Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

asudələn sözü asudələn felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

Xəbər şəkli (indiki zaman)

fel

asudələnirəm (I tək)

asudələnirsən (II tək)

asudələnir (III tək)

asudələnirik (I cəm)

asudələnirsiniz (II cəm)

asudələnirlər (III cəm)

asudələnmirəm (I tək, inkar)

asudələnmirsən (II tək, inkar)

asudələnmir (III tək, inkar)

asudələnmirik (I cəm, inkar)

asudələnmirsiniz (II cəm, inkar)

asudələnmirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

asudələnirəmmi (I tək)

asudələnirsənmi (II tək)

asudələnirmi (III tək)

asudələnirikmi (I cəm)

asudələnirsinizmi (II cəm)

asudələnirlərmi (III cəm)

asudələnmirəmmi (I tək, inkar)

asudələnmirsənmi (II tək, inkar)

asudələnmirmi (III tək, inkar)

asudələnmirikmi (I cəm, inkar)

asudələnmirsinizmi (II cəm, inkar)

asudələnmirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

asudələnirdim (I tək)

asudələnirdin (II tək)

asudələnirdi (III tək)

asudələnirdik (I cəm)

asudələnirdiniz (II cəm)

asudələnirdilər (III cəm)

asudələnmirdim (I tək, inkar)

asudələnmirdin (II tək, inkar)

asudələnmirdi (III tək, inkar)

asudələnmirdik (I cəm, inkar)

asudələnmirdiniz (II cəm, inkar)

asudələnmirdilər (III cəm, inkar)

asudələnirdimsə (I tək)

asudələnirdinsə (II tək)

asudələnirdisə (III tək)

asudələnirdiksə (I cəm)

asudələnirdinizsə (II cəm)

asudələnirdilərsə (III cəm)

asudələnmirdimsə (I tək, inkar)

asudələnmirdinsə (II tək, inkar)

asudələnmirdisə (III tək, inkar)

asudələnmirdiksə (I cəm, inkar)

asudələnmirdinizsə (II cəm, inkar)

asudələnmirdilərsə (III cəm, inkar)

asudələnirdimmi (I tək)

asudələnirdinmi (II tək)

asudələnirdimi (III tək)

asudələnirdikmi (I cəm)

asudələnirdinizmi (II cəm)

asudələnirdilərmi (III cəm)

asudələnmirdimmi (I tək, inkar)

asudələnmirdinmi (II tək, inkar)

asudələnmirdimi (III tək, inkar)

asudələnmirdikmi (I cəm, inkar)

asudələnmirdinizmi (II cəm, inkar)

asudələnmirdilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

asudələnirəmmiş (I tək)

asudələnirsənmiş (II tək)

asudələnirmiş (III tək)

asudələnirikmiş (I cəm)

asudələnirsinizmiş (II cəm)

asudələnirlərmiş (III cəm)

asudələnirmişəm (I tək)

asudələnirmişsən (II tək)

asudələnirmiş (III tək)

asudələnirmişik (I cəm)

asudələnirmişsiniz (II cəm)

asudələnirmişlər (III cəm)

asudələnmirəmmiş (I tək, inkar)

asudələnmirsənmiş (II tək, inkar)

asudələnmirmiş (III tək, inkar)

asudələnmirikmiş (I cəm, inkar)

asudələnmirsinizmiş (II cəm, inkar)

asudələnmirlərmiş (III cəm, inkar)

asudələnmirmişəm (I tək, inkar)

asudələnmirmişsən (II tək, inkar)

asudələnmirmiş (III tək, inkar)

asudələnmirmişik (I cəm, inkar)

asudələnmirmişsiniz (II cəm, inkar)

asudələnmirmişlər (III cəm, inkar)

asudələnirəmmişsə (I tək)

asudələnirsənmişsə (II tək)

asudələnirmişsə (III tək)

asudələnirikmişsə (I cəm)

asudələnirsinizmişsə (II cəm)

asudələnirlərmişsə (III cəm)

asudələnirmişəmsə (I tək)

asudələnirmişsənsə (II tək)

asudələnirmişsə (III tək)

asudələnirmişiksə (I cəm)

asudələnirmişsinizsə (II cəm)

