Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

bədbinləşdiril sözü bədbinləşdiril felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

Xəbər şəkli (indiki zaman)

fel

bədbinləşdirilirəm (I tək)

bədbinləşdirilirsən (II tək)

bədbinləşdirilir (III tək)

bədbinləşdirilirik (I cəm)

bədbinləşdirilirsiniz (II cəm)

bədbinləşdirilirlər (III cəm)

bədbinləşdirilmirəm (I tək, inkar)

bədbinləşdirilmirsən (II tək, inkar)

bədbinləşdirilmir (III tək, inkar)

bədbinləşdirilmirik (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirsiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

bədbinləşdirilirəmmi (I tək)

bədbinləşdirilirsənmi (II tək)

bədbinləşdirilirmi (III tək)

bədbinləşdirilirikmi (I cəm)

bədbinləşdirilirsinizmi (II cəm)

bədbinləşdirilirlərmi (III cəm)

bədbinləşdirilmirəmmi (I tək, inkar)

bədbinləşdirilmirsənmi (II tək, inkar)

bədbinləşdirilmirmi (III tək, inkar)

bədbinləşdirilmirikmi (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirsinizmi (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

bədbinləşdirilirdim (I tək)

bədbinləşdirilirdin (II tək)

bədbinləşdirilirdi (III tək)

bədbinləşdirilirdik (I cəm)

bədbinləşdirilirdiniz (II cəm)

bədbinləşdirilirdilər (III cəm)

bədbinləşdirilmirdim (I tək, inkar)

bədbinləşdirilmirdin (II tək, inkar)

bədbinləşdirilmirdi (III tək, inkar)

bədbinləşdirilmirdik (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirdiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirdilər (III cəm, inkar)

bədbinləşdirilirdimsə (I tək)

bədbinləşdirilirdinsə (II tək)

bədbinləşdirilirdisə (III tək)

bədbinləşdirilirdiksə (I cəm)

bədbinləşdirilirdinizsə (II cəm)

bədbinləşdirilirdilərsə (III cəm)

bədbinləşdirilmirdimsə (I tək, inkar)

bədbinləşdirilmirdinsə (II tək, inkar)

bədbinləşdirilmirdisə (III tək, inkar)

bədbinləşdirilmirdiksə (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirdinizsə (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirdilərsə (III cəm, inkar)

bədbinləşdirilirdimmi (I tək)

bədbinləşdirilirdinmi (II tək)

bədbinləşdirilirdimi (III tək)

bədbinləşdirilirdikmi (I cəm)

bədbinləşdirilirdinizmi (II cəm)

bədbinləşdirilirdilərmi (III cəm)

bədbinləşdirilmirdimmi (I tək, inkar)

bədbinləşdirilmirdinmi (II tək, inkar)

bədbinləşdirilmirdimi (III tək, inkar)

bədbinləşdirilmirdikmi (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirdinizmi (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirdilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bədbinləşdirilirəmmiş (I tək)

bədbinləşdirilirsənmiş (II tək)

bədbinləşdirilirmiş (III tək)

bədbinləşdirilirikmiş (I cəm)

bədbinləşdirilirsinizmiş (II cəm)

bədbinləşdirilirlərmiş (III cəm)

bədbinləşdirilirmişəm (I tək)

bədbinləşdirilirmişsən (II tək)

bədbinləşdirilirmiş (III tək)

bədbinləşdirilirmişik (I cəm)

bədbinləşdirilirmişsiniz (II cəm)

bədbinləşdirilirmişlər (III cəm)

bədbinləşdirilmirəmmiş (I tək, inkar)

bədbinləşdirilmirsənmiş (II tək, inkar)

bədbinləşdirilmirmiş (III tək, inkar)

bədbinləşdirilmirikmiş (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirsinizmiş (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirlərmiş (III cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirmişəm (I tək, inkar)

bədbinləşdirilmirmişsən (II tək, inkar)

bədbinləşdirilmirmiş (III tək, inkar)

bədbinləşdirilmirmişik (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirmişsiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirmişlər (III cəm, inkar)

bədbinləşdirilirəmmişsə (I tək)

bədbinləşdirilirsənmişsə (II tək)

bədbinləşdirilirmişsə (III tək)

bədbinləşdirilirikmişsə (I cəm)

bədbinləşdirilirsinizmişsə (II cəm)

bədbinləşdirilirlərmişsə (III cəm)

bədbinləşdirilirmişəmsə (I tək)

bədbinləşdirilirmişsənsə (II tək)

bədbinləşdirilirmişsə (III tək)

bədbinləşdirilirmişiksə (I cəm)

bədbinləşdirilirmişsinizsə (II cəm)

bədbinləşdirilirmişlərsə (III cəm)

bədbinləşdirilmirəmmişsə (I tək, inkar)

bədbinləşdirilmirsənmişsə (II tək, inkar)

bədbinləşdirilmirmişsə (III tək, inkar)

bədbinləşdirilmirikmişsə (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirsinizmişsə (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirlərmişsə (III cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirmişəmsə (I tək, inkar)

bədbinləşdirilmirmişsənsə (II tək, inkar)

bədbinləşdirilmirmişsə (III tək, inkar)

bədbinləşdirilmirmişiksə (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirmişsinizsə (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirmişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

bədbinləşdirilirəmsə (I tək)

bədbinləşdirilirsənsə (II tək)

bədbinləşdirilirsə (III tək)

bədbinləşdiriliriksə (I cəm)

bədbinləşdirilirsinizsə (II cəm)

bədbinləşdirilirlərsə (III cəm)

bədbinləşdirilmirəmsə (I tək, inkar)

bədbinləşdirilmirsənsə (II tək, inkar)

bədbinləşdirilmirsə (III tək, inkar)

bədbinləşdirilmiriksə (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirsinizsə (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilmirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Xəbər şəkli (gələcək zaman)

fel

bədbinləşdiriləcəyəm (I tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəksən (II tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcək (III tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəyik (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəksiniz (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəklər (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdir (III tək, qəti gəl)

bədbinləşdirilməyəcəyəm (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəksən (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcək (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəyik (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəksiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəklər (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdir (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilərəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilər (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilmərəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməz (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilmərik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

sual (-mı4)

bədbinləşdiriləcəyəmmi (I tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəksənmi (II tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkmi (III tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəyikmi (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəksinizmi (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəklərmi (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdirmi (III tək, qəti gəl)

bədbinləşdirilməyəcəyəmmi (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəksənmi (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkmi (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəyikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəklərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdirmi (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərmi (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilmərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzmi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilmərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

hekayə (idi[sə])

bədbinləşdiriləcəkdim (I tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdin (II tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdi (III tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdik (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdiniz (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdilər (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşdirilməyəcəkdim (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdin (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdi (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdik (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdilər (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilərdim (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərdin (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərdi (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərdik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilməzdim (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzdin (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzdi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzdik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdiriləcəkdimsə (I tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdinsə (II tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdisə (III tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdiksə (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşdirilməyəcəkdimsə (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdinsə (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdisə (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilərdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərdisə (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilməzdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzdisə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdiriləcəkdimmi (I tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdinmi (II tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdimi (III tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdikmi (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşdirilməyəcəkdimmi (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdinmi (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdimi (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilərdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərdimi (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilməzdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzdimi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bədbinləşdiriləcəyəmmiş (I tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəksənmiş (II tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkmiş (III tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəyikmiş (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəklərmiş (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkmişəm (I tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkmişsən (II tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkmiş (III tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkmişik (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkmişlər (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşdirilməyəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəksənmiş (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkmişəm (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkmişsən (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkmişik (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilmərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilmərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdiriləcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəksənmişsə (II tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşdirilməyəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilmərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilmərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

şərt (isə)

bədbinləşdiriləcəyəmsə (I tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəksənsə (II tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəksə (III tək, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəyiksə (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəksinizsə (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəklərsə (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşdiriləcəkdirsə (III tək, qəti gəl)

bədbinləşdirilməyəcəyəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəksənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəksə (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəyiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəklərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməyəcəkdirsə (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdiriləriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilərlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşdirilmərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşdirilməzlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

Sözlərin sayı: 246

Xəbər şəkli (keçmiş zaman)

fel

bədbinləşdirildim (I tək, şühudi keç)

bədbinləşdirildin (II tək, şühudi keç)

bədbinləşdirildi (III tək, şühudi keç)

bədbinləşdirildik (I cəm, şühudi keç)

bədbinləşdirildiniz (II cəm, şühudi keç)

bədbinləşdirildilər (III cəm, şühudi keç)

bədbinləşdirilmədim (I tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmədin (II tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmədi (III tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmədik (I cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmədiniz (II cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmədilər (III cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmişəm (I tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişsən (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmiş (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişik (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişlər (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdir (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilməmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdir (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilibsən (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilib (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilibsiniz (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdiriliblər (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilibdir (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilməyibsən (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyib (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyiblər (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibdir (III tək, nəqli keç, inkar)

sual (-mı4)

bədbinləşdirildimmi (I tək, şühudi keç)

bədbinləşdirildinmi (II tək, şühudi keç)

bədbinləşdirildimi (III tək, şühudi keç)

bədbinləşdirildikmi (I cəm, şühudi keç)

bədbinləşdirildinizmi (II cəm, şühudi keç)

bədbinləşdirildilərmi (III cəm, şühudi keç)

bədbinləşdirilmədimmi (I tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmədinmi (II tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmədimi (III tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmədikmi (I cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmədinizmi (II cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmədilərmi (III cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmişəmmi (I tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişsənmi (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişmi (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişikmi (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişsinizmi (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişlərmi (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdirmi (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilməmişəmmi (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişmi (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişlərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilibsənmi (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilibmi (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilibsinizmi (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdiriliblərmi (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilibdirmi (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilməyibsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibmi (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyiblərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

hekayə (idi[sə])

bədbinləşdirilmişdim (I tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdin (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdi (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdik (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdiniz (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdilər (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilməmişdim (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdin (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdi (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdik (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdilər (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilmişdimsə (I tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdinsə (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdisə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdiksə (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdinizsə (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdilərsə (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilməmişdimsə (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdinsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdisə (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdilərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilmişdimmi (I tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdinmi (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdimi (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdikmi (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdinizmi (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdilərmi (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilməmişdimmi (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdinmi (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdimi (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdilərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bədbinləşdirilmişəmmiş (I tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişsənmiş (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişmiş (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişikmiş (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişlərmiş (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişmişəm (I tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişmişsən (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişmiş (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişmişik (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişmişlər (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilməmişəmmiş (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişikmiş (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişlərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilibsənmiş (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilibmiş (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilibsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdiriliblərmiş (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilibmişsən (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilibmiş (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilibmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilibmişlər (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilməyibsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyiblərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilmişəmmişsə (I tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişsənmişsə (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişmişsə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişikmişsə (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişmişəmsə (I tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişmişsənsə (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişmişsə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişmişiksə (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilməmişəmmişsə (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişikmişsə (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilibsənmişsə (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilibmişsə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdiriliblərmişsə (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilibmişsənsə (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilibmişsə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilibmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilməyibsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyiblərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

şərt (isə)

bədbinləşdirildimsə (I tək, şühudi keç)

bədbinləşdirildinsə (II tək, şühudi keç)

bədbinləşdirildisə (III tək, şühudi keç)

bədbinləşdirildiksə (I cəm, şühudi keç)

bədbinləşdirildinizsə (II cəm, şühudi keç)

bədbinləşdirildilərsə (III cəm, şühudi keç)

bədbinləşdirilmədimsə (I tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmədinsə (II tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmədisə (III tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmədiksə (I cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmədinizsə (II cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmədilərsə (III cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşdirilmişəmsə (I tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişsənsə (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişsə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişiksə (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilmişdirsə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilməmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməmişdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilibsənsə (II tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilibsə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilibsinizsə (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşdiriliblərsə (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşdirilibdirsə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşdirilməyibsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyiblərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşdirilməyibdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

Sözlərin sayı: 224

Əmr şəkli

fel

bədbinləşdirilim (I tək)

bədbinləşdiril (II tək)

bədbinləşdirilsin (III tək)

bədbinləşdirilək (I cəm)

bədbinləşdirilin (II cəm)

bədbinləşdirilsinlər (III cəm)

bədbinləşdirilməyim (I tək, inkar)

bədbinləşdirilmə (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməsin (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməyək (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməyin (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməsinlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

bədbinləşdirilimmi (I tək)

bədbinləşdirilsinmi (III tək)

bədbinləşdiriləkmi (I cəm)

bədbinləşdirilsinlərmi (III cəm)

bədbinləşdirilməyimmi (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməsinmi (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməyəkmi (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməsinlərmi (III cəm, inkar)

irad (-sana2)

bədbinləşdirilsənə (II tək)

bədbinləşdirilsəniz (II cəm)

Sözlərin sayı: 20

Arzu şəkli

fel

bədbinləşdiriləm (I tək)

bədbinləşdiriləsən (II tək)

bədbinləşdirilə (III tək)

bədbinləşdirilək (I cəm)

bədbinləşdiriləsiniz (II cəm)

bədbinləşdirilələr (III cəm)

bədbinləşdirilməyəm (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməyəsən (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməyə (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməyək (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməyəsiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməyələr (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

bədbinləşdiriləydim (I tək)

bədbinləşdiriləydin (II tək)

bədbinləşdiriləydi (III tək)

bədbinləşdiriləydik (I cəm)

bədbinləşdiriləydiniz (II cəm)

bədbinləşdiriləydilər (III cəm)

bədbinləşdirilməyəydim (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməyəydin (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməyəydi (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməyəydik (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməyəydiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməyəydilər (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bədbinləşdiriləymişəm (I tək)

bədbinləşdiriləymişsən (II tək)

bədbinləşdiriləymiş (III tək)

bədbinləşdiriləymişik (I cəm)

bədbinləşdiriləymişsiniz (II cəm)

bədbinləşdiriləymişlər (III cəm)

bədbinləşdirilməyəymişəm (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməyəymişsən (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməyəymiş (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməyəymişik (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməyəymişsiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməyəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 36

Vacib şəkli

fel

bədbinləşdirilməliyəm (I tək)

bədbinləşdirilməlisən (II tək)

bədbinləşdirilməlidir (III tək)

bədbinləşdirilməliyik (I cəm)

bədbinləşdirilməlisiniz (II cəm)

bədbinləşdirilməlidirlər (III cəm)

bədbinləşdirilməməliyəm (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməməlisən (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməməlidir (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliyik (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməlisiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməlidirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

bədbinləşdirilməliyəmmi (I tək)

bədbinləşdirilməlisənmi (II tək)

bədbinləşdirilməlidirmi (III tək)

bədbinləşdirilməliyikmi (I cəm)

bədbinləşdirilməlisinizmi (II cəm)

bədbinləşdirilməlidirlərmi (III cəm)

bədbinləşdirilməməliyəmmi (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməməlisənmi (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməməlidirmi (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliyikmi (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməlisinizmi (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməlidirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

bədbinləşdirilməliydim (I tək)

bədbinləşdirilməliydin (II tək)

bədbinləşdirilməliydi (III tək)

bədbinləşdirilməliydik (I cəm)

bədbinləşdirilməliydiniz (II cəm)

bədbinləşdirilməliydilər (III cəm)

bədbinləşdirilməməliydim (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliydin (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliydi (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliydik (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməliydiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməliydilər (III cəm, inkar)

bədbinləşdirilməliydimsə (I tək)

bədbinləşdirilməliydinsə (II tək)

bədbinləşdirilməliydisə (III tək)

bədbinləşdirilməliydiksə (I cəm)

bədbinləşdirilməliydinizsə (II cəm)

bədbinləşdirilməliydilərsə (III cəm)

bədbinləşdirilməməliydimsə (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliydinsə (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliydisə (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliydiksə (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməliydinizsə (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməliydilərsə (III cəm, inkar)

bədbinləşdirilməliydimmi (I tək)

bədbinləşdirilməliydinmi (II tək)

bədbinləşdirilməliydimi (III tək)

bədbinləşdirilməliydikmi (I cəm)

bədbinləşdirilməliydinizmi (II cəm)

bədbinləşdirilməliydilərmi (III cəm)

bədbinləşdirilməməliydimmi (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliydinmi (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliydimi (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliydikmi (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməliydinizmi (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməliydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bədbinləşdirilməliyəmmiş (I tək)

bədbinləşdirilməlisənmiş (II tək)

bədbinləşdirilməliymiş (III tək)

bədbinləşdirilməliyikmiş (I cəm)

bədbinləşdirilməlisinizmiş (II cəm)

bədbinləşdirilməlidirlərmiş (III cəm)

bədbinləşdirilməliymişəm (I tək)

bədbinləşdirilməliymişsən (II tək)

bədbinləşdirilməliymiş (III tək)

bədbinləşdirilməliymişik (I cəm)

bədbinləşdirilməliymişsiniz (II cəm)

bədbinləşdirilməliymişlər (III cəm)

bədbinləşdirilməməliyəmmiş (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməməlisənmiş (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliymiş (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliyikmiş (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməlisinizmiş (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməlidirlərmiş (III cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməliymişəm (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliymişsən (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliymiş (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliymişik (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməliymişsiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməliymişlər (III cəm, inkar)

bədbinləşdirilməliyəmmişsə (I tək)

bədbinləşdirilməlisənmişsə (II tək)

bədbinləşdirilməliymişsə (III tək)

bədbinləşdirilməliyikmişsə (I cəm)

bədbinləşdirilməlisinizmişsə (II cəm)

bədbinləşdirilməlidirlərmişsə (III cəm)

bədbinləşdirilməliymişəmsə (I tək)

bədbinləşdirilməliymişsənsə (II tək)

bədbinləşdirilməliymişsə (III tək)

bədbinləşdirilməliymişiksə (I cəm)

bədbinləşdirilməliymişsinizsə (II cəm)

bədbinləşdirilməliymişlərsə (III cəm)

bədbinləşdirilməməliyəmmişsə (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməməlisənmişsə (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliymişsə (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliyikmişsə (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməlisinizmişsə (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməlidirlərmişsə (III cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməliymişəmsə (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliymişsənsə (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliymişsə (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliymişiksə (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməliymişsinizsə (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməliymişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

bədbinləşdirilməliyəmsə (I tək)

bədbinləşdirilməlisənsə (II tək)

bədbinləşdirilməlidirsə (III tək)

bədbinləşdirilməliyiksə (I cəm)

bədbinləşdirilməlisinizsə (II cəm)

bədbinləşdirilməlidirlərsə (III cəm)

bədbinləşdirilməməliyəmsə (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməməlisənsə (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməməlidirsə (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməməliyiksə (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməlisinizsə (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməməlidirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Lazım şəkli

fel

bədbinləşdiriləsiyəm (I tək)

bədbinləşdiriləsisən (II tək)

bədbinləşdiriləsidir (III tək)

bədbinləşdiriləsiyik (I cəm)

bədbinləşdiriləsisiniz (II cəm)

bədbinləşdiriləsidirlər (III cəm)

sual (-mı4)

bədbinləşdiriləsiyəmmi (I tək)

bədbinləşdiriləsisənmi (II tək)

bədbinləşdiriləsidirmi (III tək)

bədbinləşdiriləsiyikmi (I cəm)

bədbinləşdiriləsisinizmi (II cəm)

bədbinləşdiriləsidirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

bədbinləşdiriləsiydim (I tək)

bədbinləşdiriləsiydin (II tək)

bədbinləşdiriləsiydi (III tək)

bədbinləşdiriləsiydik (I cəm)

bədbinləşdiriləsiydiniz (II cəm)

bədbinləşdiriləsiydilər (III cəm)

bədbinləşdiriləsiydimsə (I tək)

bədbinləşdiriləsiydinsə (II tək)

bədbinləşdiriləsiydisə (III tək)

bədbinləşdiriləsiydiksə (I cəm)

