Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

arəstələşdiril sözü arəstələşdiril felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

Xəbər şəkli (indiki zaman)

fel

arəstələşdirilirəm (I tək)

arəstələşdirilirsən (II tək)

arəstələşdirilir (III tək)

arəstələşdirilirik (I cəm)

arəstələşdirilirsiniz (II cəm)

arəstələşdirilirlər (III cəm)

arəstələşdirilmirəm (I tək, inkar)

arəstələşdirilmirsən (II tək, inkar)

arəstələşdirilmir (III tək, inkar)

arəstələşdirilmirik (I cəm, inkar)

arəstələşdirilmirsiniz (II cəm, inkar)

arəstələşdirilmirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

arəstələşdirilirəmmi (I tək)

arəstələşdirilirsənmi (II tək)

arəstələşdirilirmi (III tək)

arəstələşdirilirikmi (I cəm)

arəstələşdirilirsinizmi (II cəm)

arəstələşdirilirlərmi (III cəm)

arəstələşdirilmirəmmi (I tək, inkar)

arəstələşdirilmirsənmi (II tək, inkar)

arəstələşdirilmirmi (III tək, inkar)

arəstələşdirilmirikmi (I cəm, inkar)

arəstələşdirilmirsinizmi (II cəm, inkar)

arəstələşdirilmirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

arəstələşdirilirdim (I tək)

arəstələşdirilirdin (II tək)

arəstələşdirilirdi (III tək)

arəstələşdirilirdik (I cəm)

arəstələşdirilirdiniz (II cəm)

arəstələşdirilirdilər (III cəm)

arəstələşdirilmirdim (I tək, inkar)

arəstələşdirilmirdin (II tək, inkar)

arəstələşdirilmirdi (III tək, inkar)

arəstələşdirilmirdik (I cəm, inkar)

arəstələşdirilmirdiniz (II cəm, inkar)

arəstələşdirilmirdilər (III cəm, inkar)

arəstələşdirilirdimsə (I tək)

arəstələşdirilirdinsə (II tək)

arəstələşdirilirdisə (III tək)

arəstələşdirilirdiksə (I cəm)

arəstələşdirilirdinizsə (II cəm)

arəstələşdirilirdilərsə (III cəm)

arəstələşdirilmirdimsə (I tək, inkar)

arəstələşdirilmirdinsə (II tək, inkar)

arəstələşdirilmirdisə (III tək, inkar)

arəstələşdirilmirdiksə (I cəm, inkar)

arəstələşdirilmirdinizsə (II cəm, inkar)

arəstələşdirilmirdilərsə (III cəm, inkar)

arəstələşdirilirdimmi (I tək)

arəstələşdirilirdinmi (II tək)

arəstələşdirilirdimi (III tək)

arəstələşdirilirdikmi (I cəm)

arəstələşdirilirdinizmi (II cəm)

arəstələşdirilirdilərmi (III cəm)

arəstələşdirilmirdimmi (I tək, inkar)

arəstələşdirilmirdinmi (II tək, inkar)

arəstələşdirilmirdimi (III tək, inkar)

arəstələşdirilmirdikmi (I cəm, inkar)

arəstələşdirilmirdinizmi (II cəm, inkar)

arəstələşdirilmirdilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

arəstələşdirilirəmmiş (I tək)

arəstələşdirilirsənmiş (II tək)

arəstələşdirilirmiş (III tək)

arəstələşdirilirikmiş (I cəm)

arəstələşdirilirsinizmiş (II cəm)

arəstələşdirilirlərmiş (III cəm)

arəstələşdirilirmişəm (I tək)

arəstələşdirilirmişsən (II tək)

arəstələşdirilirmiş (III tək)

arəstələşdirilirmişik (I cəm)

arəstələşdirilirmişsiniz (II cəm)

arəstələşdirilirmişlər (III cəm)

arəstələşdirilmirəmmiş (I tək, inkar)

arəstələşdirilmirsənmiş (II tək, inkar)

arəstələşdirilmirmiş (III tək, inkar)

arəstələşdirilmirikmiş (I cəm, inkar)

arəstələşdirilmirsinizmiş (II cəm, inkar)

arəstələşdirilmirlərmiş (III cəm, inkar)

arəstələşdirilmirmişəm (I tək, inkar)

arəstələşdirilmirmişsən (II tək, inkar)

arəstələşdirilmirmiş (III tək, inkar)

arəstələşdirilmirmişik (I cəm, inkar)

arəstələşdirilmirmişsiniz (II cəm, inkar)

arəstələşdirilmirmişlər (III cəm, inkar)

arəstələşdirilirəmmişsə (I tək)

arəstələşdirilirsənmişsə (II tək)

arəstələşdirilirmişsə (III tək)

arəstələşdirilirikmişsə (I cəm)

arəstələşdirilirsinizmişsə (II cəm)

arəstələşdirilirlərmişsə (III cəm)

arəstələşdirilirmişəmsə (I tək)

arəstələşdirilirmişsənsə (II tək)

arəstələşdirilirmişsə (III tək)

arəstələşdirilirmişiksə (I cəm)

arəstələşdirilirmişsinizsə (II cəm)

arəstələşdirilirmişlərsə (III cəm)

arəstələşdirilmirəmmişsə (I tək, inkar)

arəstələşdirilmirsənmişsə (II tək, inkar)

arəstələşdirilmirmişsə (III tək, inkar)

arəstələşdirilmirikmişsə (I cəm, inkar)

arəstələşdirilmirsinizmişsə (II cəm, inkar)

arəstələşdirilmirlərmişsə (III cəm, inkar)

arəstələşdirilmirmişəmsə (I tək, inkar)

arəstələşdirilmirmişsənsə (II tək, inkar)

arəstələşdirilmirmişsə (III tək, inkar)

arəstələşdirilmirmişiksə (I cəm, inkar)

arəstələşdirilmirmişsinizsə (II cəm, inkar)

arəstələşdirilmirmişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

arəstələşdirilirəmsə (I tək)

arəstələşdirilirsənsə (II tək)

arəstələşdirilirsə (III tək)

arəstələşdiriliriksə (I cəm)

arəstələşdirilirsinizsə (II cəm)

arəstələşdirilirlərsə (III cəm)

arəstələşdirilmirəmsə (I tək, inkar)

arəstələşdirilmirsənsə (II tək, inkar)

arəstələşdirilmirsə (III tək, inkar)

arəstələşdirilmiriksə (I cəm, inkar)

arəstələşdirilmirsinizsə (II cəm, inkar)

arəstələşdirilmirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Xəbər şəkli (gələcək zaman)

fel

arəstələşdiriləcəyəm (I tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəksən (II tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcək (III tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəyik (I cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəksiniz (II cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəklər (III cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdir (III tək, qəti gəl)

arəstələşdirilməyəcəyəm (I tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəksən (II tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcək (III tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəyik (I cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəksiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəklər (III cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdir (III tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilərəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilər (III tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilmərəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməz (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilmərik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

sual (-mı4)

arəstələşdiriləcəyəmmi (I tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəksənmi (II tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkmi (III tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəyikmi (I cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəksinizmi (II cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəklərmi (III cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdirmi (III tək, qəti gəl)

arəstələşdirilməyəcəyəmmi (I tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəksənmi (II tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkmi (III tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəyikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəklərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdirmi (III tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərmi (III tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilmərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzmi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilmərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

hekayə (idi[sə])

arəstələşdiriləcəkdim (I tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdin (II tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdi (III tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdik (I cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdiniz (II cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdilər (III cəm, qəti gəl)

arəstələşdirilməyəcəkdim (I tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdin (II tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdi (III tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdik (I cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdilər (III cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilərdim (I tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərdin (II tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərdi (III tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərdik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilməzdim (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzdin (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzdi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzdik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdiriləcəkdimsə (I tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdinsə (II tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdisə (III tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdiksə (I cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl)

