Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

ahənglən sözü ahənglən felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

Xəbər şəkli (indiki zaman)

fel

ahənglənirəm (I tək)

ahənglənirsən (II tək)

ahənglənir (III tək)

ahənglənirik (I cəm)

ahənglənirsiniz (II cəm)

ahənglənirlər (III cəm)

ahənglənmirəm (I tək, inkar)

ahənglənmirsən (II tək, inkar)

ahənglənmir (III tək, inkar)

ahənglənmirik (I cəm, inkar)

ahənglənmirsiniz (II cəm, inkar)

ahənglənmirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

ahənglənirəmmi (I tək)

ahənglənirsənmi (II tək)

ahənglənirmi (III tək)

ahənglənirikmi (I cəm)

ahənglənirsinizmi (II cəm)

ahənglənirlərmi (III cəm)

ahənglənmirəmmi (I tək, inkar)

ahənglənmirsənmi (II tək, inkar)

ahənglənmirmi (III tək, inkar)

ahənglənmirikmi (I cəm, inkar)

ahənglənmirsinizmi (II cəm, inkar)

ahənglənmirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

ahənglənirdim (I tək)

ahənglənirdin (II tək)

ahənglənirdi (III tək)

ahənglənirdik (I cəm)

ahənglənirdiniz (II cəm)

ahənglənirdilər (III cəm)

ahənglənmirdim (I tək, inkar)

ahənglənmirdin (II tək, inkar)

ahənglənmirdi (III tək, inkar)

ahənglənmirdik (I cəm, inkar)

ahənglənmirdiniz (II cəm, inkar)

ahənglənmirdilər (III cəm, inkar)

ahənglənirdimsə (I tək)

ahənglənirdinsə (II tək)

ahənglənirdisə (III tək)

ahənglənirdiksə (I cəm)

ahənglənirdinizsə (II cəm)

ahənglənirdilərsə (III cəm)

ahənglənmirdimsə (I tək, inkar)

ahənglənmirdinsə (II tək, inkar)

ahənglənmirdisə (III tək, inkar)

ahənglənmirdiksə (I cəm, inkar)

ahənglənmirdinizsə (II cəm, inkar)

ahənglənmirdilərsə (III cəm, inkar)

ahənglənirdimmi (I tək)

ahənglənirdinmi (II tək)

ahənglənirdimi (III tək)

ahənglənirdikmi (I cəm)

ahənglənirdinizmi (II cəm)

ahənglənirdilərmi (III cəm)

ahənglənmirdimmi (I tək, inkar)

ahənglənmirdinmi (II tək, inkar)

ahənglənmirdimi (III tək, inkar)

ahənglənmirdikmi (I cəm, inkar)

ahənglənmirdinizmi (II cəm, inkar)

ahənglənmirdilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

ahənglənirəmmiş (I tək)

ahənglənirsənmiş (II tək)

ahənglənirmiş (III tək)

ahənglənirikmiş (I cəm)

ahənglənirsinizmiş (II cəm)

ahənglənirlərmiş (III cəm)

ahənglənirmişəm (I tək)

ahənglənirmişsən (II tək)

ahənglənirmiş (III tək)

ahənglənirmişik (I cəm)

ahənglənirmişsiniz (II cəm)

ahənglənirmişlər (III cəm)

ahənglənmirəmmiş (I tək, inkar)

ahənglənmirsənmiş (II tək, inkar)

ahənglənmirmiş (III tək, inkar)

ahənglənmirikmiş (I cəm, inkar)

ahənglənmirsinizmiş (II cəm, inkar)

ahənglənmirlərmiş (III cəm, inkar)

ahənglənmirmişəm (I tək, inkar)

ahənglənmirmişsən (II tək, inkar)

ahənglənmirmiş (III tək, inkar)

ahənglənmirmişik (I cəm, inkar)

ahənglənmirmişsiniz (II cəm, inkar)

ahənglənmirmişlər (III cəm, inkar)

ahənglənirəmmişsə (I tək)

ahənglənirsənmişsə (II tək)

ahənglənirmişsə (III tək)

ahənglənirikmişsə (I cəm)

ahənglənirsinizmişsə (II cəm)

ahənglənirlərmişsə (III cəm)

ahənglənirmişəmsə (I tək)