asudələnirmişlərsə (III cəm)

asudələnmirəmmişsə (I tək, inkar)

asudələnmirsənmişsə (II tək, inkar)

asudələnmirmişsə (III tək, inkar)

asudələnmirikmişsə (I cəm, inkar)

asudələnmirsinizmişsə (II cəm, inkar)

asudələnmirlərmişsə (III cəm, inkar)

asudələnmirmişəmsə (I tək, inkar)

asudələnmirmişsənsə (II tək, inkar)

asudələnmirmişsə (III tək, inkar)

asudələnmirmişiksə (I cəm, inkar)

asudələnmirmişsinizsə (II cəm, inkar)

asudələnmirmişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

asudələnirəmsə (I tək)

asudələnirsənsə (II tək)

asudələnirsə (III tək)

asudələniriksə (I cəm)

asudələnirsinizsə (II cəm)

asudələnirlərsə (III cəm)

asudələnmirəmsə (I tək, inkar)

asudələnmirsənsə (II tək, inkar)

asudələnmirsə (III tək, inkar)

asudələnmiriksə (I cəm, inkar)

asudələnmirsinizsə (II cəm, inkar)

asudələnmirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Xəbər şəkli (gələcək zaman)

fel

asudələnəcəyəm (I tək, qəti gəl)

asudələnəcəksən (II tək, qəti gəl)

asudələnəcək (III tək, qəti gəl)

asudələnəcəyik (I cəm, qəti gəl)

asudələnəcəksiniz (II cəm, qəti gəl)

asudələnəcəklər (III cəm, qəti gəl)

asudələnəcəkdir (III tək, qəti gəl)

asudələnməyəcəyəm (I tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəksən (II tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcək (III tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəyik (I cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəksiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəklər (III cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdir (III tək, qəti gəl, inkar)

asudələnərəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnər (III tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnmərəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməz (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnmərik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

sual (-mı4)

asudələnəcəyəmmi (I tək, qəti gəl)

asudələnəcəksənmi (II tək, qəti gəl)

asudələnəcəkmi (III tək, qəti gəl)

asudələnəcəyikmi (I cəm, qəti gəl)

asudələnəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl)

asudələnəcəklərmi (III cəm, qəti gəl)

asudələnəcəkdirmi (III tək, qəti gəl)

asudələnməyəcəyəmmi (I tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəksənmi (II tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkmi (III tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəyikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəklərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdirmi (III tək, qəti gəl, inkar)

asudələnərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərmi (III tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnmərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzmi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnmərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

hekayə (idi[sə])

asudələnəcəkdim (I tək, qəti gəl)

asudələnəcəkdin (II tək, qəti gəl)

asudələnəcəkdi (III tək, qəti gəl)

asudələnəcəkdik (I cəm, qəti gəl)

asudələnəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl)

asudələnəcəkdilər (III cəm, qəti gəl)

asudələnməyəcəkdim (I tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdin (II tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdi (III tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdik (I cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdilər (III cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnərdim (I tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərdin (II tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərdi (III tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərdik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnməzdim (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzdin (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzdi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzdik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnəcəkdimsə (I tək, qəti gəl)

asudələnəcəkdinsə (II tək, qəti gəl)

asudələnəcəkdisə (III tək, qəti gəl)

asudələnəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl)

asudələnəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl)

asudələnəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl)

asudələnməyəcəkdimsə (I tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdinsə (II tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdisə (III tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnərdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərdisə (III tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnməzdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzdisə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnəcəkdimmi (I tək, qəti gəl)

asudələnəcəkdinmi (II tək, qəti gəl)

asudələnəcəkdimi (III tək, qəti gəl)

asudələnəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl)

asudələnəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl)

asudələnəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl)

asudələnməyəcəkdimmi (I tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdinmi (II tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdimi (III tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnərdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərdimi (III tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnməzdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzdimi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

asudələnəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl)

asudələnəcəksənmiş (II tək, qəti gəl)

asudələnəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

asudələnəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl)

asudələnəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl)

asudələnəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl)

asudələnəcəkmişəm (I tək, qəti gəl)

asudələnəcəkmişsən (II tək, qəti gəl)

asudələnəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

asudələnəcəkmişik (I cəm, qəti gəl)

asudələnəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl)

asudələnəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl)

asudələnməyəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəksənmiş (II tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkmişəm (I tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkmişsən (II tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkmişik (I cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnmərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnmərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl)

asudələnəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl)

asudələnəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

asudələnəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl)

asudələnəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl)

asudələnəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl)

asudələnəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl)

asudələnəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl)

asudələnəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

asudələnəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl)

asudələnəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl)

asudələnəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl)

asudələnməyəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnmərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnmərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

şərt (isə)

asudələnəcəyəmsə (I tək, qəti gəl)

asudələnəcəksənsə (II tək, qəti gəl)

asudələnəcəksə (III tək, qəti gəl)

asudələnəcəyiksə (I cəm, qəti gəl)

asudələnəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl)

asudələnəcəklərsə (III cəm, qəti gəl)

asudələnəcəkdirsə (III tək, qəti gəl)

asudələnməyəcəyəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəksənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəksə (III tək, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəyiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəklərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

asudələnməyəcəkdirsə (III tək, qəti gəl, inkar)

asudələnərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnərsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

asudələnəriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnərlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asudələnmərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asudələnməzlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

Sözlərin sayı: 246

Xəbər şəkli (keçmiş zaman)

fel

asudələndim (I tək, şühudi keç)

asudələndin (II tək, şühudi keç)

asudələndi (III tək, şühudi keç)

asudələndik (I cəm, şühudi keç)

asudələndiniz (II cəm, şühudi keç)

asudələndilər (III cəm, şühudi keç)

asudələnmədim (I tək, şühudi keç, inkar)

asudələnmədin (II tək, şühudi keç, inkar)

asudələnmədi (III tək, şühudi keç, inkar)

asudələnmədik (I cəm, şühudi keç, inkar)

asudələnmədiniz (II cəm, şühudi keç, inkar)

asudələnmədilər (III cəm, şühudi keç, inkar)

asudələnmişəm (I tək, nəqli keç)

asudələnmişsən (II tək, nəqli keç)

asudələnmiş (III tək, nəqli keç)

asudələnmişik (I cəm, nəqli keç)

asudələnmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

asudələnmişlər (III cəm, nəqli keç)

asudələnmişdir (III tək, nəqli keç)

asudələnməmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdir (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnibsən (II tək, nəqli keç)

asudələnib (III tək, nəqli keç)

asudələnibsiniz (II cəm, nəqli keç)

asudələniblər (III cəm, nəqli keç)

asudələnibdir (III tək, nəqli keç)

asudələnməyibsən (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməyib (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməyiblər (III cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibdir (III tək, nəqli keç, inkar)

sual (-mı4)

asudələndimmi (I tək, şühudi keç)

asudələndinmi (II tək, şühudi keç)

asudələndimi (III tək, şühudi keç)

asudələndikmi (I cəm, şühudi keç)

asudələndinizmi (II cəm, şühudi keç)

asudələndilərmi (III cəm, şühudi keç)

asudələnmədimmi (I tək, şühudi keç, inkar)

asudələnmədinmi (II tək, şühudi keç, inkar)

asudələnmədimi (III tək, şühudi keç, inkar)

asudələnmədikmi (I cəm, şühudi keç, inkar)

asudələnmədinizmi (II cəm, şühudi keç, inkar)

asudələnmədilərmi (III cəm, şühudi keç, inkar)

asudələnmişəmmi (I tək, nəqli keç)

asudələnmişsənmi (II tək, nəqli keç)

asudələnmişmi (III tək, nəqli keç)

asudələnmişikmi (I cəm, nəqli keç)

asudələnmişsinizmi (II cəm, nəqli keç)

asudələnmişlərmi (III cəm, nəqli keç)

asudələnmişdirmi (III tək, nəqli keç)

asudələnməmişəmmi (I tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişmi (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişlərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnibsənmi (II tək, nəqli keç)

asudələnibmi (III tək, nəqli keç)

asudələnibsinizmi (II cəm, nəqli keç)

asudələniblərmi (III cəm, nəqli keç)

asudələnibdirmi (III tək, nəqli keç)

asudələnməyibsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibmi (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməyiblərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

hekayə (idi[sə])

asudələnmişdim (I tək, nəqli keç)