bədbinləşdiriləsiydinizsə (II cəm)

bədbinləşdiriləsiydilərsə (III cəm)

bədbinləşdiriləsiydimmi (I tək)

bədbinləşdiriləsiydinmi (II tək)

bədbinləşdiriləsiydimi (III tək)

bədbinləşdiriləsiydikmi (I cəm)

bədbinləşdiriləsiydinizmi (II cəm)

bədbinləşdiriləsiydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

bədbinləşdiriləsiyəmmiş (I tək)

bədbinləşdiriləsisənmiş (II tək)

bədbinləşdiriləsiymiş (III tək)

bədbinləşdiriləsiyikmiş (I cəm)

bədbinləşdiriləsisinizmiş (II cəm)

bədbinləşdiriləsidirlərmiş (III cəm)

bədbinləşdiriləsiymişəm (I tək)

bədbinləşdiriləsiymişsən (II tək)

bədbinləşdiriləsiymiş (III tək)

bədbinləşdiriləsiymişik (I cəm)

bədbinləşdiriləsiymişsiniz (II cəm)

bədbinləşdiriləsiymişlər (III cəm)

bədbinləşdiriləsiyəmmişsə (I tək)

bədbinləşdiriləsisənmişsə (II tək)

bədbinləşdiriləsiymişsə (III tək)

bədbinləşdiriləsiyikmişsə (I cəm)

bədbinləşdiriləsisinizmişsə (II cəm)

bədbinləşdiriləsidirlərmişsə (III cəm)

bədbinləşdiriləsiymişəmsə (I tək)

bədbinləşdiriləsiymişsənsə (II tək)

bədbinləşdiriləsiymişsə (III tək)

bədbinləşdiriləsiymişiksə (I cəm)

bədbinləşdiriləsiymişsinizsə (II cəm)

bədbinləşdiriləsiymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

bədbinləşdiriləsiyəmsə (I tək)

bədbinləşdiriləsisənsə (II tək)

bədbinləşdiriləsidirsə (III tək)

bədbinləşdiriləsiyiksə (I cəm)

bədbinləşdiriləsisinizsə (II cəm)

bədbinləşdiriləsidirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Şərt şəkli

fel

bədbinləşdirilsəm (I tək)

bədbinləşdirilsən (II tək)

bədbinləşdirilsə (III tək)

bədbinləşdirilsək (I cəm)

bədbinləşdirilsəniz (II cəm)

bədbinləşdirilsələr (III cəm)

bədbinləşdirilməsəm (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməsən (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməsə (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməsək (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməsəniz (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməsələr (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

bədbinləşdirilsəmmi (I tək)

bədbinləşdirilsənmi (II tək)

bədbinləşdirilsəmi (III tək)

bədbinləşdirilsəkmi (I cəm)

bədbinləşdirilsənizmi (II cəm)

bədbinləşdirilsələrmi (III cəm)

bədbinləşdirilməsəmmi (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməsənmi (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməsəmi (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməsəkmi (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməsənizmi (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməsələrmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

bədbinləşdirilsəydim (I tək)

bədbinləşdirilsəydin (II tək)

bədbinləşdirilsəydi (III tək)

bədbinləşdirilsəydik (I cəm)

bədbinləşdirilsəydiniz (II cəm)

bədbinləşdirilsəydilər (III cəm)

bədbinləşdirilməsəydim (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməsəydin (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməsəydi (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməsəydik (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməsəydiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməsəydilər (III cəm, inkar)

bədbinləşdirilsəydimmi (I tək)

bədbinləşdirilsəydinmi (II tək)

bədbinləşdirilsəydimi (III tək)

bədbinləşdirilsəydikmi (I cəm)

bədbinləşdirilsəydinizmi (II cəm)

bədbinləşdirilsəydilərmi (III cəm)

bədbinləşdirilməsəydimmi (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməsəydinmi (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməsəydimi (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməsəydikmi (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməsəydinizmi (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməsəydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bədbinləşdirilsəymişəm (I tək)

bədbinləşdirilsəymişsən (II tək)

bədbinləşdirilsəymiş (III tək)

bədbinləşdirilsəymişik (I cəm)

bədbinləşdirilsəymişsiniz (II cəm)

bədbinləşdirilsəymişlər (III cəm)

bədbinləşdirilməsəymişəm (I tək, inkar)

bədbinləşdirilməsəymişsən (II tək, inkar)

bədbinləşdirilməsəymiş (III tək, inkar)

bədbinləşdirilməsəymişik (I cəm, inkar)

bədbinləşdirilməsəymişsiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşdirilməsəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 60

