Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

atəşləndiril sözü atəşləndiril felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

Xəbər şəkli (indiki zaman)

fel

atəşləndirilirəm (I tək)

atəşləndirilirsən (II tək)

atəşləndirilir (III tək)

atəşləndirilirik (I cəm)

atəşləndirilirsiniz (II cəm)

atəşləndirilirlər (III cəm)

atəşləndirilmirəm (I tək, inkar)

atəşləndirilmirsən (II tək, inkar)

atəşləndirilmir (III tək, inkar)

atəşləndirilmirik (I cəm, inkar)

atəşləndirilmirsiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirilmirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

atəşləndirilirəmmi (I tək)

atəşləndirilirsənmi (II tək)

atəşləndirilirmi (III tək)

atəşləndirilirikmi (I cəm)

atəşləndirilirsinizmi (II cəm)

atəşləndirilirlərmi (III cəm)

atəşləndirilmirəmmi (I tək, inkar)

atəşləndirilmirsənmi (II tək, inkar)

atəşləndirilmirmi (III tək, inkar)

atəşləndirilmirikmi (I cəm, inkar)

atəşləndirilmirsinizmi (II cəm, inkar)

atəşləndirilmirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

atəşləndirilirdim (I tək)

atəşləndirilirdin (II tək)

atəşləndirilirdi (III tək)

atəşləndirilirdik (I cəm)

atəşləndirilirdiniz (II cəm)

atəşləndirilirdilər (III cəm)

atəşləndirilmirdim (I tək, inkar)

atəşləndirilmirdin (II tək, inkar)

atəşləndirilmirdi (III tək, inkar)

atəşləndirilmirdik (I cəm, inkar)

atəşləndirilmirdiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirilmirdilər (III cəm, inkar)

atəşləndirilirdimsə (I tək)

atəşləndirilirdinsə (II tək)

atəşləndirilirdisə (III tək)

atəşləndirilirdiksə (I cəm)

atəşləndirilirdinizsə (II cəm)

atəşləndirilirdilərsə (III cəm)

atəşləndirilmirdimsə (I tək, inkar)

atəşləndirilmirdinsə (II tək, inkar)

atəşləndirilmirdisə (III tək, inkar)

atəşləndirilmirdiksə (I cəm, inkar)

atəşləndirilmirdinizsə (II cəm, inkar)

atəşləndirilmirdilərsə (III cəm, inkar)

atəşləndirilirdimmi (I tək)

atəşləndirilirdinmi (II tək)

atəşləndirilirdimi (III tək)

atəşləndirilirdikmi (I cəm)

atəşləndirilirdinizmi (II cəm)

atəşləndirilirdilərmi (III cəm)

atəşləndirilmirdimmi (I tək, inkar)

atəşləndirilmirdinmi (II tək, inkar)

atəşləndirilmirdimi (III tək, inkar)

atəşləndirilmirdikmi (I cəm, inkar)

atəşləndirilmirdinizmi (II cəm, inkar)

atəşləndirilmirdilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

atəşləndirilirəmmiş (I tək)

atəşləndirilirsənmiş (II tək)

atəşləndirilirmiş (III tək)

atəşləndirilirikmiş (I cəm)

atəşləndirilirsinizmiş (II cəm)

atəşləndirilirlərmiş (III cəm)

atəşləndirilirmişəm (I tək)

atəşləndirilirmişsən (II tək)

atəşləndirilirmiş (III tək)

atəşləndirilirmişik (I cəm)

atəşləndirilirmişsiniz (II cəm)

atəşləndirilirmişlər (III cəm)

atəşləndirilmirəmmiş (I tək, inkar)

atəşləndirilmirsənmiş (II tək, inkar)

atəşləndirilmirmiş (III tək, inkar)

atəşləndirilmirikmiş (I cəm, inkar)

atəşləndirilmirsinizmiş (II cəm, inkar)

atəşləndirilmirlərmiş (III cəm, inkar)

atəşləndirilmirmişəm (I tək, inkar)

