Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

Bu sözə bir neçə felin başlanğıc forması uyğun gəlir. Sizə lazım olanın başlığını basın.

axsa sözü ax felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir bütün formalarını almaq üçün başlığa basın

FormaŞərt şəkli
Alt Forma
ŞəxsIII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

axsa sözü axsa felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir bütün formalarını almaq üçün başlığa basın

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq