Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

bədbinləş sözü bədbinləş felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

Xəbər şəkli (indiki zaman)

fel

bədbinləşirəm (I tək)

bədbinləşirsən (II tək)

bədbinləşir (III tək)

bədbinləşirik (I cəm)

bədbinləşirsiniz (II cəm)

bədbinləşirlər (III cəm)

bədbinləşmirəm (I tək, inkar)

bədbinləşmirsən (II tək, inkar)

bədbinləşmir (III tək, inkar)

bədbinləşmirik (I cəm, inkar)

bədbinləşmirsiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşmirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

bədbinləşirəmmi (I tək)

bədbinləşirsənmi (II tək)

bədbinləşirmi (III tək)

bədbinləşirikmi (I cəm)

bədbinləşirsinizmi (II cəm)

bədbinləşirlərmi (III cəm)

bədbinləşmirəmmi (I tək, inkar)

bədbinləşmirsənmi (II tək, inkar)

bədbinləşmirmi (III tək, inkar)

bədbinləşmirikmi (I cəm, inkar)

bədbinləşmirsinizmi (II cəm, inkar)

bədbinləşmirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

bədbinləşirdim (I tək)

bədbinləşirdin (II tək)

bədbinləşirdi (III tək)

bədbinləşirdik (I cəm)

bədbinləşirdiniz (II cəm)

bədbinləşirdilər (III cəm)

bədbinləşmirdim (I tək, inkar)

bədbinləşmirdin (II tək, inkar)

bədbinləşmirdi (III tək, inkar)

bədbinləşmirdik (I cəm, inkar)

bədbinləşmirdiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşmirdilər (III cəm, inkar)

bədbinləşirdimsə (I tək)

bədbinləşirdinsə (II tək)

bədbinləşirdisə (III tək)

bədbinləşirdiksə (I cəm)

bədbinləşirdinizsə (II cəm)

bədbinləşirdilərsə (III cəm)

bədbinləşmirdimsə (I tək, inkar)

bədbinləşmirdinsə (II tək, inkar)

bədbinləşmirdisə (III tək, inkar)

bədbinləşmirdiksə (I cəm, inkar)

bədbinləşmirdinizsə (II cəm, inkar)

bədbinləşmirdilərsə (III cəm, inkar)

bədbinləşirdimmi (I tək)

bədbinləşirdinmi (II tək)

bədbinləşirdimi (III tək)

bədbinləşirdikmi (I cəm)

bədbinləşirdinizmi (II cəm)

bədbinləşirdilərmi (III cəm)

bədbinləşmirdimmi (I tək, inkar)

bədbinləşmirdinmi (II tək, inkar)

bədbinləşmirdimi (III tək, inkar)

bədbinləşmirdikmi (I cəm, inkar)

bədbinləşmirdinizmi (II cəm, inkar)

bədbinləşmirdilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bədbinləşirəmmiş (I tək)

bədbinləşirsənmiş (II tək)

bədbinləşirmiş (III tək)

bədbinləşirikmiş (I cəm)

bədbinləşirsinizmiş (II cəm)

bədbinləşirlərmiş (III cəm)

bədbinləşirmişəm (I tək)

bədbinləşirmişsən (II tək)

bədbinləşirmiş (III tək)

bədbinləşirmişik (I cəm)

bədbinləşirmişsiniz (II cəm)

bədbinləşirmişlər (III cəm)

bədbinləşmirəmmiş (I tək, inkar)

bədbinləşmirsənmiş (II tək, inkar)

bədbinləşmirmiş (III tək, inkar)

bədbinləşmirikmiş (I cəm, inkar)

bədbinləşmirsinizmiş (II cəm, inkar)

bədbinləşmirlərmiş (III cəm, inkar)

bədbinləşmirmişəm (I tək, inkar)

bədbinləşmirmişsən (II tək, inkar)

bədbinləşmirmiş (III tək, inkar)

bədbinləşmirmişik (I cəm, inkar)

bədbinləşmirmişsiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşmirmişlər (III cəm, inkar)

bədbinləşirəmmişsə (I tək)

bədbinləşirsənmişsə (II tək)

bədbinləşirmişsə (III tək)

bədbinləşirikmişsə (I cəm)

bədbinləşirsinizmişsə (II cəm)

bədbinləşirlərmişsə (III cəm)

bədbinləşirmişəmsə (I tək)

bədbinləşirmişsənsə (II tək)

bədbinləşirmişsə (III tək)

bədbinləşirmişiksə (I cəm)

bədbinləşirmişsinizsə (II cəm)

bədbinləşirmişlərsə (III cəm)

bədbinləşmirəmmişsə (I tək, inkar)

bədbinləşmirsənmişsə (II tək, inkar)

bədbinləşmirmişsə (III tək, inkar)

bədbinləşmirikmişsə (I cəm, inkar)

bədbinləşmirsinizmişsə (II cəm, inkar)

bədbinləşmirlərmişsə (III cəm, inkar)

bədbinləşmirmişəmsə (I tək, inkar)

bədbinləşmirmişsənsə (II tək, inkar)

bədbinləşmirmişsə (III tək, inkar)

bədbinləşmirmişiksə (I cəm, inkar)

bədbinləşmirmişsinizsə (II cəm, inkar)

bədbinləşmirmişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

bədbinləşirəmsə (I tək)

bədbinləşirsənsə (II tək)

bədbinləşirsə (III tək)

bədbinləşiriksə (I cəm)

bədbinləşirsinizsə (II cəm)

bədbinləşirlərsə (III cəm)

bədbinləşmirəmsə (I tək, inkar)

bədbinləşmirsənsə (II tək, inkar)

bədbinləşmirsə (III tək, inkar)

bədbinləşmiriksə (I cəm, inkar)

bədbinləşmirsinizsə (II cəm, inkar)

bədbinləşmirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Xəbər şəkli (gələcək zaman)

fel

bədbinləşəcəyəm (I tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəksən (II tək, qəti gəl)

bədbinləşəcək (III tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəyik (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəksiniz (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəklər (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdir (III tək, qəti gəl)

bədbinləşməyəcəyəm (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəksən (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcək (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəyik (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəksiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəklər (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdir (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşərəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşər (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşmərəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməz (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşmərik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

sual (-mı4)

bədbinləşəcəyəmmi (I tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəksənmi (II tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkmi (III tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəyikmi (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəklərmi (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdirmi (III tək, qəti gəl)

bədbinləşməyəcəyəmmi (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəksənmi (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkmi (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəyikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəklərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdirmi (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərmi (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşmərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzmi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşmərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

hekayə (idi[sə])

bədbinləşəcəkdim (I tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdin (II tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdi (III tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdik (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdilər (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşməyəcəkdim (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdin (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdi (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdik (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdilər (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşərdim (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərdin (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərdi (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərdik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşməzdim (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzdin (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzdi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzdik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşəcəkdimsə (I tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdinsə (II tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdisə (III tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşməyəcəkdimsə (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdinsə (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdisə (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşərdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərdisə (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşməzdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzdisə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşəcəkdimmi (I tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdinmi (II tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdimi (III tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşməyəcəkdimmi (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdinmi (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdimi (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşərdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərdimi (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşməzdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzdimi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bədbinləşəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəksənmiş (II tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəkmişəm (I tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkmişsən (II tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkmişik (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşməyəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəksənmiş (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkmişəm (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkmişsən (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkmişik (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşmərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşmərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşməyəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşmərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşmərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

şərt (isə)

bədbinləşəcəyəmsə (I tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəksənsə (II tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəksə (III tək, qəti gəl)

bədbinləşəcəyiksə (I cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəklərsə (III cəm, qəti gəl)

bədbinləşəcəkdirsə (III tək, qəti gəl)

bədbinləşməyəcəyəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəksənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəksə (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəyiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəklərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

bədbinləşməyəcəkdirsə (III tək, qəti gəl, inkar)

bədbinləşərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşəriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşərlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bədbinləşmərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bədbinləşməzlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