asudələnmişdin (II tək, nəqli keç)

asudələnmişdi (III tək, nəqli keç)

asudələnmişdik (I cəm, nəqli keç)

asudələnmişdiniz (II cəm, nəqli keç)

asudələnmişdilər (III cəm, nəqli keç)

asudələnməmişdim (I tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdin (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdi (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdik (I cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdilər (III cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnmişdimsə (I tək, nəqli keç)

asudələnmişdinsə (II tək, nəqli keç)

asudələnmişdisə (III tək, nəqli keç)

asudələnmişdiksə (I cəm, nəqli keç)

asudələnmişdinizsə (II cəm, nəqli keç)

asudələnmişdilərsə (III cəm, nəqli keç)

asudələnməmişdimsə (I tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdinsə (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdisə (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdilərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnmişdimmi (I tək, nəqli keç)

asudələnmişdinmi (II tək, nəqli keç)

asudələnmişdimi (III tək, nəqli keç)

asudələnmişdikmi (I cəm, nəqli keç)

asudələnmişdinizmi (II cəm, nəqli keç)

asudələnmişdilərmi (III cəm, nəqli keç)

asudələnməmişdimmi (I tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdinmi (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdimi (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdilərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

asudələnmişəmmiş (I tək, nəqli keç)

asudələnmişsənmiş (II tək, nəqli keç)

asudələnmişmiş (III tək, nəqli keç)

asudələnmişikmiş (I cəm, nəqli keç)

asudələnmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

asudələnmişlərmiş (III cəm, nəqli keç)

asudələnmişmişəm (I tək, nəqli keç)

asudələnmişmişsən (II tək, nəqli keç)

asudələnmişmiş (III tək, nəqli keç)

asudələnmişmişik (I cəm, nəqli keç)

asudələnmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

asudələnmişmişlər (III cəm, nəqli keç)

asudələnməmişəmmiş (I tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişikmiş (I cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişlərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnibsənmiş (II tək, nəqli keç)

asudələnibmiş (III tək, nəqli keç)

asudələnibsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

asudələniblərmiş (III cəm, nəqli keç)

asudələnibmişsən (II tək, nəqli keç)

asudələnibmiş (III tək, nəqli keç)

asudələnibmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

asudələnibmişlər (III cəm, nəqli keç)

asudələnməyibsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməyiblərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnmişəmmişsə (I tək, nəqli keç)

asudələnmişsənmişsə (II tək, nəqli keç)

asudələnmişmişsə (III tək, nəqli keç)

asudələnmişikmişsə (I cəm, nəqli keç)

asudələnmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

asudələnmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç)

asudələnmişmişəmsə (I tək, nəqli keç)

asudələnmişmişsənsə (II tək, nəqli keç)

asudələnmişmişsə (III tək, nəqli keç)

asudələnmişmişiksə (I cəm, nəqli keç)

asudələnmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

asudələnmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

asudələnməmişəmmişsə (I tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişikmişsə (I cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnibsənmişsə (II tək, nəqli keç)

asudələnibmişsə (III tək, nəqli keç)

asudələnibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

asudələniblərmişsə (III cəm, nəqli keç)

asudələnibmişsənsə (II tək, nəqli keç)

asudələnibmişsə (III tək, nəqli keç)

asudələnibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

asudələnibmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

asudələnməyibsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməyiblərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

şərt (isə)

asudələndimsə (I tək, şühudi keç)

asudələndinsə (II tək, şühudi keç)

asudələndisə (III tək, şühudi keç)

asudələndiksə (I cəm, şühudi keç)

asudələndinizsə (II cəm, şühudi keç)

asudələndilərsə (III cəm, şühudi keç)

asudələnmədimsə (I tək, şühudi keç, inkar)

asudələnmədinsə (II tək, şühudi keç, inkar)

asudələnmədisə (III tək, şühudi keç, inkar)

asudələnmədiksə (I cəm, şühudi keç, inkar)

asudələnmədinizsə (II cəm, şühudi keç, inkar)

asudələnmədilərsə (III cəm, şühudi keç, inkar)

asudələnmişəmsə (I tək, nəqli keç)

asudələnmişsənsə (II tək, nəqli keç)