atəşləndirilmirmişsən (II tək, inkar)

atəşləndirilmirmiş (III tək, inkar)

atəşləndirilmirmişik (I cəm, inkar)

atəşləndirilmirmişsiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirilmirmişlər (III cəm, inkar)

atəşləndirilirəmmişsə (I tək)

atəşləndirilirsənmişsə (II tək)

atəşləndirilirmişsə (III tək)

atəşləndirilirikmişsə (I cəm)

atəşləndirilirsinizmişsə (II cəm)

atəşləndirilirlərmişsə (III cəm)

atəşləndirilirmişəmsə (I tək)

atəşləndirilirmişsənsə (II tək)

atəşləndirilirmişsə (III tək)

atəşləndirilirmişiksə (I cəm)

atəşləndirilirmişsinizsə (II cəm)

atəşləndirilirmişlərsə (III cəm)

atəşləndirilmirəmmişsə (I tək, inkar)

atəşləndirilmirsənmişsə (II tək, inkar)

atəşləndirilmirmişsə (III tək, inkar)

atəşləndirilmirikmişsə (I cəm, inkar)

atəşləndirilmirsinizmişsə (II cəm, inkar)

atəşləndirilmirlərmişsə (III cəm, inkar)

atəşləndirilmirmişəmsə (I tək, inkar)

atəşləndirilmirmişsənsə (II tək, inkar)

atəşləndirilmirmişsə (III tək, inkar)

atəşləndirilmirmişiksə (I cəm, inkar)

atəşləndirilmirmişsinizsə (II cəm, inkar)

atəşləndirilmirmişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

atəşləndirilirəmsə (I tək)

atəşləndirilirsənsə (II tək)

atəşləndirilirsə (III tək)

atəşləndiriliriksə (I cəm)

atəşləndirilirsinizsə (II cəm)

atəşləndirilirlərsə (III cəm)

atəşləndirilmirəmsə (I tək, inkar)

atəşləndirilmirsənsə (II tək, inkar)

atəşləndirilmirsə (III tək, inkar)

atəşləndirilmiriksə (I cəm, inkar)

atəşləndirilmirsinizsə (II cəm, inkar)

atəşləndirilmirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Xəbər şəkli (gələcək zaman)

fel

atəşləndiriləcəyəm (I tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəksən (II tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcək (III tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəyik (I cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəksiniz (II cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəklər (III cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdir (III tək, qəti gəl)

atəşləndirilməyəcəyəm (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəksən (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcək (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəyik (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəksiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəklər (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdir (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilərəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilər (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilmərəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməz (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilmərik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

sual (-mı4)

atəşləndiriləcəyəmmi (I tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəksənmi (II tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkmi (III tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəyikmi (I cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəksinizmi (II cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəklərmi (III cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdirmi (III tək, qəti gəl)

atəşləndirilməyəcəyəmmi (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəksənmi (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkmi (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəyikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəklərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdirmi (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərmi (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilmərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzmi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilmərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

hekayə (idi[sə])

atəşləndiriləcəkdim (I tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdin (II tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdi (III tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdik (I cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdiniz (II cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdilər (III cəm, qəti gəl)

atəşləndirilməyəcəkdim (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdin (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdi (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdik (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdilər (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilərdim (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərdin (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərdi (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərdik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilməzdim (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzdin (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzdi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzdik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndiriləcəkdimsə (I tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdinsə (II tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdisə (III tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdiksə (I cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl)

atəşləndirilməyəcəkdimsə (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdinsə (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdisə (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilərdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərdisə (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilməzdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzdisə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndiriləcəkdimmi (I tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdinmi (II tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdimi (III tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdikmi (I cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl)

atəşləndirilməyəcəkdimmi (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdinmi (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdimi (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilərdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərdimi (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilməzdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzdimi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

atəşləndiriləcəyəmmiş (I tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəksənmiş (II tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkmiş (III tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəyikmiş (I cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəklərmiş (III cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkmişəm (I tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkmişsən (II tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkmiş (III tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkmişik (I cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkmişlər (III cəm, qəti gəl)

atəşləndirilməyəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəksənmiş (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkmişəm (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkmişsən (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkmişik (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilmərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilmərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndiriləcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəksənmişsə (II tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl)

atəşləndirilməyəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilmərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilmərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

şərt (isə)

atəşləndiriləcəyəmsə (I tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəksənsə (II tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəksə (III tək, qəti gəl)

atəşləndiriləcəyiksə (I cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəksinizsə (II cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəklərsə (III cəm, qəti gəl)

atəşləndiriləcəkdirsə (III tək, qəti gəl)

atəşləndirilməyəcəyəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəksənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəksə (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəyiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəklərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməyəcəkdirsə (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirilərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndiriləriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilərlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirilmərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirilməzlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

Sözlərin sayı: 246

Xəbər şəkli (keçmiş zaman)

fel

atəşləndirildim (I tək, şühudi keç)

atəşləndirildin (II tək, şühudi keç)

atəşləndirildi (III tək, şühudi keç)

atəşləndirildik (I cəm, şühudi keç)

atəşləndirildiniz (II cəm, şühudi keç)

atəşləndirildilər (III cəm, şühudi keç)

atəşləndirilmədim (I tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmədin (II tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmədi (III tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmədik (I cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmədiniz (II cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmədilər (III cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmişəm (I tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişsən (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilmiş (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişik (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişlər (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişdir (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilməmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdir (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilibsən (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilib (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilibsiniz (II cəm, nəqli keç)

atəşləndiriliblər (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilibdir (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilməyibsən (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyib (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyiblər (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibdir (III tək, nəqli keç, inkar)

sual (-mı4)

atəşləndirildimmi (I tək, şühudi keç)

atəşləndirildinmi (II tək, şühudi keç)

atəşləndirildimi (III tək, şühudi keç)

atəşləndirildikmi (I cəm, şühudi keç)

atəşləndirildinizmi (II cəm, şühudi keç)

atəşləndirildilərmi (III cəm, şühudi keç)

atəşləndirilmədimmi (I tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmədinmi (II tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmədimi (III tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmədikmi (I cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmədinizmi (II cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmədilərmi (III cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmişəmmi (I tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişsənmi (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişmi (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişikmi (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişsinizmi (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişlərmi (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişdirmi (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilməmişəmmi (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişmi (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişlərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilibsənmi (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilibmi (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilibsinizmi (II cəm, nəqli keç)

atəşləndiriliblərmi (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilibdirmi (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilməyibsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibmi (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyiblərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

hekayə (idi[sə])

atəşləndirilmişdim (I tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişdin (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişdi (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişdik (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişdiniz (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişdilər (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilməmişdim (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdin (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdi (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdik (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdilər (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilmişdimsə (I tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişdinsə (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişdisə (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişdiksə (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişdinizsə (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişdilərsə (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilməmişdimsə (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdinsə (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdisə (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdilərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilmişdimmi (I tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişdinmi (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişdimi (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişdikmi (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişdinizmi (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişdilərmi (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilməmişdimmi (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdinmi (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdimi (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdilərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

atəşləndirilmişəmmiş (I tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişsənmiş (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişmiş (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişikmiş (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişlərmiş (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişmişəm (I tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişmişsən (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişmiş (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişmişik (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişmişlər (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilməmişəmmiş (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişikmiş (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişlərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilibsənmiş (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilibmiş (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilibsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

atəşləndiriliblərmiş (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilibmişsən (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilibmiş (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilibmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirilibmişlər (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilməyibsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyiblərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilmişəmmişsə (I tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişsənmişsə (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişmişsə (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişikmişsə (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişmişəmsə (I tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişmişsənsə (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişmişsə (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişmişiksə (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilməmişəmmişsə (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişikmişsə (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilibsənmişsə (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilibmişsə (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

atəşləndiriliblərmişsə (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilibmişsənsə (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilibmişsə (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirilibmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilməyibsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyiblərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

