Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

atəşləndir sözü atəşləndir felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

Xəbər şəkli (indiki zaman)

fel

atəşləndirirəm (I tək)

atəşləndirirsən (II tək)

atəşləndirir (III tək)

atəşləndiririk (I cəm)

atəşləndirirsiniz (II cəm)

atəşləndirirlər (III cəm)

atəşləndirmirəm (I tək, inkar)

atəşləndirmirsən (II tək, inkar)

atəşləndirmir (III tək, inkar)

atəşləndirmirik (I cəm, inkar)

atəşləndirmirsiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirmirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

atəşləndirirəmmi (I tək)

atəşləndirirsənmi (II tək)

atəşləndirirmi (III tək)

atəşləndiririkmi (I cəm)

atəşləndirirsinizmi (II cəm)

atəşləndirirlərmi (III cəm)

atəşləndirmirəmmi (I tək, inkar)

atəşləndirmirsənmi (II tək, inkar)

atəşləndirmirmi (III tək, inkar)

atəşləndirmirikmi (I cəm, inkar)

atəşləndirmirsinizmi (II cəm, inkar)

atəşləndirmirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

atəşləndirirdim (I tək)

atəşləndirirdin (II tək)

atəşləndirirdi (III tək)

atəşləndirirdik (I cəm)

atəşləndirirdiniz (II cəm)

atəşləndirirdilər (III cəm)

atəşləndirmirdim (I tək, inkar)

atəşləndirmirdin (II tək, inkar)

atəşləndirmirdi (III tək, inkar)

atəşləndirmirdik (I cəm, inkar)

atəşləndirmirdiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirmirdilər (III cəm, inkar)

atəşləndirirdimsə (I tək)

atəşləndirirdinsə (II tək)

atəşləndirirdisə (III tək)

atəşləndirirdiksə (I cəm)

atəşləndirirdinizsə (II cəm)

atəşləndirirdilərsə (III cəm)

atəşləndirmirdimsə (I tək, inkar)

atəşləndirmirdinsə (II tək, inkar)

atəşləndirmirdisə (III tək, inkar)

atəşləndirmirdiksə (I cəm, inkar)

atəşləndirmirdinizsə (II cəm, inkar)

atəşləndirmirdilərsə (III cəm, inkar)

atəşləndirirdimmi (I tək)

atəşləndirirdinmi (II tək)

atəşləndirirdimi (III tək)

atəşləndirirdikmi (I cəm)

atəşləndirirdinizmi (II cəm)

atəşləndirirdilərmi (III cəm)

atəşləndirmirdimmi (I tək, inkar)

atəşləndirmirdinmi (II tək, inkar)

atəşləndirmirdimi (III tək, inkar)

atəşləndirmirdikmi (I cəm, inkar)

atəşləndirmirdinizmi (II cəm, inkar)

atəşləndirmirdilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

atəşləndirirəmmiş (I tək)

atəşləndirirsənmiş (II tək)

atəşləndirirmiş (III tək)

atəşləndiririkmiş (I cəm)

atəşləndirirsinizmiş (II cəm)

atəşləndirirlərmiş (III cəm)

atəşləndirirmişəm (I tək)

atəşləndirirmişsən (II tək)

atəşləndirirmiş (III tək)

atəşləndirirmişik (I cəm)

atəşləndirirmişsiniz (II cəm)

atəşləndirirmişlər (III cəm)

atəşləndirmirəmmiş (I tək, inkar)

atəşləndirmirsənmiş (II tək, inkar)

atəşləndirmirmiş (III tək, inkar)

atəşləndirmirikmiş (I cəm, inkar)

atəşləndirmirsinizmiş (II cəm, inkar)

atəşləndirmirlərmiş (III cəm, inkar)

atəşləndirmirmişəm (I tək, inkar)

atəşləndirmirmişsən (II tək, inkar)

atəşləndirmirmiş (III tək, inkar)

atəşləndirmirmişik (I cəm, inkar)

atəşləndirmirmişsiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirmirmişlər (III cəm, inkar)

atəşləndirirəmmişsə (I tək)

atəşləndirirsənmişsə (II tək)

atəşləndirirmişsə (III tək)

atəşləndiririkmişsə (I cəm)

atəşləndirirsinizmişsə (II cəm)

atəşləndirirlərmişsə (III cəm)

atəşləndirirmişəmsə (I tək)

atəşləndirirmişsənsə (II tək)

atəşləndirirmişsə (III tək)

atəşləndirirmişiksə (I cəm)

atəşləndirirmişsinizsə (II cəm)

atəşləndirirmişlərsə (III cəm)

atəşləndirmirəmmişsə (I tək, inkar)

atəşləndirmirsənmişsə (II tək, inkar)

atəşləndirmirmişsə (III tək, inkar)

atəşləndirmirikmişsə (I cəm, inkar)

atəşləndirmirsinizmişsə (II cəm, inkar)

atəşləndirmirlərmişsə (III cəm, inkar)

atəşləndirmirmişəmsə (I tək, inkar)

atəşləndirmirmişsənsə (II tək, inkar)

atəşləndirmirmişsə (III tək, inkar)

atəşləndirmirmişiksə (I cəm, inkar)

atəşləndirmirmişsinizsə (II cəm, inkar)

atəşləndirmirmişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

atəşləndirirəmsə (I tək)

atəşləndirirsənsə (II tək)

atəşləndirirsə (III tək)

atəşləndiririksə (I cəm)

atəşləndirirsinizsə (II cəm)

atəşləndirirlərsə (III cəm)

atəşləndirmirəmsə (I tək, inkar)

atəşləndirmirsənsə (II tək, inkar)

atəşləndirmirsə (III tək, inkar)

atəşləndirmiriksə (I cəm, inkar)

atəşləndirmirsinizsə (II cəm, inkar)

atəşləndirmirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Xəbər şəkli (gələcək zaman)

fel

atəşləndirəcəyəm (I tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəksən (II tək, qəti gəl)

atəşləndirəcək (III tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəyik (I cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəksiniz (II cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəklər (III cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdir (III tək, qəti gəl)

atəşləndirməyəcəyəm (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəksən (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcək (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəyik (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəksiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəklər (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdir (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirərəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirər (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirmərəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməz (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirmərik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

sual (-mı4)

atəşləndirəcəyəmmi (I tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəksənmi (II tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkmi (III tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəyikmi (I cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəklərmi (III cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdirmi (III tək, qəti gəl)

atəşləndirməyəcəyəmmi (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəksənmi (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkmi (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəyikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəklərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdirmi (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərmi (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirmərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzmi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirmərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

hekayə (idi[sə])

atəşləndirəcəkdim (I tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdin (II tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdi (III tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdik (I cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdilər (III cəm, qəti gəl)

atəşləndirməyəcəkdim (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdin (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdi (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdik (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdilər (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirərdim (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərdin (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərdi (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərdik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirməzdim (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzdin (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzdi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzdik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirəcəkdimsə (I tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdinsə (II tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdisə (III tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl)

atəşləndirməyəcəkdimsə (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdinsə (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdisə (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirərdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərdisə (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirməzdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzdisə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirəcəkdimmi (I tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdinmi (II tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdimi (III tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl)

atəşləndirməyəcəkdimmi (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdinmi (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdimi (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirərdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərdimi (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirməzdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzdimi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

atəşləndirəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəksənmiş (II tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəkmişəm (I tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkmişsən (II tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkmişik (I cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl)

atəşləndirməyəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəksənmiş (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkmişəm (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkmişsən (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkmişik (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirmərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirmərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl)

atəşləndirməyəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirmərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirmərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

şərt (isə)

atəşləndirəcəyəmsə (I tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəksənsə (II tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəksə (III tək, qəti gəl)

atəşləndirəcəyiksə (I cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəklərsə (III cəm, qəti gəl)

atəşləndirəcəkdirsə (III tək, qəti gəl)

atəşləndirməyəcəyəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəksənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəksə (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəyiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəklərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

atəşləndirməyəcəkdirsə (III tək, qəti gəl, inkar)

atəşləndirərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirəriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirərlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

atəşləndirmərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

atəşləndirməzlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

Sözlərin sayı: 246

Xəbər şəkli (keçmiş zaman)

fel

atəşləndirdim (I tək, şühudi keç)

atəşləndirdin (II tək, şühudi keç)

atəşləndirdi (III tək, şühudi keç)

atəşləndirdik (I cəm, şühudi keç)

atəşləndirdiniz (II cəm, şühudi keç)

atəşləndirdilər (III cəm, şühudi keç)

atəşləndirmədim (I tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmədin (II tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmədi (III tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmədik (I cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmədiniz (II cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmədilər (III cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmişəm (I tək, nəqli keç)

atəşləndirmişsən (II tək, nəqli keç)

atəşləndirmiş (III tək, nəqli keç)

atəşləndirmişik (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişlər (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişdir (III tək, nəqli keç)

atəşləndirməmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdir (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndiribsən (II tək, nəqli keç)

atəşləndirib (III tək, nəqli keç)

atəşləndiribsiniz (II cəm, nəqli keç)

atəşləndiriblər (III cəm, nəqli keç)

atəşləndiribdir (III tək, nəqli keç)

atəşləndirməyibsən (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyib (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyiblər (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibdir (III tək, nəqli keç, inkar)

sual (-mı4)

atəşləndirdimmi (I tək, şühudi keç)

atəşləndirdinmi (II tək, şühudi keç)

atəşləndirdimi (III tək, şühudi keç)

atəşləndirdikmi (I cəm, şühudi keç)

atəşləndirdinizmi (II cəm, şühudi keç)

atəşləndirdilərmi (III cəm, şühudi keç)

atəşləndirmədimmi (I tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmədinmi (II tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmədimi (III tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmədikmi (I cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmədinizmi (II cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmədilərmi (III cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmişəmmi (I tək, nəqli keç)

atəşləndirmişsənmi (II tək, nəqli keç)

atəşləndirmişmi (III tək, nəqli keç)

atəşləndirmişikmi (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişsinizmi (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişlərmi (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişdirmi (III tək, nəqli keç)

atəşləndirməmişəmmi (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişmi (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişlərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndiribsənmi (II tək, nəqli keç)

atəşləndiribmi (III tək, nəqli keç)

atəşləndiribsinizmi (II cəm, nəqli keç)

atəşləndiriblərmi (III cəm, nəqli keç)

atəşləndiribdirmi (III tək, nəqli keç)

atəşləndirməyibsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibmi (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyiblərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

hekayə (idi[sə])

atəşləndirmişdim (I tək, nəqli keç)

atəşləndirmişdin (II tək, nəqli keç)

atəşləndirmişdi (III tək, nəqli keç)

atəşləndirmişdik (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişdiniz (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişdilər (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirməmişdim (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdin (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdi (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdik (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdilər (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirmişdimsə (I tək, nəqli keç)

atəşləndirmişdinsə (II tək, nəqli keç)

atəşləndirmişdisə (III tək, nəqli keç)

atəşləndirmişdiksə (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişdinizsə (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişdilərsə (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirməmişdimsə (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdinsə (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdisə (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdilərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirmişdimmi (I tək, nəqli keç)

atəşləndirmişdinmi (II tək, nəqli keç)

atəşləndirmişdimi (III tək, nəqli keç)

atəşləndirmişdikmi (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişdinizmi (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişdilərmi (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirməmişdimmi (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdinmi (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdimi (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdilərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

atəşləndirmişəmmiş (I tək, nəqli keç)

atəşləndirmişsənmiş (II tək, nəqli keç)

atəşləndirmişmiş (III tək, nəqli keç)

atəşləndirmişikmiş (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişlərmiş (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişmişəm (I tək, nəqli keç)

atəşləndirmişmişsən (II tək, nəqli keç)

atəşləndirmişmiş (III tək, nəqli keç)

atəşləndirmişmişik (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişmişlər (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirməmişəmmiş (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişikmiş (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişlərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndiribsənmiş (II tək, nəqli keç)

atəşləndiribmiş (III tək, nəqli keç)

atəşləndiribsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

atəşləndiriblərmiş (III cəm, nəqli keç)

atəşləndiribmişsən (II tək, nəqli keç)

atəşləndiribmiş (III tək, nəqli keç)

atəşləndiribmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

atəşləndiribmişlər (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirməyibsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyiblərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirmişəmmişsə (I tək, nəqli keç)

atəşləndirmişsənmişsə (II tək, nəqli keç)

atəşləndirmişmişsə (III tək, nəqli keç)

atəşləndirmişikmişsə (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişmişəmsə (I tək, nəqli keç)

atəşləndirmişmişsənsə (II tək, nəqli keç)

atəşləndirmişmişsə (III tək, nəqli keç)

atəşləndirmişmişiksə (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirməmişəmmişsə (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişikmişsə (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndiribsənmişsə (II tək, nəqli keç)

atəşləndiribmişsə (III tək, nəqli keç)

atəşləndiribsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

atəşləndiriblərmişsə (III cəm, nəqli keç)

atəşləndiribmişsənsə (II tək, nəqli keç)

atəşləndiribmişsə (III tək, nəqli keç)

atəşləndiribmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

atəşləndiribmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirməyibsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyiblərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

şərt (isə)

atəşləndirdimsə (I tək, şühudi keç)

atəşləndirdinsə (II tək, şühudi keç)

atəşləndirdisə (III tək, şühudi keç)

atəşləndirdiksə (I cəm, şühudi keç)

atəşləndirdinizsə (II cəm, şühudi keç)

atəşləndirdilərsə (III cəm, şühudi keç)

atəşləndirmədimsə (I tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmədinsə (II tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmədisə (III tək, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmədiksə (I cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmədinizsə (II cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmədilərsə (III cəm, şühudi keç, inkar)

atəşləndirmişəmsə (I tək, nəqli keç)

atəşləndirmişsənsə (II tək, nəqli keç)

atəşləndirmişsə (III tək, nəqli keç)

atəşləndirmişiksə (I cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

atəşləndirmişdirsə (III tək, nəqli keç)

atəşləndirməmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməmişdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndiribsənsə (II tək, nəqli keç)

atəşləndiribsə (III tək, nəqli keç)

atəşləndiribsinizsə (II cəm, nəqli keç)

atəşləndiriblərsə (III cəm, nəqli keç)

atəşləndiribdirsə (III tək, nəqli keç)

atəşləndirməyibsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibsə (III tək, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyiblərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

atəşləndirməyibdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

Sözlərin sayı: 224

Əmr şəkli

fel

atəşləndirim (I tək)

atəşləndir (II tək)

atəşləndirsin (III tək)

atəşləndirək (I cəm)

atəşləndirin (II cəm)

atəşləndirsinlər (III cəm)

atəşləndirməyim (I tək, inkar)

atəşləndirmə (II tək, inkar)

atəşləndirməsin (III tək, inkar)

atəşləndirməyək (I cəm, inkar)

atəşləndirməyin (II cəm, inkar)

atəşləndirməsinlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

atəşləndirimmi (I tək)

atəşləndirsinmi (III tək)

atəşləndirəkmi (I cəm)

atəşləndirsinlərmi (III cəm)

atəşləndirməyimmi (I tək, inkar)

atəşləndirməsinmi (III tək, inkar)

atəşləndirməyəkmi (I cəm, inkar)

atəşləndirməsinlərmi (III cəm, inkar)

irad (-sana2)

atəşləndirsənə (II tək)

atəşləndirsəniz (II cəm)

Sözlərin sayı: 20

Arzu şəkli

fel

atəşləndirəm (I tək)

atəşləndirəsən (II tək)

atəşləndirə (III tək)

atəşləndirək (I cəm)

atəşləndirəsiniz (II cəm)

atəşləndirələr (III cəm)

atəşləndirməyəm (I tək, inkar)

atəşləndirməyəsən (II tək, inkar)

atəşləndirməyə (III tək, inkar)

atəşləndirməyək (I cəm, inkar)

atəşləndirməyəsiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirməyələr (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

atəşləndirəydim (I tək)

atəşləndirəydin (II tək)

atəşləndirəydi (III tək)

atəşləndirəydik (I cəm)

atəşləndirəydiniz (II cəm)

atəşləndirəydilər (III cəm)

atəşləndirməyəydim (I tək, inkar)

atəşləndirməyəydin (II tək, inkar)

atəşləndirməyəydi (III tək, inkar)

atəşləndirməyəydik (I cəm, inkar)

atəşləndirməyəydiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirməyəydilər (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

atəşləndirəymişəm (I tək)

atəşləndirəymişsən (II tək)

atəşləndirəymiş (III tək)

atəşləndirəymişik (I cəm)

atəşləndirəymişsiniz (II cəm)

atəşləndirəymişlər (III cəm)

atəşləndirməyəymişəm (I tək, inkar)

atəşləndirməyəymişsən (II tək, inkar)

atəşləndirməyəymiş (III tək, inkar)

atəşləndirməyəymişik (I cəm, inkar)

atəşləndirməyəymişsiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirməyəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 36

Vacib şəkli

fel

atəşləndirməliyəm (I tək)

atəşləndirməlisən (II tək)

atəşləndirməlidir (III tək)

atəşləndirməliyik (I cəm)

atəşləndirməlisiniz (II cəm)

atəşləndirməlidirlər (III cəm)

atəşləndirməməliyəm (I tək, inkar)

atəşləndirməməlisən (II tək, inkar)

atəşləndirməməlidir (III tək, inkar)

atəşləndirməməliyik (I cəm, inkar)

atəşləndirməməlisiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirməməlidirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

atəşləndirməliyəmmi (I tək)

atəşləndirməlisənmi (II tək)

atəşləndirməlidirmi (III tək)

atəşləndirməliyikmi (I cəm)

atəşləndirməlisinizmi (II cəm)

atəşləndirməlidirlərmi (III cəm)

atəşləndirməməliyəmmi (I tək, inkar)

atəşləndirməməlisənmi (II tək, inkar)

atəşləndirməməlidirmi (III tək, inkar)

atəşləndirməməliyikmi (I cəm, inkar)

atəşləndirməməlisinizmi (II cəm, inkar)

atəşləndirməməlidirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

atəşləndirməliydim (I tək)

atəşləndirməliydin (II tək)

atəşləndirməliydi (III tək)

atəşləndirməliydik (I cəm)

atəşləndirməliydiniz (II cəm)

atəşləndirməliydilər (III cəm)

atəşləndirməməliydim (I tək, inkar)

atəşləndirməməliydin (II tək, inkar)

atəşləndirməməliydi (III tək, inkar)

atəşləndirməməliydik (I cəm, inkar)

atəşləndirməməliydiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirməməliydilər (III cəm, inkar)

atəşləndirməliydimsə (I tək)

atəşləndirməliydinsə (II tək)

atəşləndirməliydisə (III tək)

atəşləndirməliydiksə (I cəm)

atəşləndirməliydinizsə (II cəm)

atəşləndirməliydilərsə (III cəm)

atəşləndirməməliydimsə (I tək, inkar)

atəşləndirməməliydinsə (II tək, inkar)

atəşləndirməməliydisə (III tək, inkar)

atəşləndirməməliydiksə (I cəm, inkar)

atəşləndirməməliydinizsə (II cəm, inkar)

atəşləndirməməliydilərsə (III cəm, inkar)

atəşləndirməliydimmi (I tək)

atəşləndirməliydinmi (II tək)

atəşləndirməliydimi (III tək)

atəşləndirməliydikmi (I cəm)

atəşləndirməliydinizmi (II cəm)

atəşləndirməliydilərmi (III cəm)

atəşləndirməməliydimmi (I tək, inkar)

atəşləndirməməliydinmi (II tək, inkar)

atəşləndirməməliydimi (III tək, inkar)

atəşləndirməməliydikmi (I cəm, inkar)

atəşləndirməməliydinizmi (II cəm, inkar)

atəşləndirməməliydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

atəşləndirməliyəmmiş (I tək)

atəşləndirməlisənmiş (II tək)

atəşləndirməliymiş (III tək)

atəşləndirməliyikmiş (I cəm)

atəşləndirməlisinizmiş (II cəm)

atəşləndirməlidirlərmiş (III cəm)

atəşləndirməliymişəm (I tək)

atəşləndirməliymişsən (II tək)

atəşləndirməliymiş (III tək)

atəşləndirməliymişik (I cəm)

atəşləndirməliymişsiniz (II cəm)

atəşləndirməliymişlər (III cəm)

atəşləndirməməliyəmmiş (I tək, inkar)

atəşləndirməməlisənmiş (II tək, inkar)

atəşləndirməməliymiş (III tək, inkar)

atəşləndirməməliyikmiş (I cəm, inkar)

atəşləndirməməlisinizmiş (II cəm, inkar)

atəşləndirməməlidirlərmiş (III cəm, inkar)

atəşləndirməməliymişəm (I tək, inkar)

atəşləndirməməliymişsən (II tək, inkar)

atəşləndirməməliymiş (III tək, inkar)

atəşləndirməməliymişik (I cəm, inkar)

atəşləndirməməliymişsiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirməməliymişlər (III cəm, inkar)

atəşləndirməliyəmmişsə (I tək)

atəşləndirməlisənmişsə (II tək)

atəşləndirməliymişsə (III tək)

atəşləndirməliyikmişsə (I cəm)

atəşləndirməlisinizmişsə (II cəm)

atəşləndirməlidirlərmişsə (III cəm)

atəşləndirməliymişəmsə (I tək)

atəşləndirməliymişsənsə (II tək)

atəşləndirməliymişsə (III tək)

atəşləndirməliymişiksə (I cəm)

atəşləndirməliymişsinizsə (II cəm)

atəşləndirməliymişlərsə (III cəm)

atəşləndirməməliyəmmişsə (I tək, inkar)

atəşləndirməməlisənmişsə (II tək, inkar)

atəşləndirməməliymişsə (III tək, inkar)

atəşləndirməməliyikmişsə (I cəm, inkar)

atəşləndirməməlisinizmişsə (II cəm, inkar)

atəşləndirməməlidirlərmişsə (III cəm, inkar)

atəşləndirməməliymişəmsə (I tək, inkar)

atəşləndirməməliymişsənsə (II tək, inkar)

atəşləndirməməliymişsə (III tək, inkar)

atəşləndirməməliymişiksə (I cəm, inkar)

atəşləndirməməliymişsinizsə (II cəm, inkar)

atəşləndirməməliymişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

atəşləndirməliyəmsə (I tək)

atəşləndirməlisənsə (II tək)

atəşləndirməlidirsə (III tək)

atəşləndirməliyiksə (I cəm)

atəşləndirməlisinizsə (II cəm)

atəşləndirməlidirlərsə (III cəm)

atəşləndirməməliyəmsə (I tək, inkar)

atəşləndirməməlisənsə (II tək, inkar)

atəşləndirməməlidirsə (III tək, inkar)

atəşləndirməməliyiksə (I cəm, inkar)

atəşləndirməməlisinizsə (II cəm, inkar)

atəşləndirməməlidirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Lazım şəkli

fel

atəşləndirəsiyəm (I tək)

atəşləndirəsisən (II tək)

atəşləndirəsidir (III tək)

atəşləndirəsiyik (I cəm)

atəşləndirəsisiniz (II cəm)

atəşləndirəsidirlər (III cəm)

sual (-mı4)

atəşləndirəsiyəmmi (I tək)

atəşləndirəsisənmi (II tək)

atəşləndirəsidirmi (III tək)

atəşləndirəsiyikmi (I cəm)

atəşləndirəsisinizmi (II cəm)

atəşləndirəsidirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

atəşləndirəsiydim (I tək)

atəşləndirəsiydin (II tək)

atəşləndirəsiydi (III tək)

atəşləndirəsiydik (I cəm)

atəşləndirəsiydiniz (II cəm)

atəşləndirəsiydilər (III cəm)

atəşləndirəsiydimsə (I tək)

atəşləndirəsiydinsə (II tək)

atəşləndirəsiydisə (III tək)

atəşləndirəsiydiksə (I cəm)

atəşləndirəsiydinizsə (II cəm)

atəşləndirəsiydilərsə (III cəm)

atəşləndirəsiydimmi (I tək)

atəşləndirəsiydinmi (II tək)

atəşləndirəsiydimi (III tək)

atəşləndirəsiydikmi (I cəm)

atəşləndirəsiydinizmi (II cəm)

atəşləndirəsiydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

atəşləndirəsiyəmmiş (I tək)

atəşləndirəsisənmiş (II tək)

atəşləndirəsiymiş (III tək)

atəşləndirəsiyikmiş (I cəm)

atəşləndirəsisinizmiş (II cəm)

atəşləndirəsidirlərmiş (III cəm)

atəşləndirəsiymişəm (I tək)

atəşləndirəsiymişsən (II tək)

atəşləndirəsiymiş (III tək)

atəşləndirəsiymişik (I cəm)

atəşləndirəsiymişsiniz (II cəm)

atəşləndirəsiymişlər (III cəm)

atəşləndirəsiyəmmişsə (I tək)

atəşləndirəsisənmişsə (II tək)

atəşləndirəsiymişsə (III tək)

atəşləndirəsiyikmişsə (I cəm)

atəşləndirəsisinizmişsə (II cəm)

atəşləndirəsidirlərmişsə (III cəm)

atəşləndirəsiymişəmsə (I tək)

atəşləndirəsiymişsənsə (II tək)

atəşləndirəsiymişsə (III tək)

atəşləndirəsiymişiksə (I cəm)

atəşləndirəsiymişsinizsə (II cəm)

atəşləndirəsiymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

atəşləndirəsiyəmsə (I tək)

atəşləndirəsisənsə (II tək)

atəşləndirəsidirsə (III tək)

atəşləndirəsiyiksə (I cəm)

atəşləndirəsisinizsə (II cəm)

atəşləndirəsidirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Şərt şəkli

fel

atəşləndirsəm (I tək)

atəşləndirsən (II tək)

atəşləndirsə (III tək)

atəşləndirsək (I cəm)

atəşləndirsəniz (II cəm)

atəşləndirsələr (III cəm)

atəşləndirməsəm (I tək, inkar)

atəşləndirməsən (II tək, inkar)

atəşləndirməsə (III tək, inkar)

atəşləndirməsək (I cəm, inkar)

atəşləndirməsəniz (II cəm, inkar)

atəşləndirməsələr (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

atəşləndirsəmmi (I tək)

atəşləndirsənmi (II tək)

atəşləndirsəmi (III tək)

atəşləndirsəkmi (I cəm)

atəşləndirsənizmi (II cəm)

atəşləndirsələrmi (III cəm)

atəşləndirməsəmmi (I tək, inkar)

atəşləndirməsənmi (II tək, inkar)

atəşləndirməsəmi (III tək, inkar)

atəşləndirməsəkmi (I cəm, inkar)

atəşləndirməsənizmi (II cəm, inkar)

atəşləndirməsələrmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

atəşləndirsəydim (I tək)

atəşləndirsəydin (II tək)

atəşləndirsəydi (III tək)

atəşləndirsəydik (I cəm)

atəşləndirsəydiniz (II cəm)

atəşləndirsəydilər (III cəm)

atəşləndirməsəydim (I tək, inkar)

atəşləndirməsəydin (II tək, inkar)

atəşləndirməsəydi (III tək, inkar)

atəşləndirməsəydik (I cəm, inkar)

atəşləndirməsəydiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirməsəydilər (III cəm, inkar)

atəşləndirsəydimmi (I tək)

atəşləndirsəydinmi (II tək)

atəşləndirsəydimi (III tək)

atəşləndirsəydikmi (I cəm)

atəşləndirsəydinizmi (II cəm)

atəşləndirsəydilərmi (III cəm)

