Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

asiləndir sözü asiləndir felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

Xəbər şəkli (indiki zaman)

fel

asiləndirirəm (I tək)

asiləndirirsən (II tək)

asiləndirir (III tək)

asiləndiririk (I cəm)

asiləndirirsiniz (II cəm)

asiləndirirlər (III cəm)

asiləndirmirəm (I tək, inkar)

asiləndirmirsən (II tək, inkar)

asiləndirmir (III tək, inkar)

asiləndirmirik (I cəm, inkar)

asiləndirmirsiniz (II cəm, inkar)

asiləndirmirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

asiləndirirəmmi (I tək)

asiləndirirsənmi (II tək)

asiləndirirmi (III tək)

asiləndiririkmi (I cəm)

asiləndirirsinizmi (II cəm)

asiləndirirlərmi (III cəm)

asiləndirmirəmmi (I tək, inkar)

asiləndirmirsənmi (II tək, inkar)

asiləndirmirmi (III tək, inkar)

asiləndirmirikmi (I cəm, inkar)

asiləndirmirsinizmi (II cəm, inkar)

asiləndirmirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

asiləndirirdim (I tək)

asiləndirirdin (II tək)

asiləndirirdi (III tək)

asiləndirirdik (I cəm)

asiləndirirdiniz (II cəm)

asiləndirirdilər (III cəm)

asiləndirmirdim (I tək, inkar)

asiləndirmirdin (II tək, inkar)

asiləndirmirdi (III tək, inkar)

asiləndirmirdik (I cəm, inkar)

asiləndirmirdiniz (II cəm, inkar)

asiləndirmirdilər (III cəm, inkar)

asiləndirirdimsə (I tək)

asiləndirirdinsə (II tək)

asiləndirirdisə (III tək)

asiləndirirdiksə (I cəm)

asiləndirirdinizsə (II cəm)

asiləndirirdilərsə (III cəm)

asiləndirmirdimsə (I tək, inkar)

asiləndirmirdinsə (II tək, inkar)

asiləndirmirdisə (III tək, inkar)

asiləndirmirdiksə (I cəm, inkar)

asiləndirmirdinizsə (II cəm, inkar)

asiləndirmirdilərsə (III cəm, inkar)

asiləndirirdimmi (I tək)

asiləndirirdinmi (II tək)

asiləndirirdimi (III tək)

asiləndirirdikmi (I cəm)

asiləndirirdinizmi (II cəm)

asiləndirirdilərmi (III cəm)

asiləndirmirdimmi (I tək, inkar)

asiləndirmirdinmi (II tək, inkar)

asiləndirmirdimi (III tək, inkar)

asiləndirmirdikmi (I cəm, inkar)

asiləndirmirdinizmi (II cəm, inkar)

asiləndirmirdilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

asiləndirirəmmiş (I tək)

asiləndirirsənmiş (II tək)

asiləndirirmiş (III tək)

asiləndiririkmiş (I cəm)

asiləndirirsinizmiş (II cəm)

asiləndirirlərmiş (III cəm)

asiləndirirmişəm (I tək)

asiləndirirmişsən (II tək)

asiləndirirmiş (III tək)

asiləndirirmişik (I cəm)

asiləndirirmişsiniz (II cəm)

asiləndirirmişlər (III cəm)

asiləndirmirəmmiş (I tək, inkar)

asiləndirmirsənmiş (II tək, inkar)

asiləndirmirmiş (III tək, inkar)

asiləndirmirikmiş (I cəm, inkar)

asiləndirmirsinizmiş (II cəm, inkar)

asiləndirmirlərmiş (III cəm, inkar)

asiləndirmirmişəm (I tək, inkar)

asiləndirmirmişsən (II tək, inkar)

asiləndirmirmiş (III tək, inkar)

asiləndirmirmişik (I cəm, inkar)

asiləndirmirmişsiniz (II cəm, inkar)

asiləndirmirmişlər (III cəm, inkar)

asiləndirirəmmişsə (I tək)

asiləndirirsənmişsə (II tək)

asiləndirirmişsə (III tək)

asiləndiririkmişsə (I cəm)

asiləndirirsinizmişsə (II cəm)

asiləndirirlərmişsə (III cəm)

asiləndirirmişəmsə (I tək)

asiləndirirmişsənsə (II tək)

asiləndirirmişsə (III tək)

asiləndirirmişiksə (I cəm)

asiləndirirmişsinizsə (II cəm)

asiləndirirmişlərsə (III cəm)

asiləndirmirəmmişsə (I tək, inkar)

asiləndirmirsənmişsə (II tək, inkar)

asiləndirmirmişsə (III tək, inkar)

asiləndirmirikmişsə (I cəm, inkar)

asiləndirmirsinizmişsə (II cəm, inkar)

asiləndirmirlərmişsə (III cəm, inkar)

asiləndirmirmişəmsə (I tək, inkar)

asiləndirmirmişsənsə (II tək, inkar)

asiləndirmirmişsə (III tək, inkar)

asiləndirmirmişiksə (I cəm, inkar)

asiləndirmirmişsinizsə (II cəm, inkar)

asiləndirmirmişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

asiləndirirəmsə (I tək)

asiləndirirsənsə (II tək)

asiləndirirsə (III tək)

asiləndiririksə (I cəm)

asiləndirirsinizsə (II cəm)

asiləndirirlərsə (III cəm)

asiləndirmirəmsə (I tək, inkar)

asiləndirmirsənsə (II tək, inkar)

asiləndirmirsə (III tək, inkar)

asiləndirmiriksə (I cəm, inkar)

asiləndirmirsinizsə (II cəm, inkar)

asiləndirmirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Xəbər şəkli (gələcək zaman)

fel

asiləndirəcəyəm (I tək, qəti gəl)

asiləndirəcəksən (II tək, qəti gəl)

asiləndirəcək (III tək, qəti gəl)

asiləndirəcəyik (I cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəksiniz (II cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəklər (III cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəkdir (III tək, qəti gəl)

asiləndirməyəcəyəm (I tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəksən (II tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcək (III tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəyik (I cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəksiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəklər (III cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdir (III tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirərəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirər (III tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirmərəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməz (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirmərik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

sual (-mı4)

asiləndirəcəyəmmi (I tək, qəti gəl)

asiləndirəcəksənmi (II tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkmi (III tək, qəti gəl)

asiləndirəcəyikmi (I cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəklərmi (III cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəkdirmi (III tək, qəti gəl)

asiləndirməyəcəyəmmi (I tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəksənmi (II tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkmi (III tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəyikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəklərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdirmi (III tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərmi (III tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirmərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzmi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirmərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

hekayə (idi[sə])

asiləndirəcəkdim (I tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkdin (II tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkdi (III tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkdik (I cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəkdilər (III cəm, qəti gəl)

asiləndirməyəcəkdim (I tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdin (II tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdi (III tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdik (I cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdilər (III cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirərdim (I tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərdin (II tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərdi (III tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərdik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirməzdim (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzdin (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzdi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzdik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirəcəkdimsə (I tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkdinsə (II tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkdisə (III tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl)

asiləndirməyəcəkdimsə (I tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdinsə (II tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdisə (III tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirərdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərdisə (III tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirməzdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzdisə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirəcəkdimmi (I tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkdinmi (II tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkdimi (III tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl)

asiləndirməyəcəkdimmi (I tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdinmi (II tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdimi (III tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirərdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərdimi (III tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirməzdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzdimi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

asiləndirəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl)

asiləndirəcəksənmiş (II tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

asiləndirəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəkmişəm (I tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkmişsən (II tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkmişik (I cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl)

asiləndirməyəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəksənmiş (II tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkmişəm (I tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkmişsən (II tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkmişik (I cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirmərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirmərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl)

asiləndirəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

asiləndirəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

asiləndirəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl)

asiləndirməyəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirmərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirmərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

