Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

bəbirlən sözü bəbirlən felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

Xəbər şəkli (indiki zaman)

fel

bəbirlənirəm (I tək)

bəbirlənirsən (II tək)

bəbirlənir (III tək)

bəbirlənirik (I cəm)

bəbirlənirsiniz (II cəm)

bəbirlənirlər (III cəm)

bəbirlənmirəm (I tək, inkar)

bəbirlənmirsən (II tək, inkar)

bəbirlənmir (III tək, inkar)

bəbirlənmirik (I cəm, inkar)

bəbirlənmirsiniz (II cəm, inkar)

bəbirlənmirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

bəbirlənirəmmi (I tək)

bəbirlənirsənmi (II tək)

bəbirlənirmi (III tək)

bəbirlənirikmi (I cəm)

bəbirlənirsinizmi (II cəm)

bəbirlənirlərmi (III cəm)

bəbirlənmirəmmi (I tək, inkar)

bəbirlənmirsənmi (II tək, inkar)

bəbirlənmirmi (III tək, inkar)

bəbirlənmirikmi (I cəm, inkar)

bəbirlənmirsinizmi (II cəm, inkar)

bəbirlənmirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

bəbirlənirdim (I tək)

bəbirlənirdin (II tək)

bəbirlənirdi (III tək)

bəbirlənirdik (I cəm)

bəbirlənirdiniz (II cəm)

bəbirlənirdilər (III cəm)

bəbirlənmirdim (I tək, inkar)

bəbirlənmirdin (II tək, inkar)

bəbirlənmirdi (III tək, inkar)

bəbirlənmirdik (I cəm, inkar)

bəbirlənmirdiniz (II cəm, inkar)

bəbirlənmirdilər (III cəm, inkar)

bəbirlənirdimsə (I tək)

bəbirlənirdinsə (II tək)

bəbirlənirdisə (III tək)

bəbirlənirdiksə (I cəm)

bəbirlənirdinizsə (II cəm)

bəbirlənirdilərsə (III cəm)

bəbirlənmirdimsə (I tək, inkar)

bəbirlənmirdinsə (II tək, inkar)

bəbirlənmirdisə (III tək, inkar)

bəbirlənmirdiksə (I cəm, inkar)

bəbirlənmirdinizsə (II cəm, inkar)

bəbirlənmirdilərsə (III cəm, inkar)

bəbirlənirdimmi (I tək)

bəbirlənirdinmi (II tək)

bəbirlənirdimi (III tək)

bəbirlənirdikmi (I cəm)

bəbirlənirdinizmi (II cəm)

bəbirlənirdilərmi (III cəm)

bəbirlənmirdimmi (I tək, inkar)

bəbirlənmirdinmi (II tək, inkar)

bəbirlənmirdimi (III tək, inkar)

bəbirlənmirdikmi (I cəm, inkar)

bəbirlənmirdinizmi (II cəm, inkar)

bəbirlənmirdilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bəbirlənirəmmiş (I tək)

bəbirlənirsənmiş (II tək)

bəbirlənirmiş (III tək)

bəbirlənirikmiş (I cəm)

bəbirlənirsinizmiş (II cəm)

bəbirlənirlərmiş (III cəm)

bəbirlənirmişəm (I tək)

bəbirlənirmişsən (II tək)

bəbirlənirmiş (III tək)

bəbirlənirmişik (I cəm)

bəbirlənirmişsiniz (II cəm)

bəbirlənirmişlər (III cəm)

bəbirlənmirəmmiş (I tək, inkar)

bəbirlənmirsənmiş (II tək, inkar)

bəbirlənmirmiş (III tək, inkar)

bəbirlənmirikmiş (I cəm, inkar)

bəbirlənmirsinizmiş (II cəm, inkar)

bəbirlənmirlərmiş (III cəm, inkar)

bəbirlənmirmişəm (I tək, inkar)

bəbirlənmirmişsən (II tək, inkar)

bəbirlənmirmiş (III tək, inkar)

bəbirlənmirmişik (I cəm, inkar)

bəbirlənmirmişsiniz (II cəm, inkar)

bəbirlənmirmişlər (III cəm, inkar)

bəbirlənirəmmişsə (I tək)

bəbirlənirsənmişsə (II tək)

bəbirlənirmişsə (III tək)

bəbirlənirikmişsə (I cəm)

bəbirlənirsinizmişsə (II cəm)

bəbirlənirlərmişsə (III cəm)

bəbirlənirmişəmsə (I tək)

bəbirlənirmişsənsə (II tək)

bəbirlənirmişsə (III tək)

bəbirlənirmişiksə (I cəm)

bəbirlənirmişsinizsə (II cəm)

bəbirlənirmişlərsə (III cəm)

bəbirlənmirəmmişsə (I tək, inkar)

bəbirlənmirsənmişsə (II tək, inkar)

bəbirlənmirmişsə (III tək, inkar)

bəbirlənmirikmişsə (I cəm, inkar)

bəbirlənmirsinizmişsə (II cəm, inkar)

bəbirlənmirlərmişsə (III cəm, inkar)

bəbirlənmirmişəmsə (I tək, inkar)

bəbirlənmirmişsənsə (II tək, inkar)

bəbirlənmirmişsə (III tək, inkar)

bəbirlənmirmişiksə (I cəm, inkar)

bəbirlənmirmişsinizsə (II cəm, inkar)

bəbirlənmirmişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

bəbirlənirəmsə (I tək)

bəbirlənirsənsə (II tək)

bəbirlənirsə (III tək)

bəbirləniriksə (I cəm)

bəbirlənirsinizsə (II cəm)

bəbirlənirlərsə (III cəm)

bəbirlənmirəmsə (I tək, inkar)

bəbirlənmirsənsə (II tək, inkar)

bəbirlənmirsə (III tək, inkar)

bəbirlənmiriksə (I cəm, inkar)

bəbirlənmirsinizsə (II cəm, inkar)

bəbirlənmirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Xəbər şəkli (gələcək zaman)

fel

bəbirlənəcəyəm (I tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəksən (II tək, qəti gəl)

bəbirlənəcək (III tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəyik (I cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəksiniz (II cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəklər (III cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdir (III tək, qəti gəl)

bəbirlənməyəcəyəm (I tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəksən (II tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcək (III tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəyik (I cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəksiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəklər (III cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdir (III tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənərəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənər (III tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənmərəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməz (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənmərik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

sual (-mı4)

bəbirlənəcəyəmmi (I tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəksənmi (II tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkmi (III tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəyikmi (I cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəklərmi (III cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdirmi (III tək, qəti gəl)

bəbirlənməyəcəyəmmi (I tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəksənmi (II tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkmi (III tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəyikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəklərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdirmi (III tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərmi (III tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənmərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzmi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənmərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

hekayə (idi[sə])

bəbirlənəcəkdim (I tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdin (II tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdi (III tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdik (I cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdilər (III cəm, qəti gəl)

bəbirlənməyəcəkdim (I tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdin (II tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdi (III tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdik (I cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdilər (III cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənərdim (I tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərdin (II tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərdi (III tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərdik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənməzdim (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzdin (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzdi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzdik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənəcəkdimsə (I tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdinsə (II tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdisə (III tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl)

bəbirlənməyəcəkdimsə (I tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdinsə (II tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdisə (III tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənərdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərdisə (III tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənməzdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzdisə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənəcəkdimmi (I tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdinmi (II tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdimi (III tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl)

bəbirlənməyəcəkdimmi (I tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdinmi (II tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdimi (III tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənərdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərdimi (III tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənməzdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzdimi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bəbirlənəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəksənmiş (II tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəkmişəm (I tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkmişsən (II tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkmişik (I cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl)

bəbirlənməyəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəksənmiş (II tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkmişəm (I tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkmişsən (II tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkmişik (I cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənmərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənmərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl)

bəbirlənməyəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənmərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənmərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

