Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

adiləşdiril sözü adiləşdiril felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

Xəbər şəkli (indiki zaman)

fel

adiləşdirilirəm (I tək)

adiləşdirilirsən (II tək)

adiləşdirilir (III tək)

adiləşdirilirik (I cəm)

adiləşdirilirsiniz (II cəm)

adiləşdirilirlər (III cəm)

adiləşdirilmirəm (I tək, inkar)

adiləşdirilmirsən (II tək, inkar)

adiləşdirilmir (III tək, inkar)

adiləşdirilmirik (I cəm, inkar)

adiləşdirilmirsiniz (II cəm, inkar)

adiləşdirilmirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

adiləşdirilirəmmi (I tək)

adiləşdirilirsənmi (II tək)

adiləşdirilirmi (III tək)

adiləşdirilirikmi (I cəm)

adiləşdirilirsinizmi (II cəm)

adiləşdirilirlərmi (III cəm)

adiləşdirilmirəmmi (I tək, inkar)

adiləşdirilmirsənmi (II tək, inkar)

adiləşdirilmirmi (III tək, inkar)

adiləşdirilmirikmi (I cəm, inkar)

adiləşdirilmirsinizmi (II cəm, inkar)

adiləşdirilmirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

adiləşdirilirdim (I tək)

adiləşdirilirdin (II tək)

adiləşdirilirdi (III tək)

adiləşdirilirdik (I cəm)

adiləşdirilirdiniz (II cəm)

adiləşdirilirdilər (III cəm)

adiləşdirilmirdim (I tək, inkar)

adiləşdirilmirdin (II tək, inkar)

adiləşdirilmirdi (III tək, inkar)

adiləşdirilmirdik (I cəm, inkar)

adiləşdirilmirdiniz (II cəm, inkar)

adiləşdirilmirdilər (III cəm, inkar)

adiləşdirilirdimsə (I tək)

adiləşdirilirdinsə (II tək)

adiləşdirilirdisə (III tək)

adiləşdirilirdiksə (I cəm)

adiləşdirilirdinizsə (II cəm)

adiləşdirilirdilərsə (III cəm)

adiləşdirilmirdimsə (I tək, inkar)

adiləşdirilmirdinsə (II tək, inkar)

adiləşdirilmirdisə (III tək, inkar)

adiləşdirilmirdiksə (I cəm, inkar)

adiləşdirilmirdinizsə (II cəm, inkar)

adiləşdirilmirdilərsə (III cəm, inkar)

adiləşdirilirdimmi (I tək)

adiləşdirilirdinmi (II tək)

adiləşdirilirdimi (III tək)

adiləşdirilirdikmi (I cəm)

adiləşdirilirdinizmi (II cəm)

adiləşdirilirdilərmi (III cəm)

adiləşdirilmirdimmi (I tək, inkar)

adiləşdirilmirdinmi (II tək, inkar)

adiləşdirilmirdimi (III tək, inkar)

adiləşdirilmirdikmi (I cəm, inkar)

adiləşdirilmirdinizmi (II cəm, inkar)

adiləşdirilmirdilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

adiləşdirilirəmmiş (I tək)

adiləşdirilirsənmiş (II tək)

adiləşdirilirmiş (III tək)

adiləşdirilirikmiş (I cəm)

adiləşdirilirsinizmiş (II cəm)

adiləşdirilirlərmiş (III cəm)

adiləşdirilirmişəm (I tək)

adiləşdirilirmişsən (II tək)

adiləşdirilirmiş (III tək)

adiləşdirilirmişik (I cəm)

adiləşdirilirmişsiniz (II cəm)

adiləşdirilirmişlər (III cəm)

adiləşdirilmirəmmiş (I tək, inkar)

adiləşdirilmirsənmiş (II tək, inkar)

adiləşdirilmirmiş (III tək, inkar)

adiləşdirilmirikmiş (I cəm, inkar)

adiləşdirilmirsinizmiş (II cəm, inkar)

adiləşdirilmirlərmiş (III cəm, inkar)

adiləşdirilmirmişəm (I tək, inkar)

adiləşdirilmirmişsən (II tək, inkar)

adiləşdirilmirmiş (III tək, inkar)

adiləşdirilmirmişik (I cəm, inkar)

adiləşdirilmirmişsiniz (II cəm, inkar)

adiləşdirilmirmişlər (III cəm, inkar)

adiləşdirilirəmmişsə (I tək)

adiləşdirilirsənmişsə (II tək)

adiləşdirilirmişsə (III tək)

adiləşdirilirikmişsə (I cəm)

adiləşdirilirsinizmişsə (II cəm)

adiləşdirilirlərmişsə (III cəm)

adiləşdirilirmişəmsə (I tək)

adiləşdirilirmişsənsə (II tək)

adiləşdirilirmişsə (III tək)

adiləşdirilirmişiksə (I cəm)

adiləşdirilirmişsinizsə (II cəm)

adiləşdirilirmişlərsə (III cəm)

adiləşdirilmirəmmişsə (I tək, inkar)

adiləşdirilmirsənmişsə (II tək, inkar)

adiləşdirilmirmişsə (III tək, inkar)

adiləşdirilmirikmişsə (I cəm, inkar)

adiləşdirilmirsinizmişsə (II cəm, inkar)

adiləşdirilmirlərmişsə (III cəm, inkar)

adiləşdirilmirmişəmsə (I tək, inkar)

adiləşdirilmirmişsənsə (II tək, inkar)

adiləşdirilmirmişsə (III tək, inkar)

adiləşdirilmirmişiksə (I cəm, inkar)

adiləşdirilmirmişsinizsə (II cəm, inkar)

adiləşdirilmirmişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

adiləşdirilirəmsə (I tək)

adiləşdirilirsənsə (II tək)

adiləşdirilirsə (III tək)

adiləşdiriliriksə (I cəm)

adiləşdirilirsinizsə (II cəm)

adiləşdirilirlərsə (III cəm)

adiləşdirilmirəmsə (I tək, inkar)

adiləşdirilmirsənsə (II tək, inkar)

adiləşdirilmirsə (III tək, inkar)

adiləşdirilmiriksə (I cəm, inkar)

adiləşdirilmirsinizsə (II cəm, inkar)

adiləşdirilmirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Xəbər şəkli (gələcək zaman)

fel

adiləşdiriləcəyəm (I tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəksən (II tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcək (III tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəyik (I cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəksiniz (II cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəklər (III cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdir (III tək, qəti gəl)

adiləşdirilməyəcəyəm (I tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəksən (II tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcək (III tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəyik (I cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəksiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəklər (III cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdir (III tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilərəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilər (III tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilmərəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməz (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilmərik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

sual (-mı4)

adiləşdiriləcəyəmmi (I tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəksənmi (II tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkmi (III tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəyikmi (I cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəksinizmi (II cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəklərmi (III cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdirmi (III tək, qəti gəl)

adiləşdirilməyəcəyəmmi (I tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəksənmi (II tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkmi (III tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəyikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəklərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdirmi (III tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərmi (III tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilmərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzmi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilmərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

hekayə (idi[sə])

adiləşdiriləcəkdim (I tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdin (II tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdi (III tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdik (I cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdiniz (II cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdilər (III cəm, qəti gəl)

adiləşdirilməyəcəkdim (I tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdin (II tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdi (III tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdik (I cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdilər (III cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilərdim (I tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərdin (II tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərdi (III tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərdik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilməzdim (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzdin (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzdi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzdik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdiriləcəkdimsə (I tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdinsə (II tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdisə (III tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdiksə (I cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl)

adiləşdirilməyəcəkdimsə (I tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdinsə (II tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdisə (III tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilərdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərdisə (III tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilməzdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzdisə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdiriləcəkdimmi (I tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdinmi (II tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdimi (III tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdikmi (I cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl)

adiləşdirilməyəcəkdimmi (I tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdinmi (II tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdimi (III tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilərdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərdimi (III tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilməzdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzdimi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

adiləşdiriləcəyəmmiş (I tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəksənmiş (II tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkmiş (III tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəyikmiş (I cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəklərmiş (III cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkmişəm (I tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkmişsən (II tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkmiş (III tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkmişik (I cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkmişlər (III cəm, qəti gəl)

adiləşdirilməyəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəksənmiş (II tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkmişəm (I tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkmişsən (II tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkmişik (I cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilmərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilmərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdiriləcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəksənmişsə (II tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl)

adiləşdirilməyəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilmərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilmərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

şərt (isə)

adiləşdiriləcəyəmsə (I tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəksənsə (II tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəksə (III tək, qəti gəl)

adiləşdiriləcəyiksə (I cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəksinizsə (II cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəklərsə (III cəm, qəti gəl)

adiləşdiriləcəkdirsə (III tək, qəti gəl)

adiləşdirilməyəcəyəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəksənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəksə (III tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəyiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəklərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməyəcəkdirsə (III tək, qəti gəl, inkar)

adiləşdirilərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

adiləşdiriləriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilərlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

adiləşdirilmərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

adiləşdirilməzlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

Sözlərin sayı: 246

Xəbər şəkli (keçmiş zaman)

fel

adiləşdirildim (I tək, şühudi keç)

adiləşdirildin (II tək, şühudi keç)

adiləşdirildi (III tək, şühudi keç)

adiləşdirildik (I cəm, şühudi keç)

adiləşdirildiniz (II cəm, şühudi keç)

adiləşdirildilər (III cəm, şühudi keç)

adiləşdirilmədim (I tək, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmədin (II tək, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmədi (III tək, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmədik (I cəm, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmədiniz (II cəm, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmədilər (III cəm, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmişəm (I tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişsən (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilmiş (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişik (I cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişlər (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişdir (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilməmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdir (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilibsən (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilib (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilibsiniz (II cəm, nəqli keç)

adiləşdiriliblər (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilibdir (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilməyibsən (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyib (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyiblər (III cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibdir (III tək, nəqli keç, inkar)

sual (-mı4)

adiləşdirildimmi (I tək, şühudi keç)

adiləşdirildinmi (II tək, şühudi keç)

adiləşdirildimi (III tək, şühudi keç)

adiləşdirildikmi (I cəm, şühudi keç)

adiləşdirildinizmi (II cəm, şühudi keç)

adiləşdirildilərmi (III cəm, şühudi keç)

adiləşdirilmədimmi (I tək, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmədinmi (II tək, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmədimi (III tək, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmədikmi (I cəm, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmədinizmi (II cəm, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmədilərmi (III cəm, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmişəmmi (I tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişsənmi (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişmi (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişikmi (I cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişsinizmi (II cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişlərmi (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişdirmi (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilməmişəmmi (I tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişmi (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişlərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilibsənmi (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilibmi (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilibsinizmi (II cəm, nəqli keç)

adiləşdiriliblərmi (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilibdirmi (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilməyibsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibmi (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyiblərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

hekayə (idi[sə])

adiləşdirilmişdim (I tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişdin (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişdi (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişdik (I cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişdiniz (II cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişdilər (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilməmişdim (I tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdin (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdi (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdik (I cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdilər (III cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilmişdimsə (I tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişdinsə (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişdisə (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişdiksə (I cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişdinizsə (II cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişdilərsə (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilməmişdimsə (I tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdinsə (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdisə (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdilərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilmişdimmi (I tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişdinmi (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişdimi (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişdikmi (I cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişdinizmi (II cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişdilərmi (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilməmişdimmi (I tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdinmi (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdimi (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdilərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

adiləşdirilmişəmmiş (I tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişsənmiş (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişmiş (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişikmiş (I cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişlərmiş (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişmişəm (I tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişmişsən (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişmiş (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişmişik (I cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişmişlər (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilməmişəmmiş (I tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişikmiş (I cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişlərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilibsənmiş (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilibmiş (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilibsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

adiləşdiriliblərmiş (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilibmişsən (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilibmiş (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilibmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

adiləşdirilibmişlər (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilməyibsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyiblərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilmişəmmişsə (I tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişsənmişsə (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişmişsə (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişikmişsə (I cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişmişəmsə (I tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişmişsənsə (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişmişsə (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişmişiksə (I cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilməmişəmmişsə (I tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişikmişsə (I cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilibsənmişsə (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilibmişsə (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

adiləşdiriliblərmişsə (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilibmişsənsə (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilibmişsə (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

adiləşdirilibmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilməyibsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyiblərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

şərt (isə)

adiləşdirildimsə (I tək, şühudi keç)

adiləşdirildinsə (II tək, şühudi keç)

adiləşdirildisə (III tək, şühudi keç)

adiləşdirildiksə (I cəm, şühudi keç)

adiləşdirildinizsə (II cəm, şühudi keç)

adiləşdirildilərsə (III cəm, şühudi keç)

adiləşdirilmədimsə (I tək, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmədinsə (II tək, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmədisə (III tək, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmədiksə (I cəm, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmədinizsə (II cəm, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmədilərsə (III cəm, şühudi keç, inkar)

adiləşdirilmişəmsə (I tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişsənsə (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişsə (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilmişiksə (I cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilmişdirsə (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilməmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməmişdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilibsənsə (II tək, nəqli keç)

adiləşdirilibsə (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilibsinizsə (II cəm, nəqli keç)

adiləşdiriliblərsə (III cəm, nəqli keç)

adiləşdirilibdirsə (III tək, nəqli keç)

adiləşdirilməyibsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibsə (III tək, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyiblərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

adiləşdirilməyibdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

Sözlərin sayı: 224

Əmr şəkli

fel

adiləşdirilim (I tək)

adiləşdiril (II tək)

adiləşdirilsin (III tək)

adiləşdirilək (I cəm)

adiləşdirilin (II cəm)

adiləşdirilsinlər (III cəm)

adiləşdirilməyim (I tək, inkar)

adiləşdirilmə (II tək, inkar)

adiləşdirilməsin (III tək, inkar)

adiləşdirilməyək (I cəm, inkar)

adiləşdirilməyin (II cəm, inkar)

adiləşdirilməsinlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

adiləşdirilimmi (I tək)

adiləşdirilsinmi (III tək)

adiləşdiriləkmi (I cəm)

adiləşdirilsinlərmi (III cəm)

adiləşdirilməyimmi (I tək, inkar)

adiləşdirilməsinmi (III tək, inkar)

adiləşdirilməyəkmi (I cəm, inkar)

adiləşdirilməsinlərmi (III cəm, inkar)

irad (-sana2)

adiləşdirilsənə (II tək)

adiləşdirilsəniz (II cəm)

Sözlərin sayı: 20

Arzu şəkli

fel

adiləşdiriləm (I tək)

adiləşdiriləsən (II tək)

adiləşdirilə (III tək)

adiləşdirilək (I cəm)

adiləşdiriləsiniz (II cəm)

adiləşdirilələr (III cəm)

adiləşdirilməyəm (I tək, inkar)

adiləşdirilməyəsən (II tək, inkar)

adiləşdirilməyə (III tək, inkar)

adiləşdirilməyək (I cəm, inkar)

adiləşdirilməyəsiniz (II cəm, inkar)

adiləşdirilməyələr (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

adiləşdiriləydim (I tək)

adiləşdiriləydin (II tək)

adiləşdiriləydi (III tək)

adiləşdiriləydik (I cəm)

adiləşdiriləydiniz (II cəm)

adiləşdiriləydilər (III cəm)

adiləşdirilməyəydim (I tək, inkar)

adiləşdirilməyəydin (II tək, inkar)

adiləşdirilməyəydi (III tək, inkar)

adiləşdirilməyəydik (I cəm, inkar)

adiləşdirilməyəydiniz (II cəm, inkar)

adiləşdirilməyəydilər (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

adiləşdiriləymişəm (I tək)

adiləşdiriləymişsən (II tək)

adiləşdiriləymiş (III tək)

adiləşdiriləymişik (I cəm)

adiləşdiriləymişsiniz (II cəm)

adiləşdiriləymişlər (III cəm)

adiləşdirilməyəymişəm (I tək, inkar)

adiləşdirilməyəymişsən (II tək, inkar)

adiləşdirilməyəymiş (III tək, inkar)

adiləşdirilməyəymişik (I cəm, inkar)

adiləşdirilməyəymişsiniz (II cəm, inkar)

adiləşdirilməyəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 36

Vacib şəkli

fel

adiləşdirilməliyəm (I tək)

adiləşdirilməlisən (II tək)

adiləşdirilməlidir (III tək)

adiləşdirilməliyik (I cəm)

adiləşdirilməlisiniz (II cəm)

adiləşdirilməlidirlər (III cəm)

adiləşdirilməməliyəm (I tək, inkar)

adiləşdirilməməlisən (II tək, inkar)

adiləşdirilməməlidir (III tək, inkar)

adiləşdirilməməliyik (I cəm, inkar)

adiləşdirilməməlisiniz (II cəm, inkar)

adiləşdirilməməlidirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

adiləşdirilməliyəmmi (I tək)

adiləşdirilməlisənmi (II tək)

adiləşdirilməlidirmi (III tək)

adiləşdirilməliyikmi (I cəm)

adiləşdirilməlisinizmi (II cəm)

adiləşdirilməlidirlərmi (III cəm)

adiləşdirilməməliyəmmi (I tək, inkar)

adiləşdirilməməlisənmi (II tək, inkar)

adiləşdirilməməlidirmi (III tək, inkar)

adiləşdirilməməliyikmi (I cəm, inkar)

adiləşdirilməməlisinizmi (II cəm, inkar)

adiləşdirilməməlidirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

adiləşdirilməliydim (I tək)

adiləşdirilməliydin (II tək)

adiləşdirilməliydi (III tək)

adiləşdirilməliydik (I cəm)

adiləşdirilməliydiniz (II cəm)

adiləşdirilməliydilər (III cəm)

adiləşdirilməməliydim (I tək, inkar)

adiləşdirilməməliydin (II tək, inkar)

adiləşdirilməməliydi (III tək, inkar)

adiləşdirilməməliydik (I cəm, inkar)

adiləşdirilməməliydiniz (II cəm, inkar)

adiləşdirilməməliydilər (III cəm, inkar)

adiləşdirilməliydimsə (I tək)

adiləşdirilməliydinsə (II tək)

adiləşdirilməliydisə (III tək)

adiləşdirilməliydiksə (I cəm)

adiləşdirilməliydinizsə (II cəm)

adiləşdirilməliydilərsə (III cəm)

adiləşdirilməməliydimsə (I tək, inkar)

adiləşdirilməməliydinsə (II tək, inkar)

adiləşdirilməməliydisə (III tək, inkar)

adiləşdirilməməliydiksə (I cəm, inkar)

adiləşdirilməməliydinizsə (II cəm, inkar)

adiləşdirilməməliydilərsə (III cəm, inkar)

adiləşdirilməliydimmi (I tək)

adiləşdirilməliydinmi (II tək)

adiləşdirilməliydimi (III tək)

adiləşdirilməliydikmi (I cəm)

adiləşdirilməliydinizmi (II cəm)

adiləşdirilməliydilərmi (III cəm)

adiləşdirilməməliydimmi (I tək, inkar)

adiləşdirilməməliydinmi (II tək, inkar)

adiləşdirilməməliydimi (III tək, inkar)

adiləşdirilməməliydikmi (I cəm, inkar)

adiləşdirilməməliydinizmi (II cəm, inkar)

adiləşdirilməməliydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

adiləşdirilməliyəmmiş (I tək)

adiləşdirilməlisənmiş (II tək)

adiləşdirilməliymiş (III tək)

adiləşdirilməliyikmiş (I cəm)

adiləşdirilməlisinizmiş (II cəm)

adiləşdirilməlidirlərmiş (III cəm)

adiləşdirilməliymişəm (I tək)

adiləşdirilməliymişsən (II tək)

adiləşdirilməliymiş (III tək)

adiləşdirilməliymişik (I cəm)

adiləşdirilməliymişsiniz (II cəm)

adiləşdirilməliymişlər (III cəm)

adiləşdirilməməliyəmmiş (I tək, inkar)

adiləşdirilməməlisənmiş (II tək, inkar)

adiləşdirilməməliymiş (III tək, inkar)

adiləşdirilməməliyikmiş (I cəm, inkar)

adiləşdirilməməlisinizmiş (II cəm, inkar)

adiləşdirilməməlidirlərmiş (III cəm, inkar)

adiləşdirilməməliymişəm (I tək, inkar)

adiləşdirilməməliymişsən (II tək, inkar)

adiləşdirilməməliymiş (III tək, inkar)

adiləşdirilməməliymişik (I cəm, inkar)

adiləşdirilməməliymişsiniz (II cəm, inkar)

adiləşdirilməməliymişlər (III cəm, inkar)

adiləşdirilməliyəmmişsə (I tək)

adiləşdirilməlisənmişsə (II tək)

adiləşdirilməliymişsə (III tək)

adiləşdirilməliyikmişsə (I cəm)

adiləşdirilməlisinizmişsə (II cəm)

adiləşdirilməlidirlərmişsə (III cəm)

adiləşdirilməliymişəmsə (I tək)

adiləşdirilməliymişsənsə (II tək)

adiləşdirilməliymişsə (III tək)

adiləşdirilməliymişiksə (I cəm)

adiləşdirilməliymişsinizsə (II cəm)

adiləşdirilməliymişlərsə (III cəm)

adiləşdirilməməliyəmmişsə (I tək, inkar)

adiləşdirilməməlisənmişsə (II tək, inkar)

adiləşdirilməməliymişsə (III tək, inkar)

adiləşdirilməməliyikmişsə (I cəm, inkar)

adiləşdirilməməlisinizmişsə (II cəm, inkar)

adiləşdirilməməlidirlərmişsə (III cəm, inkar)

adiləşdirilməməliymişəmsə (I tək, inkar)

adiləşdirilməməliymişsənsə (II tək, inkar)

adiləşdirilməməliymişsə (III tək, inkar)

adiləşdirilməməliymişiksə (I cəm, inkar)

adiləşdirilməməliymişsinizsə (II cəm, inkar)

adiləşdirilməməliymişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

adiləşdirilməliyəmsə (I tək)

adiləşdirilməlisənsə (II tək)

adiləşdirilməlidirsə (III tək)

adiləşdirilməliyiksə (I cəm)

adiləşdirilməlisinizsə (II cəm)

adiləşdirilməlidirlərsə (III cəm)

adiləşdirilməməliyəmsə (I tək, inkar)

adiləşdirilməməlisənsə (II tək, inkar)

adiləşdirilməməlidirsə (III tək, inkar)

adiləşdirilməməliyiksə (I cəm, inkar)

adiləşdirilməməlisinizsə (II cəm, inkar)

adiləşdirilməməlidirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Lazım şəkli

fel

adiləşdiriləsiyəm (I tək)

adiləşdiriləsisən (II tək)

adiləşdiriləsidir (III tək)

adiləşdiriləsiyik (I cəm)

adiləşdiriləsisiniz (II cəm)

adiləşdiriləsidirlər (III cəm)

sual (-mı4)

adiləşdiriləsiyəmmi (I tək)

adiləşdiriləsisənmi (II tək)

adiləşdiriləsidirmi (III tək)

adiləşdiriləsiyikmi (I cəm)

adiləşdiriləsisinizmi (II cəm)

adiləşdiriləsidirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

adiləşdiriləsiydim (I tək)

adiləşdiriləsiydin (II tək)

adiləşdiriləsiydi (III tək)

adiləşdiriləsiydik (I cəm)

adiləşdiriləsiydiniz (II cəm)

adiləşdiriləsiydilər (III cəm)

adiləşdiriləsiydimsə (I tək)

adiləşdiriləsiydinsə (II tək)

adiləşdiriləsiydisə (III tək)

adiləşdiriləsiydiksə (I cəm)

adiləşdiriləsiydinizsə (II cəm)

adiləşdiriləsiydilərsə (III cəm)

adiləşdiriləsiydimmi (I tək)

adiləşdiriləsiydinmi (II tək)

adiləşdiriləsiydimi (III tək)

adiləşdiriləsiydikmi (I cəm)

adiləşdiriləsiydinizmi (II cəm)

adiləşdiriləsiydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

adiləşdiriləsiyəmmiş (I tək)

adiləşdiriləsisənmiş (II tək)

adiləşdiriləsiymiş (III tək)

adiləşdiriləsiyikmiş (I cəm)

adiləşdiriləsisinizmiş (II cəm)

adiləşdiriləsidirlərmiş (III cəm)

adiləşdiriləsiymişəm (I tək)

adiləşdiriləsiymişsən (II tək)

adiləşdiriləsiymiş (III tək)

adiləşdiriləsiymişik (I cəm)

adiləşdiriləsiymişsiniz (II cəm)

adiləşdiriləsiymişlər (III cəm)

adiləşdiriləsiyəmmişsə (I tək)

adiləşdiriləsisənmişsə (II tək)

adiləşdiriləsiymişsə (III tək)

adiləşdiriləsiyikmişsə (I cəm)

adiləşdiriləsisinizmişsə (II cəm)

adiləşdiriləsidirlərmişsə (III cəm)

adiləşdiriləsiymişəmsə (I tək)

adiləşdiriləsiymişsənsə (II tək)

adiləşdiriləsiymişsə (III tək)

adiləşdiriləsiymişiksə (I cəm)

adiləşdiriləsiymişsinizsə (II cəm)

adiləşdiriləsiymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

adiləşdiriləsiyəmsə (I tək)

adiləşdiriləsisənsə (II tək)

adiləşdiriləsidirsə (III tək)

adiləşdiriləsiyiksə (I cəm)

adiləşdiriləsisinizsə (II cəm)

adiləşdiriləsidirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Şərt şəkli

fel

adiləşdirilsəm (I tək)

adiləşdirilsən (II tək)

adiləşdirilsə (III tək)

adiləşdirilsək (I cəm)

adiləşdirilsəniz (II cəm)

adiləşdirilsələr (III cəm)

adiləşdirilməsəm (I tək, inkar)

adiləşdirilməsən (II tək, inkar)

adiləşdirilməsə (III tək, inkar)

adiləşdirilməsək (I cəm, inkar)

adiləşdirilməsəniz (II cəm, inkar)

adiləşdirilməsələr (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

adiləşdirilsəmmi (I tək)

adiləşdirilsənmi (II tək)

adiləşdirilsəmi (III tək)

adiləşdirilsəkmi (I cəm)

adiləşdirilsənizmi (II cəm)

adiləşdirilsələrmi (III cəm)

adiləşdirilməsəmmi (I tək, inkar)

adiləşdirilməsənmi (II tək, inkar)

adiləşdirilməsəmi (III tək, inkar)

adiləşdirilməsəkmi (I cəm, inkar)

adiləşdirilməsənizmi (II cəm, inkar)

adiləşdirilməsələrmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

adiləşdirilsəydim (I tək)

adiləşdirilsəydin (II tək)

adiləşdirilsəydi (III tək)

adiləşdirilsəydik (I cəm)

adiləşdirilsəydiniz (II cəm)

adiləşdirilsəydilər (III cəm)

adiləşdirilməsəydim (I tək, inkar)

adiləşdirilməsəydin (II tək, inkar)

adiləşdirilməsəydi (III tək, inkar)

adiləşdirilməsəydik (I cəm, inkar)

adiləşdirilməsəydiniz (II cəm, inkar)

adiləşdirilməsəydilər (III cəm, inkar)

adiləşdirilsəydimmi (I tək)

adiləşdirilsəydinmi (II tək)

adiləşdirilsəydimi (III tək)

adiləşdirilsəydikmi (I cəm)

adiləşdirilsəydinizmi (II cəm)

adiləşdirilsəydilərmi (III cəm)

adiləşdirilməsəydimmi (I tək, inkar)

adiləşdirilməsəydinmi (II tək, inkar)

adiləşdirilməsəydimi (III tək, inkar)

adiləşdirilməsəydikmi (I cəm, inkar)

adiləşdirilməsəydinizmi (II cəm, inkar)

adiləşdirilməsəydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

adiləşdirilsəymişəm (I tək)

adiləşdirilsəymişsən (II tək)

adiləşdirilsəymiş (III tək)

adiləşdirilsəymişik (I cəm)

adiləşdirilsəymişsiniz (II cəm)

adiləşdirilsəymişlər (III cəm)

adiləşdirilməsəymişəm (I tək, inkar)

adiləşdirilməsəymişsən (II tək, inkar)

adiləşdirilməsəymiş (III tək, inkar)

adiləşdirilməsəymişik (I cəm, inkar)

adiləşdirilməsəymişsiniz (II cəm, inkar)

adiləşdirilməsəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 60

Davam şəkli

fel

adiləşdirilməkdəyəm (I tək)

adiləşdirilməkdəsən (II tək)

adiləşdirilməkdədir (III tək)

adiləşdirilməkdəyik (I cəm)

adiləşdirilməkdəsiniz (II cəm)

adiləşdirilməkdədirlər (III cəm)

sual (-mı4)

adiləşdirilməkdəyəmmi (I tək)

adiləşdirilməkdəsənmi (II tək)

adiləşdirilməkdədirmi (III tək)

adiləşdirilməkdəyikmi (I cəm)

adiləşdirilməkdəsinizmi (II cəm)

adiləşdirilməkdədirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

adiləşdirilməkdəydim (I tək)

adiləşdirilməkdəydin (II tək)

adiləşdirilməkdəydi (III tək)

adiləşdirilməkdəydik (I cəm)

adiləşdirilməkdəydiniz (II cəm)

adiləşdirilməkdəydilər (III cəm)

adiləşdirilməkdəydimsə (I tək)

adiləşdirilməkdəydinsə (II tək)

adiləşdirilməkdəydisə (III tək)

adiləşdirilməkdəydiksə (I cəm)

adiləşdirilməkdəydinizsə (II cəm)

adiləşdirilməkdəydilərsə (III cəm)

adiləşdirilməkdəydimmi (I tək)

adiləşdirilməkdəydinmi (II tək)

adiləşdirilməkdəydimi (III tək)

adiləşdirilməkdəydikmi (I cəm)

adiləşdirilməkdəydinizmi (II cəm)

adiləşdirilməkdəydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

adiləşdirilməkdəyəmmiş (I tək)

adiləşdirilməkdəsənmiş (II tək)

adiləşdirilməkdəymiş (III tək)

adiləşdirilməkdəyikmiş (I cəm)

adiləşdirilməkdəsinizmiş (II cəm)

adiləşdirilməkdədirlərmiş (III cəm)

adiləşdirilməkdəymişəm (I tək)

adiləşdirilməkdəymişsən (II tək)

adiləşdirilməkdəymiş (III tək)

adiləşdirilməkdəymişik (I cəm)

adiləşdirilməkdəymişsiniz (II cəm)

adiləşdirilməkdəymişlər (III cəm)

adiləşdirilməkdəyəmmişsə (I tək)

adiləşdirilməkdəsənmişsə (II tək)

adiləşdirilməkdəymişsə (III tək)

adiləşdirilməkdəyikmişsə (I cəm)

adiləşdirilməkdəsinizmişsə (II cəm)

adiləşdirilməkdədirlərmişsə (III cəm)

adiləşdirilməkdəymişəmsə (I tək)

adiləşdirilməkdəymişsənsə (II tək)

adiləşdirilməkdəymişsə (III tək)

adiləşdirilməkdəymişiksə (I cəm)

adiləşdirilməkdəymişsinizsə (II cəm)

adiləşdirilməkdəymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

adiləşdirilməkdəyəmsə (I tək)

adiləşdirilməkdəsənsə (II tək)

adiləşdirilməkdədirsə (III tək)

adiləşdirilməkdəyiksə (I cəm)

adiləşdirilməkdəsinizsə (II cəm)

adiləşdirilməkdədirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Sözlərin ümumi sayı: 946