Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

becər sözü becər felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

Xəbər şəkli (indiki zaman)

fel

becərirəm (I tək)

becərirsən (II tək)

becərir (III tək)

becəririk (I cəm)

becərirsiniz (II cəm)

becərirlər (III cəm)

becərmirəm (I tək, inkar)

becərmirsən (II tək, inkar)

becərmir (III tək, inkar)

becərmirik (I cəm, inkar)

becərmirsiniz (II cəm, inkar)

becərmirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

becərirəmmi (I tək)

becərirsənmi (II tək)

becərirmi (III tək)

becəririkmi (I cəm)

becərirsinizmi (II cəm)

becərirlərmi (III cəm)

becərmirəmmi (I tək, inkar)

becərmirsənmi (II tək, inkar)

becərmirmi (III tək, inkar)

becərmirikmi (I cəm, inkar)

becərmirsinizmi (II cəm, inkar)

becərmirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

becərirdim (I tək)

becərirdin (II tək)

becərirdi (III tək)

becərirdik (I cəm)

becərirdiniz (II cəm)

becərirdilər (III cəm)

becərmirdim (I tək, inkar)

becərmirdin (II tək, inkar)

becərmirdi (III tək, inkar)

becərmirdik (I cəm, inkar)

becərmirdiniz (II cəm, inkar)

becərmirdilər (III cəm, inkar)

becərirdimsə (I tək)

becərirdinsə (II tək)

becərirdisə (III tək)

becərirdiksə (I cəm)

becərirdinizsə (II cəm)

becərirdilərsə (III cəm)

becərmirdimsə (I tək, inkar)

becərmirdinsə (II tək, inkar)

becərmirdisə (III tək, inkar)

becərmirdiksə (I cəm, inkar)

becərmirdinizsə (II cəm, inkar)

becərmirdilərsə (III cəm, inkar)

becərirdimmi (I tək)

becərirdinmi (II tək)

becərirdimi (III tək)

becərirdikmi (I cəm)

becərirdinizmi (II cəm)

becərirdilərmi (III cəm)

becərmirdimmi (I tək, inkar)

becərmirdinmi (II tək, inkar)

becərmirdimi (III tək, inkar)

becərmirdikmi (I cəm, inkar)

becərmirdinizmi (II cəm, inkar)

becərmirdilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becərirəmmiş (I tək)

becərirsənmiş (II tək)

becərirmiş (III tək)

becəririkmiş (I cəm)

becərirsinizmiş (II cəm)

becərirlərmiş (III cəm)

becərirmişəm (I tək)

becərirmişsən (II tək)

becərirmiş (III tək)

becərirmişik (I cəm)

becərirmişsiniz (II cəm)

becərirmişlər (III cəm)

becərmirəmmiş (I tək, inkar)

becərmirsənmiş (II tək, inkar)

becərmirmiş (III tək, inkar)

becərmirikmiş (I cəm, inkar)

becərmirsinizmiş (II cəm, inkar)

becərmirlərmiş (III cəm, inkar)

becərmirmişəm (I tək, inkar)

becərmirmişsən (II tək, inkar)

becərmirmiş (III tək, inkar)

becərmirmişik (I cəm, inkar)

becərmirmişsiniz (II cəm, inkar)

becərmirmişlər (III cəm, inkar)

becərirəmmişsə (I tək)

becərirsənmişsə (II tək)

becərirmişsə (III tək)

becəririkmişsə (I cəm)

becərirsinizmişsə (II cəm)

becərirlərmişsə (III cəm)

becərirmişəmsə (I tək)

becərirmişsənsə (II tək)

becərirmişsə (III tək)

becərirmişiksə (I cəm)

becərirmişsinizsə (II cəm)

becərirmişlərsə (III cəm)

becərmirəmmişsə (I tək, inkar)

becərmirsənmişsə (II tək, inkar)

becərmirmişsə (III tək, inkar)

becərmirikmişsə (I cəm, inkar)

becərmirsinizmişsə (II cəm, inkar)

becərmirlərmişsə (III cəm, inkar)

becərmirmişəmsə (I tək, inkar)

becərmirmişsənsə (II tək, inkar)

becərmirmişsə (III tək, inkar)

becərmirmişiksə (I cəm, inkar)

becərmirmişsinizsə (II cəm, inkar)

becərmirmişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

becərirəmsə (I tək)

becərirsənsə (II tək)

becərirsə (III tək)