şərt (isə)

bəbirlənəcəyəmsə (I tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəksənsə (II tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəksə (III tək, qəti gəl)

bəbirlənəcəyiksə (I cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəklərsə (III cəm, qəti gəl)

bəbirlənəcəkdirsə (III tək, qəti gəl)

bəbirlənməyəcəyəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəksənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəksə (III tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəyiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəklərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

bəbirlənməyəcəkdirsə (III tək, qəti gəl, inkar)

bəbirlənərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənəriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənərlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

bəbirlənmərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

bəbirlənməzlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

Sözlərin sayı: 246

Xəbər şəkli (keçmiş zaman)

fel

bəbirləndim (I tək, şühudi keç)

bəbirləndin (II tək, şühudi keç)

bəbirləndi (III tək, şühudi keç)

bəbirləndik (I cəm, şühudi keç)

bəbirləndiniz (II cəm, şühudi keç)

bəbirləndilər (III cəm, şühudi keç)

bəbirlənmədim (I tək, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmədin (II tək, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmədi (III tək, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmədik (I cəm, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmədiniz (II cəm, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmədilər (III cəm, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmişəm (I tək, nəqli keç)

bəbirlənmişsən (II tək, nəqli keç)

bəbirlənmiş (III tək, nəqli keç)

bəbirlənmişik (I cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişlər (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişdir (III tək, nəqli keç)

bəbirlənməmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdir (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənibsən (II tək, nəqli keç)

bəbirlənib (III tək, nəqli keç)

bəbirlənibsiniz (II cəm, nəqli keç)

bəbirləniblər (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənibdir (III tək, nəqli keç)

bəbirlənməyibsən (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyib (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyiblər (III cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibdir (III tək, nəqli keç, inkar)

sual (-mı4)

bəbirləndimmi (I tək, şühudi keç)

bəbirləndinmi (II tək, şühudi keç)

bəbirləndimi (III tək, şühudi keç)

bəbirləndikmi (I cəm, şühudi keç)

bəbirləndinizmi (II cəm, şühudi keç)

bəbirləndilərmi (III cəm, şühudi keç)

bəbirlənmədimmi (I tək, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmədinmi (II tək, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmədimi (III tək, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmədikmi (I cəm, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmədinizmi (II cəm, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmədilərmi (III cəm, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmişəmmi (I tək, nəqli keç)

bəbirlənmişsənmi (II tək, nəqli keç)

bəbirlənmişmi (III tək, nəqli keç)

bəbirlənmişikmi (I cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişsinizmi (II cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişlərmi (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişdirmi (III tək, nəqli keç)

bəbirlənməmişəmmi (I tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişmi (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişlərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənibsənmi (II tək, nəqli keç)

bəbirlənibmi (III tək, nəqli keç)

bəbirlənibsinizmi (II cəm, nəqli keç)

bəbirləniblərmi (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənibdirmi (III tək, nəqli keç)

bəbirlənməyibsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibmi (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyiblərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

hekayə (idi[sə])

bəbirlənmişdim (I tək, nəqli keç)

bəbirlənmişdin (II tək, nəqli keç)

bəbirlənmişdi (III tək, nəqli keç)

bəbirlənmişdik (I cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişdiniz (II cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişdilər (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənməmişdim (I tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdin (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdi (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdik (I cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdilər (III cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənmişdimsə (I tək, nəqli keç)

bəbirlənmişdinsə (II tək, nəqli keç)

bəbirlənmişdisə (III tək, nəqli keç)

bəbirlənmişdiksə (I cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişdinizsə (II cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişdilərsə (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənməmişdimsə (I tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdinsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdisə (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdilərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənmişdimmi (I tək, nəqli keç)

bəbirlənmişdinmi (II tək, nəqli keç)

bəbirlənmişdimi (III tək, nəqli keç)

bəbirlənmişdikmi (I cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişdinizmi (II cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişdilərmi (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənməmişdimmi (I tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdinmi (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdimi (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdilərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bəbirlənmişəmmiş (I tək, nəqli keç)

bəbirlənmişsənmiş (II tək, nəqli keç)

bəbirlənmişmiş (III tək, nəqli keç)

bəbirlənmişikmiş (I cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişlərmiş (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişmişəm (I tək, nəqli keç)

bəbirlənmişmişsən (II tək, nəqli keç)

bəbirlənmişmiş (III tək, nəqli keç)