şərt (isə)

asiləndirəcəyəmsə (I tək, qəti gəl)

asiləndirəcəksənsə (II tək, qəti gəl)

asiləndirəcəksə (III tək, qəti gəl)

asiləndirəcəyiksə (I cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəklərsə (III cəm, qəti gəl)

asiləndirəcəkdirsə (III tək, qəti gəl)

asiləndirməyəcəyəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəksənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəksə (III tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəyiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəklərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

asiləndirməyəcəkdirsə (III tək, qəti gəl, inkar)

asiləndirərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

asiləndirəriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirərlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

asiləndirmərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

asiləndirməzlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

Sözlərin sayı: 246

Xəbər şəkli (keçmiş zaman)

fel

asiləndirdim (I tək, şühudi keç)

asiləndirdin (II tək, şühudi keç)

asiləndirdi (III tək, şühudi keç)

asiləndirdik (I cəm, şühudi keç)

asiləndirdiniz (II cəm, şühudi keç)

asiləndirdilər (III cəm, şühudi keç)

asiləndirmədim (I tək, şühudi keç, inkar)

asiləndirmədin (II tək, şühudi keç, inkar)

asiləndirmədi (III tək, şühudi keç, inkar)

asiləndirmədik (I cəm, şühudi keç, inkar)

asiləndirmədiniz (II cəm, şühudi keç, inkar)

asiləndirmədilər (III cəm, şühudi keç, inkar)

asiləndirmişəm (I tək, nəqli keç)

asiləndirmişsən (II tək, nəqli keç)

asiləndirmiş (III tək, nəqli keç)

asiləndirmişik (I cəm, nəqli keç)

asiləndirmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

asiləndirmişlər (III cəm, nəqli keç)

asiləndirmişdir (III tək, nəqli keç)

asiləndirməmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdir (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndiribsən (II tək, nəqli keç)

asiləndirib (III tək, nəqli keç)

asiləndiribsiniz (II cəm, nəqli keç)

asiləndiriblər (III cəm, nəqli keç)

asiləndiribdir (III tək, nəqli keç)

asiləndirməyibsən (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyib (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyiblər (III cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibdir (III tək, nəqli keç, inkar)

sual (-mı4)

asiləndirdimmi (I tək, şühudi keç)

asiləndirdinmi (II tək, şühudi keç)

asiləndirdimi (III tək, şühudi keç)

asiləndirdikmi (I cəm, şühudi keç)

asiləndirdinizmi (II cəm, şühudi keç)

asiləndirdilərmi (III cəm, şühudi keç)

asiləndirmədimmi (I tək, şühudi keç, inkar)

asiləndirmədinmi (II tək, şühudi keç, inkar)

asiləndirmədimi (III tək, şühudi keç, inkar)

asiləndirmədikmi (I cəm, şühudi keç, inkar)

asiləndirmədinizmi (II cəm, şühudi keç, inkar)

asiləndirmədilərmi (III cəm, şühudi keç, inkar)

asiləndirmişəmmi (I tək, nəqli keç)

asiləndirmişsənmi (II tək, nəqli keç)

asiləndirmişmi (III tək, nəqli keç)

asiləndirmişikmi (I cəm, nəqli keç)

asiləndirmişsinizmi (II cəm, nəqli keç)

asiləndirmişlərmi (III cəm, nəqli keç)

asiləndirmişdirmi (III tək, nəqli keç)

asiləndirməmişəmmi (I tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişmi (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişlərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndiribsənmi (II tək, nəqli keç)

asiləndiribmi (III tək, nəqli keç)

asiləndiribsinizmi (II cəm, nəqli keç)

asiləndiriblərmi (III cəm, nəqli keç)

asiləndiribdirmi (III tək, nəqli keç)

asiləndirməyibsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibmi (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyiblərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

hekayə (idi[sə])

asiləndirmişdim (I tək, nəqli keç)

asiləndirmişdin (II tək, nəqli keç)

asiləndirmişdi (III tək, nəqli keç)

asiləndirmişdik (I cəm, nəqli keç)

asiləndirmişdiniz (II cəm, nəqli keç)

asiləndirmişdilər (III cəm, nəqli keç)

asiləndirməmişdim (I tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdin (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdi (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdik (I cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdilər (III cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirmişdimsə (I tək, nəqli keç)

asiləndirmişdinsə (II tək, nəqli keç)

asiləndirmişdisə (III tək, nəqli keç)

asiləndirmişdiksə (I cəm, nəqli keç)

asiləndirmişdinizsə (II cəm, nəqli keç)

asiləndirmişdilərsə (III cəm, nəqli keç)

asiləndirməmişdimsə (I tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdinsə (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdisə (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdilərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirmişdimmi (I tək, nəqli keç)

asiləndirmişdinmi (II tək, nəqli keç)

asiləndirmişdimi (III tək, nəqli keç)

asiləndirmişdikmi (I cəm, nəqli keç)

asiləndirmişdinizmi (II cəm, nəqli keç)

asiləndirmişdilərmi (III cəm, nəqli keç)

asiləndirməmişdimmi (I tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdinmi (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdimi (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdilərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

asiləndirmişəmmiş (I tək, nəqli keç)

asiləndirmişsənmiş (II tək, nəqli keç)

asiləndirmişmiş (III tək, nəqli keç)

asiləndirmişikmiş (I cəm, nəqli keç)

asiləndirmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

asiləndirmişlərmiş (III cəm, nəqli keç)

asiləndirmişmişəm (I tək, nəqli keç)

asiləndirmişmişsən (II tək, nəqli keç)

asiləndirmişmiş (III tək, nəqli keç)

asiləndirmişmişik (I cəm, nəqli keç)

asiləndirmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

asiləndirmişmişlər (III cəm, nəqli keç)

asiləndirməmişəmmiş (I tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişikmiş (I cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişlərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndiribsənmiş (II tək, nəqli keç)

asiləndiribmiş (III tək, nəqli keç)

asiləndiribsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

asiləndiriblərmiş (III cəm, nəqli keç)

asiləndiribmişsən (II tək, nəqli keç)

asiləndiribmiş (III tək, nəqli keç)

asiləndiribmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

asiləndiribmişlər (III cəm, nəqli keç)

asiləndirməyibsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyiblərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirmişəmmişsə (I tək, nəqli keç)

asiləndirmişsənmişsə (II tək, nəqli keç)

asiləndirmişmişsə (III tək, nəqli keç)

asiləndirmişikmişsə (I cəm, nəqli keç)

asiləndirmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

asiləndirmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç)

asiləndirmişmişəmsə (I tək, nəqli keç)

asiləndirmişmişsənsə (II tək, nəqli keç)

asiləndirmişmişsə (III tək, nəqli keç)

asiləndirmişmişiksə (I cəm, nəqli keç)

asiləndirmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

asiləndirmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

asiləndirməmişəmmişsə (I tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişikmişsə (I cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndiribsənmişsə (II tək, nəqli keç)

asiləndiribmişsə (III tək, nəqli keç)

asiləndiribsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

asiləndiriblərmişsə (III cəm, nəqli keç)

asiləndiribmişsənsə (II tək, nəqli keç)

asiləndiribmişsə (III tək, nəqli keç)

asiləndiribmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

asiləndiribmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

asiləndirməyibsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyiblərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

şərt (isə)

asiləndirdimsə (I tək, şühudi keç)

asiləndirdinsə (II tək, şühudi keç)

asiləndirdisə (III tək, şühudi keç)

asiləndirdiksə (I cəm, şühudi keç)

asiləndirdinizsə (II cəm, şühudi keç)

asiləndirdilərsə (III cəm, şühudi keç)

asiləndirmədimsə (I tək, şühudi keç, inkar)

asiləndirmədinsə (II tək, şühudi keç, inkar)

asiləndirmədisə (III tək, şühudi keç, inkar)

asiləndirmədiksə (I cəm, şühudi keç, inkar)

asiləndirmədinizsə (II cəm, şühudi keç, inkar)

asiləndirmədilərsə (III cəm, şühudi keç, inkar)

asiləndirmişəmsə (I tək, nəqli keç)

asiləndirmişsənsə (II tək, nəqli keç)

asiləndirmişsə (III tək, nəqli keç)

asiləndirmişiksə (I cəm, nəqli keç)

asiləndirmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

asiləndirmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

asiləndirmişdirsə (III tək, nəqli keç)

asiləndirməmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməmişdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndiribsənsə (II tək, nəqli keç)

asiləndiribsə (III tək, nəqli keç)

asiləndiribsinizsə (II cəm, nəqli keç)

asiləndiriblərsə (III cəm, nəqli keç)

asiləndiribdirsə (III tək, nəqli keç)

asiləndirməyibsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibsə (III tək, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyiblərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

asiləndirməyibdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

Sözlərin sayı: 224

Əmr şəkli

fel

asiləndirim (I tək)

asiləndir (II tək)

asiləndirsin (III tək)

asiləndirək (I cəm)

