliymişsə (III tək)

becərilməliymişiksə (I cəm)

becərilməliymişsinizsə (II cəm)

becərilməliymişlərsə (III cəm)

becərilməməliyəmmişsə (I tək, inkar)

becərilməməlisənmişsə (II tək, inkar)

becərilməməliymişsə (III tək, inkar)

becərilməməliyikmişsə (I cəm, inkar)

becərilməməlisinizmişsə (II cəm, inkar)

becərilməməlidirlərmişsə (III cəm, inkar)

becərilməməliymişəmsə (I tək, inkar)

becərilməməliymişsənsə (II tək, inkar)

becərilməməliymişsə (III tək, inkar)

becərilməməliymişiksə (I cəm, inkar)

becərilməməliymişsinizsə (II cəm, inkar)

becərilməməliymişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

becərilməliyəmsə (I tək)

becərilməlisənsə (II tək)

becərilməlidirsə (III tək)

becərilməliyiksə (I cəm)

becərilməlisinizsə (II cəm)

becərilməlidirlərsə (III cəm)

becərilməməliyəmsə (I tək, inkar)

becərilməməlisənsə (II tək, inkar)

becərilməməlidirsə (III tək, inkar)

becərilməməliyiksə (I cəm, inkar)

becərilməməlisinizsə (II cəm, inkar)

becərilməməlidirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Lazım şəkli

fel

becəriləsiyəm (I tək)

becəriləsisən (II tək)

becəriləsidir (III tək)

becəriləsiyik (I cəm)

becəriləsisiniz (II cəm)

becəriləsidirlər (III cəm)

sual (-mı4)

becəriləsiyəmmi (I tək)

becəriləsisənmi (II tək)

becəriləsidirmi (III tək)

becəriləsiyikmi (I cəm)

becəriləsisinizmi (II cəm)

becəriləsidirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

becəriləsiydim (I tək)

becəriləsiydin (II tək)

becəriləsiydi (III tək)

becəriləsiydik (I cəm)

becəriləsiydiniz (II cəm)

becəriləsiydilər (III cəm)

becəriləsiydimsə (I tək)

becəriləsiydinsə (II tək)

becəriləsiydisə (III tək)

becəriləsiydiksə (I cəm)

becəriləsiydinizsə (II cəm)

becəriləsiydilərsə (III cəm)

becəriləsiydimmi (I tək)

becəriləsiydinmi (II tək)

becəriləsiydimi (III tək)

becəriləsiydikmi (I cəm)

becəriləsiydinizmi (II cəm)

becəriləsiydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

becəriləsiyəmmiş (I tək)

becəriləsisənmiş (II tək)

becəriləsiymiş (III tək)

becəriləsiyikmiş (I cəm)

becəriləsisinizmiş (II cəm)

becəriləsidirlərmiş (III cəm)

becəriləsiymişəm (I tək)

becəriləsiymişsən (II tək)

becəriləsiymiş (III tək)

becəriləsiymişik (I cəm)

becəriləsiymişsiniz (II cəm)

becəriləsiymişlər (III cəm)

becəriləsiyəmmişsə (I tək)

becəriləsisənmişsə (II tək)

becəriləsiymişsə (III tək)

becəriləsiyikmişsə (I cəm)

becəriləsisinizmişsə (II cəm)

becəriləsidirlərmişsə (III cəm)

becəriləsiymişəmsə (I tək)

becəriləsiymişsənsə (II tək)

becəriləsiymişsə (III tək)

becəriləsiymişiksə (I cəm)

becəriləsiymişsinizsə (II cəm)

becəriləsiymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

becəriləsiyəmsə (I tək)

becəriləsisənsə (II tək)

becəriləsidirsə (III tək)

becəriləsiyiksə (I cəm)

becəriləsisinizsə (II cəm)

becəriləsidirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Şərt şəkli

fel

becərilsəm (I tək)

becərilsən (II tək)

becərilsə (III tək)

becərilsək (I cəm)

becərilsəniz (II cəm)

becərilsələr (III cəm)

becərilməsəm (I tək, inkar)

becərilməsən (II tək, inkar)

becərilməsə (III tək, inkar)

becərilməsək (I cəm, inkar)

becərilməsəniz (II cəm, inkar)

becərilməsələr (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

becərilsəmmi (I tək)

becərilsənmi (II tək)

becərilsəmi (III tək)

becərilsəkmi (I cəm)

becərilsənizmi (II cəm)

becərilsələrmi (III cəm)