bəbirlənmişmişik (I cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişmişlər (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənməmişəmmiş (I tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişikmiş (I cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişlərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənibsənmiş (II tək, nəqli keç)

bəbirlənibmiş (III tək, nəqli keç)

bəbirlənibsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

bəbirləniblərmiş (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənibmişsən (II tək, nəqli keç)

bəbirlənibmiş (III tək, nəqli keç)

bəbirlənibmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

bəbirlənibmişlər (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənməyibsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyiblərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənmişəmmişsə (I tək, nəqli keç)

bəbirlənmişsənmişsə (II tək, nəqli keç)

bəbirlənmişmişsə (III tək, nəqli keç)

bəbirlənmişikmişsə (I cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişmişəmsə (I tək, nəqli keç)

bəbirlənmişmişsənsə (II tək, nəqli keç)

bəbirlənmişmişsə (III tək, nəqli keç)

bəbirlənmişmişiksə (I cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənməmişəmmişsə (I tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişikmişsə (I cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənibsənmişsə (II tək, nəqli keç)

bəbirlənibmişsə (III tək, nəqli keç)

bəbirlənibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

bəbirləniblərmişsə (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənibmişsənsə (II tək, nəqli keç)

bəbirlənibmişsə (III tək, nəqli keç)

bəbirlənibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

bəbirlənibmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənməyibsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyiblərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

şərt (isə)

bəbirləndimsə (I tək, şühudi keç)

bəbirləndinsə (II tək, şühudi keç)

bəbirləndisə (III tək, şühudi keç)

bəbirləndiksə (I cəm, şühudi keç)

bəbirləndinizsə (II cəm, şühudi keç)

bəbirləndilərsə (III cəm, şühudi keç)

bəbirlənmədimsə (I tək, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmədinsə (II tək, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmədisə (III tək, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmədiksə (I cəm, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmədinizsə (II cəm, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmədilərsə (III cəm, şühudi keç, inkar)

bəbirlənmişəmsə (I tək, nəqli keç)

bəbirlənmişsənsə (II tək, nəqli keç)

bəbirlənmişsə (III tək, nəqli keç)

bəbirlənmişiksə (I cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənmişdirsə (III tək, nəqli keç)

bəbirlənməmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməmişdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənibsənsə (II tək, nəqli keç)

bəbirlənibsə (III tək, nəqli keç)

bəbirlənibsinizsə (II cəm, nəqli keç)

bəbirləniblərsə (III cəm, nəqli keç)

bəbirlənibdirsə (III tək, nəqli keç)

bəbirlənməyibsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibsə (III tək, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyiblərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

bəbirlənməyibdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

Sözlərin sayı: 224

Əmr şəkli

fel

bəbirlənim (I tək)

bəbirlən (II tək)

bəbirlənsin (III tək)

bəbirlənək (I cəm)

bəbirlənin (II cəm)

bəbirlənsinlər (III cəm)

bəbirlənməyim (I tək, inkar)

bəbirlənmə (II tək, inkar)

bəbirlənməsin (III tək, inkar)

bəbirlənməyək (I cəm, inkar)

bəbirlənməyin (II cəm, inkar)

bəbirlənməsinlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

bəbirlənimmi (I tək)

bəbirlənsinmi (III tək)

bəbirlənəkmi (I cəm)

bəbirlənsinlərmi (III cəm)

bəbirlənməyimmi (I tək, inkar)

bəbirlənməsinmi (III tək, inkar)

bəbirlənməyəkmi (I cəm, inkar)

bəbirlənməsinlərmi (III cəm, inkar)

irad (-sana2)

bəbirlənsənə (II tək)

bəbirlənsəniz (II cəm)

Sözlərin sayı: 20

Arzu şəkli

fel

bəbirlənəm (I tək)

bəbirlənəsən (II tək)

bəbirlənə (III tək)

bəbirlənək (I cəm)

bəbirlənəsiniz (II cəm)

bəbirlənələr (III cəm)

bəbirlənməyəm (I tək, inkar)

bəbirlənməyəsən (II tək, inkar)

bəbirlənməyə (III tək, inkar)

bəbirlənməyək (I cəm, inkar)

bəbirlənməyəsiniz (II cəm, inkar)

bəbirlənməyələr (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

bəbirlənəydim (I tək)

bəbirlənəydin (II tək)

bəbirlənəydi (III tək)

bəbirlənəydik (I cəm)

bəbirlənəydiniz (II cəm)

bəbirlənəydilər (III cəm)

bəbirlənməyəydim (I tək, inkar)

bəbirlənməyəydin (II tək, inkar)

bəbirlənməyəydi (III tək, inkar)

bəbirlənməyəydik (I cəm, inkar)

bəbirlənməyəydiniz (II cəm, inkar)

bəbirlənməyəydilər (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bəbirlənəymişəm (I tək)

bəbirlənəymişsən (II tək)

bəbirlənəymiş (III tək)

bəbirlənəymişik (I cəm)

bəbirlənəymişsiniz (II cəm)

bəbirlənəymişlər (III cəm)

bəbirlənməyəymişəm (I tək, inkar)

bəbirlənməyəymişsən (II tək, inkar)

bəbirlənməyəymiş (III tək, inkar)

bəbirlənməyəymişik (I cəm, inkar)

bəbirlənməyəymişsiniz (II cəm, inkar)

bəbirlənməyəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 36

Vacib şəkli

fel

bəbirlənməliyəm (I tək)

bəbirlənməlisən (II tək)

bəbirlənməlidir (III tək)

bəbirlənməliyik (I cəm)

bəbirlənməlisiniz (II cəm)

bəbirlənməlidirlər (III cəm)

bəbirlənməməliyəm (I tək, inkar)

bəbirlənməməlisən (II tək, inkar)

bəbirlənməməlidir (III tək, inkar)

bəbirlənməməliyik (I cəm, inkar)

bəbirlənməməlisiniz (II cəm, inkar)

bəbirlənməməlidirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

bəbirlənməliyəmmi (I tək)

bəbirlənməlisənmi (II tək)

bəbirlənməlidirmi (III tək)

bəbirlənməliyikmi (I cəm)

bəbirlənməlisinizmi (II cəm)

bəbirlənməlidirlərmi (III cəm)

bəbirlənməməliyəmmi (I tək, inkar)

bəbirlənməməlisənmi (II tək, inkar)

bəbirlənməməlidirmi (III tək, inkar)

bəbirlənməməliyikmi (I cəm, inkar)

bəbirlənməməlisinizmi (II cəm, inkar)

bəbirlənməməlidirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

bəbirlənməliydim (I tək)

bəbirlənməliydin (II tək)

bəbirlənməliydi (III tək)

bəbirlənməliydik (I cəm)

bəbirlənməliydiniz (II cəm)

bəbirlənməliydilər (III cəm)

bəbirlənməməliydim (I tək, inkar)

bəbirlənməməliydin (II tək, inkar)

bəbirlənməməliydi (III tək, inkar)

bəbirlənməməliydik (I cəm, inkar)

bəbirlənməməliydiniz (II cəm, inkar)

bəbirlənməməliydilər (III cəm, inkar)

bəbirlənməliydimsə (I tək)

bəbirlənməliydinsə (II tək)

bəbirlənməliydisə (III tək)

bəbirlənməliydiksə (I cəm)

bəbirlənməliydinizsə (II cəm)

bəbirlənməliydilərsə (III cəm)

bəbirlənməməliydimsə (I tək, inkar)

bəbirlənməməliydinsə (II tək, inkar)

bəbirlənməməliydisə (III tək, inkar)

bəbirlənməməliydiksə (I cəm, inkar)

bəbirlənməməliydinizsə (II cəm, inkar)

bəbirlənməməliydilərsə (III cəm, inkar)

bəbirlənməliydimmi (I tək)

bəbirlənməliydinmi (II tək)

bəbirlənməliydimi (III tək)

bəbirlənməliydikmi (I cəm)

bəbirlənməliydinizmi (II cəm)

bəbirlənməliydilərmi (III cəm)

bəbirlənməməliydimmi (I tək, inkar)

bəbirlənməməliydinmi (II tək, inkar)

bəbirlənməməliydimi (III tək, inkar)

bəbirlənməməliydikmi (I cəm, inkar)

bəbirlənməməliydinizmi (II cəm, inkar)

bəbirlənməməliydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bəbirlənməliyəmmiş (I tək)

bəbirlənməlisənmiş (II tək)

bəbirlənməliymiş (III tək)

bəbirlənməliyikmiş (I cəm)

bəbirlənməlisinizmiş (II cəm)

bəbirlənməlidirlərmiş (III cəm)

bəbirlənməliymişəm (I tək)

bəbirlənməliymişsən (II tək)

bəbirlənməliymiş (III tək)

bəbirlənməliymişik (I cəm)

bəbirlənməliymişsiniz (II cəm)

bəbirlənməliymişlər (III cəm)

bəbirlənməməliyəmmiş (I tək, inkar)

bəbirlənməməlisənmiş (II tək, inkar)

bəbirlənməməliymiş (III tək, inkar)

bəbirlənməməliyikmiş (I cəm, inkar)

bəbirlənməməlisinizmiş (II cəm, inkar)

bəbirlənməməlidirlərmiş (III cəm, inkar)

bəbirlənməməliymişəm (I tək, inkar)

bəbirlənməməliymişsən (II tək, inkar)

bəbirlənməməliymiş (III tək, inkar)

bəbirlənməməliymişik (I cəm, inkar)

bəbirlənməməliymişsiniz (II cəm, inkar)

bəbirlənməməliymişlər (III cəm, inkar)

bəbirlənməliyəmmişsə (I tək)

bəbirlənməlisənmişsə (II tək)

bəbirlənməliymişsə (III tək)

bəbirlənməliyikmişsə (I cəm)

bəbirlənməlisinizmişsə (II cəm)

bəbirlənməlidirlərmişsə (III cəm)

bəbirlənməliymişəmsə (I tək)

bəbirlənməliymişsənsə (II tək)

bəbirlənməliymişsə (III tək)

bəbirlənməliymişiksə (I cəm)

bəbirlənməliymişsinizsə (II cəm)

bəbirlənməliymişlərsə (III cəm)

bəbirlənməməliyəmmişsə (I tək, inkar)

bəbirlənməməlisənmişsə (II tək, inkar)

bəbirlənməməliymişsə (III tək, inkar)

bəbirlənməməliyikmişsə (I cəm, inkar)

bəbirlənməməlisinizmişsə (II cəm, inkar)

bəbirlənməməlidirlərmişsə (III cəm, inkar)

bəbirlənməməliymişəmsə (I tək, inkar)

bəbirlənməməliymişsənsə (II tək, inkar)

bəbirlənməməliymişsə (III tək, inkar)

bəbirlənməməliymişiksə (I cəm, inkar)

bəbirlənməməliymişsinizsə (II cəm, inkar)

bəbirlənməməliymişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

bəbirlənməliyəmsə (I tək)

bəbirlənməlisənsə (II tək)

bəbirlənməlidirsə (III tək)

bəbirlənməliyiksə (I cəm)

bəbirlənməlisinizsə (II cəm)

bəbirlənməlidirlərsə (III cəm)

bəbirlənməməliyəmsə (I tək, inkar)

bəbirlənməməlisənsə (II tək, inkar)

bəbirlənməməlidirsə (III tək, inkar)

bəbirlənməməliyiksə (I cəm, inkar)

bəbirlənməməlisinizsə (II cəm, inkar)

bəbirlənməməlidirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Lazım şəkli

fel

bəbirlənəsiyəm (I tək)

bəbirlənəsisən (II tək)

bəbirlənəsidir (III tək)

bəbirlənəsiyik (I cəm)

bəbirlənəsisiniz (II cəm)

bəbirlənəsidirlər (III cəm)

sual (-mı4)

bəbirlənəsiyəmmi (I tək)

bəbirlənəsisənmi (II tək)

bəbirlənəsidirmi (III tək)

bəbirlənəsiyikmi (I cəm)

bəbirlənəsisinizmi (II cəm)

bəbirlənəsidirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

bəbirlənəsiydim (I tək)

bəbirlənəsiydin (II tək)