şərt (isə)

atəşləndirildimsə (I tək, şühudi keç)

atəşləndirildinsə (II tək, şühudi keç)

atəşləndirildisə (III tək, şühudi keç)

atəşləndirildiksə (I cəm, şühudi keç)

atəşləndirildinizsə (II cəm, şühudi keç)

atəşləndirildilərsə (III cəm, şühudi keç)

atəşləndirilmədimsə (I tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmədinsə (II tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmədisə (III tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmədiksə (I cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmədinizsə (II cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmədilərsə (III cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirilmişəmsə (I tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişsənsə (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişsə (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilmişiksə (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilmişdirsə (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilməmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməmişdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilibsənsə (II tək, nəqli keç)

atəşləndirilibsə (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilibsinizsə (II cəm, nəqli keç)

atəşləndiriliblərsə (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirilibdirsə (III tək, nəqli keç)

atəşləndirilməyibsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibsə (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyiblərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirilməyibdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

Sözlərin sayı: 224

Əmr şəkli

fel

atəşləndirilim (I tək)

atəşləndiril (II tək)

atəşləndirilsin (III tək)

atəşləndirilək (I cəm)

atəşləndirilin (II cəm)

atəşləndirilsinlər (III cəm)

atəşləndirilməyim (I tək, inkar)

atəşləndirilmə (II tək, inkar)

atəşləndirilməsin (III tək, inkar)

atəşləndirilməyək (I cəm, inkar)

atəşləndirilməyin (II cəm, inkar)

atəşləndirilməsinlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

atəşləndirilimmi (I tək)

atəşləndirilsinmi (III tək)

atəşləndiriləkmi (I cəm)

atəşləndirilsinlərmi (III cəm)

atəşləndirilməyimmi (I tək, inkar)

atəşləndirilməsinmi (III tək, inkar)

atəşləndirilməyəkmi (I cəm, inkar)

atəşləndirilməsinlərmi (III cəm, inkar)

irad (-sana2)

atəşləndirilsənə (II tək)

atəşləndirilsəniz (II cəm)

Sözlərin sayı: 20

Arzu şəkli

fel

atəşləndiriləm (I tək)

atəşləndiriləsən (II tək)

atəşləndirilə (III tək)

atəşləndirilək (I cəm)

atəşləndiriləsiniz (II cəm)

atəşləndirilələr (III cəm)

atəşləndirilməyəm (I tək, inkar)

atəşləndirilməyəsən (II tək, inkar)

atəşləndirilməyə (III tək, inkar)

atəşləndirilməyək (I cəm, inkar)

atəşləndirilməyəsiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirilməyələr (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

atəşləndiriləydim (I tək)

atəşləndiriləydin (II tək)

atəşləndiriləydi (III tək)

atəşləndiriləydik (I cəm)

atəşləndiriləydiniz (II cəm)

atəşləndiriləydilər (III cəm)

atəşləndirilməyəydim (I tək, inkar)

atəşləndirilməyəydin (II tək, inkar)

atəşləndirilməyəydi (III tək, inkar)

atəşləndirilməyəydik (I cəm, inkar)

atəşləndirilməyəydiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirilməyəydilər (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

atəşləndiriləymişəm (I tək)

atəşləndiriləymişsən (II tək)

atəşləndiriləymiş (III tək)

atəşləndiriləymişik (I cəm)

atəşləndiriləymişsiniz (II cəm)

atəşləndiriləymişlər (III cəm)

atəşləndirilməyəymişəm (I tək, inkar)

atəşləndirilməyəymişsən (II tək, inkar)

atəşləndirilməyəymiş (III tək, inkar)

atəşləndirilməyəymişik (I cəm, inkar)

atəşləndirilməyəymişsiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirilməyəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 36