asudələnmişsə (III tək, nəqli keç)

asudələnmişiksə (I cəm, nəqli keç)

asudələnmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

asudələnmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

asudələnmişdirsə (III tək, nəqli keç)

asudələnməmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməmişdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnibsənsə (II tək, nəqli keç)

asudələnibsə (III tək, nəqli keç)

asudələnibsinizsə (II cəm, nəqli keç)

asudələniblərsə (III cəm, nəqli keç)

asudələnibdirsə (III tək, nəqli keç)

asudələnməyibsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibsə (III tək, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməyiblərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

asudələnməyibdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

Sözlərin sayı: 224

Əmr şəkli

fel

asudələnim (I tək)

asudələn (II tək)

asudələnsin (III tək)

asudələnək (I cəm)

asudələnin (II cəm)

asudələnsinlər (III cəm)

asudələnməyim (I tək, inkar)

asudələnmə (II tək, inkar)

asudələnməsin (III tək, inkar)

asudələnməyək (I cəm, inkar)

asudələnməyin (II cəm, inkar)

asudələnməsinlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

asudələnimmi (I tək)

asudələnsinmi (III tək)

asudələnəkmi (I cəm)

asudələnsinlərmi (III cəm)

asudələnməyimmi (I tək, inkar)

asudələnməsinmi (III tək, inkar)

asudələnməyəkmi (I cəm, inkar)

asudələnməsinlərmi (III cəm, inkar)

irad (-sana2)

asudələnsənə (II tək)

asudələnsəniz (II cəm)

Sözlərin sayı: 20

Arzu şəkli

fel

asudələnəm (I tək)

asudələnəsən (II tək)

asudələnə (III tək)

asudələnək (I cəm)

asudələnəsiniz (II cəm)

asudələnələr (III cəm)

asudələnməyəm (I tək, inkar)

asudələnməyəsən (II tək, inkar)

asudələnməyə (III tək, inkar)

asudələnməyək (I cəm, inkar)

asudələnməyəsiniz (II cəm, inkar)

asudələnməyələr (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

asudələnəydim (I tək)

asudələnəydin (II tək)

asudələnəydi (III tək)

asudələnəydik (I cəm)

asudələnəydiniz (II cəm)

asudələnəydilər (III cəm)

asudələnməyəydim (I tək, inkar)

asudələnməyəydin (II tək, inkar)

asudələnməyəydi (III tək, inkar)

asudələnməyəydik (I cəm, inkar)

asudələnməyəydiniz (II cəm, inkar)

asudələnməyəydilər (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

asudələnəymişəm (I tək)

asudələnəymişsən (II tək)

asudələnəymiş (III tək)

asudələnəymişik (I cəm)

asudələnəymişsiniz (II cəm)

asudələnəymişlər (III cəm)

asudələnməyəymişəm (I tək, inkar)

asudələnməyəymişsən (II tək, inkar)

asudələnməyəymiş (III tək, inkar)

asudələnməyəymişik (I cəm, inkar)

asudələnməyəymişsiniz (II cəm, inkar)

asudələnməyəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 36

Vacib şəkli

fel

asudələnməliyəm (I tək)

asudələnməlisən (II tək)

asudələnməlidir (III tək)

asudələnməliyik (I cəm)

asudələnməlisiniz (II cəm)

asudələnməlidirlər (III cəm)

asudələnməməliyəm (I tək, inkar)

asudələnməməlisən (II tək, inkar)

asudələnməməlidir (III tək, inkar)

asudələnməməliyik (I cəm, inkar)

asudələnməməlisiniz (II cəm, inkar)

asudələnməməlidirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

asudələnməliyəmmi (I tək)

asudələnməlisənmi (II tək)

asudələnməlidirmi (III tək)

asudələnməliyikmi (I cəm)

asudələnməlisinizmi (II cəm)

asudələnməlidirlərmi (III cəm)

asudələnməməliyəmmi (I tək, inkar)

asudələnməməlisənmi (II tək, inkar)

asudələnməməlidirmi (III tək, inkar)

asudələnməməliyikmi (I cəm, inkar)

asudələnməməlisinizmi (II cəm, inkar)

asudələnməməlidirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

asudələnməliydim (I tək)

asudələnməliydin (II tək)

asudələnməliydi (III tək)

asudələnməliydik (I cəm)

asudələnməliydiniz (II cəm)

asudələnməliydilər (III cəm)

asudələnməməliydim (I tək, inkar)

asudələnməməliydin (II tək, inkar)

asudələnməməliydi (III tək, inkar)

asudələnməməliydik (I cəm, inkar)

asudələnməməliydiniz (II cəm, inkar)

asudələnməməliydilər (III cəm, inkar)

asudələnməliydimsə (I tək)

asudələnməliydinsə (II tək)

asudələnməliydisə (III tək)

asudələnməliydiksə (I cəm)

asudələnməliydinizsə (II cəm)

asudələnməliydilərsə (III cəm)

asudələnməməliydimsə (I tək, inkar)

asudələnməməliydinsə (II tək, inkar)

asudələnməməliydisə (III tək, inkar)

asudələnməməliydiksə (I cəm, inkar)

asudələnməməliydinizsə (II cəm, inkar)

asudələnməməliydilərsə (III cəm, inkar)

asudələnməliydimmi (I tək)

asudələnməliydinmi (II tək)

asudələnməliydimi (III tək)

asudələnməliydikmi (I cəm)

asudələnməliydinizmi (II cəm)

asudələnməliydilərmi (III cəm)

asudələnməməliydimmi (I tək, inkar)

asudələnməməliydinmi (II tək, inkar)

asudələnməməliydimi (III tək, inkar)

asudələnməməliydikmi (I cəm, inkar)

asudələnməməliydinizmi (II cəm, inkar)

asudələnməməliydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

asudələnməliyəmmiş (I tək)

asudələnməlisənmiş (II tək)

asudələnməliymiş (III tək)

asudələnməliyikmiş (I cəm)

asudələnməlisinizmiş (II cəm)

asudələnməlidirlərmiş (III cəm)

asudələnməliymişəm (I tək)

asudələnməliymişsən (II tək)

asudələnməliymiş (III tək)

asudələnməliymişik (I cəm)

asudələnməliymişsiniz (II cəm)

asudələnməliymişlər (III cəm)

asudələnməməliyəmmiş (I tək, inkar)

asudələnməməlisənmiş (II tək, inkar)

asudələnməməliymiş (III tək, inkar)

asudələnməməliyikmiş (I cəm, inkar)

asudələnməməlisinizmiş (II cəm, inkar)

asudələnməməlidirlərmiş (III cəm, inkar)

asudələnməməliymişəm (I tək, inkar)

asudələnməməliymişsən (II tək, inkar)

asudələnməməliymiş (III tək, inkar)

asudələnməməliymişik (I cəm, inkar)

asudələnməməliymişsiniz (II cəm, inkar)

asudələnməməliymişlər (III cəm, inkar)

asudələnməliyəmmişsə (I tək)

asudələnməlisənmişsə (II tək)

asudələnməliymişsə (III tək)

asudələnməliyikmişsə (I cəm)

asudələnməlisinizmişsə (II cəm)

asudələnməlidirlərmişsə (III cəm)

asudələnməliymişəmsə (I tək)

asudələnməliymişsənsə (II tək)

asudələnməliymişsə (III tək)

asudələnməliymişiksə (I cəm)

asudələnməliymişsinizsə (II cəm)

asudələnməliymişlərsə (III cəm)

asudələnməməliyəmmişsə (I tək, inkar)

asudələnməməlisənmişsə (II tək, inkar)

asudələnməməliymişsə (III tək, inkar)

asudələnməməliyikmişsə (I cəm, inkar)

asudələnməməlisinizmişsə (II cəm, inkar)

asudələnməməlidirlərmişsə (III cəm, inkar)

asudələnməməliymişəmsə (I tək, inkar)

asudələnməməliymişsənsə (II tək, inkar)

asudələnməməliymişsə (III tək, inkar)

asudələnməməliymişiksə (I cəm, inkar)

asudələnməməliymişsinizsə (II cəm, inkar)

asudələnməməliymişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

asudələnməliyəmsə (I tək)

asudələnməlisənsə (II tək)

asudələnməlidirsə (III tək)

asudələnməliyiksə (I cəm)

asudələnməlisinizsə (II cəm)

