Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

ahəngləndir sözü ahəngləndir felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

Xəbər şəkli (indiki zaman)

fel

ahəngləndirirəm (I tək)

ahəngləndirirsən (II tək)

ahəngləndirir (III tək)

ahəngləndiririk (I cəm)

ahəngləndirirsiniz (II cəm)

ahəngləndirirlər (III cəm)

ahəngləndirmirəm (I tək, inkar)

ahəngləndirmirsən (II tək, inkar)

ahəngləndirmir (III tək, inkar)

ahəngləndirmirik (I cəm, inkar)

ahəngləndirmirsiniz (II cəm, inkar)

ahəngləndirmirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

ahəngləndirirəmmi (I tək)

ahəngləndirirsənmi (II tək)

ahəngləndirirmi (III tək)

ahəngləndiririkmi (I cəm)

ahəngləndirirsinizmi (II cəm)

ahəngləndirirlərmi (III cəm)

ahəngləndirmirəmmi (I tək, inkar)

ahəngləndirmirsənmi (II tək, inkar)

ahəngləndirmirmi (III tək, inkar)

ahəngləndirmirikmi (I cəm, inkar)

ahəngləndirmirsinizmi (II cəm, inkar)

ahəngləndirmirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

ahəngləndirirdim (I tək)

ahəngləndirirdin (II tək)

ahəngləndirirdi (III tək)

ahəngləndirirdik (I cəm)

ahəngləndirirdiniz (II cəm)

ahəngləndirirdilər (III cəm)

ahəngləndirmirdim (I tək, inkar)

ahəngləndirmirdin (II tək, inkar)

ahəngləndirmirdi (III tək, inkar)

ahəngləndirmirdik (I cəm, inkar)

ahəngləndirmirdiniz (II cəm, inkar)

ahəngləndirmirdilər (III cəm, inkar)

ahəngləndirirdimsə (I tək)

ahəngləndirirdinsə (II tək)

ahəngləndirirdisə (III tək)

ahəngləndirirdiksə (I cəm)

ahəngləndirirdinizsə (II cəm)

ahəngləndirirdilərsə (III cəm)

ahəngləndirmirdimsə (I tək, inkar)

ahəngləndirmirdinsə (II tək, inkar)

ahəngləndirmirdisə (III tək, inkar)

ahəngləndirmirdiksə (I cəm, inkar)

ahəngləndirmirdinizsə (II cəm, inkar)

ahəngləndirmirdilərsə (III cəm, inkar)

ahəngləndirirdimmi (I tək)

ahəngləndirirdinmi (II tək)

ahəngləndirirdimi (III tək)

ahəngləndirirdikmi (I cəm)

ahəngləndirirdinizmi (II cəm)

ahəngləndirirdilərmi (III cəm)

ahəngləndirmirdimmi (I tək, inkar)

ahəngləndirmirdinmi (II tək, inkar)

ahəngləndirmirdimi (III tək, inkar)

ahəngləndirmirdikmi (I cəm, inkar)

ahəngləndirmirdinizmi (II cəm, inkar)

ahəngləndirmirdilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

ahəngləndirirəmmiş (I tək)

ahəngləndirirsənmiş (II tək)

ahəngləndirirmiş (III tək)

ahəngləndiririkmiş (I cəm)

ahəngləndirirsinizmiş (II cəm)

ahəngləndirirlərmiş (III cəm)

ahəngləndirirmişəm (I tək)

ahəngləndirirmişsən (II tək)

ahəngləndirirmiş (III tək)

ahəngləndirirmişik (I cəm)

ahəngləndirirmişsiniz (II cəm)

ahəngləndirirmişlər (III cəm)

ahəngləndirmirəmmiş (I tək, inkar)

ahəngləndirmirsənmiş (II tək, inkar)

ahəngləndirmirmiş (III tək, inkar)

ahəngləndirmirikmiş (I cəm, inkar)

ahəngləndirmirsinizmiş (II cəm, inkar)

ahəngləndirmirlərmiş (III cəm, inkar)

ahəngləndirmirmişəm (I tək, inkar)

ahəngləndirmirmişsən (II tək, inkar)

ahəngləndirmirmiş (III tək, inkar)

ahəngləndirmirmişik (I cəm, inkar)

ahəngləndirmirmişsiniz (II cəm, inkar)

ahəngləndirmirmişlər (III cəm, inkar)

ahəngləndirirəmmişsə (I tək)

ahəngləndirirsənmişsə (II tək)

ahəngləndirirmişsə (III tək)

ahəngləndiririkmişsə (I cəm)

ahəngləndirirsinizmişsə (II cəm)

ahəngləndirirlərmişsə (III cəm)

ahəngləndirirmişəmsə (I tək)

ahəngləndirirmişsənsə (II tək)

ahəngləndirirmişsə (III tək)

ahəngləndirirmişiksə (I cəm)

ahəngləndirirmişsinizsə (II cəm)

ahəngləndirirmişlərsə (III cəm)

ahəngləndirmirəmmişsə (I tək, inkar)

ahəngləndirmirsənmişsə (II tək, inkar)

ahəngləndirmirmişsə (III tək, inkar)

ahəngləndirmirikmişsə (I cəm, inkar)

ahəngləndirmirsinizmişsə (II cəm, inkar)

ahəngləndirmirlərmişsə (III cəm, inkar)

ahəngləndirmirmişəmsə (I tək, inkar)

ahəngləndirmirmişsənsə (II tək, inkar)

ahəngləndirmirmişsə (III tək, inkar)

ahəngləndirmirmişiksə (I cəm, inkar)

ahəngləndirmirmişsinizsə (II cəm, inkar)

ahəngləndirmirmişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

ahəngləndirirəmsə (I tək)

ahəngləndirirsənsə (II tək)

ahəngləndirirsə (III tək)

ahəngləndiririksə (I cəm)

ahəngləndirirsinizsə (II cəm)

ahəngləndirirlərsə (III cəm)

ahəngləndirmirəmsə (I tək, inkar)

ahəngləndirmirsənsə (II tək, inkar)

ahəngləndirmirsə (III tək, inkar)

ahəngləndirmiriksə (I cəm, inkar)

ahəngləndirmirsinizsə (II cəm, inkar)

ahəngləndirmirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Xəbər şəkli (gələcək zaman)

fel

ahəngləndirəcəyəm (I tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəksən (II tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcək (III tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəyik (I cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəksiniz (II cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəklər (III cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdir (III tək, qəti gəl)

ahəngləndirməyəcəyəm (I tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəksən (II tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcək (III tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəyik (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəksiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəklər (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdir (III tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirərəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirər (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirmərəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməz (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirmərik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

sual (-mı4)

ahəngləndirəcəyəmmi (I tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəksənmi (II tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkmi (III tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəyikmi (I cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəklərmi (III cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdirmi (III tək, qəti gəl)

ahəngləndirməyəcəyəmmi (I tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəksənmi (II tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkmi (III tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəyikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəklərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdirmi (III tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərmi (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirmərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzmi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirmərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

hekayə (idi[sə])

ahəngləndirəcəkdim (I tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdin (II tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdi (III tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdik (I cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdilər (III cəm, qəti gəl)

ahəngləndirməyəcəkdim (I tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdin (II tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdi (III tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdik (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdilər (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirərdim (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərdin (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərdi (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərdik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirməzdim (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzdin (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzdi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzdik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirəcəkdimsə (I tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdinsə (II tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdisə (III tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl)

ahəngləndirməyəcəkdimsə (I tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdinsə (II tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdisə (III tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirərdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərdisə (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirməzdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzdisə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirəcəkdimmi (I tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdinmi (II tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdimi (III tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl)

ahəngləndirməyəcəkdimmi (I tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdinmi (II tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdimi (III tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirərdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərdimi (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirməzdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzdimi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

ahəngləndirəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəksənmiş (II tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkmişəm (I tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkmişsən (II tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkmişik (I cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl)

ahəngləndirməyəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəksənmiş (II tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkmişəm (I tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkmişsən (II tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkmişik (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirmərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirmərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl)

ahəngləndirməyəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirmərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirmərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

şərt (isə)

ahəngləndirəcəyəmsə (I tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəksənsə (II tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəksə (III tək, qəti gəl)

ahəngləndirəcəyiksə (I cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəklərsə (III cəm, qəti gəl)

ahəngləndirəcəkdirsə (III tək, qəti gəl)

ahəngləndirməyəcəyəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəksənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəksə (III tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəyiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəklərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməyəcəkdirsə (III tək, qəti gəl, inkar)

ahəngləndirərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirəriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirərlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahəngləndirmərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahəngləndirməzlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

Sözlərin sayı: 246

Xəbər şəkli (keçmiş zaman)

fel

ahəngləndirdim (I tək, şühudi keç)

ahəngləndirdin (II tək, şühudi keç)

ahəngləndirdi (III tək, şühudi keç)

ahəngləndirdik (I cəm, şühudi keç)

ahəngləndirdiniz (II cəm, şühudi keç)

ahəngləndirdilər (III cəm, şühudi keç)

ahəngləndirmədim (I tək, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmədin (II tək, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmədi (III tək, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmədik (I cəm, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmədiniz (II cəm, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmədilər (III cəm, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmişəm (I tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişsən (II tək, nəqli keç)

ahəngləndirmiş (III tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişik (I cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişlər (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişdir (III tək, nəqli keç)

ahəngləndirməmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdir (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndiribsən (II tək, nəqli keç)

ahəngləndirib (III tək, nəqli keç)

ahəngləndiribsiniz (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndiriblər (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndiribdir (III tək, nəqli keç)

ahəngləndirməyibsən (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyib (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyiblər (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibdir (III tək, nəqli keç, inkar)

sual (-mı4)

ahəngləndirdimmi (I tək, şühudi keç)

ahəngləndirdinmi (II tək, şühudi keç)

ahəngləndirdimi (III tək, şühudi keç)

ahəngləndirdikmi (I cəm, şühudi keç)

ahəngləndirdinizmi (II cəm, şühudi keç)

ahəngləndirdilərmi (III cəm, şühudi keç)

ahəngləndirmədimmi (I tək, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmədinmi (II tək, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmədimi (III tək, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmədikmi (I cəm, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmədinizmi (II cəm, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmədilərmi (III cəm, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmişəmmi (I tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişsənmi (II tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişmi (III tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişikmi (I cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişsinizmi (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişlərmi (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişdirmi (III tək, nəqli keç)

ahəngləndirməmişəmmi (I tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişmi (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişlərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndiribsənmi (II tək, nəqli keç)

ahəngləndiribmi (III tək, nəqli keç)

ahəngləndiribsinizmi (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndiriblərmi (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndiribdirmi (III tək, nəqli keç)

ahəngləndirməyibsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibmi (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyiblərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

hekayə (idi[sə])

ahəngləndirmişdim (I tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişdin (II tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişdi (III tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişdik (I cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişdiniz (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişdilər (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndirməmişdim (I tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdin (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdi (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdik (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdilər (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirmişdimsə (I tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişdinsə (II tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişdisə (III tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişdiksə (I cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişdinizsə (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişdilərsə (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndirməmişdimsə (I tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdinsə (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdisə (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdilərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirmişdimmi (I tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişdinmi (II tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişdimi (III tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişdikmi (I cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişdinizmi (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişdilərmi (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndirməmişdimmi (I tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdinmi (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdimi (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdilərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

ahəngləndirmişəmmiş (I tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişsənmiş (II tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişmiş (III tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişikmiş (I cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişlərmiş (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişmişəm (I tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişmişsən (II tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişmiş (III tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişmişik (I cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişmişlər (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndirməmişəmmiş (I tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişikmiş (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişlərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndiribsənmiş (II tək, nəqli keç)

ahəngləndiribmiş (III tək, nəqli keç)

ahəngləndiribsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndiriblərmiş (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndiribmişsən (II tək, nəqli keç)

ahəngləndiribmiş (III tək, nəqli keç)

ahəngləndiribmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndiribmişlər (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndirməyibsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyiblərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirmişəmmişsə (I tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişsənmişsə (II tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişmişsə (III tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişikmişsə (I cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişmişəmsə (I tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişmişsənsə (II tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişmişsə (III tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişmişiksə (I cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndirməmişəmmişsə (I tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişikmişsə (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndiribsənmişsə (II tək, nəqli keç)

ahəngləndiribmişsə (III tək, nəqli keç)

ahəngləndiribsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndiriblərmişsə (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndiribmişsənsə (II tək, nəqli keç)

ahəngləndiribmişsə (III tək, nəqli keç)

ahəngləndiribmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndiribmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndirməyibsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyiblərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