arəstələşdirilməyəcəkdimsə (I tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdinsə (II tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdisə (III tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilərdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərdisə (III tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilməzdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzdisə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdiriləcəkdimmi (I tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdinmi (II tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdimi (III tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdikmi (I cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl)

arəstələşdirilməyəcəkdimmi (I tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdinmi (II tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdimi (III tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilərdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərdimi (III tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilməzdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzdimi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

arəstələşdiriləcəyəmmiş (I tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəksənmiş (II tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkmiş (III tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəyikmiş (I cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəklərmiş (III cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkmişəm (I tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkmişsən (II tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkmiş (III tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkmişik (I cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkmişlər (III cəm, qəti gəl)

arəstələşdirilməyəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəksənmiş (II tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkmişəm (I tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkmişsən (II tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkmişik (I cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilmərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilmərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdiriləcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəksənmişsə (II tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl)

arəstələşdirilməyəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilmərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilmərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

şərt (isə)

arəstələşdiriləcəyəmsə (I tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəksənsə (II tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəksə (III tək, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəyiksə (I cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəksinizsə (II cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəklərsə (III cəm, qəti gəl)

arəstələşdiriləcəkdirsə (III tək, qəti gəl)

arəstələşdirilməyəcəyəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəksənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəksə (III tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəyiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəklərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməyəcəkdirsə (III tək, qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdiriləriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilərlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

arəstələşdirilmərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

arəstələşdirilməzlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

Sözlərin sayı: 246

Xəbər şəkli (keçmiş zaman)

fel

arəstələşdirildim (I tək, şühudi keç)

arəstələşdirildin (II tək, şühudi keç)

arəstələşdirildi (III tək, şühudi keç)

arəstələşdirildik (I cəm, şühudi keç)

arəstələşdirildiniz (II cəm, şühudi keç)

arəstələşdirildilər (III cəm, şühudi keç)

arəstələşdirilmədim (I tək, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmədin (II tək, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmədi (III tək, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmədik (I cəm, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmədiniz (II cəm, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmədilər (III cəm, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmişəm (I tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişsən (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmiş (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişik (I cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişlər (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdir (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilməmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdir (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilibsən (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilib (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilibsiniz (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdiriliblər (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilibdir (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilməyibsən (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyib (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyiblər (III cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibdir (III tək, nəqli keç, inkar)

sual (-mı4)

arəstələşdirildimmi (I tək, şühudi keç)

arəstələşdirildinmi (II tək, şühudi keç)

arəstələşdirildimi (III tək, şühudi keç)

arəstələşdirildikmi (I cəm, şühudi keç)

arəstələşdirildinizmi (II cəm, şühudi keç)

arəstələşdirildilərmi (III cəm, şühudi keç)

arəstələşdirilmədimmi (I tək, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmədinmi (II tək, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmədimi (III tək, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmədikmi (I cəm, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmədinizmi (II cəm, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmədilərmi (III cəm, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmişəmmi (I tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişsənmi (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişmi (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişikmi (I cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişsinizmi (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişlərmi (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdirmi (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilməmişəmmi (I tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişmi (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişlərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilibsənmi (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilibmi (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilibsinizmi (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdiriliblərmi (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilibdirmi (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilməyibsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibmi (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyiblərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

hekayə (idi[sə])

arəstələşdirilmişdim (I tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdin (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdi (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdik (I cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdiniz (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdilər (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilməmişdim (I tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdin (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdi (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdik (I cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdilər (III cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilmişdimsə (I tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdinsə (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdisə (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdiksə (I cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdinizsə (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdilərsə (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilməmişdimsə (I tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdinsə (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdisə (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdilərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilmişdimmi (I tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdinmi (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdimi (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdikmi (I cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdinizmi (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdilərmi (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilməmişdimmi (I tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdinmi (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdimi (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdilərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