asudələnməlidirlərsə (III cəm)

asudələnməməliyəmsə (I tək, inkar)

asudələnməməlisənsə (II tək, inkar)

asudələnməməlidirsə (III tək, inkar)

asudələnməməliyiksə (I cəm, inkar)

asudələnməməlisinizsə (II cəm, inkar)

asudələnməməlidirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Lazım şəkli

fel

asudələnəsiyəm (I tək)

asudələnəsisən (II tək)

asudələnəsidir (III tək)

asudələnəsiyik (I cəm)

asudələnəsisiniz (II cəm)

asudələnəsidirlər (III cəm)

sual (-mı4)

asudələnəsiyəmmi (I tək)

asudələnəsisənmi (II tək)

asudələnəsidirmi (III tək)

asudələnəsiyikmi (I cəm)

asudələnəsisinizmi (II cəm)

asudələnəsidirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

asudələnəsiydim (I tək)

asudələnəsiydin (II tək)

asudələnəsiydi (III tək)

asudələnəsiydik (I cəm)

asudələnəsiydiniz (II cəm)

asudələnəsiydilər (III cəm)

asudələnəsiydimsə (I tək)

asudələnəsiydinsə (II tək)

asudələnəsiydisə (III tək)

asudələnəsiydiksə (I cəm)

asudələnəsiydinizsə (II cəm)

asudələnəsiydilərsə (III cəm)

asudələnəsiydimmi (I tək)

asudələnəsiydinmi (II tək)

asudələnəsiydimi (III tək)

asudələnəsiydikmi (I cəm)

asudələnəsiydinizmi (II cəm)

asudələnəsiydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

asudələnəsiyəmmiş (I tək)

asudələnəsisənmiş (II tək)

asudələnəsiymiş (III tək)

asudələnəsiyikmiş (I cəm)

asudələnəsisinizmiş (II cəm)

asudələnəsidirlərmiş (III cəm)

asudələnəsiymişəm (I tək)

asudələnəsiymişsən (II tək)

asudələnəsiymiş (III tək)

asudələnəsiymişik (I cəm)

asudələnəsiymişsiniz (II cəm)

asudələnəsiymişlər (III cəm)

asudələnəsiyəmmişsə (I tək)

asudələnəsisənmişsə (II tək)

asudələnəsiymişsə (III tək)

asudələnəsiyikmişsə (I cəm)

asudələnəsisinizmişsə (II cəm)

asudələnəsidirlərmişsə (III cəm)

asudələnəsiymişəmsə (I tək)

asudələnəsiymişsənsə (II tək)

asudələnəsiymişsə (III tək)

asudələnəsiymişiksə (I cəm)

asudələnəsiymişsinizsə (II cəm)

asudələnəsiymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

asudələnəsiyəmsə (I tək)

asudələnəsisənsə (II tək)

asudələnəsidirsə (III tək)

asudələnəsiyiksə (I cəm)

asudələnəsisinizsə (II cəm)

asudələnəsidirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Şərt şəkli

fel

asudələnsəm (I tək)

asudələnsən (II tək)

asudələnsə (III tək)

asudələnsək (I cəm)

asudələnsəniz (II cəm)

asudələnsələr (III cəm)

asudələnməsəm (I tək, inkar)

asudələnməsən (II tək, inkar)

asudələnməsə (III tək, inkar)

asudələnməsək (I cəm, inkar)

asudələnməsəniz (II cəm, inkar)

asudələnməsələr (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

asudələnsəmmi (I tək)

asudələnsənmi (II tək)

asudələnsəmi (III tək)

asudələnsəkmi (I cəm)

asudələnsənizmi (II cəm)

asudələnsələrmi (III cəm)

asudələnməsəmmi (I tək, inkar)

asudələnməsənmi (II tək, inkar)

asudələnməsəmi (III tək, inkar)

asudələnməsəkmi (I cəm, inkar)

asudələnməsənizmi (II cəm, inkar)

asudələnməsələrmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

asudələnsəydim (I tək)

asudələnsəydin (II tək)

asudələnsəydi (III tək)

asudələnsəydik (I cəm)

asudələnsəydiniz (II cəm)

asudələnsəydilər (III cəm)