Vacib şəkli

fel

atəşləndirilməliyəm (I tək)

atəşləndirilməlisən (II tək)

atəşləndirilməlidir (III tək)

atəşləndirilməliyik (I cəm)

atəşləndirilməlisiniz (II cəm)

atəşləndirilməlidirlər (III cəm)

atəşləndirilməməliyəm (I tək, inkar)

atəşləndirilməməlisən (II tək, inkar)

atəşləndirilməməlidir (III tək, inkar)

atəşləndirilməməliyik (I cəm, inkar)

atəşləndirilməməlisiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirilməməlidirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

atəşləndirilməliyəmmi (I tək)

atəşləndirilməlisənmi (II tək)

atəşləndirilməlidirmi (III tək)

atəşləndirilməliyikmi (I cəm)

atəşləndirilməlisinizmi (II cəm)

atəşləndirilməlidirlərmi (III cəm)

atəşləndirilməməliyəmmi (I tək, inkar)

atəşləndirilməməlisənmi (II tək, inkar)

atəşləndirilməməlidirmi (III tək, inkar)

atəşləndirilməməliyikmi (I cəm, inkar)

atəşləndirilməməlisinizmi (II cəm, inkar)

atəşləndirilməməlidirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

atəşləndirilməliydim (I tək)

atəşləndirilməliydin (II tək)

atəşləndirilməliydi (III tək)

atəşləndirilməliydik (I cəm)

atəşləndirilməliydiniz (II cəm)

atəşləndirilməliydilər (III cəm)

atəşləndirilməməliydim (I tək, inkar)

atəşləndirilməməliydin (II tək, inkar)

atəşləndirilməməliydi (III tək, inkar)

atəşləndirilməməliydik (I cəm, inkar)

atəşləndirilməməliydiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirilməməliydilər (III cəm, inkar)

atəşləndirilməliydimsə (I tək)

atəşləndirilməliydinsə (II tək)

atəşləndirilməliydisə (III tək)

atəşləndirilməliydiksə (I cəm)

atəşləndirilməliydinizsə (II cəm)

atəşləndirilməliydilərsə (III cəm)

atəşləndirilməməliydimsə (I tək, inkar)

atəşləndirilməməliydinsə (II tək, inkar)

atəşləndirilməməliydisə (III tək, inkar)

atəşləndirilməməliydiksə (I cəm, inkar)

atəşləndirilməməliydinizsə (II cəm, inkar)

atəşləndirilməməliydilərsə (III cəm, inkar)

atəşləndirilməliydimmi (I tək)

atəşləndirilməliydinmi (II tək)

atəşləndirilməliydimi (III tək)

atəşləndirilməliydikmi (I cəm)

atəşləndirilməliydinizmi (II cəm)

atəşləndirilməliydilərmi (III cəm)

atəşləndirilməməliydimmi (I tək, inkar)

atəşləndirilməməliydinmi (II tək, inkar)

atəşləndirilməməliydimi (III tək, inkar)

atəşləndirilməməliydikmi (I cəm, inkar)

atəşləndirilməməliydinizmi (II cəm, inkar)

atəşləndirilməməliydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

atəşləndirilməliyəmmiş (I tək)

atəşləndirilməlisənmiş (II tək)

atəşləndirilməliymiş (III tək)

atəşləndirilməliyikmiş (I cəm)

atəşləndirilməlisinizmiş (II cəm)

atəşləndirilməlidirlərmiş (III cəm)

atəşləndirilməliymişəm (I tək)

atəşləndirilməliymişsən (II tək)

atəşləndirilməliymiş (III tək)

atəşləndirilməliymişik (I cəm)

atəşləndirilməliymişsiniz (II cəm)

atəşləndirilməliymişlər (III cəm)

atəşləndirilməməliyəmmiş (I tək, inkar)

atəşləndirilməməlisənmiş (II tək, inkar)

atəşləndirilməməliymiş (III tək, inkar)

atəşləndirilməməliyikmiş (I cəm, inkar)

atəşləndirilməməlisinizmiş (II cəm, inkar)

atəşləndirilməməlidirlərmiş (III cəm, inkar)

atəşləndirilməməliymişəm (I tək, inkar)

atəşləndirilməməliymişsən (II tək, inkar)

atəşləndirilməməliymiş (III tək, inkar)

atəşləndirilməməliymişik (I cəm, inkar)

atəşləndirilməməliymişsiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirilməməliymişlər (III cəm, inkar)

atəşləndirilməliyəmmişsə (I tək)

atəşləndirilməlisənmişsə (II tək)

atəşləndirilməliymişsə (III tək)

atəşləndirilməliyikmişsə (I cəm)

atəşləndirilməlisinizmişsə (II cəm)

atəşləndirilməlidirlərmişsə (III cəm)

atəşləndirilməliymişəmsə (I tək)

atəşləndirilməliymişsənsə (II tək)

atəşləndirilməliymişsə (III tək)

atəşləndirilməliymişiksə (I cəm)

atəşləndirilməliymişsinizsə (II cəm)

atəşləndirilməliymişlərsə (III cəm)

atəşləndirilməməliyəmmişsə (I tək, inkar)

atəşləndirilməməlisənmişsə (II tək, inkar)

atəşləndirilməməliymişsə (III tək, inkar)

atəşləndirilməməliyikmişsə (I cəm, inkar)

atəşləndirilməməlisinizmişsə (II cəm, inkar)

atəşləndirilməməlidirlərmişsə (III cəm, inkar)

atəşləndirilməməliymişəmsə (I tək, inkar)

atəşləndirilməməliymişsənsə (II tək, inkar)

atəşləndirilməməliymişsə (III tək, inkar)

atəşləndirilməməliymişiksə (I cəm, inkar)

atəşləndirilməməliymişsinizsə (II cəm, inkar)

atəşləndirilməməliymişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

atəşləndirilməliyəmsə (I tək)

atəşləndirilməlisənsə (II tək)

atəşləndirilməlidirsə (III tək)

atəşləndirilməliyiksə (I cəm)

atəşləndirilməlisinizsə (II cəm)

atəşləndirilməlidirlərsə (III cəm)

atəşləndirilməməliyəmsə (I tək, inkar)

atəşləndirilməməlisənsə (II tək, inkar)

atəşləndirilməməlidirsə (III tək, inkar)

atəşləndirilməməliyiksə (I cəm, inkar)

atəşləndirilməməlisinizsə (II cəm, inkar)

atəşləndirilməməlidirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Lazım şəkli

fel

atəşləndiriləsiyəm (I tək)

atəşləndiriləsisən (II tək)

atəşləndiriləsidir (III tək)

atəşləndiriləsiyik (I cəm)

atəşləndiriləsisiniz (II cəm)

atəşləndiriləsidirlər (III cəm)

sual (-mı4)

atəşləndiriləsiyəmmi (I tək)

atəşləndiriləsisənmi (II tək)

atəşləndiriləsidirmi (III tək)

atəşləndiriləsiyikmi (I cəm)

atəşləndiriləsisinizmi (II cəm)

atəşləndiriləsidirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

atəşləndiriləsiydim (I tək)

atəşləndiriləsiydin (II tək)

atəşləndiriləsiydi (III tək)

atəşləndiriləsiydik (I cəm)

atəşləndiriləsiydiniz (II cəm)

atəşləndiriləsiydilər (III cəm)

atəşləndiriləsiydimsə (I tək)

atəşləndiriləsiydinsə (II tək)

atəşləndiriləsiydisə (III tək)

atəşləndiriləsiydiksə (I cəm)

atəşləndiriləsiydinizsə (II cəm)

atəşləndiriləsiydilərsə (III cəm)

atəşləndiriləsiydimmi (I tək)

atəşləndiriləsiydinmi (II tək)

atəşləndiriləsiydimi (III tək)

atəşləndiriləsiydikmi (I cəm)