bəbirlənəsiydi (III tək)

bəbirlənəsiydik (I cəm)

bəbirlənəsiydiniz (II cəm)

bəbirlənəsiydilər (III cəm)

bəbirlənəsiydimsə (I tək)

bəbirlənəsiydinsə (II tək)

bəbirlənəsiydisə (III tək)

bəbirlənəsiydiksə (I cəm)

bəbirlənəsiydinizsə (II cəm)

bəbirlənəsiydilərsə (III cəm)

bəbirlənəsiydimmi (I tək)

bəbirlənəsiydinmi (II tək)

bəbirlənəsiydimi (III tək)

bəbirlənəsiydikmi (I cəm)

bəbirlənəsiydinizmi (II cəm)

bəbirlənəsiydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

bəbirlənəsiyəmmiş (I tək)

bəbirlənəsisənmiş (II tək)

bəbirlənəsiymiş (III tək)

bəbirlənəsiyikmiş (I cəm)

bəbirlənəsisinizmiş (II cəm)

bəbirlənəsidirlərmiş (III cəm)

bəbirlənəsiymişəm (I tək)

bəbirlənəsiymişsən (II tək)

bəbirlənəsiymiş (III tək)

bəbirlənəsiymişik (I cəm)

bəbirlənəsiymişsiniz (II cəm)

bəbirlənəsiymişlər (III cəm)

bəbirlənəsiyəmmişsə (I tək)

bəbirlənəsisənmişsə (II tək)

bəbirlənəsiymişsə (III tək)

bəbirlənəsiyikmişsə (I cəm)

bəbirlənəsisinizmişsə (II cəm)

bəbirlənəsidirlərmişsə (III cəm)

bəbirlənəsiymişəmsə (I tək)

bəbirlənəsiymişsənsə (II tək)

bəbirlənəsiymişsə (III tək)

bəbirlənəsiymişiksə (I cəm)

bəbirlənəsiymişsinizsə (II cəm)

bəbirlənəsiymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

bəbirlənəsiyəmsə (I tək)

bəbirlənəsisənsə (II tək)

bəbirlənəsidirsə (III tək)

bəbirlənəsiyiksə (I cəm)

bəbirlənəsisinizsə (II cəm)

bəbirlənəsidirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Şərt şəkli

fel

bəbirlənsəm (I tək)

bəbirlənsən (II tək)

bəbirlənsə (III tək)

bəbirlənsək (I cəm)

bəbirlənsəniz (II cəm)

bəbirlənsələr (III cəm)

bəbirlənməsəm (I tək, inkar)

bəbirlənməsən (II tək, inkar)

bəbirlənməsə (III tək, inkar)

bəbirlənməsək (I cəm, inkar)

bəbirlənməsəniz (II cəm, inkar)

bəbirlənməsələr (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

bəbirlənsəmmi (I tək)

bəbirlənsənmi (II tək)

bəbirlənsəmi (III tək)

bəbirlənsəkmi (I cəm)

bəbirlənsənizmi (II cəm)

bəbirlənsələrmi (III cəm)

bəbirlənməsəmmi (I tək, inkar)

bəbirlənməsənmi (II tək, inkar)

bəbirlənməsəmi (III tək, inkar)

bəbirlənməsəkmi (I cəm, inkar)

bəbirlənməsənizmi (II cəm, inkar)

bəbirlənməsələrmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

bəbirlənsəydim (I tək)

bəbirlənsəydin (II tək)

bəbirlənsəydi (III tək)

bəbirlənsəydik (I cəm)

bəbirlənsəydiniz (II cəm)

bəbirlənsəydilər (III cəm)

bəbirlənməsəydim (I tək, inkar)

bəbirlənməsəydin (II tək, inkar)

bəbirlənməsəydi (III tək, inkar)

bəbirlənməsəydik (I cəm, inkar)

bəbirlənməsəydiniz (II cəm, inkar)

bəbirlənməsəydilər (III cəm, inkar)

bəbirlənsəydimmi (I tək)

bəbirlənsəydinmi (II tək)

bəbirlənsəydimi (III tək)

bəbirlənsəydikmi (I cəm)

bəbirlənsəydinizmi (II cəm)

bəbirlənsəydilərmi (III cəm)

bəbirlənməsəydimmi (I tək, inkar)

bəbirlənməsəydinmi (II tək, inkar)

bəbirlənməsəydimi (III tək, inkar)

bəbirlənməsəydikmi (I cəm, inkar)

bəbirlənməsəydinizmi (II cəm, inkar)

bəbirlənməsəydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

bəbirlənsəymişəm (I tək)

bəbirlənsəymişsən (II tək)

bəbirlənsəymiş (III tək)

bəbirlənsəymişik (I cəm)

bəbirlənsəymişsiniz (II cəm)

bəbirlənsəymişlər (III cəm)

bəbirlənməsəymişəm (I tək, inkar)

bəbirlənməsəymişsən (II tək, inkar)

bəbirlənməsəymiş (III tək, inkar)

bəbirlənməsəymişik (I cəm, inkar)

bəbirlənməsəymişsiniz (II cəm, inkar)

bəbirlənməsəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 60

Davam şəkli

fel

bəbirlənməkdəyəm (I tək)

bəbirlənməkdəsən (II tək)

bəbirlənməkdədir (III tək)

bəbirlənməkdəyik (I cəm)

bəbirlənməkdəsiniz (II cəm)

bəbirlənməkdədirlər (III cəm)

sual (-mı4)

bəbirlənməkdəyəmmi (I tək)

bəbirlənməkdəsənmi (II tək)

bəbirlənməkdədirmi (III tək)

bəbirlənməkdəyikmi (I cəm)

bəbirlənməkdəsinizmi (II cəm)

bəbirlənməkdədirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

bəbirlənməkdəydim (I tək)

bəbirlənməkdəydin (II tək)

bəbirlənməkdəydi (III tək)

bəbirlənməkdəydik (I cəm)

bəbirlənməkdəydiniz (II cəm)

bəbirlənməkdəydilər (III cəm)

bəbirlənməkdəydimsə (I tək)

bəbirlənməkdəydinsə (II tək)

bəbirlənməkdəydisə (III tək)

bəbirlənməkdəydiksə (I cəm)

bəbirlənməkdəydinizsə (II cəm)

bəbirlənməkdəydilərsə (III cəm)

bəbirlənməkdəydimmi (I tək)

bəbirlənməkdəydinmi (II tək)

bəbirlənməkdəydimi (III tək)

bəbirlənməkdəydikmi (I cəm)

bəbirlənməkdəydinizmi (II cəm)

bəbirlənməkdəydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

bəbirlənməkdəyəmmiş (I tək)

bəbirlənməkdəsənmiş (II tək)

bəbirlənməkdəymiş (III tək)

bəbirlənməkdəyikmiş (I cəm)

bəbirlənməkdəsinizmiş (II cəm)

bəbirlənməkdədirlərmiş (III cəm)

bəbirlənməkdəymişəm (I tək)

bəbirlənməkdəymişsən (II tək)

bəbirlənməkdəymiş (III tək)

bəbirlənməkdəymişik (I cəm)

bəbirlənməkdəymişsiniz (II cəm)

bəbirlənməkdəymişlər (III cəm)

bəbirlənməkdəyəmmişsə (I tək)

bəbirlənməkdəsənmişsə (II tək)

bəbirlənməkdəymişsə (III tək)

bəbirlənməkdəyikmişsə (I cəm)

bəbirlənməkdəsinizmişsə (II cəm)

bəbirlənməkdədirlərmişsə (III cəm)

bəbirlənməkdəymişəmsə (I tək)

bəbirlənməkdəymişsənsə (II tək)

bəbirlənməkdəymişsə (III tək)

bəbirlənməkdəymişiksə (I cəm)

bəbirlənməkdəymişsinizsə (II cəm)

bəbirlənməkdəymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

bəbirlənməkdəyəmsə (I tək)

bəbirlənməkdəsənsə (II tək)

bəbirlənməkdədirsə (III tək)

bəbirlənməkdəyiksə (I cəm)

bəbirlənməkdəsinizsə (II cəm)

bəbirlənməkdədirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Sözlərin ümumi sayı: 946