arəstələşdirilmişəmmiş (I tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişsənmiş (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişmiş (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişikmiş (I cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişlərmiş (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişmişəm (I tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişmişsən (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişmiş (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişmişik (I cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişmişlər (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilməmişəmmiş (I tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişikmiş (I cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişlərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilibsənmiş (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilibmiş (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilibsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdiriliblərmiş (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilibmişsən (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilibmiş (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilibmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilibmişlər (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilməyibsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyiblərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilmişəmmişsə (I tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişsənmişsə (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişmişsə (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişikmişsə (I cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişmişəmsə (I tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişmişsənsə (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişmişsə (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişmişiksə (I cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilməmişəmmişsə (I tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişikmişsə (I cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilibsənmişsə (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilibmişsə (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdiriliblərmişsə (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilibmişsənsə (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilibmişsə (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilibmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilməyibsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyiblərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

şərt (isə)

arəstələşdirildimsə (I tək, şühudi keç)

arəstələşdirildinsə (II tək, şühudi keç)

arəstələşdirildisə (III tək, şühudi keç)

arəstələşdirildiksə (I cəm, şühudi keç)

arəstələşdirildinizsə (II cəm, şühudi keç)

arəstələşdirildilərsə (III cəm, şühudi keç)

arəstələşdirilmədimsə (I tək, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmədinsə (II tək, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmədisə (III tək, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmədiksə (I cəm, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmədinizsə (II cəm, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmədilərsə (III cəm, şühudi keç, inkar)

arəstələşdirilmişəmsə (I tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişsənsə (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişsə (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilmişiksə (I cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilmişdirsə (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilməmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməmişdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilibsənsə (II tək, nəqli keç)

arəstələşdirilibsə (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilibsinizsə (II cəm, nəqli keç)

arəstələşdiriliblərsə (III cəm, nəqli keç)

arəstələşdirilibdirsə (III tək, nəqli keç)

arəstələşdirilməyibsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibsə (III tək, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyiblərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

arəstələşdirilməyibdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

Sözlərin sayı: 224

Əmr şəkli

fel

arəstələşdirilim (I tək)

arəstələşdiril (II tək)

arəstələşdirilsin (III tək)

arəstələşdirilək (I cəm)

arəstələşdirilin (II cəm)

arəstələşdirilsinlər (III cəm)

arəstələşdirilməyim (I tək, inkar)

arəstələşdirilmə (II tək, inkar)

arəstələşdirilməsin (III tək, inkar)

arəstələşdirilməyək (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməyin (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməsinlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

arəstələşdirilimmi (I tək)

arəstələşdirilsinmi (III tək)

arəstələşdiriləkmi (I cəm)

arəstələşdirilsinlərmi (III cəm)

arəstələşdirilməyimmi (I tək, inkar)

arəstələşdirilməsinmi (III tək, inkar)

arəstələşdirilməyəkmi (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməsinlərmi (III cəm, inkar)

irad (-sana2)

arəstələşdirilsənə (II tək)

arəstələşdirilsəniz (II cəm)

Sözlərin sayı: 20

Arzu şəkli

fel

arəstələşdiriləm (I tək)

arəstələşdiriləsən (II tək)

arəstələşdirilə (III tək)

arəstələşdirilək (I cəm)

arəstələşdiriləsiniz (II cəm)

arəstələşdirilələr (III cəm)

arəstələşdirilməyəm (I tək, inkar)

arəstələşdirilməyəsən (II tək, inkar)

arəstələşdirilməyə (III tək, inkar)

arəstələşdirilməyək (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməyəsiniz (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməyələr (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

arəstələşdiriləydim (I tək)

arəstələşdiriləydin (II tək)

arəstələşdiriləydi (III tək)

arəstələşdiriləydik (I cəm)

arəstələşdiriləydiniz (II cəm)

arəstələşdiriləydilər (III cəm)

arəstələşdirilməyəydim (I tək, inkar)

arəstələşdirilməyəydin (II tək, inkar)

arəstələşdirilməyəydi (III tək, inkar)

arəstələşdirilməyəydik (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməyəydiniz (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməyəydilər (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

arəstələşdiriləymişəm (I tək)

arəstələşdiriləymişsən (II tək)

arəstələşdiriləymiş (III tək)

arəstələşdiriləymişik (I cəm)

arəstələşdiriləymişsiniz (II cəm)

arəstələşdiriləymişlər (III cəm)

arəstələşdirilməyəymişəm (I tək, inkar)

arəstələşdirilməyəymişsən (II tək, inkar)

arəstələşdirilməyəymiş (III tək, inkar)

arəstələşdirilməyəymişik (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməyəymişsiniz (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməyəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 36

Vacib şəkli

fel

arəstələşdirilməliyəm (I tək)

arəstələşdirilməlisən (II tək)

arəstələşdirilməlidir (III tək)

arəstələşdirilməliyik (I cəm)

arəstələşdirilməlisiniz (II cəm)

arəstələşdirilməlidirlər (III cəm)

arəstələşdirilməməliyəm (I tək, inkar)

arəstələşdirilməməlisən (II tək, inkar)

arəstələşdirilməməlidir (III tək, inkar)

arəstələşdirilməməliyik (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməməlisiniz (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməməlidirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

arəstələşdirilməliyəmmi (I tək)

arəstələşdirilməlisənmi (II tək)

arəstələşdirilməlidirmi (III tək)

arəstələşdirilməliyikmi (I cəm)

arəstələşdirilməlisinizmi (II cəm)

arəstələşdirilməlidirlərmi (III cəm)

arəstələşdirilməməliyəmmi (I tək, inkar)

arəstələşdirilməməlisənmi (II tək, inkar)

arəstələşdirilməməlidirmi (III tək, inkar)

arəstələşdirilməməliyikmi (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməməlisinizmi (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməməlidirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

arəstələşdirilməliydim (I tək)

arəstələşdirilməliydin (II tək)

arəstələşdirilməliydi (III tək)

arəstələşdirilməliydik (I cəm)

arəstələşdirilməliydiniz (II cəm)

arəstələşdirilməliydilər (III cəm)

arəstələşdirilməməliydim (I tək, inkar)

arəstələşdirilməməliydin (II tək, inkar)

arəstələşdirilməməliydi (III tək, inkar)

arəstələşdirilməməliydik (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməməliydiniz (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməməliydilər (III cəm, inkar)

arəstələşdirilməliydimsə (I tək)

arəstələşdirilməliydinsə (II tək)

arəstələşdirilməliydisə (III tək)

arəstələşdirilməliydiksə (I cəm)

arəstələşdirilməliydinizsə (II cəm)

arəstələşdirilməliydilərsə (III cəm)

arəstələşdirilməməliydimsə (I tək, inkar)

arəstələşdirilməməliydinsə (II tək, inkar)

arəstələşdirilməməliydisə (III tək, inkar)

arəstələşdirilməməliydiksə (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməməliydinizsə (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməməliydilərsə (III cəm, inkar)

arəstələşdirilməliydimmi (I tək)

arəstələşdirilməliydinmi (II tək)

arəstələşdirilməliydimi (III tək)

arəstələşdirilməliydikmi (I cəm)

arəstələşdirilməliydinizmi (II cəm)

arəstələşdirilməliydilərmi (III cəm)

arəstələşdirilməməliydimmi (I tək, inkar)

arəstələşdirilməməliydinmi (II tək, inkar)

arəstələşdirilməməliydimi (III tək, inkar)

arəstələşdirilməməliydikmi (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməməliydinizmi (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməməliydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

arəstələşdirilməliyəmmiş (I tək)

arəstələşdirilməlisənmiş (II tək)

arəstələşdirilməliymiş (III tək)

arəstələşdirilməliyikmiş (I cəm)

arəstələşdirilməlisinizmiş (II cəm)

arəstələşdirilməlidirlərmiş (III cəm)

arəstələşdirilməliymişəm (I tək)

arəstələşdirilməliymişsən (II tək)

arəstələşdirilməliymiş (III tək)

arəstələşdirilməliymişik (I cəm)

arəstələşdirilməliymişsiniz (II cəm)

arəstələşdirilməliymişlər (III cəm)

arəstələşdirilməməliyəmmiş (I tək, inkar)

arəstələşdirilməməlisənmiş (II tək, inkar)

arəstələşdirilməməliymiş (III tək, inkar)

arəstələşdirilməməliyikmiş (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməməlisinizmiş (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməməlidirlərmiş (III cəm, inkar)

arəstələşdirilməməliymişəm (I tək, inkar)

arəstələşdirilməməliymişsən (II tək, inkar)

arəstələşdirilməməliymiş (III tək, inkar)

arəstələşdirilməməliymişik (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməməliymişsiniz (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməməliymişlər (III cəm, inkar)

arəstələşdirilməliyəmmişsə (I tək)

arəstələşdirilməlisənmişsə (II tək)

arəstələşdirilməliymişsə (III tək)

arəstələşdirilməliyikmişsə (I cəm)

arəstələşdirilməlisinizmişsə (II cəm)

arəstələşdirilməlidirlərmişsə (III cəm)

arəstələşdirilməliymişəmsə (I tək)

arəstələşdirilməliymişsənsə (II tək)

arəstələşdirilməliymişsə (III tək)

arəstələşdirilməliymişiksə (I cəm)

arəstələşdirilməliymişsinizsə (II cəm)

arəstələşdirilməliymişlərsə (III cəm)

arəstələşdirilməməliyəmmişsə (I tək, inkar)

arəstələşdirilməməlisənmişsə (II tək, inkar)

arəstələşdirilməməliymişsə (III tək, inkar)

arəstələşdirilməməliyikmişsə (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməməlisinizmişsə (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməməlidirlərmişsə (III cəm, inkar)

arəstələşdirilməməliymişəmsə (I tək, inkar)

arəstələşdirilməməliymişsənsə (II tək, inkar)

arəstələşdirilməməliymişsə (III tək, inkar)

arəstələşdirilməməliymişiksə (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməməliymişsinizsə (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməməliymişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

arəstələşdirilməliyəmsə (I tək)

arəstələşdirilməlisənsə (II tək)

arəstələşdirilməlidirsə (III tək)

arəstələşdirilməliyiksə (I cəm)

arəstələşdirilməlisinizsə (II cəm)

arəstələşdirilməlidirlərsə (III cəm)

arəstələşdirilməməliyəmsə (I tək, inkar)

arəstələşdirilməməlisənsə (II tək, inkar)

arəstələşdirilməməlidirsə (III tək, inkar)

arəstələşdirilməməliyiksə (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməməlisinizsə (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməməlidirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Lazım şəkli

fel

arəstələşdiriləsiyəm (I tək)

arəstələşdiriləsisən (II tək)

arəstələşdiriləsidir (III tək)

arəstələşdiriləsiyik (I cəm)

arəstələşdiriləsisiniz (II cəm)

arəstələşdiriləsidirlər (III cəm)

sual (-mı4)

arəstələşdiriləsiyəmmi (I tək)

arəstələşdiriləsisənmi (II tək)

arəstələşdiriləsidirmi (III tək)

arəstələşdiriləsiyikmi (I cəm)

arəstələşdiriləsisinizmi (II cəm)

arəstələşdiriləsidirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

arəstələşdiriləsiydim (I tək)

arəstələşdiriləsiydin (II tək)

arəstələşdiriləsiydi (III tək)

arəstələşdiriləsiydik (I cəm)

arəstələşdiriləsiydiniz (II cəm)

arəstələşdiriləsiydilər (III cəm)

arəstələşdiriləsiydimsə (I tək)

arəstələşdiriləsiydinsə (II tək)

arəstələşdiriləsiydisə (III tək)

arəstələşdiriləsiydiksə (I cəm)

arəstələşdiriləsiydinizsə (II cəm)

arəstələşdiriləsiydilərsə (III cəm)

arəstələşdiriləsiydimmi (I tək)

arəstələşdiriləsiydinmi (II tək)

arəstələşdiriləsiydimi (III tək)

arəstələşdiriləsiydikmi (I cəm)