Sözlərin sayı: 246

Xəbər şəkli (keçmiş zaman)

fel

bədbinləşdim (I tək, şühudi keç)

bədbinləşdin (II tək, şühudi keç)

bədbinləşdi (III tək, şühudi keç)

bədbinləşdik (I cəm, şühudi keç)

bədbinləşdiniz (II cəm, şühudi keç)

bədbinləşdilər (III cəm, şühudi keç)

bədbinləşmədim (I tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmədin (II tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmədi (III tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmədik (I cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmədiniz (II cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmədilər (III cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmişəm (I tək, nəqli keç)

bədbinləşmişsən (II tək, nəqli keç)

bədbinləşmiş (III tək, nəqli keç)

bədbinləşmişik (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişlər (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişdir (III tək, nəqli keç)

bədbinləşməmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdir (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşibsən (II tək, nəqli keç)

bədbinləşib (III tək, nəqli keç)

bədbinləşibsiniz (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşiblər (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşibdir (III tək, nəqli keç)

bədbinləşməyibsən (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyib (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyiblər (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibdir (III tək, nəqli keç, inkar)

sual (-mı4)

bədbinləşdimmi (I tək, şühudi keç)

bədbinləşdinmi (II tək, şühudi keç)

bədbinləşdimi (III tək, şühudi keç)

bədbinləşdikmi (I cəm, şühudi keç)

bədbinləşdinizmi (II cəm, şühudi keç)

bədbinləşdilərmi (III cəm, şühudi keç)

bədbinləşmədimmi (I tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmədinmi (II tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmədimi (III tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmədikmi (I cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmədinizmi (II cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmədilərmi (III cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmişəmmi (I tək, nəqli keç)

bədbinləşmişsənmi (II tək, nəqli keç)

bədbinləşmişmi (III tək, nəqli keç)

bədbinləşmişikmi (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişsinizmi (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişlərmi (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişdirmi (III tək, nəqli keç)

bədbinləşməmişəmmi (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişmi (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişlərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşibsənmi (II tək, nəqli keç)

bədbinləşibmi (III tək, nəqli keç)

bədbinləşibsinizmi (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşiblərmi (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşibdirmi (III tək, nəqli keç)

bədbinləşməyibsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibmi (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyiblərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

hekayə (idi[sə])

bədbinləşmişdim (I tək, nəqli keç)

bədbinləşmişdin (II tək, nəqli keç)

bədbinləşmişdi (III tək, nəqli keç)

bədbinləşmişdik (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişdiniz (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişdilər (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşməmişdim (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdin (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdi (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdik (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdilər (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşmişdimsə (I tək, nəqli keç)

bədbinləşmişdinsə (II tək, nəqli keç)

bədbinləşmişdisə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşmişdiksə (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişdinizsə (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişdilərsə (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşməmişdimsə (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdinsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdisə (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdilərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşmişdimmi (I tək, nəqli keç)

bədbinləşmişdinmi (II tək, nəqli keç)

bədbinləşmişdimi (III tək, nəqli keç)

bədbinləşmişdikmi (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişdinizmi (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişdilərmi (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşməmişdimmi (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdinmi (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdimi (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdilərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bədbinləşmişəmmiş (I tək, nəqli keç)

bədbinləşmişsənmiş (II tək, nəqli keç)

bədbinləşmişmiş (III tək, nəqli keç)

bədbinləşmişikmiş (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişlərmiş (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişmişəm (I tək, nəqli keç)

bədbinləşmişmişsən (II tək, nəqli keç)

bədbinləşmişmiş (III tək, nəqli keç)

bədbinləşmişmişik (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişmişlər (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşməmişəmmiş (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişikmiş (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişlərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşibsənmiş (II tək, nəqli keç)

bədbinləşibmiş (III tək, nəqli keç)

bədbinləşibsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşiblərmiş (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşibmişsən (II tək, nəqli keç)

bədbinləşibmiş (III tək, nəqli keç)

bədbinləşibmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşibmişlər (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşməyibsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyiblərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşmişəmmişsə (I tək, nəqli keç)

bədbinləşmişsənmişsə (II tək, nəqli keç)

bədbinləşmişmişsə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşmişikmişsə (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişmişəmsə (I tək, nəqli keç)

bədbinləşmişmişsənsə (II tək, nəqli keç)

bədbinləşmişmişsə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşmişmişiksə (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşməmişəmmişsə (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişikmişsə (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşibsənmişsə (II tək, nəqli keç)

bədbinləşibmişsə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşiblərmişsə (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşibmişsənsə (II tək, nəqli keç)

bədbinləşibmişsə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşibmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşməyibsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyiblərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

şərt (isə)

bədbinləşdimsə (I tək, şühudi keç)

bədbinləşdinsə (II tək, şühudi keç)

bədbinləşdisə (III tək, şühudi keç)

bədbinləşdiksə (I cəm, şühudi keç)

bədbinləşdinizsə (II cəm, şühudi keç)

bədbinləşdilərsə (III cəm, şühudi keç)

bədbinləşmədimsə (I tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmədinsə (II tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmədisə (III tək, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmədiksə (I cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmədinizsə (II cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmədilərsə (III cəm, şühudi keç, inkar)

bədbinləşmişəmsə (I tək, nəqli keç)

bədbinləşmişsənsə (II tək, nəqli keç)

bədbinləşmişsə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşmişiksə (I cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşmişdirsə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşməmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməmişdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşibsənsə (II tək, nəqli keç)

bədbinləşibsə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşibsinizsə (II cəm, nəqli keç)

bədbinləşiblərsə (III cəm, nəqli keç)

bədbinləşibdirsə (III tək, nəqli keç)

bədbinləşməyibsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyiblərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bədbinləşməyibdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

Sözlərin sayı: 224

Əmr şəkli

fel

bədbinləşim (I tək)

bədbinləş (II tək)

bədbinləşsin (III tək)

bədbinləşək (I cəm)

bədbinləşin (II cəm)

bədbinləşsinlər (III cəm)

bədbinləşməyim (I tək, inkar)

bədbinləşmə (II tək, inkar)

bədbinləşməsin (III tək, inkar)

bədbinləşməyək (I cəm, inkar)

bədbinləşməyin (II cəm, inkar)

bədbinləşməsinlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

bədbinləşimmi (I tək)

bədbinləşsinmi (III tək)

bədbinləşəkmi (I cəm)

bədbinləşsinlərmi (III cəm)

bədbinləşməyimmi (I tək, inkar)

bədbinləşməsinmi (III tək, inkar)

bədbinləşməyəkmi (I cəm, inkar)

bədbinləşməsinlərmi (III cəm, inkar)

irad (-sana2)

bədbinləşsənə (II tək)

bədbinləşsəniz (II cəm)

Sözlərin sayı: 20

Arzu şəkli

fel

bədbinləşəm (I tək)

bədbinləşəsən (II tək)

bədbinləşə (III tək)

bədbinləşək (I cəm)

bədbinləşəsiniz (II cəm)

bədbinləşələr (III cəm)

bədbinləşməyəm (I tək, inkar)

bədbinləşməyəsən (II tək, inkar)

bədbinləşməyə (III tək, inkar)

bədbinləşməyək (I cəm, inkar)

bədbinləşməyəsiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşməyələr (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

bədbinləşəydim (I tək)

bədbinləşəydin (II tək)

bədbinləşəydi (III tək)

bədbinləşəydik (I cəm)

bədbinləşəydiniz (II cəm)

bədbinləşəydilər (III cəm)

bədbinləşməyəydim (I tək, inkar)

bədbinləşməyəydin (II tək, inkar)

bədbinləşməyəydi (III tək, inkar)

bədbinləşməyəydik (I cəm, inkar)

bədbinləşməyəydiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşməyəydilər (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bədbinləşəymişəm (I tək)

bədbinləşəymişsən (II tək)

bədbinləşəymiş (III tək)

bədbinləşəymişik (I cəm)

bədbinləşəymişsiniz (II cəm)

bədbinləşəymişlər (III cəm)

bədbinləşməyəymişəm (I tək, inkar)

bədbinləşməyəymişsən (II tək, inkar)

bədbinləşməyəymiş (III tək, inkar)

bədbinləşməyəymişik (I cəm, inkar)

bədbinləşməyəymişsiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşməyəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 36

Vacib şəkli

fel

bədbinləşməliyəm (I tək)

bədbinləşməlisən (II tək)

bədbinləşməlidir (III tək)

bədbinləşməliyik (I cəm)

bədbinləşməlisiniz (II cəm)

bədbinləşməlidirlər (III cəm)

bədbinləşməməliyəm (I tək, inkar)

bədbinləşməməlisən (II tək, inkar)

bədbinləşməməlidir (III tək, inkar)

bədbinləşməməliyik (I cəm, inkar)

bədbinləşməməlisiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşməməlidirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

bədbinləşməliyəmmi (I tək)

bədbinləşməlisənmi (II tək)

bədbinləşməlidirmi (III tək)

bədbinləşməliyikmi (I cəm)

bədbinləşməlisinizmi (II cəm)

bədbinləşməlidirlərmi (III cəm)

bədbinləşməməliyəmmi (I tək, inkar)

bədbinləşməməlisənmi (II tək, inkar)

bədbinləşməməlidirmi (III tək, inkar)

bədbinləşməməliyikmi (I cəm, inkar)

bədbinləşməməlisinizmi (II cəm, inkar)

bədbinləşməməlidirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

bədbinləşməliydim (I tək)

bədbinləşməliydin (II tək)

bədbinləşməliydi (III tək)

bədbinləşməliydik (I cəm)

bədbinləşməliydiniz (II cəm)

bədbinləşməliydilər (III cəm)

bədbinləşməməliydim (I tək, inkar)

bədbinləşməməliydin (II tək, inkar)

bədbinləşməməliydi (III tək, inkar)

bədbinləşməməliydik (I cəm, inkar)

bədbinləşməməliydiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşməməliydilər (III cəm, inkar)

bədbinləşməliydimsə (I tək)

bədbinləşməliydinsə (II tək)

bədbinləşməliydisə (III tək)

bədbinləşməliydiksə (I cəm)

bədbinləşməliydinizsə (II cəm)

bədbinləşməliydilərsə (III cəm)

bədbinləşməməliydimsə (I tək, inkar)

bədbinləşməməliydinsə (II tək, inkar)

bədbinləşməməliydisə (III tək, inkar)

bədbinləşməməliydiksə (I cəm, inkar)

bədbinləşməməliydinizsə (II cəm, inkar)

bədbinləşməməliydilərsə (III cəm, inkar)

bədbinləşməliydimmi (I tək)

bədbinləşməliydinmi (II tək)

bədbinləşməliydimi (III tək)

bədbinləşməliydikmi (I cəm)

bədbinləşməliydinizmi (II cəm)

bədbinləşməliydilərmi (III cəm)

bədbinləşməməliydimmi (I tək, inkar)

bədbinləşməməliydinmi (II tək, inkar)

bədbinləşməməliydimi (III tək, inkar)

bədbinləşməməliydikmi (I cəm, inkar)

bədbinləşməməliydinizmi (II cəm, inkar)

bədbinləşməməliydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bədbinləşməliyəmmiş (I tək)

bədbinləşməlisənmiş (II tək)

bədbinləşməliymiş (III tək)

bədbinləşməliyikmiş (I cəm)

bədbinləşməlisinizmiş (II cəm)

bədbinləşməlidirlərmiş (III cəm)

bədbinləşməliymişəm (I tək)

bədbinləşməliymişsən (II tək)

bədbinləşməliymiş (III tək)

bədbinləşməliymişik (I cəm)

bədbinləşməliymişsiniz (II cəm)

bədbinləşməliymişlər (III cəm)

bədbinləşməməliyəmmiş (I tək, inkar)

bədbinləşməməlisənmiş (II tək, inkar)

bədbinləşməməliymiş (III tək, inkar)

bədbinləşməməliyikmiş (I cəm, inkar)

bədbinləşməməlisinizmiş (II cəm, inkar)

bədbinləşməməlidirlərmiş (III cəm, inkar)

bədbinləşməməliymişəm (I tək, inkar)

bədbinləşməməliymişsən (II tək, inkar)

bədbinləşməməliymiş (III tək, inkar)

bədbinləşməməliymişik (I cəm, inkar)

bədbinləşməməliymişsiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşməməliymişlər (III cəm, inkar)

bədbinləşməliyəmmişsə (I tək)

bədbinləşməlisənmişsə (II tək)

bədbinləşməliymişsə (III tək)

bədbinləşməliyikmişsə (I cəm)

bədbinləşməlisinizmişsə (II cəm)

bədbinləşməlidirlərmişsə (III cəm)

bədbinləşməliymişəmsə (I tək)

bədbinləşməliymişsənsə (II tək)

bədbinləşməliymişsə (III tək)

bədbinləşməliymişiksə (I cəm)

bədbinləşməliymişsinizsə (II cəm)

bədbinləşməliymişlərsə (III cəm)

bədbinləşməməliyəmmişsə (I tək, inkar)

bədbinləşməməlisənmişsə (II tək, inkar)

bədbinləşməməliymişsə (III tək, inkar)

bədbinləşməməliyikmişsə (I cəm, inkar)

bədbinləşməməlisinizmişsə (II cəm, inkar)

bədbinləşməməlidirlərmişsə (III cəm, inkar)

bədbinləşməməliymişəmsə (I tək, inkar)

bədbinləşməməliymişsənsə (II tək, inkar)

bədbinləşməməliymişsə (III tək, inkar)

bədbinləşməməliymişiksə (I cəm, inkar)

bədbinləşməməliymişsinizsə (II cəm, inkar)

bədbinləşməməliymişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

bədbinləşməliyəmsə (I tək)

bədbinləşməlisənsə (II tək)

bədbinləşməlidirsə (III tək)

bədbinləşməliyiksə (I cəm)

bədbinləşməlisinizsə (II cəm)

bədbinləşməlidirlərsə (III cəm)

bədbinləşməməliyəmsə (I tək, inkar)

bədbinləşməməlisənsə (II tək, inkar)

bədbinləşməməlidirsə (III tək, inkar)

bədbinləşməməliyiksə (I cəm, inkar)

bədbinləşməməlisinizsə (II cəm, inkar)

bədbinləşməməlidirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Lazım şəkli

fel

bədbinləşəsiyəm (I tək)

bədbinləşəsisən (II tək)

bədbinləşəsidir (III tək)

bədbinləşəsiyik (I cəm)

bədbinləşəsisiniz (II cəm)

bədbinləşəsidirlər (III cəm)

sual (-mı4)

bədbinləşəsiyəmmi (I tək)

bədbinləşəsisənmi (II tək)

bədbinləşəsidirmi (III tək)

bədbinləşəsiyikmi (I cəm)

bədbinləşəsisinizmi (II cəm)

bədbinləşəsidirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

bədbinləşəsiydim (I tək)

bədbinləşəsiydin (II tək)

bədbinləşəsiydi (III tək)

bədbinləşəsiydik (I cəm)

bədbinləşəsiydiniz (II cəm)

bədbinləşəsiydilər (III cəm)

bədbinləşəsiydimsə (I tək)

bədbinləşəsiydinsə (II tək)

bədbinləşəsiydisə (III tək)

bədbinləşəsiydiksə (I cəm)

bədbinləşəsiydinizsə (II cəm)

bədbinləşəsiydilərsə (III cəm)

bədbinləşəsiydimmi (I tək)

bədbinləşəsiydinmi (II tək)

bədbinləşəsiydimi (III tək)

bədbinləşəsiydikmi (I cəm)

bədbinləşəsiydinizmi (II cəm)

bədbinləşəsiydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

bədbinləşəsiyəmmiş (I tək)

bədbinləşəsisənmiş (II tək)

bədbinləşəsiymiş (III tək)

bədbinləşəsiyikmiş (I cəm)

bədbinləşəsisinizmiş (II cəm)

bədbinləşəsidirlərmiş (III cəm)

bədbinləşəsiymişəm (I tək)

bədbinləşəsiymişsən (II tək)

bədbinləşəsiymiş (III tək)

bədbinləşəsiymişik (I cəm)

bədbinləşəsiymişsiniz (II cəm)

bədbinləşəsiymişlər (III cəm)

bədbinləşəsiyəmmişsə (I tək)

bədbinləşəsisənmişsə (II tək)

bədbinləşəsiymişsə (III tək)

bədbinləşəsiyikmişsə (I cəm)

bədbinləşəsisinizmişsə (II cəm)

bədbinləşəsidirlərmişsə (III cəm)

bədbinləşəsiymişəmsə (I tək)

bədbinləşəsiymişsənsə (II tək)

bədbinləşəsiymişsə (III tək)

bədbinləşəsiymişiksə (I cəm)

bədbinləşəsiymişsinizsə (II cəm)

bədbinləşəsiymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

bədbinləşəsiyəmsə (I tək)

bədbinləşəsisənsə (II tək)

bədbinləşəsidirsə (III tək)

bədbinləşəsiyiksə (I cəm)

bədbinləşəsisinizsə (II cəm)

bədbinləşəsidirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Şərt şəkli

fel

bədbinləşsəm (I tək)

bədbinləşsən (II tək)

bədbinləşsə (III tək)

bədbinləşsək (I cəm)

bədbinləşsəniz (II cəm)

bədbinləşsələr (III cəm)

bədbinləşməsəm (I tək, inkar)

bədbinləşməsən (II tək, inkar)

bədbinləşməsə (III tək, inkar)

bədbinləşməsək (I cəm, inkar)

bədbinləşməsəniz (II cəm, inkar)

bədbinləşməsələr (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

bədbinləşsəmmi (I tək)

bədbinləşsənmi (II tək)

bədbinləşsəmi (III tək)

bədbinləşsəkmi (I cəm)

bədbinləşsənizmi (II cəm)

bədbinləşsələrmi (III cəm)

bədbinləşməsəmmi (I tək, inkar)

bədbinləşməsənmi (II tək, inkar)

bədbinləşməsəmi (III tək, inkar)

bədbinləşməsəkmi (I cəm, inkar)

bədbinləşməsənizmi (II cəm, inkar)

bədbinləşməsələrmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

bədbinləşsəydim (I tək)

bədbinləşsəydin (II tək)

bədbinləşsəydi (III tək)

bədbinləşsəydik (I cəm)

bədbinləşsəydiniz (II cəm)

bədbinləşsəydilər (III cəm)

bədbinləşməsəydim (I tək, inkar)

bədbinləşməsəydin (II tək, inkar)

bədbinləşməsəydi (III tək, inkar)

bədbinləşməsəydik (I cəm, inkar)

bədbinləşməsəydiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşməsəydilər (III cəm, inkar)

bədbinləşsəydimmi (I tək)

bədbinləşsəydinmi (II tək)

bədbinləşsəydimi (III tək)

bədbinləşsəydikmi (I cəm)

bədbinləşsəydinizmi (II cəm)

bədbinləşsəydilərmi (III cəm)

bədbinləşməsəydimmi (I tək, inkar)

bədbinləşməsəydinmi (II tək, inkar)