asudələnməsəydim (I tək, inkar)

asudələnməsəydin (II tək, inkar)

asudələnməsəydi (III tək, inkar)

asudələnməsəydik (I cəm, inkar)

asudələnməsəydiniz (II cəm, inkar)

asudələnməsəydilər (III cəm, inkar)

asudələnsəydimmi (I tək)

asudələnsəydinmi (II tək)

asudələnsəydimi (III tək)

asudələnsəydikmi (I cəm)

asudələnsəydinizmi (II cəm)

asudələnsəydilərmi (III cəm)

asudələnməsəydimmi (I tək, inkar)

asudələnməsəydinmi (II tək, inkar)

asudələnməsəydimi (III tək, inkar)

asudələnməsəydikmi (I cəm, inkar)

asudələnməsəydinizmi (II cəm, inkar)

asudələnməsəydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

asudələnsəymişəm (I tək)

asudələnsəymişsən (II tək)

asudələnsəymiş (III tək)

asudələnsəymişik (I cəm)

asudələnsəymişsiniz (II cəm)

asudələnsəymişlər (III cəm)

asudələnməsəymişəm (I tək, inkar)

asudələnməsəymişsən (II tək, inkar)

asudələnməsəymiş (III tək, inkar)

asudələnməsəymişik (I cəm, inkar)

asudələnməsəymişsiniz (II cəm, inkar)

asudələnməsəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 60

Davam şəkli

fel

asudələnməkdəyəm (I tək)

asudələnməkdəsən (II tək)

asudələnməkdədir (III tək)

asudələnməkdəyik (I cəm)

asudələnməkdəsiniz (II cəm)

asudələnməkdədirlər (III cəm)

sual (-mı4)

asudələnməkdəyəmmi (I tək)

asudələnməkdəsənmi (II tək)

asudələnməkdədirmi (III tək)

asudələnməkdəyikmi (I cəm)

asudələnməkdəsinizmi (II cəm)

asudələnməkdədirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

asudələnməkdəydim (I tək)

asudələnməkdəydin (II tək)

asudələnməkdəydi (III tək)

asudələnməkdəydik (I cəm)

asudələnməkdəydiniz (II cəm)

asudələnməkdəydilər (III cəm)

asudələnməkdəydimsə (I tək)

asudələnməkdəydinsə (II tək)

asudələnməkdəydisə (III tək)

asudələnməkdəydiksə (I cəm)

asudələnməkdəydinizsə (II cəm)

asudələnməkdəydilərsə (III cəm)

asudələnməkdəydimmi (I tək)

asudələnməkdəydinmi (II tək)

asudələnməkdəydimi (III tək)

asudələnməkdəydikmi (I cəm)

asudələnməkdəydinizmi (II cəm)

asudələnməkdəydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

asudələnməkdəyəmmiş (I tək)

asudələnməkdəsənmiş (II tək)

asudələnməkdəymiş (III tək)

asudələnməkdəyikmiş (I cəm)

asudələnməkdəsinizmiş (II cəm)

asudələnməkdədirlərmiş (III cəm)

asudələnməkdəymişəm (I tək)

asudələnməkdəymişsən (II tək)

asudələnməkdəymiş (III tək)

asudələnməkdəymişik (I cəm)

asudələnməkdəymişsiniz (II cəm)

asudələnməkdəymişlər (III cəm)

asudələnməkdəyəmmişsə (I tək)

asudələnməkdəsənmişsə (II tək)

asudələnməkdəymişsə (III tək)

asudələnməkdəyikmişsə (I cəm)

asudələnməkdəsinizmişsə (II cəm)

asudələnməkdədirlərmişsə (III cəm)

asudələnməkdəymişəmsə (I tək)

asudələnməkdəymişsənsə (II tək)

asudələnməkdəymişsə (III tək)

asudələnməkdəymişiksə (I cəm)

asudələnməkdəymişsinizsə (II cəm)

asudələnməkdəymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

asudələnməkdəyəmsə (I tək)

asudələnməkdəsənsə (II tək)

asudələnməkdədirsə (III tək)

asudələnməkdəyiksə (I cəm)

asudələnməkdəsinizsə (II cəm)

asudələnməkdədirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Sözlərin ümumi sayı: 946