şərt (isə)

ahəngləndirdimsə (I tək, şühudi keç)

ahəngləndirdinsə (II tək, şühudi keç)

ahəngləndirdisə (III tək, şühudi keç)

ahəngləndirdiksə (I cəm, şühudi keç)

ahəngləndirdinizsə (II cəm, şühudi keç)

ahəngləndirdilərsə (III cəm, şühudi keç)

ahəngləndirmədimsə (I tək, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmədinsə (II tək, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmədisə (III tək, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmədiksə (I cəm, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmədinizsə (II cəm, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmədilərsə (III cəm, şühudi keç, inkar)

ahəngləndirmişəmsə (I tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişsənsə (II tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişsə (III tək, nəqli keç)

ahəngləndirmişiksə (I cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndirmişdirsə (III tək, nəqli keç)

ahəngləndirməmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməmişdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndiribsənsə (II tək, nəqli keç)

ahəngləndiribsə (III tək, nəqli keç)

ahəngləndiribsinizsə (II cəm, nəqli keç)

ahəngləndiriblərsə (III cəm, nəqli keç)

ahəngləndiribdirsə (III tək, nəqli keç)

ahəngləndirməyibsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibsə (III tək, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyiblərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahəngləndirməyibdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

Sözlərin sayı: 224

Əmr şəkli

fel

ahəngləndirim (I tək)

ahəngləndir (II tək)

ahəngləndirsin (III tək)

ahəngləndirək (I cəm)

ahəngləndirin (II cəm)

ahəngləndirsinlər (III cəm)

ahəngləndirməyim (I tək, inkar)

ahəngləndirmə (II tək, inkar)

ahəngləndirməsin (III tək, inkar)

ahəngləndirməyək (I cəm, inkar)

ahəngləndirməyin (II cəm, inkar)

ahəngləndirməsinlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

ahəngləndirimmi (I tək)

ahəngləndirsinmi (III tək)

ahəngləndirəkmi (I cəm)

ahəngləndirsinlərmi (III cəm)

ahəngləndirməyimmi (I tək, inkar)

ahəngləndirməsinmi (III tək, inkar)

ahəngləndirməyəkmi (I cəm, inkar)

ahəngləndirməsinlərmi (III cəm, inkar)

irad (-sana2)

ahəngləndirsənə (II tək)

ahəngləndirsəniz (II cəm)

Sözlərin sayı: 20

Arzu şəkli

fel

ahəngləndirəm (I tək)

ahəngləndirəsən (II tək)

ahəngləndirə (III tək)

ahəngləndirək (I cəm)

ahəngləndirəsiniz (II cəm)

ahəngləndirələr (III cəm)

ahəngləndirməyəm (I tək, inkar)

ahəngləndirməyəsən (II tək, inkar)

ahəngləndirməyə (III tək, inkar)

ahəngləndirməyək (I cəm, inkar)

ahəngləndirməyəsiniz (II cəm, inkar)

ahəngləndirməyələr (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

ahəngləndirəydim (I tək)

ahəngləndirəydin (II tək)

ahəngləndirəydi (III tək)

ahəngləndirəydik (I cəm)

ahəngləndirəydiniz (II cəm)

ahəngləndirəydilər (III cəm)

ahəngləndirməyəydim (I tək, inkar)

ahəngləndirməyəydin (II tək, inkar)

ahəngləndirməyəydi (III tək, inkar)

ahəngləndirməyəydik (I cəm, inkar)

ahəngləndirməyəydiniz (II cəm, inkar)

ahəngləndirməyəydilər (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

ahəngləndirəymişəm (I tək)

ahəngləndirəymişsən (II tək)

ahəngləndirəymiş (III tək)

ahəngləndirəymişik (I cəm)

ahəngləndirəymişsiniz (II cəm)

ahəngləndirəymişlər (III cəm)

ahəngləndirməyəymişəm (I tək, inkar)

ahəngləndirməyəymişsən (II tək, inkar)

ahəngləndirməyəymiş (III tək, inkar)

ahəngləndirməyəymişik (I cəm, inkar)

ahəngləndirməyəymişsiniz (II cəm, inkar)

ahəngləndirməyəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 36

Vacib şəkli

fel

ahəngləndirməliyəm (I tək)

ahəngləndirməlisən (II tək)

ahəngləndirməlidir (III tək)

ahəngləndirməliyik (I cəm)

ahəngləndirməlisiniz (II cəm)

ahəngləndirməlidirlər (III cəm)

ahəngləndirməməliyəm (I tək, inkar)

ahəngləndirməməlisən (II tək, inkar)

ahəngləndirməməlidir (III tək, inkar)

ahəngləndirməməliyik (I cəm, inkar)

ahəngləndirməməlisiniz (II cəm, inkar)

ahəngləndirməməlidirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

ahəngləndirməliyəmmi (I tək)

ahəngləndirməlisənmi (II tək)

ahəngləndirməlidirmi (III tək)

ahəngləndirməliyikmi (I cəm)

ahəngləndirməlisinizmi (II cəm)

ahəngləndirməlidirlərmi (III cəm)

ahəngləndirməməliyəmmi (I tək, inkar)

ahəngləndirməməlisənmi (II tək, inkar)

ahəngləndirməməlidirmi (III tək, inkar)

ahəngləndirməməliyikmi (I cəm, inkar)

ahəngləndirməməlisinizmi (II cəm, inkar)

ahəngləndirməməlidirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

ahəngləndirməliydim (I tək)

ahəngləndirməliydin (II tək)

ahəngləndirməliydi (III tək)

ahəngləndirməliydik (I cəm)

ahəngləndirməliydiniz (II cəm)

ahəngləndirməliydilər (III cəm)

ahəngləndirməməliydim (I tək, inkar)

ahəngləndirməməliydin (II tək, inkar)

ahəngləndirməməliydi (III tək, inkar)

ahəngləndirməməliydik (I cəm, inkar)

ahəngləndirməməliydiniz (II cəm, inkar)

ahəngləndirməməliydilər (III cəm, inkar)

ahəngləndirməliydimsə (I tək)

ahəngləndirməliydinsə (II tək)

ahəngləndirməliydisə (III tək)

ahəngləndirməliydiksə (I cəm)

ahəngləndirməliydinizsə (II cəm)

ahəngləndirməliydilərsə (III cəm)

ahəngləndirməməliydimsə (I tək, inkar)

ahəngləndirməməliydinsə (II tək, inkar)

ahəngləndirməməliydisə (III tək, inkar)

ahəngləndirməməliydiksə (I cəm, inkar)

ahəngləndirməməliydinizsə (II cəm, inkar)

ahəngləndirməməliydilərsə (III cəm, inkar)

ahəngləndirməliydimmi (I tək)

ahəngləndirməliydinmi (II tək)

ahəngləndirməliydimi (III tək)

ahəngləndirməliydikmi (I cəm)

ahəngləndirməliydinizmi (II cəm)

ahəngləndirməliydilərmi (III cəm)

ahəngləndirməməliydimmi (I tək, inkar)

ahəngləndirməməliydinmi (II tək, inkar)

ahəngləndirməməliydimi (III tək, inkar)

ahəngləndirməməliydikmi (I cəm, inkar)

ahəngləndirməməliydinizmi (II cəm, inkar)

ahəngləndirməməliydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

ahəngləndirməliyəmmiş (I tək)

ahəngləndirməlisənmiş (II tək)

ahəngləndirməliymiş (III tək)

ahəngləndirməliyikmiş (I cəm)

ahəngləndirməlisinizmiş (II cəm)

ahəngləndirməlidirlərmiş (III cəm)

ahəngləndirməliymişəm (I tək)

ahəngləndirməliymişsən (II tək)

ahəngləndirməliymiş (III tək)

ahəngləndirməliymişik (I cəm)

ahəngləndirməliymişsiniz (II cəm)

ahəngləndirməliymişlər (III cəm)

ahəngləndirməməliyəmmiş (I tək, inkar)

ahəngləndirməməlisənmiş (II tək, inkar)

ahəngləndirməməliymiş (III tək, inkar)

ahəngləndirməməliyikmiş (I cəm, inkar)

ahəngləndirməməlisinizmiş (II cəm, inkar)

ahəngləndirməməlidirlərmiş (III cəm, inkar)

ahəngləndirməməliymişəm (I tək, inkar)

ahəngləndirməməliymişsən (II tək, inkar)

ahəngləndirməməliymiş (III tək, inkar)

ahəngləndirməməliymişik (I cəm, inkar)

ahəngləndirməməliymişsiniz (II cəm, inkar)

ahəngləndirməməliymişlər (III cəm, inkar)

ahəngləndirməliyəmmişsə (I tək)

ahəngləndirməlisənmişsə (II tək)

ahəngləndirməliymişsə (III tək)

ahəngləndirməliyikmişsə (I cəm)

ahəngləndirməlisinizmişsə (II cəm)

ahəngləndirməlidirlərmişsə (III cəm)

ahəngləndirməliymişəmsə (I tək)

ahəngləndirməliymişsənsə (II tək)

ahəngləndirməliymişsə (III tək)

ahəngləndirməliymişiksə (I cəm)

ahəngləndirməliymişsinizsə (II cəm)

ahəngləndirməliymişlərsə (III cəm)

ahəngləndirməməliyəmmişsə (I tək, inkar)

ahəngləndirməməlisənmişsə (II tək, inkar)

ahəngləndirməməliymişsə (III tək, inkar)

ahəngləndirməməliyikmişsə (I cəm, inkar)

ahəngləndirməməlisinizmişsə (II cəm, inkar)

ahəngləndirməməlidirlərmişsə (III cəm, inkar)

ahəngləndirməməliymişəmsə (I tək, inkar)

ahəngləndirməməliymişsənsə (II tək, inkar)

ahəngləndirməməliymişsə (III tək, inkar)

ahəngləndirməməliymişiksə (I cəm, inkar)

ahəngləndirməməliymişsinizsə (II cəm, inkar)

ahəngləndirməməliymişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

ahəngləndirməliyəmsə (I tək)

ahəngləndirməlisənsə (II tək)

ahəngləndirməlidirsə (III tək)

ahəngləndirməliyiksə (I cəm)

ahəngləndirməlisinizsə (II cəm)

ahəngləndirməlidirlərsə (III cəm)

ahəngləndirməməliyəmsə (I tək, inkar)

ahəngləndirməməlisənsə (II tək, inkar)

ahəngləndirməməlidirsə (III tək, inkar)

ahəngləndirməməliyiksə (I cəm, inkar)

ahəngləndirməməlisinizsə (II cəm, inkar)

ahəngləndirməməlidirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Lazım şəkli

fel

ahəngləndirəsiyəm (I tək)

ahəngləndirəsisən (II tək)

ahəngləndirəsidir (III tək)

ahəngləndirəsiyik (I cəm)

ahəngləndirəsisiniz (II cəm)

ahəngləndirəsidirlər (III cəm)

sual (-mı4)

ahəngləndirəsiyəmmi (I tək)

ahəngləndirəsisənmi (II tək)

ahəngləndirəsidirmi (III tək)

ahəngləndirəsiyikmi (I cəm)

ahəngləndirəsisinizmi (II cəm)

ahəngləndirəsidirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

ahəngləndirəsiydim (I tək)

ahəngləndirəsiydin (II tək)

ahəngləndirəsiydi (III tək)

ahəngləndirəsiydik (I cəm)

ahəngləndirəsiydiniz (II cəm)

ahəngləndirəsiydilər (III cəm)

ahəngləndirəsiydimsə (I tək)

ahəngləndirəsiydinsə (II tək)

ahəngləndirəsiydisə (III tək)

ahəngləndirəsiydiksə (I cəm)

ahəngləndirəsiydinizsə (II cəm)

ahəngləndirəsiydilərsə (III cəm)

ahəngləndirəsiydimmi (I tək)

ahəngləndirəsiydinmi (II tək)

ahəngləndirəsiydimi (III tək)

ahəngləndirəsiydikmi (I cəm)

ahəngləndirəsiydinizmi (II cəm)

ahəngləndirəsiydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

ahəngləndirəsiyəmmiş (I tək)

ahəngləndirəsisənmiş (II tək)

ahəngləndirəsiymiş (III tək)

ahəngləndirəsiyikmiş (I cəm)

ahəngləndirəsisinizmiş (II cəm)

ahəngləndirəsidirlərmiş (III cəm)

ahəngləndirəsiymişəm (I tək)

ahəngləndirəsiymişsən (II tək)

ahəngləndirəsiymiş (III tək)

ahəngləndirəsiymişik (I cəm)

ahəngləndirəsiymişsiniz (II cəm)

ahəngləndirəsiymişlər (III cəm)

ahəngləndirəsiyəmmişsə (I tək)

ahəngləndirəsisənmişsə (II tək)

ahəngləndirəsiymişsə (III tək)

ahəngləndirəsiyikmişsə (I cəm)

ahəngləndirəsisinizmişsə (II cəm)

ahəngləndirəsidirlərmişsə (III cəm)

ahəngləndirəsiymişəmsə (I tək)

ahəngləndirəsiymişsənsə (II tək)

ahəngləndirəsiymişsə (III tək)

ahəngləndirəsiymişiksə (I cəm)

ahəngləndirəsiymişsinizsə (II cəm)

ahəngləndirəsiymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

ahəngləndirəsiyəmsə (I tək)

ahəngləndirəsisənsə (II tək)

ahəngləndirəsidirsə (III tək)

ahəngləndirəsiyiksə (I cəm)

ahəngləndirəsisinizsə (II cəm)

ahəngləndirəsidirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Şərt şəkli

fel

ahəngləndirsəm (I tək)

ahəngləndirsən (II tək)

ahəngləndirsə (III tək)

ahəngləndirsək (I cəm)

ahəngləndirsəniz (II cəm)

ahəngləndirsələr (III cəm)

ahəngləndirməsəm (I tək, inkar)

ahəngləndirməsən (II tək, inkar)

ahəngləndirməsə (III tək, inkar)

ahəngləndirməsək (I cəm, inkar)

ahəngləndirməsəniz (II cəm, inkar)

ahəngləndirməsələr (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

ahəngləndirsəmmi (I tək)

ahəngləndirsənmi (II tək)

ahəngləndirsəmi (III tək)

ahəngləndirsəkmi (I cəm)

ahəngləndirsənizmi (II cəm)

ahəngləndirsələrmi (III cəm)

ahəngləndirməsəmmi (I tək, inkar)

ahəngləndirməsənmi (II tək, inkar)

ahəngləndirməsəmi (III tək, inkar)

ahəngləndirməsəkmi (I cəm, inkar)

ahəngləndirməsənizmi (II cəm, inkar)

ahəngləndirməsələrmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

ahəngləndirsəydim (I tək)

ahəngləndirsəydin (II tək)

ahəngləndirsəydi (III tək)

ahəngləndirsəydik (I cəm)

ahəngləndirsəydiniz (II cəm)

ahəngləndirsəydilər (III cəm)

ahəngləndirməsəydim (I tək, inkar)

ahəngləndirməsəydin (II tək, inkar)

ahəngləndirməsəydi (III tək, inkar)

ahəngləndirməsəydik (I cəm, inkar)

ahəngləndirməsəydiniz (II cəm, inkar)

ahəngləndirməsəydilər (III cəm, inkar)

ahəngləndirsəydimmi (I tək)

ahəngləndirsəydinmi (II tək)

ahəngləndirsəydimi (III tək)

ahəngləndirsəydikmi (I cəm)

ahəngləndirsəydinizmi (II cəm)

ahəngləndirsəydilərmi (III cəm)

ahəngləndirməsəydimmi (I tək, inkar)

ahəngləndirməsəydinmi (II tək, inkar)

ahəngləndirməsəydimi (III tək, inkar)

ahəngləndirməsəydikmi (I cəm, inkar)

ahəngləndirməsəydinizmi (II cəm, inkar)

ahəngləndirməsəydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

ahəngləndirsəymişəm (I tək)

ahəngləndirsəymişsən (II tək)

ahəngləndirsəymiş (III tək)

ahəngləndirsəymişik (I cəm)

ahəngləndirsəymişsiniz (II cəm)

ahəngləndirsəymişlər (III cəm)

ahəngləndirməsəymişəm (I tək, inkar)

ahəngləndirməsəymişsən (II tək, inkar)

ahəngləndirməsəymiş (III tək, inkar)

ahəngləndirməsəymişik (I cəm, inkar)

ahəngləndirməsəymişsiniz (II cəm, inkar)

ahəngləndirməsəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 60

Davam şəkli

fel

ahəngləndirməkdəyəm (I tək)

ahəngləndirməkdəsən (II tək)

ahəngləndirməkdədir (III tək)

ahəngləndirməkdəyik (I cəm)

ahəngləndirməkdəsiniz (II cəm)

ahəngləndirməkdədirlər (III cəm)

sual (-mı4)

ahəngləndirməkdəyəmmi (I tək)

ahəngləndirməkdəsənmi (II tək)

ahəngləndirməkdədirmi (III tək)

ahəngləndirməkdəyikmi (I cəm)

ahəngləndirməkdəsinizmi (II cəm)

ahəngləndirməkdədirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

ahəngləndirməkdəydim (I tək)

ahəngləndirməkdəydin (II tək)

ahəngləndirməkdəydi (III tək)

ahəngləndirməkdəydik (I cəm)

ahəngləndirməkdəydiniz (II cəm)

ahəngləndirməkdəydilər (III cəm)

ahəngləndirməkdəydimsə (I tək)

ahəngləndirməkdəydinsə (II tək)

ahəngləndirməkdəydisə (III tək)

ahəngləndirməkdəydiksə (I cəm)

ahəngləndirməkdəydinizsə (II cəm)

ahəngləndirməkdəydilərsə (III cəm)

ahəngləndirməkdəydimmi (I tək)

ahəngləndirməkdəydinmi (II tək)

ahəngləndirməkdəydimi (III tək)

ahəngləndirməkdəydikmi (I cəm)

ahəngləndirməkdəydinizmi (II cəm)

ahəngləndirməkdəydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

ahəngləndirməkdəyəmmiş (I tək)

ahəngləndirməkdəsənmiş (II tək)

ahəngləndirməkdəymiş (III tək)

ahəngləndirməkdəyikmiş (I cəm)

ahəngləndirməkdəsinizmiş (II cəm)

ahəngləndirməkdədirlərmiş (III cəm)

ahəngləndirməkdəymişəm (I tək)

ahəngləndirməkdəymişsən (II tək)

ahəngləndirməkdəymiş (III tək)

ahəngləndirməkdəymişik (I cəm)

ahəngləndirməkdəymişsiniz (II cəm)

ahəngləndirməkdəymişlər (III cəm)

ahəngləndirməkdəyəmmişsə (I tək)

ahəngləndirməkdəsənmişsə (II tək)

ahəngləndirməkdəymişsə (III tək)

ahəngləndirməkdəyikmişsə (I cəm)

ahəngləndirməkdəsinizmişsə (II cəm)

ahəngləndirməkdədirlərmişsə (III cəm)

ahəngləndirməkdəymişəmsə (I tək)

ahəngləndirməkdəymişsənsə (II tək)

ahəngləndirməkdəymişsə (III tək)

ahəngləndirməkdəymişiksə (I cəm)

ahəngləndirməkdəymişsinizsə (II cəm)

ahəngləndirməkdəymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

ahəngləndirməkdəyəmsə (I tək)

ahəngləndirməkdəsənsə (II tək)

ahəngləndirməkdədirsə (III tək)

ahəngləndirməkdəyiksə (I cəm)

ahəngləndirməkdəsinizsə (II cəm)

ahəngləndirməkdədirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Sözlərin ümumi sayı: 946