becəririksə (I cəm)

becərirsinizsə (II cəm)

becərirlərsə (III cəm)

becərmirəmsə (I tək, inkar)

becərmirsənsə (II tək, inkar)

becərmirsə (III tək, inkar)

becərmiriksə (I cəm, inkar)

becərmirsinizsə (II cəm, inkar)

becərmirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Xəbər şəkli (gələcək zaman)

fel

becərəcəyəm (I tək, qəti gəl)

becərəcəksən (II tək, qəti gəl)

becərəcək (III tək, qəti gəl)

becərəcəyik (I cəm, qəti gəl)

becərəcəksiniz (II cəm, qəti gəl)

becərəcəklər (III cəm, qəti gəl)

becərəcəkdir (III tək, qəti gəl)

becərməyəcəyəm (I tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəksən (II tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcək (III tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəyik (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəksiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəklər (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdir (III tək, qəti gəl, inkar)

becərərəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərərsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərər (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərərik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərmərəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməz (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərmərik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

sual (-mı4)

becərəcəyəmmi (I tək, qəti gəl)

becərəcəksənmi (II tək, qəti gəl)

becərəcəkmi (III tək, qəti gəl)

becərəcəyikmi (I cəm, qəti gəl)

becərəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl)

becərəcəklərmi (III cəm, qəti gəl)

becərəcəkdirmi (III tək, qəti gəl)

becərməyəcəyəmmi (I tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəksənmi (II tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkmi (III tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəyikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəklərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdirmi (III tək, qəti gəl, inkar)

becərərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərərsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərərmi (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərmərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzmi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərmərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

hekayə (idi[sə])

becərəcəkdim (I tək, qəti gəl)

becərəcəkdin (II tək, qəti gəl)

becərəcəkdi (III tək, qəti gəl)

becərəcəkdik (I cəm, qəti gəl)

becərəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl)

becərəcəkdilər (III cəm, qəti gəl)

becərməyəcəkdim (I tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdin (II tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdi (III tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdik (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdilər (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərərdim (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərərdin (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərərdi (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərərdik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərməzdim (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzdin (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzdi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzdik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərəcəkdimsə (I tək, qəti gəl)

becərəcəkdinsə (II tək, qəti gəl)

becərəcəkdisə (III tək, qəti gəl)

becərəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl)

becərəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl)

becərəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl)

becərməyəcəkdimsə (I tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdinsə (II tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdisə (III tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərərdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərərdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərərdisə (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərərdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərməzdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzdisə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərəcəkdimmi (I tək, qəti gəl)

becərəcəkdinmi (II tək, qəti gəl)

becərəcəkdimi (III tək, qəti gəl)

becərəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl)

becərəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl)

becərəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl)

becərməyəcəkdimmi (I tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdinmi (II tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdimi (III tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərərdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərərdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərərdimi (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərərdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərməzdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzdimi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becərəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl)

becərəcəksənmiş (II tək, qəti gəl)

becərəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

becərəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl)

becərəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl)

becərəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl)

becərəcəkmişəm (I tək, qəti gəl)

becərəcəkmişsən (II tək, qəti gəl)

becərəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

becərəcəkmişik (I cəm, qəti gəl)

becərəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl)

becərəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl)

becərməyəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəksənmiş (II tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkmişəm (I tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkmişsən (II tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkmişik (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərərsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərərmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərərmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərmərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərmərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl)

becərəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl)

becərəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

becərəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl)

becərəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl)

becərəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl)

becərəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl)

becərəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl)

becərəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

becərəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl)

becərəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl)

becərəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl)

becərməyəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərərsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərərmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərərmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərmərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərmərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

şərt (isə)

becərəcəyəmsə (I tək, qəti gəl)

becərəcəksənsə (II tək, qəti gəl)

becərəcəksə (III tək, qəti gəl)

becərəcəyiksə (I cəm, qəti gəl)

becərəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl)

becərəcəklərsə (III cəm, qəti gəl)

becərəcəkdirsə (III tək, qəti gəl)

becərməyəcəyəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəksənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəksə (III tək, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəyiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəklərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

becərməyəcəkdirsə (III tək, qəti gəl, inkar)

becərərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

becərərsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

becərərsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

becərəriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

becərərlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

becərmərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

becərməzlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

Sözlərin sayı: 246

Xəbər şəkli (keçmiş zaman)

fel

becərdim (I tək, şühudi keç)

becərdin (II tək, şühudi keç)

becərdi (III tək, şühudi keç)

becərdik (I cəm, şühudi keç)

becərdiniz (II cəm, şühudi keç)

becərdilər (III cəm, şühudi keç)

becərmədim (I tək, şühudi keç, inkar)

becərmədin (II tək, şühudi keç, inkar)

becərmədi (III tək, şühudi keç, inkar)

becərmədik (I cəm, şühudi keç, inkar)

becərmədiniz (II cəm, şühudi keç, inkar)

becərmədilər (III cəm, şühudi keç, inkar)

becərmişəm (I tək, nəqli keç)

becərmişsən (II tək, nəqli keç)

becərmiş (III tək, nəqli keç)

becərmişik (I cəm, nəqli keç)

becərmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

becərmişlər (III cəm, nəqli keç)

becərmişdir (III tək, nəqli keç)

becərməmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişdir (III tək, nəqli keç, inkar)

becəribsən (II tək, nəqli keç)

becərib (III tək, nəqli keç)

becəribsiniz (II cəm, nəqli keç)

becəriblər (III cəm, nəqli keç)

becəribdir (III tək, nəqli keç)

becərməyibsən (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməyib (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməyibsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməyiblər (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərməyibdir (III tək, nəqli keç, inkar)

sual (-mı4)

becərdimmi (I tək, şühudi keç)

becərdinmi (II tək, şühudi keç)

becərdimi (III tək, şühudi keç)

becərdikmi (I cəm, şühudi keç)

becərdinizmi (II cəm, şühudi keç)

becərdilərmi (III cəm, şühudi keç)

becərmədimmi (I tək, şühudi keç, inkar)

becərmədinmi (II tək, şühudi keç, inkar)

becərmədimi (III tək, şühudi keç, inkar)

becərmədikmi (I cəm, şühudi keç, inkar)

becərmədinizmi (II cəm, şühudi keç, inkar)

becərmədilərmi (III cəm, şühudi keç, inkar)

becərmişəmmi (I tək, nəqli keç)

becərmişsənmi (II tək, nəqli keç)

becərmişmi (III tək, nəqli keç)

becərmişikmi (I cəm, nəqli keç)

becərmişsinizmi (II cəm, nəqli keç)

becərmişlərmi (III cəm, nəqli keç)

becərmişdirmi (III tək, nəqli keç)

becərməmişəmmi (I tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişmi (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişlərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

becəribsənmi (II tək, nəqli keç)

becəribmi (III tək, nəqli keç)

becəribsinizmi (II cəm, nəqli keç)

becəriblərmi (III cəm, nəqli keç)

becəribdirmi (III tək, nəqli keç)

becərməyibsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməyibmi (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməyibsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməyiblərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərməyibdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

hekayə (idi[sə])

becərmişdim (I tək, nəqli keç)

becərmişdin (II tək, nəqli keç)

becərmişdi (III tək, nəqli keç)

becərmişdik (I cəm, nəqli keç)

becərmişdiniz (II cəm, nəqli keç)

becərmişdilər (III cəm, nəqli keç)

becərməmişdim (I tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişdin (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişdi (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişdik (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişdiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişdilər (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərmişdimsə (I tək, nəqli keç)

becərmişdinsə (II tək, nəqli keç)

becərmişdisə (III tək, nəqli keç)

becərmişdiksə (I cəm, nəqli keç)

becərmişdinizsə (II cəm, nəqli keç)

becərmişdilərsə (III cəm, nəqli keç)

becərməmişdimsə (I tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişdinsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişdisə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişdiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişdinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişdilərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərmişdimmi (I tək, nəqli keç)

becərmişdinmi (II tək, nəqli keç)

becərmişdimi (III tək, nəqli keç)

becərmişdikmi (I cəm, nəqli keç)

becərmişdinizmi (II cəm, nəqli keç)

becərmişdilərmi (III cəm, nəqli keç)

becərməmişdimmi (I tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişdinmi (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişdimi (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişdikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişdinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişdilərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becərmişəmmiş (I tək, nəqli keç)

becərmişsənmiş (II tək, nəqli keç)

becərmişmiş (III tək, nəqli keç)

becərmişikmiş (I cəm, nəqli keç)

becərmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

becərmişlərmiş (III cəm, nəqli keç)

becərmişmişəm (I tək, nəqli keç)

becərmişmişsən (II tək, nəqli keç)

becərmişmiş (III tək, nəqli keç)

becərmişmişik (I cəm, nəqli keç)

becərmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

becərmişmişlər (III cəm, nəqli keç)

becərməmişəmmiş (I tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişikmiş (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişlərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

becəribsənmiş (II tək, nəqli keç)

becəribmiş (III tək, nəqli keç)

becəribsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

becəriblərmiş (III cəm, nəqli keç)

becəribmişsən (II tək, nəqli keç)

becəribmiş (III tək, nəqli keç)

becəribmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

becəribmişlər (III cəm, nəqli keç)

becərməyibsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməyibsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməyiblərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərməyibmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməyibmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməyibmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərmişəmmişsə (I tək, nəqli keç)

becərmişsənmişsə (II tək, nəqli keç)

becərmişmişsə (III tək, nəqli keç)

becərmişikmişsə (I cəm, nəqli keç)

becərmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

becərmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç)

becərmişmişəmsə (I tək, nəqli keç)

becərmişmişsənsə (II tək, nəqli keç)

becərmişmişsə (III tək, nəqli keç)

becərmişmişiksə (I cəm, nəqli keç)

becərmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

becərmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

becərməmişəmmişsə (I tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişikmişsə (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becəribsənmişsə (II tək, nəqli keç)

becəribmişsə (III tək, nəqli keç)

becəribsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

becəriblərmişsə (III cəm, nəqli keç)

becəribmişsənsə (II tək, nəqli keç)

becəribmişsə (III tək, nəqli keç)

becəribmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

becəribmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

becərməyibsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməyibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməyiblərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərməyibmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməyibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməyibmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

şərt (isə)

becərdimsə (I tək, şühudi keç)

becərdinsə (II tək, şühudi keç)

becərdisə (III tək, şühudi keç)

becərdiksə (I cəm, şühudi keç)

becərdinizsə (II cəm, şühudi keç)

becərdilərsə (III cəm, şühudi keç)

becərmədimsə (I tək, şühudi keç, inkar)

becərmədinsə (II tək, şühudi keç, inkar)

becərmədisə (III tək, şühudi keç, inkar)

becərmədiksə (I cəm, şühudi keç, inkar)

becərmədinizsə (II cəm, şühudi keç, inkar)

becərmədilərsə (III cəm, şühudi keç, inkar)

becərmişəmsə (I tək, nəqli keç)

becərmişsənsə (II tək, nəqli keç)

becərmişsə (III tək, nəqli keç)

becərmişiksə (I cəm, nəqli keç)

becərmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

becərmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

becərmişdirsə (III tək, nəqli keç)

becərməmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərməmişdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becəribsənsə (II tək, nəqli keç)

becəribsə (III tək, nəqli keç)

becəribsinizsə (II cəm, nəqli keç)

becəriblərsə (III cəm, nəqli keç)

becəribdirsə (III tək, nəqli keç)

becərməyibsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

becərməyibsə (III tək, nəqli keç, inkar)

becərməyibsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

becərməyiblərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

becərməyibdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

Sözlərin sayı: 224

Əmr şəkli

fel

becərim (I tək)

becər (II tək)

becərsin (III tək)

becərək (I cəm)

becərin (II cəm)

becərsinlər (III cəm)

becərməyim (I tək, inkar)

becərmə (II tək, inkar)

becərməsin (III tək, inkar)

becərməyək (I cəm, inkar)

becərməyin (II cəm, inkar)

becərməsinlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

becərimmi (I tək)

becərsinmi (III tək)

becərəkmi (I cəm)

becərsinlərmi (III cəm)

becərməyimmi (I tək, inkar)

becərməsinmi (III tək, inkar)

becərməyəkmi (I cəm, inkar)

becərməsinlərmi (III cəm, inkar)

irad (-sana2)

becərsənə (II tək)

becərsəniz (II cəm)