ahənglənirmişsənsə (II tək)

ahənglənirmişsə (III tək)

ahənglənirmişiksə (I cəm)

ahənglənirmişsinizsə (II cəm)

ahənglənirmişlərsə (III cəm)

ahənglənmirəmmişsə (I tək, inkar)

ahənglənmirsənmişsə (II tək, inkar)

ahənglənmirmişsə (III tək, inkar)

ahənglənmirikmişsə (I cəm, inkar)

ahənglənmirsinizmişsə (II cəm, inkar)

ahənglənmirlərmişsə (III cəm, inkar)

ahənglənmirmişəmsə (I tək, inkar)

ahənglənmirmişsənsə (II tək, inkar)

ahənglənmirmişsə (III tək, inkar)

ahənglənmirmişiksə (I cəm, inkar)

ahənglənmirmişsinizsə (II cəm, inkar)

ahənglənmirmişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

ahənglənirəmsə (I tək)

ahənglənirsənsə (II tək)

ahənglənirsə (III tək)

ahəngləniriksə (I cəm)

ahənglənirsinizsə (II cəm)

ahənglənirlərsə (III cəm)

ahənglənmirəmsə (I tək, inkar)

ahənglənmirsənsə (II tək, inkar)

ahənglənmirsə (III tək, inkar)

ahənglənmiriksə (I cəm, inkar)

ahənglənmirsinizsə (II cəm, inkar)

ahənglənmirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Xəbər şəkli (gələcək zaman)

fel

ahənglənəcəyəm (I tək, qəti gəl)

ahənglənəcəksən (II tək, qəti gəl)

ahənglənəcək (III tək, qəti gəl)

ahənglənəcəyik (I cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəksiniz (II cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəklər (III cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəkdir (III tək, qəti gəl)

ahənglənməyəcəyəm (I tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəksən (II tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcək (III tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəyik (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəksiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəklər (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdir (III tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənərəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənər (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənmərəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməz (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənmərik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

sual (-mı4)

ahənglənəcəyəmmi (I tək, qəti gəl)

ahənglənəcəksənmi (II tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkmi (III tək, qəti gəl)

ahənglənəcəyikmi (I cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəklərmi (III cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəkdirmi (III tək, qəti gəl)

ahənglənməyəcəyəmmi (I tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəksənmi (II tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkmi (III tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəyikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəklərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdirmi (III tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərmi (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənmərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzmi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənmərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

hekayə (idi[sə])

ahənglənəcəkdim (I tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkdin (II tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkdi (III tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkdik (I cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəkdilər (III cəm, qəti gəl)

ahənglənməyəcəkdim (I tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdin (II tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdi (III tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdik (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdilər (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənərdim (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərdin (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərdi (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərdik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənməzdim (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzdin (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzdi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzdik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənəcəkdimsə (I tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkdinsə (II tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkdisə (III tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl)

ahənglənməyəcəkdimsə (I tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdinsə (II tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdisə (III tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənərdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərdisə (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənməzdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzdisə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənəcəkdimmi (I tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkdinmi (II tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkdimi (III tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl)

ahənglənməyəcəkdimmi (I tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdinmi (II tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdimi (III tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənərdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərdimi (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənməzdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzdimi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

ahənglənəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl)

ahənglənəcəksənmiş (II tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

ahənglənəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəkmişəm (I tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkmişsən (II tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkmişik (I cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl)

ahənglənməyəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəksənmiş (II tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkmişəm (I tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkmişsən (II tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkmişik (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənmərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənmərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl)

ahənglənəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

ahənglənəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

ahənglənəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl)

ahənglənməyəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənmərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənmərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

şərt (isə)

ahənglənəcəyəmsə (I tək, qəti gəl)

ahənglənəcəksənsə (II tək, qəti gəl)

ahənglənəcəksə (III tək, qəti gəl)

ahənglənəcəyiksə (I cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəklərsə (III cəm, qəti gəl)

ahənglənəcəkdirsə (III tək, qəti gəl)

ahənglənməyəcəyəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəksənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəksə (III tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəyiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəklərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

ahənglənməyəcəkdirsə (III tək, qəti gəl, inkar)

ahənglənərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

ahənglənəriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənərlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

ahənglənmərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

ahənglənməzlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

Sözlərin sayı: 246

Xəbər şəkli (keçmiş zaman)

fel

ahəngləndim (I tək, şühudi keç)

ahəngləndin (II tək, şühudi keç)

ahəngləndi (III tək, şühudi keç)

ahəngləndik (I cəm, şühudi keç)

ahəngləndiniz (II cəm, şühudi keç)

ahəngləndilər (III cəm, şühudi keç)

ahənglənmədim (I tək, şühudi keç, inkar)

ahənglənmədin (II tək, şühudi keç, inkar)

ahənglənmədi (III tək, şühudi keç, inkar)

ahənglənmədik (I cəm, şühudi keç, inkar)

ahənglənmədiniz (II cəm, şühudi keç, inkar)

ahənglənmədilər (III cəm, şühudi keç, inkar)

ahənglənmişəm (I tək, nəqli keç)

ahənglənmişsən (II tək, nəqli keç)

ahənglənmiş (III tək, nəqli keç)

ahənglənmişik (I cəm, nəqli keç)

ahənglənmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

ahənglənmişlər (III cəm, nəqli keç)

ahənglənmişdir (III tək, nəqli keç)

ahənglənməmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdir (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənibsən (II tək, nəqli keç)

ahənglənib (III tək, nəqli keç)

ahənglənibsiniz (II cəm, nəqli keç)

ahəngləniblər (III cəm, nəqli keç)

ahənglənibdir (III tək, nəqli keç)

ahənglənməyibsən (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyib (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyiblər (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibdir (III tək, nəqli keç, inkar)

sual (-mı4)

ahəngləndimmi (I tək, şühudi keç)

ahəngləndinmi (II tək, şühudi keç)

ahəngləndimi (III tək, şühudi keç)

ahəngləndikmi (I cəm, şühudi keç)

ahəngləndinizmi (II cəm, şühudi keç)

ahəngləndilərmi (III cəm, şühudi keç)

ahənglənmədimmi (I tək, şühudi keç, inkar)

ahənglənmədinmi (II tək, şühudi keç, inkar)

ahənglənmədimi (III tək, şühudi keç, inkar)

ahənglənmədikmi (I cəm, şühudi keç, inkar)

ahənglənmədinizmi (II cəm, şühudi keç, inkar)

ahənglənmədilərmi (III cəm, şühudi keç, inkar)

ahənglənmişəmmi (I tək, nəqli keç)

ahənglənmişsənmi (II tək, nəqli keç)

ahənglənmişmi (III tək, nəqli keç)

ahənglənmişikmi (I cəm, nəqli keç)

ahənglənmişsinizmi (II cəm, nəqli keç)

ahənglənmişlərmi (III cəm, nəqli keç)

ahənglənmişdirmi (III tək, nəqli keç)

ahənglənməmişəmmi (I tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişmi (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişlərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənibsənmi (II tək, nəqli keç)

ahənglənibmi (III tək, nəqli keç)

ahənglənibsinizmi (II cəm, nəqli keç)

ahəngləniblərmi (III cəm, nəqli keç)

ahənglənibdirmi (III tək, nəqli keç)

ahənglənməyibsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibmi (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyiblərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

hekayə (idi[sə])

ahənglənmişdim (I tək, nəqli keç)

ahənglənmişdin (II tək, nəqli keç)

ahənglənmişdi (III tək, nəqli keç)

ahənglənmişdik (I cəm, nəqli keç)

ahənglənmişdiniz (II cəm, nəqli keç)

ahənglənmişdilər (III cəm, nəqli keç)

ahənglənməmişdim (I tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdin (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdi (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdik (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdilər (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənmişdimsə (I tək, nəqli keç)

ahənglənmişdinsə (II tək, nəqli keç)

ahənglənmişdisə (III tək, nəqli keç)

ahənglənmişdiksə (I cəm, nəqli keç)

ahənglənmişdinizsə (II cəm, nəqli keç)

ahənglənmişdilərsə (III cəm, nəqli keç)

ahənglənməmişdimsə (I tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdinsə (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdisə (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdilərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənmişdimmi (I tək, nəqli keç)

ahənglənmişdinmi (II tək, nəqli keç)

ahənglənmişdimi (III tək, nəqli keç)

ahənglənmişdikmi (I cəm, nəqli keç)

ahənglənmişdinizmi (II cəm, nəqli keç)

ahənglənmişdilərmi (III cəm, nəqli keç)

ahənglənməmişdimmi (I tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdinmi (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdimi (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdilərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

ahənglənmişəmmiş (I tək, nəqli keç)

ahənglənmişsənmiş (II tək, nəqli keç)

ahənglənmişmiş (III tək, nəqli keç)

ahənglənmişikmiş (I cəm, nəqli keç)

ahənglənmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

ahənglənmişlərmiş (III cəm, nəqli keç)

ahənglənmişmişəm (I tək, nəqli keç)

ahənglənmişmişsən (II tək, nəqli keç)

ahənglənmişmiş (III tək, nəqli keç)

ahənglənmişmişik (I cəm, nəqli keç)

ahənglənmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

ahənglənmişmişlər (III cəm, nəqli keç)

ahənglənməmişəmmiş (I tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişikmiş (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişlərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənibsənmiş (II tək, nəqli keç)

ahənglənibmiş (III tək, nəqli keç)

ahənglənibsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

ahəngləniblərmiş (III cəm, nəqli keç)

ahənglənibmişsən (II tək, nəqli keç)

ahənglənibmiş (III tək, nəqli keç)

ahənglənibmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

ahənglənibmişlər (III cəm, nəqli keç)

ahənglənməyibsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyiblərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənmişəmmişsə (I tək, nəqli keç)

ahənglənmişsənmişsə (II tək, nəqli keç)

ahənglənmişmişsə (III tək, nəqli keç)

ahənglənmişikmişsə (I cəm, nəqli keç)

ahənglənmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

ahənglənmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç)

ahənglənmişmişəmsə (I tək, nəqli keç)

ahənglənmişmişsənsə (II tək, nəqli keç)

ahənglənmişmişsə (III tək, nəqli keç)

ahənglənmişmişiksə (I cəm, nəqli keç)

ahənglənmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

ahənglənmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

ahənglənməmişəmmişsə (I tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişikmişsə (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənibsənmişsə (II tək, nəqli keç)

ahənglənibmişsə (III tək, nəqli keç)

ahənglənibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

ahəngləniblərmişsə (III cəm, nəqli keç)

ahənglənibmişsənsə (II tək, nəqli keç)

ahənglənibmişsə (III tək, nəqli keç)

ahənglənibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

ahənglənibmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

ahənglənməyibsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyiblərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

şərt (isə)

ahəngləndimsə (I tək, şühudi keç)

ahəngləndinsə (II tək, şühudi keç)

ahəngləndisə (III tək, şühudi keç)

ahəngləndiksə (I cəm, şühudi keç)

ahəngləndinizsə (II cəm, şühudi keç)

ahəngləndilərsə (III cəm, şühudi keç)

ahənglənmədimsə (I tək, şühudi keç, inkar)

ahənglənmədinsə (II tək, şühudi keç, inkar)

ahənglənmədisə (III tək, şühudi keç, inkar)

ahənglənmədiksə (I cəm, şühudi keç, inkar)

ahənglənmədinizsə (II cəm, şühudi keç, inkar)

ahənglənmədilərsə (III cəm, şühudi keç, inkar)

ahənglənmişəmsə (I tək, nəqli keç)

ahənglənmişsənsə (II tək, nəqli keç)

ahənglənmişsə (III tək, nəqli keç)

ahənglənmişiksə (I cəm, nəqli keç)

ahənglənmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

ahənglənmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

ahənglənmişdirsə (III tək, nəqli keç)

ahənglənməmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməmişdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənibsənsə (II tək, nəqli keç)

ahənglənibsə (III tək, nəqli keç)

ahənglənibsinizsə (II cəm, nəqli keç)

ahəngləniblərsə (III cəm, nəqli keç)

ahənglənibdirsə (III tək, nəqli keç)

ahənglənməyibsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibsə (III tək, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyiblərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

ahənglənməyibdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

Sözlərin sayı: 224

Əmr şəkli

fel

ahənglənim (I tək)

ahənglən (II tək)

ahənglənsin (III tək)

ahənglənək (I cəm)

ahənglənin (II cəm)

ahənglənsinlər (III cəm)

ahənglənməyim (I tək, inkar)

ahənglənmə (II tək, inkar)

ahənglənməsin (III tək, inkar)

ahənglənməyək (I cəm, inkar)

ahənglənməyin (II cəm, inkar)

ahənglənməsinlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

ahənglənimmi (I tək)

ahənglənsinmi (III tək)

ahənglənəkmi (I cəm)

ahənglənsinlərmi (III cəm)

ahənglənməyimmi (I tək, inkar)

ahənglənməsinmi (III tək, inkar)

ahənglənməyəkmi (I cəm, inkar)

ahənglənməsinlərmi (III cəm, inkar)

irad (-sana2)

ahənglənsənə (II tək)

ahənglənsəniz (II cəm)

Sözlərin sayı: 20

Arzu şəkli

fel

ahənglənəm (I tək)

ahənglənəsən (II tək)

ahənglənə (III tək)

ahənglənək (I cəm)

ahənglənəsiniz (II cəm)

ahənglənələr (III cəm)

ahənglənməyəm (I tək, inkar)

ahənglənməyəsən (II tək, inkar)

ahənglənməyə (III tək, inkar)

ahənglənməyək (I cəm, inkar)

ahənglənməyəsiniz (II cəm, inkar)

ahənglənməyələr (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

ahənglənəydim (I tək)

ahənglənəydin (II tək)

ahənglənəydi (III tək)

ahənglənəydik (I cəm)

ahənglənəydiniz (II cəm)

ahənglənəydilər (III cəm)

ahənglənməyəydim (I tək, inkar)

ahənglənməyəydin (II tək, inkar)

ahənglənməyəydi (III tək, inkar)

ahənglənməyəydik (I cəm, inkar)

ahənglənməyəydiniz (II cəm, inkar)

ahənglənməyəydilər (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

ahənglənəymişəm (I tək)

ahənglənəymişsən (II tək)

ahənglənəymiş (III tək)

ahənglənəymişik (I cəm)

ahənglənəymişsiniz (II cəm)

ahənglənəymişlər (III cəm)

ahənglənməyəymişəm (I tək, inkar)

ahənglənməyəymişsən (II tək, inkar)

ahənglənməyəymiş (III tək, inkar)

ahənglənməyəymişik (I cəm, inkar)

ahənglənməyəymişsiniz (II cəm, inkar)

ahənglənməyəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 36

Vacib şəkli

fel

ahənglənməliyəm (I tək)

ahənglənməlisən (II tək)

ahənglənməlidir (III tək)

ahənglənməliyik (I cəm)

ahənglənməlisiniz (II cəm)

ahənglənməlidirlər (III cəm)

ahənglənməməliyəm (I tək, inkar)

ahənglənməməlisən (II tək, inkar)

ahənglənməməlidir (III tək, inkar)

ahənglənməməliyik (I cəm, inkar)

ahənglənməməlisiniz (II cəm, inkar)

ahənglənməməlidirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

ahənglənməliyəmmi (I tək)

ahənglənməlisənmi (II tək)

ahənglənməlidirmi (III tək)

ahənglənməliyikmi (I cəm)

ahənglənməlisinizmi (II cəm)

ahənglənməlidirlərmi (III cəm)

ahənglənməməliyəmmi (I tək, inkar)

ahənglənməməlisənmi (II tək, inkar)

ahənglənməməlidirmi (III tək, inkar)

ahənglənməməliyikmi (I cəm, inkar)

ahənglənməməlisinizmi (II cəm, inkar)

ahənglənməməlidirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

ahənglənməliydim (I tək)

ahənglənməliydin (II tək)

ahənglənməliydi (III tək)

ahənglənməliydik (I cəm)

ahənglənməliydiniz (II cəm)

ahənglənməliydilər (III cəm)

ahənglənməməliydim (I tək, inkar)

ahənglənməməliydin (II tək, inkar)

ahənglənməməliydi (III tək, inkar)

ahənglənməməliydik (I cəm, inkar)

ahənglənməməliydiniz (II cəm, inkar)

ahənglənməməliydilər (III cəm, inkar)

ahənglənməliydimsə (I tək)

ahənglənməliydinsə (II tək)

ahənglənməliydisə (III tək)

ahənglənməliydiksə (I cəm)

ahənglənməliydinizsə (II cəm)

ahənglənməliydilərsə (III cəm)

ahənglənməməliydimsə (I tək, inkar)

ahənglənməməliydinsə (II tək, inkar)

ahənglənməməliydisə (III tək, inkar)

ahənglənməməliydiksə (I cəm, inkar)

ahənglənməməliydinizsə (II cəm, inkar)

ahənglənməməliydilərsə (III cəm, inkar)

ahənglənməliydimmi (I tək)

ahənglənməliydinmi (II tək)

ahənglənməliydimi (III tək)

ahənglənməliydikmi (I cəm)

ahənglənməliydinizmi (II cəm)

ahənglənməliydilərmi (III cəm)

ahənglənməməliydimmi (I tək, inkar)

ahənglənməməliydinmi (II tək, inkar)

ahənglənməməliydimi (III tək, inkar)

ahənglənməməliydikmi (I cəm, inkar)

ahənglənməməliydinizmi (II cəm, inkar)

ahənglənməməliydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

ahənglənməliyəmmiş (I tək)

ahənglənməlisənmiş (II tək)

ahənglənməliymiş (III tək)

ahənglənməliyikmiş (I cəm)

ahənglənməlisinizmiş (II cəm)

ahənglənməlidirlərmiş (III cəm)

ahənglənməliymişəm (I tək)

ahənglənməliymişsən (II tək)

ahənglənməliymiş (III tək)

ahənglənməliymişik (I cəm)

ahənglənməliymişsiniz (II cəm)

ahənglənməliymişlər (III cəm)

ahənglənməməliyəmmiş (I tək, inkar)

ahənglənməməlisənmiş (II tək, inkar)

ahənglənməməliymiş (III tək, inkar)

ahənglənməməliyikmiş (I cəm, inkar)

ahənglənməməlisinizmiş (II cəm, inkar)

ahənglənməməlidirlərmiş (III cəm, inkar)

ahənglənməməliymişəm (I tək, inkar)

ahənglənməməliymişsən (II tək, inkar)

ahənglənməməliymiş (III tək, inkar)

ahənglənməməliymişik (I cəm, inkar)

ahənglənməməliymişsiniz (II cəm, inkar)

ahənglənməməliymişlər (III cəm, inkar)

ahənglənməliyəmmişsə (I tək)

ahənglənməlisənmişsə (II tək)

ahənglənməliymişsə (III tək)

ahənglənməliyikmişsə (I cəm)

ahənglənməlisinizmişsə (II cəm)

ahənglənməlidirlərmişsə (III cəm)

ahənglənməliymişəmsə (I tək)

ahənglənməliymişsənsə (II tək)

ahənglənməliymişsə (III tək)

ahənglənməliymişiksə (I cəm)

ahənglənməliymişsinizsə (II cəm)

ahənglənməliymişlərsə (III cəm)

ahənglənməməliyəmmişsə (I tək, inkar)

ahənglənməməlisənmişsə (II tək, inkar)

ahənglənməməliymişsə (III tək, inkar)

ahənglənməməliyikmişsə (I cəm, inkar)

ahənglənməməlisinizmişsə (II cəm, inkar)

ahənglənməməlidirlərmişsə (III cəm, inkar)

ahənglənməməliymişəmsə (I tək, inkar)

ahənglənməməliymişsənsə (II tək, inkar)

ahənglənməməliymişsə (III tək, inkar)

ahənglənməməliymişiksə (I cəm, inkar)

ahənglənməməliymişsinizsə (II cəm, inkar)

ahənglənməməliymişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

ahənglənməliyəmsə (I tək)

ahənglənməlisənsə (II tək)

ahənglənməlidirsə (III tək)

ahənglənməliyiksə (I cəm)

ahənglənməlisinizsə (II cəm)

ahənglənməlidirlərsə (III cəm)

ahənglənməməliyəmsə (I tək, inkar)

ahənglənməməlisənsə (II tək, inkar)

ahənglənməməlidirsə (III tək, inkar)

ahənglənməməliyiksə (I cəm, inkar)

ahənglənməməlisinizsə (II cəm, inkar)

ahənglənməməlidirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Lazım şəkli

fel

ahənglənəsiyəm (I tək)

ahənglənəsisən (II tək)

ahənglənəsidir (III tək)

ahənglənəsiyik (I cəm)

ahənglənəsisiniz (II cəm)

ahənglənəsidirlər (III cəm)

sual (-mı4)

ahənglənəsiyəmmi (I tək)

ahənglənəsisənmi (II tək)

ahənglənəsidirmi (III tək)

ahənglənəsiyikmi (I cəm)

ahənglənəsisinizmi (II cəm)

ahənglənəsidirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

ahənglənəsiydim (I tək)

ahənglənəsiydin (II tək)

ahənglənəsiydi (III tək)

ahənglənəsiydik (I cəm)

ahənglənəsiydiniz (II cəm)

ahənglənəsiydilər (III cəm)

ahənglənəsiydimsə (I tək)

ahənglənəsiydinsə (II tək)

ahənglənəsiydisə (III tək)

ahənglənəsiydiksə (I cəm)

ahənglənəsiydinizsə (II cəm)

ahənglənəsiydilərsə (III cəm)

ahənglənəsiydimmi (I tək)

ahənglənəsiydinmi (II tək)

ahənglənəsiydimi (III tək)

ahənglənəsiydikmi (I cəm)

ahənglənəsiydinizmi (II cəm)

ahənglənəsiydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

ahənglənəsiyəmmiş (I tək)

ahənglənəsisənmiş (II tək)

ahənglənəsiymiş (III tək)

ahənglənəsiyikmiş (I cəm)

ahənglənəsisinizmiş (II cəm)

ahənglənəsidirlərmiş (III cəm)

ahənglənəsiymişəm (I tək)

ahənglənəsiymişsən (II tək)

ahənglənəsiymiş (III tək)

ahənglənəsiymişik (I cəm)

ahənglənəsiymişsiniz (II cəm)

ahənglənəsiymişlər (III cəm)

ahənglənəsiyəmmişsə (I tək)

ahənglənəsisənmişsə (II tək)

ahənglənəsiymişsə (III tək)

ahənglənəsiyikmişsə (I cəm)

ahənglənəsisinizmişsə (II cəm)

ahənglənəsidirlərmişsə (III cəm)

ahənglənəsiymişəmsə (I tək)

ahənglənəsiymişsənsə (II tək)

ahənglənəsiymişsə (III tək)

ahənglənəsiymişiksə (I cəm)

ahənglənəsiymişsinizsə (II cəm)

ahənglənəsiymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

ahənglənəsiyəmsə (I tək)

ahənglənəsisənsə (II tək)

ahənglənəsidirsə (III tək)

ahənglənəsiyiksə (I cəm)

ahənglənəsisinizsə (II cəm)

ahənglənəsidirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Şərt şəkli

fel

ahənglənsəm (I tək)

ahənglənsən (II tək)

ahənglənsə (III tək)

ahənglənsək (I cəm)

ahənglənsəniz (II cəm)

ahənglənsələr (III cəm)

ahənglənməsəm (I tək, inkar)

ahənglənməsən (II tək, inkar)

ahənglənməsə (III tək, inkar)

ahənglənməsək (I cəm, inkar)

ahənglənməsəniz (II cəm, inkar)

ahənglənməsələr (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

ahənglənsəmmi (I tək)

ahənglənsənmi (II tək)

ahənglənsəmi (III tək)

ahənglənsəkmi (I cəm)

ahənglənsənizmi (II cəm)

ahənglənsələrmi (III cəm)

ahənglənməsəmmi (I tək, inkar)

ahənglənməsənmi (II tək, inkar)

ahənglənməsəmi (III tək, inkar)

ahənglənməsəkmi (I cəm, inkar)

ahənglənməsənizmi (II cəm, inkar)

ahənglənməsələrmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

ahənglənsəydim (I tək)

ahənglənsəydin (II tək)

ahənglənsəydi (III tək)

ahənglənsəydik (I cəm)

ahənglənsəydiniz (II cəm)

ahənglənsəydilər (III cəm)

ahənglənməsəydim (I tək, inkar)

ahənglənməsəydin (II tək, inkar)

ahənglənməsəydi (III tək, inkar)

ahənglənməsəydik (I cəm, inkar)

ahənglənməsəydiniz (II cəm, inkar)

ahənglənməsəydilər (III cəm, inkar)

ahənglənsəydimmi (I tək)

ahənglənsəydinmi (II tək)

ahənglənsəydimi (III tək)

ahənglənsəydikmi (I cəm)

ahənglənsəydinizmi (II cəm)

ahənglənsəydilərmi (III cəm)

ahənglənməsəydimmi (I tək, inkar)

ahənglənməsəydinmi (II tək, inkar)

ahənglənməsəydimi (III tək, inkar)

ahənglənməsəydikmi (I cəm, inkar)

ahənglənməsəydinizmi (II cəm, inkar)

ahənglənməsəydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

ahənglənsəymişəm (I tək)

ahənglənsəymişsən (II tək)

ahənglənsəymiş (III tək)

ahənglənsəymişik (I cəm)

ahənglənsəymişsiniz (II cəm)

ahənglənsəymişlər (III cəm)

ahənglənməsəymişəm (I tək, inkar)

ahənglənməsəymişsən (II tək, inkar)

ahənglənməsəymiş (III tək, inkar)

ahənglənməsəymişik (I cəm, inkar)

ahənglənməsəymişsiniz (II cəm, inkar)

ahənglənməsəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 60

Davam şəkli

fel

ahənglənməkdəyəm (I tək)

ahənglənməkdəsən (II tək)

ahənglənməkdədir (III tək)

ahənglənməkdəyik (I cəm)

ahənglənməkdəsiniz (II cəm)

ahənglənməkdədirlər (III cəm)

sual (-mı4)

ahənglənməkdəyəmmi (I tək)

ahənglənməkdəsənmi (II tək)

ahənglənməkdədirmi (III tək)

ahənglənməkdəyikmi (I cəm)

ahənglənməkdəsinizmi (II cəm)

ahənglənməkdədirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

ahənglənməkdəydim (I tək)

ahənglənməkdəydin (II tək)

ahənglənməkdəydi (III tək)

ahənglənməkdəydik (I cəm)

ahənglənməkdəydiniz (II cəm)

ahənglənməkdəydilər (III cəm)

ahənglənməkdəydimsə (I tək)

ahənglənməkdəydinsə (II tək)

ahənglənməkdəydisə (III tək)

ahənglənməkdəydiksə (I cəm)

ahənglənməkdəydinizsə (II cəm)

ahənglənməkdəydilərsə (III cəm)

ahənglənməkdəydimmi (I tək)

ahənglənməkdəydinmi (II tək)

ahənglənməkdəydimi (III tək)

ahənglənməkdəydikmi (I cəm)

ahənglənməkdəydinizmi (II cəm)

ahənglənməkdəydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

ahənglənməkdəyəmmiş (I tək)

ahənglənməkdəsənmiş (II tək)

ahənglənməkdəymiş (III tək)

ahənglənməkdəyikmiş (I cəm)

ahənglənməkdəsinizmiş (II cəm)

ahənglənməkdədirlərmiş (III cəm)

ahənglənməkdəymişəm (I tək)

ahənglənməkdəymişsən (II tək)

ahənglənməkdəymiş (III tək)

ahənglənməkdəymişik (I cəm)

ahənglənməkdəymişsiniz (II cəm)

ahənglənməkdəymişlər (III cəm)

ahənglənməkdəyəmmişsə (I tək)

ahənglənməkdəsənmişsə (II tək)

ahənglənməkdəymişsə (III tək)

ahənglənməkdəyikmişsə (I cəm)

ahənglənməkdəsinizmişsə (II cəm)

ahənglənməkdədirlərmişsə (III cəm)

ahənglənməkdəymişəmsə (I tək)

ahənglənməkdəymişsənsə (II tək)

ahənglənməkdəymişsə (III tək)

ahənglənməkdəymişiksə (I cəm)

ahənglənməkdəymişsinizsə (II cəm)

ahənglənməkdəymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

ahənglənməkdəyəmsə (I tək)

ahənglənməkdəsənsə (II tək)

ahənglənməkdədirsə (III tək)

ahənglənməkdəyiksə (I cəm)

ahənglənməkdəsinizsə (II cəm)

ahənglənməkdədirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Sözlərin ümumi sayı: 946