becərilməsəmmi (I tək, inkar)

becərilməsənmi (II tək, inkar)

becərilməsəmi (III tək, inkar)

becərilməsəkmi (I cəm, inkar)

becərilməsənizmi (II cəm, inkar)

becərilməsələrmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

becərilsəydim (I tək)

becərilsəydin (II tək)

becərilsəydi (III tək)

becərilsəydik (I cəm)

becərilsəydiniz (II cəm)

becərilsəydilər (III cəm)

becərilməsəydim (I tək, inkar)

becərilməsəydin (II tək, inkar)

becərilməsəydi (III tək, inkar)

becərilməsəydik (I cəm, inkar)

becərilməsəydiniz (II cəm, inkar)

becərilməsəydilər (III cəm, inkar)

becərilsəydimmi (I tək)

becərilsəydinmi (II tək)

becərilsəydimi (III tək)

becərilsəydikmi (I cəm)

becərilsəydinizmi (II cəm)

becərilsəydilərmi (III cəm)

becərilməsəydimmi (I tək, inkar)

becərilməsəydinmi (II tək, inkar)

becərilməsəydimi (III tək, inkar)

becərilməsəydikmi (I cəm, inkar)

becərilməsəydinizmi (II cəm, inkar)

becərilməsəydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becərilsəymişəm (I tək)

becərilsəymişsən (II tək)

becərilsəymiş (III tək)

becərilsəymişik (I cəm)

becərilsəymişsiniz (II cəm)

becərilsəymişlər (III cəm)

becərilməsəymişəm (I tək, inkar)

becərilməsəymişsən (II tək, inkar)

becərilməsəymiş (III tək, inkar)

becərilməsəymişik (I cəm, inkar)

becərilməsəymişsiniz (II cəm, inkar)

becərilməsəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 60

Davam şəkli

fel

becərilməkdəyəm (I tək)

becərilməkdəsən (II tək)

becərilməkdədir (III tək)

becərilməkdəyik (I cəm)

becərilməkdəsiniz (II cəm)

becərilməkdədirlər (III cəm)

sual (-mı4)

becərilməkdəyəmmi (I tək)

becərilməkdəsənmi (II tək)

becərilməkdədirmi (III tək)

becərilməkdəyikmi (I cəm)

becərilməkdəsinizmi (II cəm)

becərilməkdədirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

becərilməkdəydim (I tək)

becərilməkdəydin (II tək)

becərilməkdəydi (III tək)

becərilməkdəydik (I cəm)

becərilməkdəydiniz (II cəm)

becərilməkdəydilər (III cəm)

becərilməkdəydimsə (I tək)

becərilməkdəydinsə (II tək)

becərilməkdəydisə (III tək)

becərilməkdəydiksə (I cəm)

becərilməkdəydinizsə (II cəm)

becərilməkdəydilərsə (III cəm)

becərilməkdəydimmi (I tək)

becərilməkdəydinmi (II tək)

becərilməkdəydimi (III tək)

becərilməkdəydikmi (I cəm)

becərilməkdəydinizmi (II cəm)

becərilməkdəydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

becərilməkdəyəmmiş (I tək)

becərilməkdəsənmiş (II tək)

becərilməkdəymiş (III tək)

becərilməkdəyikmiş (I cəm)

becərilməkdəsinizmiş (II cəm)

becərilməkdədirlərmiş (III cəm)

becərilməkdəymişəm (I tək)

becərilməkdəymişsən (II tək)

becərilməkdəymiş (III tək)

becərilməkdəymişik (I cəm)

becərilməkdəymişsiniz (II cəm)

becərilməkdəymişlər (III cəm)

becərilməkdəyəmmişsə (I tək)

becərilməkdəsənmişsə (II tək)

becərilməkdəymişsə (III tək)

becərilməkdəyikmişsə (I cəm)

becərilməkdəsinizmişsə (II cəm)

becərilməkdədirlərmişsə (III cəm)

becərilməkdəymişəmsə (I tək)

becərilməkdəymişsənsə (II tək)

becərilməkdəymişsə (III tək)

becərilməkdəymişiksə (I cəm)

becərilməkdəymişsinizsə (II cəm)

becərilməkdəymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

becərilməkdəyəmsə (I tək)

becərilməkdəsənsə (II tək)

becərilməkdədirsə (III tək)

becərilməkdəyiksə (I cəm)

becərilməkdəsinizsə (II cəm)

becərilməkdədirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Sözlərin ümumi sayı: 946