atəşləndiriləsiydinizmi (II cəm)

atəşləndiriləsiydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

atəşləndiriləsiyəmmiş (I tək)

atəşləndiriləsisənmiş (II tək)

atəşləndiriləsiymiş (III tək)

atəşləndiriləsiyikmiş (I cəm)

atəşləndiriləsisinizmiş (II cəm)

atəşləndiriləsidirlərmiş (III cəm)

atəşləndiriləsiymişəm (I tək)

atəşləndiriləsiymişsən (II tək)

atəşləndiriləsiymiş (III tək)

atəşləndiriləsiymişik (I cəm)

atəşləndiriləsiymişsiniz (II cəm)

atəşləndiriləsiymişlər (III cəm)

atəşləndiriləsiyəmmişsə (I tək)

atəşləndiriləsisənmişsə (II tək)

atəşləndiriləsiymişsə (III tək)

atəşləndiriləsiyikmişsə (I cəm)

atəşləndiriləsisinizmişsə (II cəm)

atəşləndiriləsidirlərmişsə (III cəm)

atəşləndiriləsiymişəmsə (I tək)

atəşləndiriləsiymişsənsə (II tək)

atəşləndiriləsiymişsə (III tək)

atəşləndiriləsiymişiksə (I cəm)

atəşləndiriləsiymişsinizsə (II cəm)

atəşləndiriləsiymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

atəşləndiriləsiyəmsə (I tək)

atəşləndiriləsisənsə (II tək)

atəşləndiriləsidirsə (III tək)

atəşləndiriləsiyiksə (I cəm)

atəşləndiriləsisinizsə (II cəm)

atəşləndiriləsidirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Şərt şəkli

fel

atəşləndirilsəm (I tək)

atəşləndirilsən (II tək)

atəşləndirilsə (III tək)

atəşləndirilsək (I cəm)

atəşləndirilsəniz (II cəm)

atəşləndirilsələr (III cəm)

atəşləndirilməsəm (I tək, inkar)

atəşləndirilməsən (II tək, inkar)

atəşləndirilməsə (III tək, inkar)

atəşləndirilməsək (I cəm, inkar)

atəşləndirilməsəniz (II cəm, inkar)

atəşləndirilməsələr (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

atəşləndirilsəmmi (I tək)

atəşləndirilsənmi (II tək)

atəşləndirilsəmi (III tək)

atəşləndirilsəkmi (I cəm)

atəşləndirilsənizmi (II cəm)

atəşləndirilsələrmi (III cəm)

atəşləndirilməsəmmi (I tək, inkar)

atəşləndirilməsənmi (II tək, inkar)

atəşləndirilməsəmi (III tək, inkar)

atəşləndirilməsəkmi (I cəm, inkar)

atəşləndirilməsənizmi (II cəm, inkar)

atəşləndirilməsələrmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

atəşləndirilsəydim (I tək)

atəşləndirilsəydin (II tək)

atəşləndirilsəydi (III tək)

atəşləndirilsəydik (I cəm)

atəşləndirilsəydiniz (II cəm)

atəşləndirilsəydilər (III cəm)

atəşləndirilməsəydim (I tək, inkar)

atəşləndirilməsəydin (II tək, inkar)

atəşləndirilməsəydi (III tək, inkar)

atəşləndirilməsəydik (I cəm, inkar)

atəşləndirilməsəydiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirilməsəydilər (III cəm, inkar)

atəşləndirilsəydimmi (I tək)

atəşləndirilsəydinmi (II tək)

atəşləndirilsəydimi (III tək)

atəşləndirilsəydikmi (I cəm)

atəşləndirilsəydinizmi (II cəm)

atəşləndirilsəydilərmi (III cəm)

atəşləndirilməsəydimmi (I tək, inkar)

atəşləndirilməsəydinmi (II tək, inkar)

atəşləndirilməsəydimi (III tək, inkar)

atəşləndirilməsəydikmi (I cəm, inkar)