Sözlərin sayı: 20

Arzu şəkli

fel

becərəm (I tək)

becərəsən (II tək)

becərə (III tək)

becərək (I cəm)

becərəsiniz (II cəm)

becərələr (III cəm)

becərməyəm (I tək, inkar)

becərməyəsən (II tək, inkar)

becərməyə (III tək, inkar)

becərməyək (I cəm, inkar)

becərməyəsiniz (II cəm, inkar)

becərməyələr (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

becərəydim (I tək)

becərəydin (II tək)

becərəydi (III tək)

becərəydik (I cəm)

becərəydiniz (II cəm)

becərəydilər (III cəm)

becərməyəydim (I tək, inkar)

becərməyəydin (II tək, inkar)

becərməyəydi (III tək, inkar)

becərməyəydik (I cəm, inkar)

becərməyəydiniz (II cəm, inkar)

becərməyəydilər (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becərəymişəm (I tək)

becərəymişsən (II tək)

becərəymiş (III tək)

becərəymişik (I cəm)

becərəymişsiniz (II cəm)

becərəymişlər (III cəm)

becərməyəymişəm (I tək, inkar)

becərməyəymişsən (II tək, inkar)

becərməyəymiş (III tək, inkar)

becərməyəymişik (I cəm, inkar)

becərməyəymişsiniz (II cəm, inkar)

becərməyəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 36

Vacib şəkli

fel

becərməliyəm (I tək)

becərməlisən (II tək)

becərməlidir (III tək)

becərməliyik (I cəm)

becərməlisiniz (II cəm)

becərməlidirlər (III cəm)

becərməməliyəm (I tək, inkar)

becərməməlisən (II tək, inkar)

becərməməlidir (III tək, inkar)

becərməməliyik (I cəm, inkar)

becərməməlisiniz (II cəm, inkar)

becərməməlidirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

becərməliyəmmi (I tək)

becərməlisənmi (II tək)

becərməlidirmi (III tək)

becərməliyikmi (I cəm)

becərməlisinizmi (II cəm)

becərməlidirlərmi (III cəm)

becərməməliyəmmi (I tək, inkar)

becərməməlisənmi (II tək, inkar)

becərməməlidirmi (III tək, inkar)

becərməməliyikmi (I cəm, inkar)

becərməməlisinizmi (II cəm, inkar)

becərməməlidirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

becərməliydim (I tək)

becərməliydin (II tək)

becərməliydi (III tək)

becərməliydik (I cəm)

becərməliydiniz (II cəm)

becərməliydilər (III cəm)

becərməməliydim (I tək, inkar)

becərməməliydin (II tək, inkar)

becərməməliydi (III tək, inkar)

becərməməliydik (I cəm, inkar)

becərməməliydiniz (II cəm, inkar)

becərməməliydilər (III cəm, inkar)

becərməliydimsə (I tək)

becərməliydinsə (II tək)

becərməliydisə (III tək)

becərməliydiksə (I cəm)

becərməliydinizsə (II cəm)

becərməliydilərsə (III cəm)

becərməməliydimsə (I tək, inkar)

becərməməliydinsə (II tək, inkar)

becərməməliydisə (III tək, inkar)

becərməməliydiksə (I cəm, inkar)

becərməməliydinizsə (II cəm, inkar)

becərməməliydilərsə (III cəm, inkar)

becərməliydimmi (I tək)

becərməliydinmi (II tək)

becərməliydimi (III tək)

becərməliydikmi (I cəm)

becərməliydinizmi (II cəm)

becərməliydilərmi (III cəm)

becərməməliydimmi (I tək, inkar)

becərməməliydinmi (II tək, inkar)

becərməməliydimi (III tək, inkar)

becərməməliydikmi (I cəm, inkar)

becərməməliydinizmi (II cəm, inkar)

becərməməliydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becərməliyəmmiş (I tək)

becərməlisənmiş (II tək)

becərməliymiş (III tək)

becərməliyikmiş (I cəm)

becərməlisinizmiş (II cəm)

becərməlidirlərmiş (III cəm)

becərməliymişəm (I tək)

becərməliymişsən (II tək)

becərməliymiş (III tək)

becərməliymişik (I cəm)

becərməliymişsiniz (II cəm)

becərməliymişlər (III cəm)

becərməməliyəmmiş (I tək, inkar)

becərməməlisənmiş (II tək, inkar)

becərməməliymiş (III tək, inkar)

becərməməliyikmiş (I cəm, inkar)

becərməməlisinizmiş (II cəm, inkar)

becərməməlidirlərmiş (III cəm, inkar)

becərməməliymişəm (I tək, inkar)

becərməməliymişsən (II tək, inkar)

becərməməliymiş (III tək, inkar)

becərməməliymişik (I cəm, inkar)

becərməməliymişsiniz (II cəm, inkar)

becərməməliymişlər (III cəm, inkar)

becərməliyəmmişsə (I tək)

becərməlisənmişsə (II tək)

becərməliymişsə (III tək)

becərməliyikmişsə (I cəm)

becərməlisinizmişsə (II cəm)

becərməlidirlərmişsə (III cəm)

becərməliymişəmsə (I tək)

becərməliymişsənsə (II tək)

becərməliymişsə (III tək)

becərməliymişiksə (I cəm)

becərməliymişsinizsə (II cəm)

becərməliymişlərsə (III cəm)

becərməməliyəmmişsə (I tək, inkar)

becərməməlisənmişsə (II tək, inkar)

becərməməliymişsə (III tək, inkar)

becərməməliyikmişsə (I cəm, inkar)

becərməməlisinizmişsə (II cəm, inkar)

becərməməlidirlərmişsə (III cəm, inkar)

becərməməliymişəmsə (I tək, inkar)

becərməməliymişsənsə (II tək, inkar)

becərməməliymişsə (III tək, inkar)

becərməməliymişiksə (I cəm, inkar)

becərməməliymişsinizsə (II cəm, inkar)

becərməməliymişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

becərməliyəmsə (I tək)

becərməlisənsə (II tək)

becərməlidirsə (III tək)

becərməliyiksə (I cəm)

becərməlisinizsə (II cəm)

becərməlidirlərsə (III cəm)

becərməməliyəmsə (I tək, inkar)

becərməməlisənsə (II tək, inkar)

becərməməlidirsə (III tək, inkar)

becərməməliyiksə (I cəm, inkar)

becərməməlisinizsə (II cəm, inkar)

becərməməlidirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Lazım şəkli

fel

becərəsiyəm (I tək)

becərəsisən (II tək)

becərəsidir (III tək)

becərəsiyik (I cəm)

becərəsisiniz (II cəm)

becərəsidirlər (III cəm)

sual (-mı4)

becərəsiyəmmi (I tək)

becərəsisənmi (II tək)

becərəsidirmi (III tək)

becərəsiyikmi (I cəm)

becərəsisinizmi (II cəm)

becərəsidirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

becərəsiydim (I tək)

becərəsiydin (II tək)

becərəsiydi (III tək)

becərəsiydik (I cəm)

becərəsiydiniz (II cəm)

becərəsiydilər (III cəm)

becərəsiydimsə (I tək)

becərəsiydinsə (II tək)

becərəsiydisə (III tək)

becərəsiydiksə (I cəm)

becərəsiydinizsə (II cəm)

becərəsiydilərsə (III cəm)

becərəsiydimmi (I tək)

becərəsiydinmi (II tək)

becərəsiydimi (III tək)

becərəsiydikmi (I cəm)

becərəsiydinizmi (II cəm)

becərəsiydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

becərəsiyəmmiş (I tək)

becərəsisənmiş (II tək)

becərəsiymiş (III tək)

becərəsiyikmiş (I cəm)

becərəsisinizmiş (II cəm)

becərəsidirlərmiş (III cəm)

becərəsiymişəm (I tək)

becərəsiymişsən (II tək)

becərəsiymiş (III tək)

becərəsiymişik (I cəm)

becərəsiymişsiniz (II cəm)

becərəsiymişlər (III cəm)

becərəsiyəmmişsə (I tək)

becərəsisənmişsə (II tək)

becərəsiymişsə (III tək)

becərəsiyikmişsə (I cəm)

becərəsisinizmişsə (II cəm)

becərəsidirlərmişsə (III cəm)

becərəsiymişəmsə (I tək)

becərəsiymişsənsə (II tək)

becərəsiymişsə (III tək)

becərəsiymişiksə (I cəm)

becərəsiymişsinizsə (II cəm)

becərəsiymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

becərəsiyəmsə (I tək)

becərəsisənsə (II tək)

becərəsidirsə (III tək)

becərəsiyiksə (I cəm)

becərəsisinizsə (II cəm)

becərəsidirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Şərt şəkli

fel

becərsəm (I tək)

becərsən (II tək)

becərsə (III tək)

becərsək (I cəm)

becərsəniz (II cəm)

becərsələr (III cəm)

becərməsəm (I tək, inkar)

becərməsən (II tək, inkar)

becərməsə (III tək, inkar)

becərməsək (I cəm, inkar)

becərməsəniz (II cəm, inkar)

becərməsələr (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

becərsəmmi (I tək)