arəstələşdiriləsiydinizmi (II cəm)

arəstələşdiriləsiydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

arəstələşdiriləsiyəmmiş (I tək)

arəstələşdiriləsisənmiş (II tək)

arəstələşdiriləsiymiş (III tək)

arəstələşdiriləsiyikmiş (I cəm)

arəstələşdiriləsisinizmiş (II cəm)

arəstələşdiriləsidirlərmiş (III cəm)

arəstələşdiriləsiymişəm (I tək)

arəstələşdiriləsiymişsən (II tək)

arəstələşdiriləsiymiş (III tək)

arəstələşdiriləsiymişik (I cəm)

arəstələşdiriləsiymişsiniz (II cəm)

arəstələşdiriləsiymişlər (III cəm)

arəstələşdiriləsiyəmmişsə (I tək)

arəstələşdiriləsisənmişsə (II tək)

arəstələşdiriləsiymişsə (III tək)

arəstələşdiriləsiyikmişsə (I cəm)

arəstələşdiriləsisinizmişsə (II cəm)

arəstələşdiriləsidirlərmişsə (III cəm)

arəstələşdiriləsiymişəmsə (I tək)

arəstələşdiriləsiymişsənsə (II tək)

arəstələşdiriləsiymişsə (III tək)

arəstələşdiriləsiymişiksə (I cəm)

arəstələşdiriləsiymişsinizsə (II cəm)

arəstələşdiriləsiymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

arəstələşdiriləsiyəmsə (I tək)

arəstələşdiriləsisənsə (II tək)

arəstələşdiriləsidirsə (III tək)

arəstələşdiriləsiyiksə (I cəm)

arəstələşdiriləsisinizsə (II cəm)

arəstələşdiriləsidirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Şərt şəkli

fel

arəstələşdirilsəm (I tək)

arəstələşdirilsən (II tək)

arəstələşdirilsə (III tək)

arəstələşdirilsək (I cəm)

arəstələşdirilsəniz (II cəm)

arəstələşdirilsələr (III cəm)

arəstələşdirilməsəm (I tək, inkar)

arəstələşdirilməsən (II tək, inkar)

arəstələşdirilməsə (III tək, inkar)

arəstələşdirilməsək (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməsəniz (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməsələr (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

arəstələşdirilsəmmi (I tək)

arəstələşdirilsənmi (II tək)

arəstələşdirilsəmi (III tək)

arəstələşdirilsəkmi (I cəm)

arəstələşdirilsənizmi (II cəm)

arəstələşdirilsələrmi (III cəm)

arəstələşdirilməsəmmi (I tək, inkar)

arəstələşdirilməsənmi (II tək, inkar)

arəstələşdirilməsəmi (III tək, inkar)

arəstələşdirilməsəkmi (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməsənizmi (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməsələrmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

arəstələşdirilsəydim (I tək)

arəstələşdirilsəydin (II tək)

arəstələşdirilsəydi (III tək)

arəstələşdirilsəydik (I cəm)

arəstələşdirilsəydiniz (II cəm)

arəstələşdirilsəydilər (III cəm)

arəstələşdirilməsəydim (I tək, inkar)

arəstələşdirilməsəydin (II tək, inkar)

arəstələşdirilməsəydi (III tək, inkar)

arəstələşdirilməsəydik (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməsəydiniz (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməsəydilər (III cəm, inkar)

arəstələşdirilsəydimmi (I tək)

arəstələşdirilsəydinmi (II tək)

arəstələşdirilsəydimi (III tək)

arəstələşdirilsəydikmi (I cəm)

arəstələşdirilsəydinizmi (II cəm)

arəstələşdirilsəydilərmi (III cəm)

arəstələşdirilməsəydimmi (I tək, inkar)

arəstələşdirilməsəydinmi (II tək, inkar)

arəstələşdirilməsəydimi (III tək, inkar)

arəstələşdirilməsəydikmi (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməsəydinizmi (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməsəydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

arəstələşdirilsəymişəm (I tək)

arəstələşdirilsəymişsən (II tək)