atəşləndirməsəydimmi (I tək, inkar)

atəşləndirməsəydinmi (II tək, inkar)

atəşləndirməsəydimi (III tək, inkar)

atəşləndirməsəydikmi (I cəm, inkar)

atəşləndirməsəydinizmi (II cəm, inkar)

atəşləndirməsəydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

atəşləndirsəymişəm (I tək)

atəşləndirsəymişsən (II tək)

atəşləndirsəymiş (III tək)

atəşləndirsəymişik (I cəm)

atəşləndirsəymişsiniz (II cəm)

atəşləndirsəymişlər (III cəm)

atəşləndirməsəymişəm (I tək, inkar)

atəşləndirməsəymişsən (II tək, inkar)

atəşləndirməsəymiş (III tək, inkar)

atəşləndirməsəymişik (I cəm, inkar)

atəşləndirməsəymişsiniz (II cəm, inkar)

atəşləndirməsəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 60

Davam şəkli

fel

atəşləndirməkdəyəm (I tək)

atəşləndirməkdəsən (II tək)

atəşləndirməkdədir (III tək)

atəşləndirməkdəyik (I cəm)

atəşləndirməkdəsiniz (II cəm)

atəşləndirməkdədirlər (III cəm)

sual (-mı4)

atəşləndirməkdəyəmmi (I tək)

atəşləndirməkdəsənmi (II tək)

atəşləndirməkdədirmi (III tək)

atəşləndirməkdəyikmi (I cəm)

atəşləndirməkdəsinizmi (II cəm)

atəşləndirməkdədirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

atəşləndirməkdəydim (I tək)

atəşləndirməkdəydin (II tək)

atəşləndirməkdəydi (III tək)

atəşləndirməkdəydik (I cəm)

atəşləndirməkdəydiniz (II cəm)

atəşləndirməkdəydilər (III cəm)

atəşləndirməkdəydimsə (I tək)

atəşləndirməkdəydinsə (II tək)

atəşləndirməkdəydisə (III tək)

atəşləndirməkdəydiksə (I cəm)

atəşləndirməkdəydinizsə (II cəm)

atəşləndirməkdəydilərsə (III cəm)

atəşləndirməkdəydimmi (I tək)

atəşləndirməkdəydinmi (II tək)

atəşləndirməkdəydimi (III tək)

atəşləndirməkdəydikmi (I cəm)

atəşləndirməkdəydinizmi (II cəm)

atəşləndirməkdəydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

atəşləndirməkdəyəmmiş (I tək)

atəşləndirməkdəsənmiş (II tək)

atəşləndirməkdəymiş (III tək)

atəşləndirməkdəyikmiş (I cəm)

atəşləndirməkdəsinizmiş (II cəm)

atəşləndirməkdədirlərmiş (III cəm)

atəşləndirməkdəymişəm (I tək)

atəşləndirməkdəymişsən (II tək)

atəşləndirməkdəymiş (III tək)

atəşləndirməkdəymişik (I cəm)

atəşləndirməkdəymişsiniz (II cəm)

atəşləndirməkdəymişlər (III cəm)

atəşləndirməkdəyəmmişsə (I tək)

atəşləndirməkdəsənmişsə (II tək)

atəşləndirməkdəymişsə (III tək)

atəşləndirməkdəyikmişsə (I cəm)

atəşləndirməkdəsinizmişsə (II cəm)

atəşləndirməkdədirlərmişsə (III cəm)

atəşləndirməkdəymişəmsə (I tək)

atəşləndirməkdəymişsənsə (II tək)

atəşləndirməkdəymişsə (III tək)

atəşləndirməkdəymişiksə (I cəm)

atəşləndirməkdəymişsinizsə (II cəm)

atəşləndirməkdəymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

atəşləndirməkdəyəmsə (I tək)

atəşləndirməkdəsənsə (II tək)

atəşləndirməkdədirsə (III tək)

atəşləndirməkdəyiksə (I cəm)

atəşləndirməkdəsinizsə (II cəm)

atəşləndirməkdədirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Sözlərin ümumi sayı: 946