Davam şəkli

fel

bədbinləşdirilməkdəyəm (I tək)

bədbinləşdirilməkdəsən (II tək)

bədbinləşdirilməkdədir (III tək)

bədbinləşdirilməkdəyik (I cəm)

bədbinləşdirilməkdəsiniz (II cəm)

bədbinləşdirilməkdədirlər (III cəm)

sual (-mı4)

bədbinləşdirilməkdəyəmmi (I tək)

bədbinləşdirilməkdəsənmi (II tək)

bədbinləşdirilməkdədirmi (III tək)

bədbinləşdirilməkdəyikmi (I cəm)

bədbinləşdirilməkdəsinizmi (II cəm)

bədbinləşdirilməkdədirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

bədbinləşdirilməkdəydim (I tək)

bədbinləşdirilməkdəydin (II tək)

bədbinləşdirilməkdəydi (III tək)

bədbinləşdirilməkdəydik (I cəm)

bədbinləşdirilməkdəydiniz (II cəm)

bədbinləşdirilməkdəydilər (III cəm)

bədbinləşdirilməkdəydimsə (I tək)

bədbinləşdirilməkdəydinsə (II tək)

bədbinləşdirilməkdəydisə (III tək)

bədbinləşdirilməkdəydiksə (I cəm)

bədbinləşdirilməkdəydinizsə (II cəm)

bədbinləşdirilməkdəydilərsə (III cəm)

bədbinləşdirilməkdəydimmi (I tək)

bədbinləşdirilməkdəydinmi (II tək)

bədbinləşdirilməkdəydimi (III tək)

bədbinləşdirilməkdəydikmi (I cəm)

bədbinləşdirilməkdəydinizmi (II cəm)

bədbinləşdirilməkdəydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

bədbinləşdirilməkdəyəmmiş (I tək)

bədbinləşdirilməkdəsənmiş (II tək)

bədbinləşdirilməkdəymiş (III tək)

bədbinləşdirilməkdəyikmiş (I cəm)

bədbinləşdirilməkdəsinizmiş (II cəm)

bədbinləşdirilməkdədirlərmiş (III cəm)

bədbinləşdirilməkdəymişəm (I tək)

bədbinləşdirilməkdəymişsən (II tək)

bədbinləşdirilməkdəymiş (III tək)

bədbinləşdirilməkdəymişik (I cəm)

bədbinləşdirilməkdəymişsiniz (II cəm)

bədbinləşdirilməkdəymişlər (III cəm)

bədbinləşdirilməkdəyəmmişsə (I tək)

bədbinləşdirilməkdəsənmişsə (II tək)

bədbinləşdirilməkdəymişsə (III tək)

bədbinləşdirilməkdəyikmişsə (I cəm)

bədbinləşdirilməkdəsinizmişsə (II cəm)

bədbinləşdirilməkdədirlərmişsə (III cəm)

bədbinləşdirilməkdəymişəmsə (I tək)

bədbinləşdirilməkdəymişsənsə (II tək)

bədbinləşdirilməkdəymişsə (III tək)

bədbinləşdirilməkdəymişiksə (I cəm)

bədbinləşdirilməkdəymişsinizsə (II cəm)

bədbinləşdirilməkdəymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

bədbinləşdirilməkdəyəmsə (I tək)

bədbinləşdirilməkdəsənsə (II tək)

bədbinləşdirilməkdədirsə (III tək)

bədbinləşdirilməkdəyiksə (I cəm)

bədbinləşdirilməkdəsinizsə (II cəm)

bədbinləşdirilməkdədirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Sözlərin ümumi sayı: 946