arəstələşdirilsəymiş (III tək)

arəstələşdirilsəymişik (I cəm)

arəstələşdirilsəymişsiniz (II cəm)

arəstələşdirilsəymişlər (III cəm)

arəstələşdirilməsəymişəm (I tək, inkar)

arəstələşdirilməsəymişsən (II tək, inkar)

arəstələşdirilməsəymiş (III tək, inkar)

arəstələşdirilməsəymişik (I cəm, inkar)

arəstələşdirilməsəymişsiniz (II cəm, inkar)

arəstələşdirilməsəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 60

Davam şəkli

fel

arəstələşdirilməkdəyəm (I tək)

arəstələşdirilməkdəsən (II tək)

arəstələşdirilməkdədir (III tək)

arəstələşdirilməkdəyik (I cəm)

arəstələşdirilməkdəsiniz (II cəm)

arəstələşdirilməkdədirlər (III cəm)

sual (-mı4)

arəstələşdirilməkdəyəmmi (I tək)

arəstələşdirilməkdəsənmi (II tək)

arəstələşdirilməkdədirmi (III tək)

arəstələşdirilməkdəyikmi (I cəm)

arəstələşdirilməkdəsinizmi (II cəm)

arəstələşdirilməkdədirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

arəstələşdirilməkdəydim (I tək)

arəstələşdirilməkdəydin (II tək)

arəstələşdirilməkdəydi (III tək)

arəstələşdirilməkdəydik (I cəm)

arəstələşdirilməkdəydiniz (II cəm)

arəstələşdirilməkdəydilər (III cəm)

arəstələşdirilməkdəydimsə (I tək)

arəstələşdirilməkdəydinsə (II tək)

arəstələşdirilməkdəydisə (III tək)

arəstələşdirilməkdəydiksə (I cəm)

arəstələşdirilməkdəydinizsə (II cəm)

arəstələşdirilməkdəydilərsə (III cəm)

arəstələşdirilməkdəydimmi (I tək)

arəstələşdirilməkdəydinmi (II tək)

arəstələşdirilməkdəydimi (III tək)

arəstələşdirilməkdəydikmi (I cəm)

arəstələşdirilməkdəydinizmi (II cəm)

arəstələşdirilməkdəydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

arəstələşdirilməkdəyəmmiş (I tək)

arəstələşdirilməkdəsənmiş (II tək)

arəstələşdirilməkdəymiş (III tək)

arəstələşdirilməkdəyikmiş (I cəm)

arəstələşdirilməkdəsinizmiş (II cəm)

arəstələşdirilməkdədirlərmiş (III cəm)

arəstələşdirilməkdəymişəm (I tək)

arəstələşdirilməkdəymişsən (II tək)

arəstələşdirilməkdəymiş (III tək)

arəstələşdirilməkdəymişik (I cəm)

arəstələşdirilməkdəymişsiniz (II cəm)

arəstələşdirilməkdəymişlər (III cəm)

arəstələşdirilməkdəyəmmişsə (I tək)

arəstələşdirilməkdəsənmişsə (II tək)

arəstələşdirilməkdəymişsə (III tək)

arəstələşdirilməkdəyikmişsə (I cəm)

arəstələşdirilməkdəsinizmişsə (II cəm)

arəstələşdirilməkdədirlərmişsə (III cəm)

arəstələşdirilməkdəymişəmsə (I tək)

arəstələşdirilməkdəymişsənsə (II tək)

arəstələşdirilməkdəymişsə (III tək)

arəstələşdirilməkdəymişiksə (I cəm)

arəstələşdirilməkdəymişsinizsə (II cəm)

arəstələşdirilməkdəymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

arəstələşdirilməkdəyəmsə (I tək)

arəstələşdirilməkdəsənsə (II tək)

arəstələşdirilməkdədirsə (III tək)

arəstələşdirilməkdəyiksə (I cəm)

arəstələşdirilməkdəsinizsə (II cəm)

arəstələşdirilməkdədirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Sözlərin ümumi sayı: 946