bədbinləşməsəydimi (III tək, inkar)

bədbinləşməsəydikmi (I cəm, inkar)

bədbinləşməsəydinizmi (II cəm, inkar)

bədbinləşməsəydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bədbinləşsəymişəm (I tək)

bədbinləşsəymişsən (II tək)

bədbinləşsəymiş (III tək)

bədbinləşsəymişik (I cəm)

bədbinləşsəymişsiniz (II cəm)

bədbinləşsəymişlər (III cəm)

bədbinləşməsəymişəm (I tək, inkar)

bədbinləşməsəymişsən (II tək, inkar)

bədbinləşməsəymiş (III tək, inkar)

bədbinləşməsəymişik (I cəm, inkar)

bədbinləşməsəymişsiniz (II cəm, inkar)

bədbinləşməsəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 60

Davam şəkli

fel

bədbinləşməkdəyəm (I tək)

bədbinləşməkdəsən (II tək)

bədbinləşməkdədir (III tək)

bədbinləşməkdəyik (I cəm)

bədbinləşməkdəsiniz (II cəm)

bədbinləşməkdədirlər (III cəm)

sual (-mı4)

bədbinləşməkdəyəmmi (I tək)

bədbinləşməkdəsənmi (II tək)

bədbinləşməkdədirmi (III tək)

bədbinləşməkdəyikmi (I cəm)

bədbinləşməkdəsinizmi (II cəm)

bədbinləşməkdədirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

bədbinləşməkdəydim (I tək)

bədbinləşməkdəydin (II tək)

bədbinləşməkdəydi (III tək)

bədbinləşməkdəydik (I cəm)

bədbinləşməkdəydiniz (II cəm)

bədbinləşməkdəydilər (III cəm)

bədbinləşməkdəydimsə (I tək)

bədbinləşməkdəydinsə (II tək)

bədbinləşməkdəydisə (III tək)

bədbinləşməkdəydiksə (I cəm)

bədbinləşməkdəydinizsə (II cəm)

bədbinləşməkdəydilərsə (III cəm)

bədbinləşməkdəydimmi (I tək)

bədbinləşməkdəydinmi (II tək)

bədbinləşməkdəydimi (III tək)

bədbinləşməkdəydikmi (I cəm)

bədbinləşməkdəydinizmi (II cəm)

bədbinləşməkdəydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

bədbinləşməkdəyəmmiş (I tək)

bədbinləşməkdəsənmiş (II tək)

bədbinləşməkdəymiş (III tək)

bədbinləşməkdəyikmiş (I cəm)

bədbinləşməkdəsinizmiş (II cəm)

bədbinləşməkdədirlərmiş (III cəm)

bədbinləşməkdəymişəm (I tək)

bədbinləşməkdəymişsən (II tək)

bədbinləşməkdəymiş (III tək)

bədbinləşməkdəymişik (I cəm)

bədbinləşməkdəymişsiniz (II cəm)

bədbinləşməkdəymişlər (III cəm)

bədbinləşməkdəyəmmişsə (I tək)

bədbinləşməkdəsənmişsə (II tək)

bədbinləşməkdəymişsə (III tək)

bədbinləşməkdəyikmişsə (I cəm)

bədbinləşməkdəsinizmişsə (II cəm)

bədbinləşməkdədirlərmişsə (III cəm)

bədbinləşməkdəymişəmsə (I tək)

bədbinləşməkdəymişsənsə (II tək)

bədbinləşməkdəymişsə (III tək)

bədbinləşməkdəymişiksə (I cəm)

bədbinləşməkdəymişsinizsə (II cəm)

bədbinləşməkdəymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

bədbinləşməkdəyəmsə (I tək)

bədbinləşməkdəsənsə (II tək)

bədbinləşməkdədirsə (III tək)

bədbinləşməkdəyiksə (I cəm)

bədbinləşməkdəsinizsə (II cəm)

bədbinləşməkdədirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Sözlərin ümumi sayı: 946