asiləndirin (II cəm)

asiləndirsinlər (III cəm)

asiləndirməyim (I tək, inkar)

asiləndirmə (II tək, inkar)

asiləndirməsin (III tək, inkar)

asiləndirməyək (I cəm, inkar)

asiləndirməyin (II cəm, inkar)

asiləndirməsinlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

asiləndirimmi (I tək)

asiləndirsinmi (III tək)

asiləndirəkmi (I cəm)

asiləndirsinlərmi (III cəm)

asiləndirməyimmi (I tək, inkar)

asiləndirməsinmi (III tək, inkar)

asiləndirməyəkmi (I cəm, inkar)

asiləndirməsinlərmi (III cəm, inkar)

irad (-sana2)

asiləndirsənə (II tək)

asiləndirsəniz (II cəm)

Sözlərin sayı: 20

Arzu şəkli

fel

asiləndirəm (I tək)

asiləndirəsən (II tək)

asiləndirə (III tək)

asiləndirək (I cəm)

asiləndirəsiniz (II cəm)

asiləndirələr (III cəm)

asiləndirməyəm (I tək, inkar)

asiləndirməyəsən (II tək, inkar)

asiləndirməyə (III tək, inkar)

asiləndirməyək (I cəm, inkar)

asiləndirməyəsiniz (II cəm, inkar)

asiləndirməyələr (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

asiləndirəydim (I tək)

asiləndirəydin (II tək)

asiləndirəydi (III tək)

asiləndirəydik (I cəm)

asiləndirəydiniz (II cəm)

asiləndirəydilər (III cəm)

asiləndirməyəydim (I tək, inkar)

asiləndirməyəydin (II tək, inkar)

asiləndirməyəydi (III tək, inkar)

asiləndirməyəydik (I cəm, inkar)

asiləndirməyəydiniz (II cəm, inkar)

asiləndirməyəydilər (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

asiləndirəymişəm (I tək)

asiləndirəymişsən (II tək)

asiləndirəymiş (III tək)

asiləndirəymişik (I cəm)

asiləndirəymişsiniz (II cəm)

asiləndirəymişlər (III cəm)

asiləndirməyəymişəm (I tək, inkar)

asiləndirməyəymişsən (II tək, inkar)

asiləndirməyəymiş (III tək, inkar)

asiləndirməyəymişik (I cəm, inkar)

asiləndirməyəymişsiniz (II cəm, inkar)

asiləndirməyəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 36

Vacib şəkli

fel

asiləndirməliyəm (I tək)

asiləndirməlisən (II tək)

asiləndirməlidir (III tək)

asiləndirməliyik (I cəm)

asiləndirməlisiniz (II cəm)

asiləndirməlidirlər (III cəm)

asiləndirməməliyəm (I tək, inkar)

asiləndirməməlisən (II tək, inkar)

asiləndirməməlidir (III tək, inkar)

asiləndirməməliyik (I cəm, inkar)

asiləndirməməlisiniz (II cəm, inkar)

asiləndirməməlidirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

asiləndirməliyəmmi (I tək)

asiləndirməlisənmi (II tək)

asiləndirməlidirmi (III tək)

asiləndirməliyikmi (I cəm)

asiləndirməlisinizmi (II cəm)

asiləndirməlidirlərmi (III cəm)

asiləndirməməliyəmmi (I tək, inkar)

asiləndirməməlisənmi (II tək, inkar)

asiləndirməməlidirmi (III tək, inkar)

asiləndirməməliyikmi (I cəm, inkar)

asiləndirməməlisinizmi (II cəm, inkar)

asiləndirməməlidirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

asiləndirməliydim (I tək)

asiləndirməliydin (II tək)

asiləndirməliydi (III tək)

asiləndirməliydik (I cəm)

asiləndirməliydiniz (II cəm)

asiləndirməliydilər (III cəm)

asiləndirməməliydim (I tək, inkar)

asiləndirməməliydin (II tək, inkar)

asiləndirməməliydi (III tək, inkar)

asiləndirməməliydik (I cəm, inkar)

asiləndirməməliydiniz (II cəm, inkar)

asiləndirməməliydilər (III cəm, inkar)

asiləndirməliydimsə (I tək)

asiləndirməliydinsə (II tək)

asiləndirməliydisə (III tək)

asiləndirməliydiksə (I cəm)

asiləndirməliydinizsə (II cəm)

asiləndirməliydilərsə (III cəm)

asiləndirməməliydimsə (I tək, inkar)

asiləndirməməliydinsə (II tək, inkar)

asiləndirməməliydisə (III tək, inkar)

asiləndirməməliydiksə (I cəm, inkar)

asiləndirməməliydinizsə (II cəm, inkar)

asiləndirməməliydilərsə (III cəm, inkar)

asiləndirməliydimmi (I tək)

asiləndirməliydinmi (II tək)

asiləndirməliydimi (III tək)

asiləndirməliydikmi (I cəm)

asiləndirməliydinizmi (II cəm)

asiləndirməliydilərmi (III cəm)

asiləndirməməliydimmi (I tək, inkar)

asiləndirməməliydinmi (II tək, inkar)

asiləndirməməliydimi (III tək, inkar)

asiləndirməməliydikmi (I cəm, inkar)

asiləndirməməliydinizmi (II cəm, inkar)

asiləndirməməliydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

asiləndirməliyəmmiş (I tək)

asiləndirməlisənmiş (II tək)

asiləndirməliymiş (III tək)

asiləndirməliyikmiş (I cəm)

asiləndirməlisinizmiş (II cəm)

asiləndirməlidirlərmiş (III cəm)

asiləndirməliymişəm (I tək)

asiləndirməliymişsən (II tək)

asiləndirməliymiş (III tək)

asiləndirməliymişik (I cəm)

asiləndirməliymişsiniz (II cəm)

asiləndirməliymişlər (III cəm)

asiləndirməməliyəmmiş (I tək, inkar)

asiləndirməməlisənmiş (II tək, inkar)

asiləndirməməliymiş (III tək, inkar)

asiləndirməməliyikmiş (I cəm, inkar)

asiləndirməməlisinizmiş (II cəm, inkar)

asiləndirməməlidirlərmiş (III cəm, inkar)

asiləndirməməliymişəm (I tək, inkar)

asiləndirməməliymişsən (II tək, inkar)

asiləndirməməliymiş (III tək, inkar)

asiləndirməməliymişik (I cəm, inkar)

asiləndirməməliymişsiniz (II cəm, inkar)

asiləndirməməliymişlər (III cəm, inkar)

asiləndirməliyəmmişsə (I tək)

asiləndirməlisənmişsə (II tək)

asiləndirməliymişsə (III tək)

asiləndirməliyikmişsə (I cəm)

asiləndirməlisinizmişsə (II cəm)

asiləndirməlidirlərmişsə (III cəm)

asiləndirməliymişəmsə (I tək)

asiləndirməliymişsənsə (II tək)

asiləndirməliymişsə (III tək)

asiləndirməliymişiksə (I cəm)

asiləndirməliymişsinizsə (II cəm)

asiləndirməliymişlərsə (III cəm)

asiləndirməməliyəmmişsə (I tək, inkar)

asiləndirməməlisənmişsə (II tək, inkar)

asiləndirməməliymişsə (III tək, inkar)

asiləndirməməliyikmişsə (I cəm, inkar)

asiləndirməməlisinizmişsə (II cəm, inkar)

asiləndirməməlidirlərmişsə (III cəm, inkar)

asiləndirməməliymişəmsə (I tək, inkar)

asiləndirməməliymişsənsə (II tək, inkar)

asiləndirməməliymişsə (III tək, inkar)

asiləndirməməliymişiksə (I cəm, inkar)

asiləndirməməliymişsinizsə (II cəm, inkar)

asiləndirməməliymişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

asiləndirməliyəmsə (I tək)

asiləndirməlisənsə (II tək)

asiləndirməlidirsə (III tək)

asiləndirməliyiksə (I cəm)

asiləndirməlisinizsə (II cəm)

asiləndirməlidirlərsə (III cəm)

asiləndirməməliyəmsə (I tək, inkar)

asiləndirməməlisənsə (II tək, inkar)

asiləndirməməlidirsə (III tək, inkar)

asiləndirməməliyiksə (I cəm, inkar)

asiləndirməməlisinizsə (II cəm, inkar)

asiləndirməməlidirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Lazım şəkli

fel

asiləndirəsiyəm (I tək)

asiləndirəsisən (II tək)

asiləndirəsidir (III tək)

asiləndirəsiyik (I cəm)

asiləndirəsisiniz (II cəm)

asiləndirəsidirlər (III cəm)

sual (-mı4)

asiləndirəsiyəmmi (I tək)

asiləndirəsisənmi (II tək)

asiləndirəsidirmi (III tək)

asiləndirəsiyikmi (I cəm)

asiləndirəsisinizmi (II cəm)

asiləndirəsidirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

asiləndirəsiydim (I tək)

asiləndirəsiydin (II tək)

asiləndirəsiydi (III tək)

asiləndirəsiydik (I cəm)

asiləndirəsiydiniz (II cəm)

asiləndirəsiydilər (III cəm)

asiləndirəsiydimsə (I tək)

asiləndirəsiydinsə (II tək)

asiləndirəsiydisə (III tək)

asiləndirəsiydiksə (I cəm)

asiləndirəsiydinizsə (II cəm)

asiləndirəsiydilərsə (III cəm)

asiləndirəsiydimmi (I tək)

asiləndirəsiydinmi (II tək)

asiləndirəsiydimi (III tək)

asiləndirəsiydikmi (I cəm)

asiləndirəsiydinizmi (II cəm)

asiləndirəsiydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

asiləndirəsiyəmmiş (I tək)

asiləndirəsisənmiş (II tək)

asiləndirəsiymiş (III tək)

asiləndirəsiyikmiş (I cəm)

asiləndirəsisinizmiş (II cəm)

asiləndirəsidirlərmiş (III cəm)

asiləndirəsiymişəm (I tək)

asiləndirəsiymişsən (II tək)

asiləndirəsiymiş (III tək)

asiləndirəsiymişik (I cəm)

asiləndirəsiymişsiniz (II cəm)

asiləndirəsiymişlər (III cəm)

asiləndirəsiyəmmişsə (I tək)

asiləndirəsisənmişsə (II tək)

asiləndirəsiymişsə (III tək)

asiləndirəsiyikmişsə (I cəm)

asiləndirəsisinizmişsə (II cəm)

asiləndirəsidirlərmişsə (III cəm)

asiləndirəsiymişəmsə (I tək)

asiləndirəsiymişsənsə (II tək)

asiləndirəsiymişsə (III tək)

asiləndirəsiymişiksə (I cəm)

asiləndirəsiymişsinizsə (II cəm)

asiləndirəsiymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

asiləndirəsiyəmsə (I tək)

asiləndirəsisənsə (II tək)

asiləndirəsidirsə (III tək)

asiləndirəsiyiksə (I cəm)

asiləndirəsisinizsə (II cəm)

asiləndirəsidirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Şərt şəkli

fel

asiləndirsəm (I tək)

asiləndirsən (II tək)

asiləndirsə (III tək)

asiləndirsək (I cəm)

asiləndirsəniz (II cəm)

asiləndirsələr (III cəm)

asiləndirməsəm (I tək, inkar)

asiləndirməsən (II tək, inkar)

asiləndirməsə (III tək, inkar)

asiləndirməsək (I cəm, inkar)

asiləndirməsəniz (II cəm, inkar)

asiləndirməsələr (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

asiləndirsəmmi (I tək)

asiləndirsənmi (II tək)

asiləndirsəmi (III tək)

asiləndirsəkmi (I cəm)

asiləndirsənizmi (II cəm)

asiləndirsələrmi (III cəm)

asiləndirməsəmmi (I tək, inkar)

asiləndirməsənmi (II tək, inkar)

asiləndirməsəmi (III tək, inkar)

asiləndirməsəkmi (I cəm, inkar)

asiləndirməsənizmi (II cəm, inkar)

asiləndirməsələrmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

asiləndirsəydim (I tək)

asiləndirsəydin (II tək)

asiləndirsəydi (III tək)

asiləndirsəydik (I cəm)

asiləndirsəydiniz (II cəm)

asiləndirsəydilər (III cəm)

asiləndirməsəydim (I tək, inkar)

asiləndirməsəydin (II tək, inkar)

asiləndirməsəydi (III tək, inkar)

asiləndirməsəydik (I cəm, inkar)

asiləndirməsəydiniz (II cəm, inkar)

asiləndirməsəydilər (III cəm, inkar)

asiləndirsəydimmi (I tək)

asiləndirsəydinmi (II tək)

asiləndirsəydimi (III tək)

asiləndirsəydikmi (I cəm)

asiləndirsəydinizmi (II cəm)

asiləndirsəydilərmi (III cəm)

asiləndirməsəydimmi (I tək, inkar)

asiləndirməsəydinmi (II tək, inkar)

asiləndirməsəydimi (III tək, inkar)

asiləndirməsəydikmi (I cəm, inkar)

asiləndirməsəydinizmi (II cəm, inkar)

asiləndirməsəydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

asiləndirsəymişəm (I tək)

asiləndirsəymişsən (II tək)

asiləndirsəymiş (III tək)

asiləndirsəymişik (I cəm)

asiləndirsəymişsiniz (II cəm)

asiləndirsəymişlər (III cəm)

asiləndirməsəymişəm (I tək, inkar)

asiləndirməsəymişsən (II tək, inkar)

asiləndirməsəymiş (III tək, inkar)

asiləndirməsəymişik (I cəm, inkar)

asiləndirməsəymişsiniz (II cəm, inkar)

asiləndirməsəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 60

Davam şəkli

fel

asiləndirməkdəyəm (I tək)

asiləndirməkdəsən (II tək)

asiləndirməkdədir (III tək)

asiləndirməkdəyik (I cəm)

asiləndirməkdəsiniz (II cəm)

asiləndirməkdədirlər (III cəm)

sual (-mı4)

asiləndirməkdəyəmmi (I tək)

asiləndirməkdəsənmi (II tək)

asiləndirməkdədirmi (III tək)

asiləndirməkdəyikmi (I cəm)

asiləndirməkdəsinizmi (II cəm)

asiləndirməkdədirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

asiləndirməkdəydim (I tək)

asiləndirməkdəydin (II tək)

asiləndirməkdəydi (III tək)

asiləndirməkdəydik (I cəm)

asiləndirməkdəydiniz (II cəm)

asiləndirməkdəydilər (III cəm)

asiləndirməkdəydimsə (I tək)

asiləndirməkdəydinsə (II tək)

asiləndirməkdəydisə (III tək)

asiləndirməkdəydiksə (I cəm)

asiləndirməkdəydinizsə (II cəm)

asiləndirməkdəydilərsə (III cəm)

asiləndirməkdəydimmi (I tək)

asiləndirməkdəydinmi (II tək)

asiləndirməkdəydimi (III tək)

asiləndirməkdəydikmi (I cəm)

asiləndirməkdəydinizmi (II cəm)

asiləndirməkdəydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

asiləndirməkdəyəmmiş (I tək)

asiləndirməkdəsənmiş (II tək)

asiləndirməkdəymiş (III tək)

asiləndirməkdəyikmiş (I cəm)

asiləndirməkdəsinizmiş (II cəm)

asiləndirməkdədirlərmiş (III cəm)

asiləndirməkdəymişəm (I tək)

asiləndirməkdəymişsən (II tək)

asiləndirməkdəymiş (III tək)

asiləndirməkdəymişik (I cəm)

asiləndirməkdəymişsiniz (II cəm)

asiləndirməkdəymişlər (III cəm)

asiləndirməkdəyəmmişsə (I tək)

asiləndirməkdəsənmişsə (II tək)

asiləndirməkdəymişsə (III tək)

asiləndirməkdəyikmişsə (I cəm)

asiləndirməkdəsinizmişsə (II cəm)

asiləndirməkdədirlərmişsə (III cəm)

asiləndirməkdəymişəmsə (I tək)

asiləndirməkdəymişsənsə (II tək)

asiləndirməkdəymişsə (III tək)

asiləndirməkdəymişiksə (I cəm)

asiləndirməkdəymişsinizsə (II cəm)

asiləndirməkdəymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

asiləndirməkdəyəmsə (I tək)

asiləndirməkdəsənsə (II tək)

asiləndirməkdədirsə (III tək)

asiləndirməkdəyiksə (I cəm)

asiləndirməkdəsinizsə (II cəm)

asiləndirməkdədirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Sözlərin ümumi sayı: 946