atəşləndirilməsəydinizmi (II cəm, inkar)

atəşləndirilməsəydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

atəşləndirilsəymişəm (I tək)

atəşləndirilsəymişsən (II tək)

atəşləndirilsəymiş (III tək)

atəşləndirilsəymişik (I cəm)

atəşləndirilsəymişsiniz (II cəm)

atəşləndirilsəymişlər (III cəm)

atəşləndirilməsəymişəm (I tək, inkar)

atəşləndirilməsəymişsən (II tək, inkar)

atəşləndirilməsəymiş (III tək, inkar)

atəşləndirilməsəymişik (I cəm, inkar)

atəşləndirilməsəymişsiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirilməsəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 60

Davam şəkli

fel

atəşləndirilməkdəyəm (I tək)

atəşləndirilməkdəsən (II tək)

atəşləndirilməkdədir (III tək)

atəşləndirilməkdəyik (I cəm)

atəşləndirilməkdəsiniz (II cəm)

atəşləndirilməkdədirlər (III cəm)

sual (-mı4)

atəşləndirilməkdəyəmmi (I tək)

atəşləndirilməkdəsənmi (II tək)

atəşləndirilməkdədirmi (III tək)

atəşləndirilməkdəyikmi (I cəm)

atəşləndirilməkdəsinizmi (II cəm)

atəşləndirilməkdədirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

atəşləndirilməkdəydim (I tək)

atəşləndirilməkdəydin (II tək)

atəşləndirilməkdəydi (III tək)

atəşləndirilməkdəydik (I cəm)

atəşləndirilməkdəydiniz (II cəm)

atəşləndirilməkdəydilər (III cəm)

atəşləndirilməkdəydimsə (I tək)

atəşləndirilməkdəydinsə (II tək)

atəşləndirilməkdəydisə (III tək)

atəşləndirilməkdəydiksə (I cəm)

atəşləndirilməkdəydinizsə (II cəm)

atəşləndirilməkdəydilərsə (III cəm)

atəşləndirilməkdəydimmi (I tək)

atəşləndirilməkdəydinmi (II tək)

atəşləndirilməkdəydimi (III tək)

atəşləndirilməkdəydikmi (I cəm)

atəşləndirilməkdəydinizmi (II cəm)

atəşləndirilməkdəydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

atəşləndirilməkdəyəmmiş (I tək)

atəşləndirilməkdəsənmiş (II tək)

atəşləndirilməkdəymiş (III tək)

atəşləndirilməkdəyikmiş (I cəm)

atəşləndirilməkdəsinizmiş (II cəm)

atəşləndirilməkdədirlərmiş (III cəm)

atəşləndirilməkdəymişəm (I tək)

atəşləndirilməkdəymişsən (II tək)

atəşləndirilməkdəymiş (III tək)

atəşləndirilməkdəymişik (I cəm)

atəşləndirilməkdəymişsiniz (II cəm)

atəşləndirilməkdəymişlər (III cəm)

atəşləndirilməkdəyəmmişsə (I tək)

atəşləndirilməkdəsənmişsə (II tək)

atəşləndirilməkdəymişsə (III tək)

atəşləndirilməkdəyikmişsə (I cəm)

atəşləndirilməkdəsinizmişsə (II cəm)

atəşləndirilməkdədirlərmişsə (III cəm)

atəşləndirilməkdəymişəmsə (I tək)

atəşləndirilməkdəymişsənsə (II tək)

atəşləndirilməkdəymişsə (III tək)

atəşləndirilməkdəymişiksə (I cəm)

atəşləndirilməkdəymişsinizsə (II cəm)

atəşləndirilməkdəymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

atəşləndirilməkdəyəmsə (I tək)

atəşləndirilməkdəsənsə (II tək)

atəşləndirilməkdədirsə (III tək)

atəşləndirilməkdəyiksə (I cəm)

atəşləndirilməkdəsinizsə (II cəm)

atəşləndirilməkdədirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Sözlərin ümumi sayı: 946