becərsənmi (II tək)

becərsəmi (III tək)

becərsəkmi (I cəm)

becərsənizmi (II cəm)

becərsələrmi (III cəm)

becərməsəmmi (I tək, inkar)

becərməsənmi (II tək, inkar)

becərməsəmi (III tək, inkar)

becərməsəkmi (I cəm, inkar)

becərməsənizmi (II cəm, inkar)

becərməsələrmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

becərsəydim (I tək)

becərsəydin (II tək)

becərsəydi (III tək)

becərsəydik (I cəm)

becərsəydiniz (II cəm)

becərsəydilər (III cəm)

becərməsəydim (I tək, inkar)

becərməsəydin (II tək, inkar)

becərməsəydi (III tək, inkar)

becərməsəydik (I cəm, inkar)

becərməsəydiniz (II cəm, inkar)

becərməsəydilər (III cəm, inkar)

becərsəydimmi (I tək)

becərsəydinmi (II tək)

becərsəydimi (III tək)

becərsəydikmi (I cəm)

becərsəydinizmi (II cəm)

becərsəydilərmi (III cəm)

becərməsəydimmi (I tək, inkar)

becərməsəydinmi (II tək, inkar)

becərməsəydimi (III tək, inkar)

becərməsəydikmi (I cəm, inkar)

becərməsəydinizmi (II cəm, inkar)

becərməsəydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

becərsəymişəm (I tək)

becərsəymişsən (II tək)

becərsəymiş (III tək)

becərsəymişik (I cəm)

becərsəymişsiniz (II cəm)

becərsəymişlər (III cəm)

becərməsəymişəm (I tək, inkar)

becərməsəymişsən (II tək, inkar)

becərməsəymiş (III tək, inkar)

becərməsəymişik (I cəm, inkar)

becərməsəymişsiniz (II cəm, inkar)

becərməsəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 60

Davam şəkli

fel

becərməkdəyəm (I tək)

becərməkdəsən (II tək)

becərməkdədir (III tək)

becərməkdəyik (I cəm)

becərməkdəsiniz (II cəm)

becərməkdədirlər (III cəm)

sual (-mı4)

becərməkdəyəmmi (I tək)

becərməkdəsənmi (II tək)

becərməkdədirmi (III tək)

becərməkdəyikmi (I cəm)

becərməkdəsinizmi (II cəm)

becərməkdədirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

becərməkdəydim (I tək)

becərməkdəydin (II tək)

becərməkdəydi (III tək)

becərməkdəydik (I cəm)

becərməkdəydiniz (II cəm)

becərməkdəydilər (III cəm)

becərməkdəydimsə (I tək)

becərməkdəydinsə (II tək)

becərməkdəydisə (III tək)

becərməkdəydiksə (I cəm)

becərməkdəydinizsə (II cəm)

becərməkdəydilərsə (III cəm)

becərməkdəydimmi (I tək)

becərməkdəydinmi (II tək)

becərməkdəydimi (III tək)

becərməkdəydikmi (I cəm)

becərməkdəydinizmi (II cəm)

becərməkdəydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

becərməkdəyəmmiş (I tək)

becərməkdəsənmiş (II tək)

becərməkdəymiş (III tək)

becərməkdəyikmiş (I cəm)

becərməkdəsinizmiş (II cəm)

becərməkdədirlərmiş (III cəm)

becərməkdəymişəm (I tək)

becərməkdəymişsən (II tək)

becərməkdəymiş (III tək)

becərməkdəymişik (I cəm)

becərməkdəymişsiniz (II cəm)

becərməkdəymişlər (III cəm)

becərməkdəyəmmişsə (I tək)

becərməkdəsənmişsə (II tək)

becərməkdəymişsə (III tək)

becərməkdəyikmişsə (I cəm)

becərməkdəsinizmişsə (II cəm)

becərməkdədirlərmişsə (III cəm)

becərməkdəymişəmsə (I tək)

becərməkdəymişsənsə (II tək)

becərməkdəymişsə (III tək)

becərməkdəymişiksə (I cəm)

becərməkdəymişsinizsə (II cəm)

becərməkdəymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

becərməkdəyəmsə (I tək)

becərməkdəsənsə (II tək)

becərməkdədirsə (III tək)

becərməkdəyiksə (I cəm)

becərməkdəsinizsə (II cəm)

becərməkdədirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Sözlərin ümumi sayı: 946