Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

Bu sözə bir neçə felin başlanğıc forması uyğun gəlir. Sizə lazım olanın başlığını basın.

batır sözü bat felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir bütün formalarını almaq üçün başlığa basın

FormaXəbər şəkli (indiki zaman)
Alt Forma
ŞəxsIII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

batır sözü batır felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir bütün formalarını almaq üçün başlığa basın

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq