Felin formalarının generatoru

Felin formalarının izahı

acizləşdir sözü acizləşdir felinin aşağıdakı şəkildəyişməsidir

FormaƏmr şəkli
Alt Forma
ŞəxsII tək
Ədat
Təsdiq/İnkartəsdiq

Xəbər şəkli (indiki zaman)

fel

acizləşdirirəm (I tək)

acizləşdirirsən (II tək)

acizləşdirir (III tək)

acizləşdiririk (I cəm)

acizləşdirirsiniz (II cəm)

acizləşdirirlər (III cəm)

acizləşdirmirəm (I tək, inkar)

acizləşdirmirsən (II tək, inkar)

acizləşdirmir (III tək, inkar)

acizləşdirmirik (I cəm, inkar)

acizləşdirmirsiniz (II cəm, inkar)

acizləşdirmirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

acizləşdirirəmmi (I tək)

acizləşdirirsənmi (II tək)

acizləşdirirmi (III tək)

acizləşdiririkmi (I cəm)

acizləşdirirsinizmi (II cəm)

acizləşdirirlərmi (III cəm)

acizləşdirmirəmmi (I tək, inkar)

acizləşdirmirsənmi (II tək, inkar)

acizləşdirmirmi (III tək, inkar)

acizləşdirmirikmi (I cəm, inkar)

acizləşdirmirsinizmi (II cəm, inkar)

acizləşdirmirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

acizləşdirirdim (I tək)

acizləşdirirdin (II tək)

acizləşdirirdi (III tək)

acizləşdirirdik (I cəm)

acizləşdirirdiniz (II cəm)

acizləşdirirdilər (III cəm)

acizləşdirmirdim (I tək, inkar)

acizləşdirmirdin (II tək, inkar)

acizləşdirmirdi (III tək, inkar)

acizləşdirmirdik (I cəm, inkar)

acizləşdirmirdiniz (II cəm, inkar)

acizləşdirmirdilər (III cəm, inkar)

acizləşdirirdimsə (I tək)

acizləşdirirdinsə (II tək)

acizləşdirirdisə (III tək)

acizləşdirirdiksə (I cəm)

acizləşdirirdinizsə (II cəm)

acizləşdirirdilərsə (III cəm)

acizləşdirmirdimsə (I tək, inkar)

acizləşdirmirdinsə (II tək, inkar)

acizləşdirmirdisə (III tək, inkar)

acizləşdirmirdiksə (I cəm, inkar)

acizləşdirmirdinizsə (II cəm, inkar)

acizləşdirmirdilərsə (III cəm, inkar)

acizləşdirirdimmi (I tək)

acizləşdirirdinmi (II tək)

acizləşdirirdimi (III tək)

acizləşdirirdikmi (I cəm)

acizləşdirirdinizmi (II cəm)

acizləşdirirdilərmi (III cəm)

acizləşdirmirdimmi (I tək, inkar)

acizləşdirmirdinmi (II tək, inkar)

acizləşdirmirdimi (III tək, inkar)

acizləşdirmirdikmi (I cəm, inkar)

acizləşdirmirdinizmi (II cəm, inkar)

acizləşdirmirdilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

acizləşdirirəmmiş (I tək)

acizləşdirirsənmiş (II tək)

acizləşdirirmiş (III tək)

acizləşdiririkmiş (I cəm)

acizləşdirirsinizmiş (II cəm)

acizləşdirirlərmiş (III cəm)

acizləşdirirmişəm (I tək)

acizləşdirirmişsən (II tək)

acizləşdirirmiş (III tək)

acizləşdirirmişik (I cəm)

acizləşdirirmişsiniz (II cəm)

acizləşdirirmişlər (III cəm)

acizləşdirmirəmmiş (I tək, inkar)

acizləşdirmirsənmiş (II tək, inkar)

acizləşdirmirmiş (III tək, inkar)

acizləşdirmirikmiş (I cəm, inkar)

acizləşdirmirsinizmiş (II cəm, inkar)

acizləşdirmirlərmiş (III cəm, inkar)

acizləşdirmirmişəm (I tək, inkar)

acizləşdirmirmişsən (II tək, inkar)

acizləşdirmirmiş (III tək, inkar)

acizləşdirmirmişik (I cəm, inkar)

acizləşdirmirmişsiniz (II cəm, inkar)

acizləşdirmirmişlər (III cəm, inkar)

acizləşdirirəmmişsə (I tək)

acizləşdirirsənmişsə (II tək)

acizləşdirirmişsə (III tək)

acizləşdiririkmişsə (I cəm)

acizləşdirirsinizmişsə (II cəm)

acizləşdirirlərmişsə (III cəm)

acizləşdirirmişəmsə (I tək)

acizləşdirirmişsənsə (II tək)

acizləşdirirmişsə (III tək)

acizləşdirirmişiksə (I cəm)

acizləşdirirmişsinizsə (II cəm)

acizləşdirirmişlərsə (III cəm)

acizləşdirmirəmmişsə (I tək, inkar)

acizləşdirmirsənmişsə (II tək, inkar)

acizləşdirmirmişsə (III tək, inkar)

acizləşdirmirikmişsə (I cəm, inkar)

acizləşdirmirsinizmişsə (II cəm, inkar)

acizləşdirmirlərmişsə (III cəm, inkar)

acizləşdirmirmişəmsə (I tək, inkar)

acizləşdirmirmişsənsə (II tək, inkar)

acizləşdirmirmişsə (III tək, inkar)

acizləşdirmirmişiksə (I cəm, inkar)

acizləşdirmirmişsinizsə (II cəm, inkar)

acizləşdirmirmişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

acizləşdirirəmsə (I tək)

acizləşdirirsənsə (II tək)

acizləşdirirsə (III tək)

acizləşdiririksə (I cəm)

acizləşdirirsinizsə (II cəm)

acizləşdirirlərsə (III cəm)

acizləşdirmirəmsə (I tək, inkar)

acizləşdirmirsənsə (II tək, inkar)

acizləşdirmirsə (III tək, inkar)

acizləşdirmiriksə (I cəm, inkar)

acizləşdirmirsinizsə (II cəm, inkar)

acizləşdirmirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Xəbər şəkli (gələcək zaman)

fel

acizləşdirəcəyəm (I tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəksən (II tək, qəti gəl)

acizləşdirəcək (III tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəyik (I cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəksiniz (II cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəklər (III cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdir (III tək, qəti gəl)

acizləşdirməyəcəyəm (I tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəksən (II tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcək (III tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəyik (I cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəksiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəklər (III cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdir (III tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirərəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirər (III tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirmərəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməz (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirmərik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

sual (-mı4)

acizləşdirəcəyəmmi (I tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəksənmi (II tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkmi (III tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəyikmi (I cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəklərmi (III cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdirmi (III tək, qəti gəl)

acizləşdirməyəcəyəmmi (I tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəksənmi (II tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkmi (III tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəyikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəksinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəklərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdirmi (III tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərmi (III tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirmərəmmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzsənmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzmi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirmərikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzsinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzlərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

hekayə (idi[sə])

acizləşdirəcəkdim (I tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdin (II tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdi (III tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdik (I cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdilər (III cəm, qəti gəl)

acizləşdirməyəcəkdim (I tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdin (II tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdi (III tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdik (I cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdilər (III cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirərdim (I tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərdin (II tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərdi (III tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərdik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirməzdim (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzdin (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzdi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzdik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzdiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzdilər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirəcəkdimsə (I tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdinsə (II tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdisə (III tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl)

acizləşdirməyəcəkdimsə (I tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdinsə (II tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdisə (III tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdilərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirərdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərdisə (III tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirməzdimsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzdinsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzdisə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzdiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzdinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzdilərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirəcəkdimmi (I tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdinmi (II tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdimi (III tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl)

acizləşdirməyəcəkdimmi (I tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdinmi (II tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdimi (III tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdikmi (I cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdinizmi (II cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdilərmi (III cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirərdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərdimi (III tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirməzdimmi (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzdinmi (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzdimi (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzdikmi (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzdinizmi (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzdilərmi (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

acizləşdirəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəksənmiş (II tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəkmişəm (I tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkmişsən (II tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkmiş (III tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkmişik (I cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl)

acizləşdirməyəcəyəmmiş (I tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəksənmiş (II tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəyikmiş (I cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəksinizmiş (II cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəklərmiş (III cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkmişəm (I tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkmişsən (II tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkmiş (III tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkmişik (I cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkmişsiniz (II cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkmişlər (III cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərmiş (III tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirmərəmmiş (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzsənmiş (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirmərikmiş (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzsinizmiş (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzlərmiş (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzmişəm (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzmişsən (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzmiş (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzmişik (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzmişsiniz (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzmişlər (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkmişsə (III tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl)

acizləşdirməyəcəyəmmişsə (I tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəksənmişsə (II tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəyikmişsə (I cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəksinizmişsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəklərmişsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkmişəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkmişsənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkmişsə (III tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkmişiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkmişsinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkmişlərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirmərəmmişsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzsənmişsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirmərikmişsə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzsinizmişsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzlərmişsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzmişəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzmişsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzmişsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzmişiksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzmişsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzmişlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

şərt (isə)

acizləşdirəcəyəmsə (I tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəksənsə (II tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəksə (III tək, qəti gəl)

acizləşdirəcəyiksə (I cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəklərsə (III cəm, qəti gəl)

acizləşdirəcəkdirsə (III tək, qəti gəl)

acizləşdirməyəcəyəmsə (I tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəksənsə (II tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəksə (III tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəyiksə (I cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəksinizsə (II cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəklərsə (III cəm, qəti gəl, inkar)

acizləşdirməyəcəkdirsə (III tək, qəti gəl, inkar)

acizləşdirərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərsə (III tək, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirəriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirərlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl)

acizləşdirmərəmsə (I tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzsənsə (II tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzsə (III tək, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməriksə (I cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzsinizsə (II cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

acizləşdirməzlərsə (III cəm, qeyri-qəti gəl, inkar)

Sözlərin sayı: 246

Xəbər şəkli (keçmiş zaman)

fel

acizləşdirdim (I tək, şühudi keç)

acizləşdirdin (II tək, şühudi keç)

acizləşdirdi (III tək, şühudi keç)

acizləşdirdik (I cəm, şühudi keç)

acizləşdirdiniz (II cəm, şühudi keç)

acizləşdirdilər (III cəm, şühudi keç)

acizləşdirmədim (I tək, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmədin (II tək, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmədi (III tək, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmədik (I cəm, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmədiniz (II cəm, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmədilər (III cəm, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmişəm (I tək, nəqli keç)

acizləşdirmişsən (II tək, nəqli keç)

acizləşdirmiş (III tək, nəqli keç)

acizləşdirmişik (I cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişlər (III cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişdir (III tək, nəqli keç)

acizləşdirməmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdir (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdiribsən (II tək, nəqli keç)

acizləşdirib (III tək, nəqli keç)

acizləşdiribsiniz (II cəm, nəqli keç)

acizləşdiriblər (III cəm, nəqli keç)

acizləşdiribdir (III tək, nəqli keç)

acizləşdirməyibsən (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyib (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyiblər (III cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibdir (III tək, nəqli keç, inkar)

sual (-mı4)

acizləşdirdimmi (I tək, şühudi keç)

acizləşdirdinmi (II tək, şühudi keç)

acizləşdirdimi (III tək, şühudi keç)

acizləşdirdikmi (I cəm, şühudi keç)

acizləşdirdinizmi (II cəm, şühudi keç)

acizləşdirdilərmi (III cəm, şühudi keç)

acizləşdirmədimmi (I tək, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmədinmi (II tək, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmədimi (III tək, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmədikmi (I cəm, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmədinizmi (II cəm, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmədilərmi (III cəm, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmişəmmi (I tək, nəqli keç)

acizləşdirmişsənmi (II tək, nəqli keç)

acizləşdirmişmi (III tək, nəqli keç)

acizləşdirmişikmi (I cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişsinizmi (II cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişlərmi (III cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişdirmi (III tək, nəqli keç)

acizləşdirməmişəmmi (I tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişmi (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişlərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdiribsənmi (II tək, nəqli keç)

acizləşdiribmi (III tək, nəqli keç)

acizləşdiribsinizmi (II cəm, nəqli keç)

acizləşdiriblərmi (III cəm, nəqli keç)

acizləşdiribdirmi (III tək, nəqli keç)

acizləşdirməyibsənmi (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibmi (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibsinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyiblərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibdirmi (III tək, nəqli keç, inkar)

hekayə (idi[sə])

acizləşdirmişdim (I tək, nəqli keç)

acizləşdirmişdin (II tək, nəqli keç)

acizləşdirmişdi (III tək, nəqli keç)

acizləşdirmişdik (I cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişdiniz (II cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişdilər (III cəm, nəqli keç)

acizləşdirməmişdim (I tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdin (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdi (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdik (I cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdilər (III cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirmişdimsə (I tək, nəqli keç)

acizləşdirmişdinsə (II tək, nəqli keç)

acizləşdirmişdisə (III tək, nəqli keç)

acizləşdirmişdiksə (I cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişdinizsə (II cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişdilərsə (III cəm, nəqli keç)

acizləşdirməmişdimsə (I tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdinsə (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdisə (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdilərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirmişdimmi (I tək, nəqli keç)

acizləşdirmişdinmi (II tək, nəqli keç)

acizləşdirmişdimi (III tək, nəqli keç)

acizləşdirmişdikmi (I cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişdinizmi (II cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişdilərmi (III cəm, nəqli keç)

acizləşdirməmişdimmi (I tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdinmi (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdimi (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdikmi (I cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdinizmi (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdilərmi (III cəm, nəqli keç, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

acizləşdirmişəmmiş (I tək, nəqli keç)

acizləşdirmişsənmiş (II tək, nəqli keç)

acizləşdirmişmiş (III tək, nəqli keç)

acizləşdirmişikmiş (I cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişlərmiş (III cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişmişəm (I tək, nəqli keç)

acizləşdirmişmişsən (II tək, nəqli keç)

acizləşdirmişmiş (III tək, nəqli keç)

acizləşdirmişmişik (I cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişmişlər (III cəm, nəqli keç)

acizləşdirməmişəmmiş (I tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişikmiş (I cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişlərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişmişəm (I tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişmişik (I cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdiribsənmiş (II tək, nəqli keç)

acizləşdiribmiş (III tək, nəqli keç)

acizləşdiribsinizmiş (II cəm, nəqli keç)

acizləşdiriblərmiş (III cəm, nəqli keç)

acizləşdiribmişsən (II tək, nəqli keç)

acizləşdiribmiş (III tək, nəqli keç)

acizləşdiribmişsiniz (II cəm, nəqli keç)

acizləşdiribmişlər (III cəm, nəqli keç)

acizləşdirməyibsənmiş (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibsinizmiş (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyiblərmiş (III cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibmişsən (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibmiş (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibmişsiniz (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibmişlər (III cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirmişəmmişsə (I tək, nəqli keç)

acizləşdirmişsənmişsə (II tək, nəqli keç)

acizləşdirmişmişsə (III tək, nəqli keç)

acizləşdirmişikmişsə (I cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişmişəmsə (I tək, nəqli keç)

acizləşdirmişmişsənsə (II tək, nəqli keç)

acizləşdirmişmişsə (III tək, nəqli keç)

acizləşdirmişmişiksə (I cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

acizləşdirməmişəmmişsə (I tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişikmişsə (I cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişlərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdiribsənmişsə (II tək, nəqli keç)

acizləşdiribmişsə (III tək, nəqli keç)

acizləşdiribsinizmişsə (II cəm, nəqli keç)

acizləşdiriblərmişsə (III cəm, nəqli keç)

acizləşdiribmişsənsə (II tək, nəqli keç)

acizləşdiribmişsə (III tək, nəqli keç)

acizləşdiribmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

acizləşdiribmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

acizləşdirməyibsənmişsə (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibsinizmişsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyiblərmişsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

şərt (isə)

acizləşdirdimsə (I tək, şühudi keç)

acizləşdirdinsə (II tək, şühudi keç)

acizləşdirdisə (III tək, şühudi keç)

acizləşdirdiksə (I cəm, şühudi keç)

acizləşdirdinizsə (II cəm, şühudi keç)

acizləşdirdilərsə (III cəm, şühudi keç)

acizləşdirmədimsə (I tək, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmədinsə (II tək, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmədisə (III tək, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmədiksə (I cəm, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmədinizsə (II cəm, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmədilərsə (III cəm, şühudi keç, inkar)

acizləşdirmişəmsə (I tək, nəqli keç)

acizləşdirmişsənsə (II tək, nəqli keç)

acizləşdirmişsə (III tək, nəqli keç)

acizləşdirmişiksə (I cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişsinizsə (II cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişlərsə (III cəm, nəqli keç)

acizləşdirmişdirsə (III tək, nəqli keç)

acizləşdirməmişəmsə (I tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişsə (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişiksə (I cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişlərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməmişdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdiribsənsə (II tək, nəqli keç)

acizləşdiribsə (III tək, nəqli keç)

acizləşdiribsinizsə (II cəm, nəqli keç)

acizləşdiriblərsə (III cəm, nəqli keç)

acizləşdiribdirsə (III tək, nəqli keç)

acizləşdirməyibsənsə (II tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibsə (III tək, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibsinizsə (II cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyiblərsə (III cəm, nəqli keç, inkar)

acizləşdirməyibdirsə (III tək, nəqli keç, inkar)

Sözlərin sayı: 224

Əmr şəkli

fel

acizləşdirim (I tək)

acizləşdir (II tək)

acizləşdirsin (III tək)

acizləşdirək (I cəm)

acizləşdirin (II cəm)

acizləşdirsinlər (III cəm)

acizləşdirməyim (I tək, inkar)

acizləşdirmə (II tək, inkar)

acizləşdirməsin (III tək, inkar)

acizləşdirməyək (I cəm, inkar)

acizləşdirməyin (II cəm, inkar)

acizləşdirməsinlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

acizləşdirimmi (I tək)

acizləşdirsinmi (III tək)

acizləşdirəkmi (I cəm)

acizləşdirsinlərmi (III cəm)

acizləşdirməyimmi (I tək, inkar)

acizləşdirməsinmi (III tək, inkar)

acizləşdirməyəkmi (I cəm, inkar)

acizləşdirməsinlərmi (III cəm, inkar)

irad (-sana2)

acizləşdirsənə (II tək)

acizləşdirsəniz (II cəm)

Sözlərin sayı: 20

Arzu şəkli

fel

acizləşdirəm (I tək)

acizləşdirəsən (II tək)

acizləşdirə (III tək)

acizləşdirək (I cəm)

acizləşdirəsiniz (II cəm)

acizləşdirələr (III cəm)

acizləşdirməyəm (I tək, inkar)

acizləşdirməyəsən (II tək, inkar)

acizləşdirməyə (III tək, inkar)

acizləşdirməyək (I cəm, inkar)

acizləşdirməyəsiniz (II cəm, inkar)

acizləşdirməyələr (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

acizləşdirəydim (I tək)

acizləşdirəydin (II tək)

acizləşdirəydi (III tək)

acizləşdirəydik (I cəm)

acizləşdirəydiniz (II cəm)

acizləşdirəydilər (III cəm)

acizləşdirməyəydim (I tək, inkar)

acizləşdirməyəydin (II tək, inkar)

acizləşdirməyəydi (III tək, inkar)

acizləşdirməyəydik (I cəm, inkar)

acizləşdirməyəydiniz (II cəm, inkar)

acizləşdirməyəydilər (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

acizləşdirəymişəm (I tək)

acizləşdirəymişsən (II tək)

acizləşdirəymiş (III tək)

acizləşdirəymişik (I cəm)

acizləşdirəymişsiniz (II cəm)

acizləşdirəymişlər (III cəm)

acizləşdirməyəymişəm (I tək, inkar)

acizləşdirməyəymişsən (II tək, inkar)

acizləşdirməyəymiş (III tək, inkar)

acizləşdirməyəymişik (I cəm, inkar)

acizləşdirməyəymişsiniz (II cəm, inkar)

acizləşdirməyəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 36

Vacib şəkli

fel

acizləşdirməliyəm (I tək)

acizləşdirməlisən (II tək)

acizləşdirməlidir (III tək)

acizləşdirməliyik (I cəm)

acizləşdirməlisiniz (II cəm)

acizləşdirməlidirlər (III cəm)

acizləşdirməməliyəm (I tək, inkar)

acizləşdirməməlisən (II tək, inkar)

acizləşdirməməlidir (III tək, inkar)

acizləşdirməməliyik (I cəm, inkar)

acizləşdirməməlisiniz (II cəm, inkar)

acizləşdirməməlidirlər (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

acizləşdirməliyəmmi (I tək)

acizləşdirməlisənmi (II tək)

acizləşdirməlidirmi (III tək)

acizləşdirməliyikmi (I cəm)

acizləşdirməlisinizmi (II cəm)

acizləşdirməlidirlərmi (III cəm)

acizləşdirməməliyəmmi (I tək, inkar)

acizləşdirməməlisənmi (II tək, inkar)

acizləşdirməməlidirmi (III tək, inkar)

acizləşdirməməliyikmi (I cəm, inkar)

acizləşdirməməlisinizmi (II cəm, inkar)

acizləşdirməməlidirlərmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

acizləşdirməliydim (I tək)

acizləşdirməliydin (II tək)

acizləşdirməliydi (III tək)

acizləşdirməliydik (I cəm)

acizləşdirməliydiniz (II cəm)

acizləşdirməliydilər (III cəm)

acizləşdirməməliydim (I tək, inkar)

acizləşdirməməliydin (II tək, inkar)

acizləşdirməməliydi (III tək, inkar)

acizləşdirməməliydik (I cəm, inkar)

acizləşdirməməliydiniz (II cəm, inkar)

acizləşdirməməliydilər (III cəm, inkar)

acizləşdirməliydimsə (I tək)

acizləşdirməliydinsə (II tək)

acizləşdirməliydisə (III tək)

acizləşdirməliydiksə (I cəm)

acizləşdirməliydinizsə (II cəm)

acizləşdirməliydilərsə (III cəm)

acizləşdirməməliydimsə (I tək, inkar)

acizləşdirməməliydinsə (II tək, inkar)

acizləşdirməməliydisə (III tək, inkar)

acizləşdirməməliydiksə (I cəm, inkar)

acizləşdirməməliydinizsə (II cəm, inkar)

acizləşdirməməliydilərsə (III cəm, inkar)

acizləşdirməliydimmi (I tək)

acizləşdirməliydinmi (II tək)

acizləşdirməliydimi (III tək)

acizləşdirməliydikmi (I cəm)

acizləşdirməliydinizmi (II cəm)

acizləşdirməliydilərmi (III cəm)

acizləşdirməməliydimmi (I tək, inkar)

acizləşdirməməliydinmi (II tək, inkar)

acizləşdirməməliydimi (III tək, inkar)

acizləşdirməməliydikmi (I cəm, inkar)

acizləşdirməməliydinizmi (II cəm, inkar)

acizləşdirməməliydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

acizləşdirməliyəmmiş (I tək)

acizləşdirməlisənmiş (II tək)

acizləşdirməliymiş (III tək)

acizləşdirməliyikmiş (I cəm)

acizləşdirməlisinizmiş (II cəm)

acizləşdirməlidirlərmiş (III cəm)

acizləşdirməliymişəm (I tək)

acizləşdirməliymişsən (II tək)

acizləşdirməliymiş (III tək)

acizləşdirməliymişik (I cəm)

acizləşdirməliymişsiniz (II cəm)

acizləşdirməliymişlər (III cəm)

acizləşdirməməliyəmmiş (I tək, inkar)

acizləşdirməməlisənmiş (II tək, inkar)

acizləşdirməməliymiş (III tək, inkar)

acizləşdirməməliyikmiş (I cəm, inkar)

acizləşdirməməlisinizmiş (II cəm, inkar)

acizləşdirməməlidirlərmiş (III cəm, inkar)

acizləşdirməməliymişəm (I tək, inkar)

acizləşdirməməliymişsən (II tək, inkar)

acizləşdirməməliymiş (III tək, inkar)

acizləşdirməməliymişik (I cəm, inkar)

acizləşdirməməliymişsiniz (II cəm, inkar)

acizləşdirməməliymişlər (III cəm, inkar)

acizləşdirməliyəmmişsə (I tək)

acizləşdirməlisənmişsə (II tək)

acizləşdirməliymişsə (III tək)

acizləşdirməliyikmişsə (I cəm)

acizləşdirməlisinizmişsə (II cəm)

acizləşdirməlidirlərmişsə (III cəm)

acizləşdirməliymişəmsə (I tək)

acizləşdirməliymişsənsə (II tək)

acizləşdirməliymişsə (III tək)

acizləşdirməliymişiksə (I cəm)

acizləşdirməliymişsinizsə (II cəm)

acizləşdirməliymişlərsə (III cəm)

acizləşdirməməliyəmmişsə (I tək, inkar)

acizləşdirməməlisənmişsə (II tək, inkar)

acizləşdirməməliymişsə (III tək, inkar)

acizləşdirməməliyikmişsə (I cəm, inkar)

acizləşdirməməlisinizmişsə (II cəm, inkar)

acizləşdirməməlidirlərmişsə (III cəm, inkar)

acizləşdirməməliymişəmsə (I tək, inkar)

acizləşdirməməliymişsənsə (II tək, inkar)

acizləşdirməməliymişsə (III tək, inkar)

acizləşdirməməliymişiksə (I cəm, inkar)

acizləşdirməməliymişsinizsə (II cəm, inkar)

acizləşdirməməliymişlərsə (III cəm, inkar)

şərt (isə)

acizləşdirməliyəmsə (I tək)

acizləşdirməlisənsə (II tək)

acizləşdirməlidirsə (III tək)

acizləşdirməliyiksə (I cəm)

acizləşdirməlisinizsə (II cəm)

acizləşdirməlidirlərsə (III cəm)

acizləşdirməməliyəmsə (I tək, inkar)

acizləşdirməməlisənsə (II tək, inkar)

acizləşdirməməlidirsə (III tək, inkar)

acizləşdirməməliyiksə (I cəm, inkar)

acizləşdirməməlisinizsə (II cəm, inkar)

acizləşdirməməlidirlərsə (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 120

Lazım şəkli

fel

acizləşdirəsiyəm (I tək)

acizləşdirəsisən (II tək)

acizləşdirəsidir (III tək)

acizləşdirəsiyik (I cəm)

acizləşdirəsisiniz (II cəm)

acizləşdirəsidirlər (III cəm)

sual (-mı4)

acizləşdirəsiyəmmi (I tək)

acizləşdirəsisənmi (II tək)

acizləşdirəsidirmi (III tək)

acizləşdirəsiyikmi (I cəm)

acizləşdirəsisinizmi (II cəm)

acizləşdirəsidirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

acizləşdirəsiydim (I tək)

acizləşdirəsiydin (II tək)

acizləşdirəsiydi (III tək)

acizləşdirəsiydik (I cəm)

acizləşdirəsiydiniz (II cəm)

acizləşdirəsiydilər (III cəm)

acizləşdirəsiydimsə (I tək)

acizləşdirəsiydinsə (II tək)

acizləşdirəsiydisə (III tək)

acizləşdirəsiydiksə (I cəm)

acizləşdirəsiydinizsə (II cəm)

acizləşdirəsiydilərsə (III cəm)

acizləşdirəsiydimmi (I tək)

acizləşdirəsiydinmi (II tək)

acizləşdirəsiydimi (III tək)

acizləşdirəsiydikmi (I cəm)

acizləşdirəsiydinizmi (II cəm)

acizləşdirəsiydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

acizləşdirəsiyəmmiş (I tək)

acizləşdirəsisənmiş (II tək)

acizləşdirəsiymiş (III tək)

acizləşdirəsiyikmiş (I cəm)

acizləşdirəsisinizmiş (II cəm)

acizləşdirəsidirlərmiş (III cəm)

acizləşdirəsiymişəm (I tək)

acizləşdirəsiymişsən (II tək)

acizləşdirəsiymiş (III tək)

acizləşdirəsiymişik (I cəm)

acizləşdirəsiymişsiniz (II cəm)

acizləşdirəsiymişlər (III cəm)

acizləşdirəsiyəmmişsə (I tək)

acizləşdirəsisənmişsə (II tək)

acizləşdirəsiymişsə (III tək)

acizləşdirəsiyikmişsə (I cəm)

acizləşdirəsisinizmişsə (II cəm)

acizləşdirəsidirlərmişsə (III cəm)

acizləşdirəsiymişəmsə (I tək)

acizləşdirəsiymişsənsə (II tək)

acizləşdirəsiymişsə (III tək)

acizləşdirəsiymişiksə (I cəm)

acizləşdirəsiymişsinizsə (II cəm)

acizləşdirəsiymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

acizləşdirəsiyəmsə (I tək)

acizləşdirəsisənsə (II tək)

acizləşdirəsidirsə (III tək)

acizləşdirəsiyiksə (I cəm)

acizləşdirəsisinizsə (II cəm)

acizləşdirəsidirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Şərt şəkli

fel

acizləşdirsəm (I tək)

acizləşdirsən (II tək)

acizləşdirsə (III tək)

acizləşdirsək (I cəm)

acizləşdirsəniz (II cəm)

acizləşdirsələr (III cəm)

acizləşdirməsəm (I tək, inkar)

acizləşdirməsən (II tək, inkar)

acizləşdirməsə (III tək, inkar)

acizləşdirməsək (I cəm, inkar)

acizləşdirməsəniz (II cəm, inkar)

acizləşdirməsələr (III cəm, inkar)

sual (-mı4)

acizləşdirsəmmi (I tək)

acizləşdirsənmi (II tək)

acizləşdirsəmi (III tək)

acizləşdirsəkmi (I cəm)

acizləşdirsənizmi (II cəm)

acizləşdirsələrmi (III cəm)

acizləşdirməsəmmi (I tək, inkar)

acizləşdirməsənmi (II tək, inkar)

acizləşdirməsəmi (III tək, inkar)

acizləşdirməsəkmi (I cəm, inkar)

acizləşdirməsənizmi (II cəm, inkar)

acizləşdirməsələrmi (III cəm, inkar)

hekayə (idi[sə])

acizləşdirsəydim (I tək)

acizləşdirsəydin (II tək)

acizləşdirsəydi (III tək)

acizləşdirsəydik (I cəm)

acizləşdirsəydiniz (II cəm)

acizləşdirsəydilər (III cəm)

acizləşdirməsəydim (I tək, inkar)

acizləşdirməsəydin (II tək, inkar)

acizləşdirməsəydi (III tək, inkar)

acizləşdirməsəydik (I cəm, inkar)

acizləşdirməsəydiniz (II cəm, inkar)

acizləşdirməsəydilər (III cəm, inkar)

acizləşdirsəydimmi (I tək)

acizləşdirsəydinmi (II tək)

acizləşdirsəydimi (III tək)

acizləşdirsəydikmi (I cəm)

acizləşdirsəydinizmi (II cəm)

acizləşdirsəydilərmi (III cəm)

acizləşdirməsəydimmi (I tək, inkar)

acizləşdirməsəydinmi (II tək, inkar)

acizləşdirməsəydimi (III tək, inkar)

acizləşdirməsəydikmi (I cəm, inkar)

acizləşdirməsəydinizmi (II cəm, inkar)

acizləşdirməsəydilərmi (III cəm, inkar)

rəvayət (imiş[sə])

acizləşdirsəymişəm (I tək)

acizləşdirsəymişsən (II tək)

acizləşdirsəymiş (III tək)

acizləşdirsəymişik (I cəm)

acizləşdirsəymişsiniz (II cəm)

acizləşdirsəymişlər (III cəm)

acizləşdirməsəymişəm (I tək, inkar)

acizləşdirməsəymişsən (II tək, inkar)

acizləşdirməsəymiş (III tək, inkar)

acizləşdirməsəymişik (I cəm, inkar)

acizləşdirməsəymişsiniz (II cəm, inkar)

acizləşdirməsəymişlər (III cəm, inkar)

Sözlərin sayı: 60

Davam şəkli

fel

acizləşdirməkdəyəm (I tək)

acizləşdirməkdəsən (II tək)

acizləşdirməkdədir (III tək)

acizləşdirməkdəyik (I cəm)

acizləşdirməkdəsiniz (II cəm)

acizləşdirməkdədirlər (III cəm)

sual (-mı4)

acizləşdirməkdəyəmmi (I tək)

acizləşdirməkdəsənmi (II tək)

acizləşdirməkdədirmi (III tək)

acizləşdirməkdəyikmi (I cəm)

acizləşdirməkdəsinizmi (II cəm)

acizləşdirməkdədirlərmi (III cəm)

hekayə (idi[sə])

acizləşdirməkdəydim (I tək)

acizləşdirməkdəydin (II tək)

acizləşdirməkdəydi (III tək)

acizləşdirməkdəydik (I cəm)

acizləşdirməkdəydiniz (II cəm)

acizləşdirməkdəydilər (III cəm)

acizləşdirməkdəydimsə (I tək)

acizləşdirməkdəydinsə (II tək)

acizləşdirməkdəydisə (III tək)

acizləşdirməkdəydiksə (I cəm)

acizləşdirməkdəydinizsə (II cəm)

acizləşdirməkdəydilərsə (III cəm)

acizləşdirməkdəydimmi (I tək)

acizləşdirməkdəydinmi (II tək)

acizləşdirməkdəydimi (III tək)

acizləşdirməkdəydikmi (I cəm)

acizləşdirməkdəydinizmi (II cəm)

acizləşdirməkdəydilərmi (III cəm)

rəvayət (imiş[sə])

acizləşdirməkdəyəmmiş (I tək)

acizləşdirməkdəsənmiş (II tək)

acizləşdirməkdəymiş (III tək)

acizləşdirməkdəyikmiş (I cəm)

acizləşdirməkdəsinizmiş (II cəm)

acizləşdirməkdədirlərmiş (III cəm)

acizləşdirməkdəymişəm (I tək)

acizləşdirməkdəymişsən (II tək)

acizləşdirməkdəymiş (III tək)

acizləşdirməkdəymişik (I cəm)

acizləşdirməkdəymişsiniz (II cəm)

acizləşdirməkdəymişlər (III cəm)

acizləşdirməkdəyəmmişsə (I tək)

acizləşdirməkdəsənmişsə (II tək)

acizləşdirməkdəymişsə (III tək)

acizləşdirməkdəyikmişsə (I cəm)

acizləşdirməkdəsinizmişsə (II cəm)

acizləşdirməkdədirlərmişsə (III cəm)

acizləşdirməkdəymişəmsə (I tək)

acizləşdirməkdəymişsənsə (II tək)

acizləşdirməkdəymişsə (III tək)

acizləşdirməkdəymişiksə (I cəm)

acizləşdirməkdəymişsinizsə (II cəm)

acizləşdirməkdəymişlərsə (III cəm)

şərt (isə)

acizləşdirməkdəyəmsə (I tək)

acizləşdirməkdəsənsə (II tək)

acizləşdirməkdədirsə (III tək)

acizləşdirməkdəyiksə (I cəm)

acizləşdirməkdəsinizsə (II cəm)

acizləşdirməkdədirlərsə (III cəm)

Sözlərin sayı: 60

Sözlərin ümumi sayı: 946